Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства
НазваКоротка фінансово-економічна характеристика підприємства
Сторінка1/4
Дата конвертації08.07.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3   4


Зміст
Вступ..............................................................................................................................3


 1. Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства .........................5
  1. Назва та види діяльності підрозділу...........................................................5

  2. Основні функції, права та обов’язки підрозділу.......................................8

  3. Управління Підрозділом...........................................................................13

  4. Характеристика продукції.........................................................................14

  5. Обсяги видобутку вугілля..........................................................................15


2. Економічно фінансовий рівень виробництва.....................................................18
2.1. Майно підрозділу...........................................................................................18

2.2. Облік та звітність діяльності Підрозділу....................................................21

2.3. Показники ліквідності...................................................................................23

2.4. Пасиви підприємства та “мирова угода”.....................................................28
3. Особливості управління конкурентноздатністю Підрозділу............................30
3.1. Аналіз собівартості продукції......................................................................30

3.2. Заходи щодо зниження собівартості...........................................................33
Висновки.....................................................................................................................35
Перелік літератури.....................................................................................................37
Додатки

Вступ
Шахта iм. М.I. Калiнiна була введена в експлуатацію у 1961 році.

Встановлена видобувна можливість шахти з 1994 року – 600 тис. тон за рік. Шахта розробила пласти К1/5. К2/2, Н7, В., НЮ. У даний час зусилля концентровані на пласті НЮ "Ліванський" Смопніновської світи (потужність пласта 1.2-1.3 м). Усі роботи ведуться на двох горизонтах, які знаходяться від поверхні на глибині 1070 м и 1225 м.

Пласти Смопніновської світи небезпечні. Тому шахта віднесена до розряду сверхкатегорной.

Загальна довжина горяних виробіток - 76469 м .

Схема підготовки пластів - погоризонтна. Система розробки - без перервна.

Метою стажування є безпосередня практична підготовка студентів до самостійної роботи, оволодіння навичками самостійної практичної діяльності, поглиблення та закріплення професійних знань, набуття практичного досвіду та навичок роботи на одній з посад щодо організації та управління фінансовими ресурсами і капіталом на підприємствах, у його структурних підрозділах, фінансових установах, розробки фінансової тактики та стратегії при вирішенні і реалізації управлінських задач.

Завданнями стажування є:

 • Вивчити засоби розвитку фінансового управління, узгодження стратегічних і тактичних цілей, що використовуються на підприємстві;

 • ретельно ознайомитись з організаційними структурами управління фінансами, визначити їх роль у загальній структурі підприємства;

 • вивчити організаційні та інформаційні зв'язки з партнерами, вищими та громадськими організаціями, структурами фінансового ринку; фінансовими установами;

 • освоїти методику дослідження систем фінансового управління у сукупності з питаннями виробничо-господарської та соціально-економічної діяльності, контролю виконання фінансових рішень;

 • проводити самостійні дослідження у фінансових структурних підрозділах, виявити нераціональні (за часом) витрати фінансових ресурсів, неоптимальний розподіл функцій, факти невідповідальності структур та невідповідності засобів управління вимогам ринкової економіки;

 • розробляти рекомендації з питань фінансового управління та пропозиції щодо його вдосконалення, визначити шляхи їх впровадження у практику управління фінансовими відносинами у процесі кругообігу фінансових ресурсів та капіталу;

 • отримати навички практичного використання теоретичних положень прикладних дисциплін у процесі вдосконалення організаційних структур фінансового управління, систем інформаційного забезпечення управління, засобів морального і матеріального стимулювання, впровадження засобів організаційної техніки та ПЕОМ;

 • зібрати та підготувати матеріали для виконання випускної роботи;

 • виконувати (в якості стажера) встановлений на підприємстві перелік обов’язків з однієї або кількох фінансових посад у підрозділах.

 1. Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства


1.1. Назва та види діяльності підрозділу
Відособлений підрозділ “Шахта ім. М.I. Калініна” Державного підприємства “Донецьквугілля” створено згідно з наказом Державного підприємства “Донецьквугілля” від 12 травня 2003 р. № 13

Повне найменування Підрозділу українською мовою: Відособлений підрозділ “Шахта ім. М.I. Калініна” Державного підприємства “Донецьквугілля”

Скорочена назва українською мовою: Шахта ім. М.I. Калініна ДП “Донецьквугілля”

Повне найменування російською мовою: Обособленное подразделение “Шахта им. М.И. Калинина” Государственного предприятия “Донецкуголь”

Скорочена назва російською мовою: Шахта им. М.И. Калинина ГП “Донецкуголь”.

Місцезнаходження Підрозділу: 83017, Україна, Донецька область , місто Донецьк, вулиця Миру, буд.44.

Підрозділ створено для здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності з метою сприяння всебічному розвитку Державного підприємства “Донецьквугілля”, підвищенню його інвестиційної привабливості, одержання прибутку (доходу).

Підрозділ працює за єдиною виробничо-технологічною програмою з Державного підприємства “Донецьквугілля” і звітує перед ним про результати фінансово-господарської діяльності.

Видами діяльності, які здійснює Підрозділ, є:

1. Видобуток вугільної продукції.

2. Переробка (збагачення) вугільної сировини.

3. Переробка, використання та реалізація відходів виробництва, вторинної сировини. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

4 Заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини.

5 Заготівля, переробка та реалізація металобрухту кольорових і чорних металів.

6. Розробка та впровадження проектів на застосування нової техніки, передової технології, сучасних методів організації виробництва, а також застосування прогресивних матеріалів, виробів і конструкцій.

7. Виконання маркшейдерських робіт, проведення нагляду за деформацією поверхні і об’єктами, під якими проводяться гірничі роботи.

8. Організація управління виробництвом, розвиток ринкових відносин.

9. Організація підготовки кадрів, підвищення кваліфікації працiвникiв , надання освітніх послуг професійно-технічними закладами.

10. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.

11. Експлуатація родовищ корисних копалин та водокористування.

12. Централізоване водопостачання та водовідведення.

13. Охорона земної поверхні та розташованих на ній будівель, споруд, водоймищ і насаджень від негативного впливу, усунення інших факторів, що заподіюють шкоду довкіллю.

14. Здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження.

15. Розвиток та удосконалення системи технічного контролю, проведення єдиної технічної політики у сфері підвищення якості вугілля, розробка та впровадження стандартів та технічних умов.

16. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

17. Надання транспортно - експедиційних послуг.

18.Розвиток виробничо-господарського комплексу Підрозділу, підвищення продуктивності праці та ефективності видобутку вугілля, максимальне використання внутрішніх резервів, інтенсифікація виробничих процесів.

19. Забезпечення ефективної роботи вентиляційних систем, газовилучувальних рекупераційних установок, водовідведення.

20. Організація правової роботи, укладання господарських угод, та здійснення контролю щодо їх своєчасного виконання, взаємодія із судовими, правоохоронними та іншими органами з питань діяльності Підрозділу.

21. Забезпечення економічного аналізу виробничої і фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, поліпшення використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

22. Використання радіочастот, будівництво і технічне обслуговування галузевої мережі передачі даних. Забезпечення засобами і послугами радіо ( з використанням радіочастот) і телефонного зв’язку, їх монтаж і налагодження, монтаж охоронної сигналізації, експлуатація пересувних засобів радіозв’язку

23.Здійснення топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових зйомок, використання аерофотозйомок.

24. Виробництво і ремонт засобів виміру та контролю.

25. Науково-технічна діяльність.

26. Надання побутових та інших послуг юридичним і фізичним особам.

27. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів, іншої автомобільної техніки та механізмів.

28. Медичне і культурне обслуговування та оздоровлення працівників та населення. Медична практика.

29. Надання інформаційно-обчислювальних послуг.

30. Надання послуг дитячих дошкільних закладів.

31. Виконання будівельно-монтажних робіт. Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності.

32. Організація громадського харчування та торгового обслуговування працівників Підрозділу та населення.

33. Здійснення лабораторного технічного аналізу, фізико - хімічних іспитів проб вугілля і іншої продукції виробленої шахтами та підприємствами.

34. Здійснення попередньої та техногенної дегазації вугільних родовищ і вуглепородного масиву для забезпечення безпечного видобутку вугілля, із побіжним витяганням і утилізацією газу метану, одержаного при дегазації, експлуатації дегазаційних свердловин.

35. Буріння дегазаційних свердловин, прокладання газопроводів, монтаж, здійснення ремонту, наладки та обслуговування устаткувань і обладнання для утилізації газу метану вугільних родовищ, постачання метану споживачам, постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами.

36. Проведення контролю за умовами праці, усунення впливу небезпечних і шкідливих факторів виробництва, згідно до законодавства.

37. Виконання робіт по гасінню, профілактиці породних відвалів, рекультивації земель.

38. Атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці

39. Створення та забезпечення на робочих місцях умов праці відповідно до нормативно-правових актів та забезпечення додержання вимог законодавства про права робітників в галузі охорони праці.

Здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають цілям і предмету діяльності Підприємства, передбаченим в його Статуті.

Види діяльності, що потребують спеціального дозволу або ліцензії, здійснюються Підрозділом за умови отримання Підприємством спеціального дозволу, ліцензії відповідно до чинного законодавства.

При здійсненні всіх видів діяльності, Підрозділ забезпечує дотримання законодавства України про надра та про охорону навколишнього природного середовища.

Підрозділ є цілісним майновим комплексом, здійснює господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству, Статуту Державного підприємства “Донецьквугілля”, меті та предмету діяльності.

Підрозділ не є юридичною особою, представляє інтереси Державного підприємства “Донецьквугілля” і реалізує свої цілі і задачі.

Підрозділ має поточні рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий штамп та бланки зі своїми реквізитами.

Підрозділ має відокремлений баланс, має право за погодженням та дорученням Державного підприємства “Донецьквугілля” укладати господарські та інші договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

Фінансові та кредитно-розрахункові операції Підрозділу, який знаходиться на відокремленому балансі, здійснюються Державного підприємства “Донецьквугілля” централізовано, включаючи розрахунки за вугільну продукцію, а також за виконані роботи та послуги. Повноваження щодо здійснення зазначених та інших операцій можуть бути передані Державного підприємства “Донецьквугілля” Підрозділу на підставі виданого доручення.

Підрозділ керується у своїй діяльності чинними законодавчими актами України, цим Положенням, Статутом Підприємства та локальними нормативними актами, затвердженими Підприємством, колективним договором, галузевою угодою.

1.2. Основні функції, права та обов’язки підрозділу
Для досягнення мети створення Підрозділу та враховуючи необхідність забезпечення Підрозділом виконання планів видобутку вугілля, ефективного освоєння виробничих потужностей і найбільшого використання внутрішніх резервів при додержанні безпечних умов праці та найменших затратах трудових, матеріальних та грошових ресурсів, а також підвищення соціально-економічного рівня трудового колективу та задоволення соціальних потреб працівників, Підрозділ здійснює наступні виробничо-господарські функції:
1. У галузі планування виробничо-господарської діяльності:

1.1. Самостійно планує свою діяльність, виходячи із основних показників і завдань, які доводить Підприємство. Надає пропозиції по використанню доходів.

1.2. На підставі перспективної програми розвитку та завдання, яке встановлюється Підприємством по видобутку вугілля, розробляє плани виробництва, доводить їх до дільниць та цехів;

1.3. Розробляє проекти відпрацювання очисних вибоїв (лав) та аналізує ефективність використання застосованого обладнання при забезпеченні дотримання безпечних умов праці;

1.4. Розробляє на основі встановлених показників Підприємства проекти перспективних, річних, квартальних і місячних планів Підрозділу. Всі планові завдання доводяться Підрозділу Підприємством. Планові завдання, що доводяться Підрозділу повинні бути стабільними, їх зміна може провадитися Підприємством лише у виняткових випадках.

2. У галузі розвитку техніки, вдосконалення технології виробництва і підвищення якості вугільної продукціі:

2.1. Здійснює вибір системи розробки вугільних родовищ та її елементів, способів підготовки виїмкових дільниць, засобів механізації основних процесів очисних і підготовчих робіт, способів управління гірничим тиском в очисних і підготовчих виробках.

2.2. Бере участь у розгляді проектів відпрацьовування шахтних полів і технологічних процесів.

2.3. Здійснює усі необхідні дії та повноваження з питань охорони праці, техніки безпеки і промсанітарії відповідно до чинного законодавства і нормативних актів.

2.4. Впроваджує у виробництво нові досягнення вітчизняної і закордонної науки і техніки.

2.5. Забезпечує суворе дотримання технологічної дисципліни, стандартів, технічних умов та інших технологічних норм.

2.6. Розробляє та здійснює заходи щодо поліпшення якості вугілля, як визначальному показнику в оцінці діяльності Підрозділу.
3. У галузі охорони праці:

3.1. Створює умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці

3.2. Забезпечує функціювання Системи управління охороною праці згідно з чинним законодавством.

3.3. Здійснює:

- атестацію робочих місць за умовами праці

- аналіз стану охорони праці;

- планування заходів з охорони праці;

- організацію і координацію робіт з охорони праці;

- контроль стану охорони праці і техніки безпеки;

- стимулювання робіт з охорони праці.

3.4. Забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями з питань охорони праці за підсумками розслідування цих причин.

3.5. Проводить розслідування та веде облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. У галузі капітального будівництва і капітального ремонту:

4.1. Розробляє та надає до Підприємства на розгляд та затвердження первинну документацію, а саме:

4.1.1. Пропозиції з позиційного списку на поточний рік і на перспективу, підготовка вихідних даних для розробки проектно-кошторисної документації, пропозиції з фінансування на поточний рік і на перспективу (проект інвестицій);

4.1.2. Заявки на устаткування та матеріали;

4.1.3. Вихідні дані для проведення тендерів з будівництва;

4.1.4. Готує та надає до Підприємства необхідні довідки, звіти та іншу інформацію.

4.2. Веде оперативний контроль за роботою підрядних організацій на об’єктах, за якістю виконуваних робіт та їх відповідальністю проектам та правилам безпеки.

4.3. Погоджує та забезпечує спільну роботу Підрозділу і підрядної організації (питання безпеки та охорони праці, охорони об'єктів будівництва).

4.4. Бере участь у роботі робітничих і державних приймальних комісій.

4.5. Складає та узгоджує з Підприємством графіки ревізії, налагодження, ремонтів та заміни обладнання.
5. У галузі матеріально-технічного забезпечення:

5.1. В установленому порядку надає Підприємству на затвердження заявки на необхідну кількість матеріалів, сировини, палива, устаткування, запасних частин та інших матеріальних цінностей.

5.2. Централізовано одержує матеріальні ресурси згідно прийнятих для виконання Підприємством заявок, та затвердженої Підприємством номенклатури.

5.3. Відповідно до затвердженої Підприємством заявки та фінансового плану самостійно забезпечує себе та одержує необхідні матеріали, сировину, паливо та інвентар за рахунок виділених Підприємством обігових коштів.
6. У галузі кадрів:

6.1. Приймає на роботу і звільняє у встановленому законом порядку працівників. Керівників цехів, дільниць, відділів, їх заступників та інших спеціалістів, відповідно до затвердженого Підприємством переліку, приймає на роботу за погодженням з Підприємством.

6.2. Вживає заходів щодо заохочення і накладає стягнення на працівників Підрозділу відповідно до законодавства.

6.3. Вносить Підприємству за узгодженням з профспілкою пропозиції про нагородження урядовими і відомчими нагородами працівників Підрозділу.

6.4. Спрямовує робочих, керівників та фахівців на курси перепідготовки і підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за узгодженням з Підприємством.

6.5. Затверджує у встановленому порядку правила внутрішнього трудового розпорядку.
7. У галузі організації та оплати праці:

7.1. Підрозділ повинен ефективно використовувати працю працівників і на цій підставі забезпечувати успішне вирішення завдань виробничого та соціального розвитку колективу. З цією метою Підрозділ :

7.1.1. Встановлює і вдосконалює форми організації праці працівників, здійснює заходи щодо покращення використання робочого часу, організує запровадження передових методів і прийомів праці.

7.1.2. Встановлює режим робочого часу і часу відпочинку, вводить гнучкі графіки, дозволяє роботу з неповним робочим днем і неповним робочим тижнем, роботу в Підрозділі за сумісництвом.

7.1.3. Надає працівникам у встановленому законодавством порядку відпустки, затверджує перелік посад працівників з ненормованним робочим днем і тривалість додаткової відпустки за роботу в такому режимі праці.

7.1.4. Розробляє і затверджує у встановленому порядку посадові інструкції для керівників, професіоналів та спеціалістів і робочі інструкції для робітників та технічних службовців.

7.1.5. Здійснює тарифікацію робіт, встановлює тарифні розряди робітникам та класифікаційні категорії професіоналам і спеціалістам та змінює їх згідно з діючим порядком.

7.1.6. У встановленому порядку затверджує нові і переглядає чинні норми виробітку, норми обслуговування, нормативи чисельності і інші нормативи трудових витрат, підвищуючи питому вагу технічно обгрунтованих норм, та забезпечує умови для виконання встановлених норм праці.

7.1.7. Розробляє та здійснює заходи щодо розширення сфери нормування праці та підвищення його рівня, введення у встановлені терміни централізовано розроблених галузевих нормативних матеріалів з нормування праці, упровадження передового досвіду в галузі нормування праці.

7.1.8. Визначає відповідно з встановленими обсягами виробництва та діючими нормами і нормативами трудових витрат загальну чисельність працівників, їх професійний та кваліфікаційний склад.

7.1.9. Здійснює заходи щодо виконання обсягів виробництва меншою чисельністю персоналу за рахунок суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт.

7.2. Підрозділ зобов’язаний використовувати оплату праці як засіб стимулювання її продуктивності, виконання та перевиконання встановлених обсягів видобутку вугілля і програми розвитку гірничих робіт, покращення якості вугільної продукції і виконуваннях робіт, підвищення ефективності виробництва, зміцнення виробничої і трудової дисципліни.

Підрозділ повинен забезпечувати відповідність розміру заробітної плати кожного працівника особистому трудовому внеску, залежність його від кінцевих результатів роботи Підрозділу.

З цією метою Підрозділ:

7.2.1. Розробляє, керуючись чинним законодавством, генеральною та галузевою угодами, нормативно-розпорядчими документами Підприємства, умови оплати праці працівників Підрозділу та затверджує їх за погодженням з Підприємством з наступним включенням цих умов до колективного договору.

7.2.2. Запроваджує за погодженням з Підприємством після вишукання необхідних коштів нові розміри тарифних ставок та посадових окладів.

7.2.3. Забезпечує при оплаті праці працівників дотримання передбачених законодавством та галузевою угодою мінімальних гарантій в оплаті праці.

7.2.4. Встановлює за погодженням з Підприємством за рахунок і в межах розрахункового фонду оплати праці Підрозділу окремим висококваліфікованим робітникам, на особливо важливих та відповідальних роботах місячні оклади замість тарифних ставок.

7.2.5. Затверджує перелік робочих місць та робіт, на яких призначається доплата за працю у важких і шкідливих, особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

7.2.6. Затверджує перелік непривабливих робіт, при виконанні яких робітникам можуть установлюватися відповідні надбавки.

7.2.7. Відносить згідно з встановленими галузевими показниками дільниці, цеха, служби та ін. до груп з оплати праці керівників, професіоналів та спеціалістів, переводить їх з однієї групи по оплаті праці до іньшої у зв’язку із зміною обсягу виробництва.

7.2.8. Затверджує перелік професій і посад працівників, пов’язаних із підземними роботами, та на роботах в технологічному ланцюжку на поверхні шахт і збагачувальних фабрик, що мають право на виплату винагороди за вислугу років у відповідних розмірах.

7.2.9. Виплачує працівникам згідно з порядком, затвердженим Підприємством, одноразову грошову допомогу.

7.2.10. Укладає з фізичними особами цивільно-правові угоди на виконання окремих робіт та несе відповідальність за правильність їх оплати.

7.2.11. Формує витрати на оплату праці, не допускаючи перевищення скоригованого розрахункового фонду оплати праці.

7.2.12. Затверджує умови регулювання фондів оплати праці дільниць, цехів, служб, визначає заходи відповідальності керівників цих підрозділів при перевищенні фактичного фонду оплати праці дільниці, цеху, служби над скоригованим відповідно з рівнем виконання встановлених обсягів виробництва.

7.2.13. Встановлює порядок резервування на термін до погашення допущенної перевитрати фонду оплати праці премій відповідним працівникам, а також надбавок за високі досягнення в праці керівникам, професіоналам і спеціалістам.

7.2.14. Забезпечує своєчасну виплату працівникам поточної заробітної плати, а також погашення в обсягах і в терміни, передбачені графіком, заборгованості із заробітної плати з урахуванням компенсацій за несвоєчасну виплату заробітної плати.

7.2.15. Дозволяє у окремих випадках видавати працівникам неплановані аванси за рахунок заробітної плати у розмірі не більше ніж місячна ставка (оклад).

8. У галузі фінансів:

8.1. Розпоряджається фінансовими ресурсами Підрозділу в рамках затвердженого Державного підприємства “Донецьквугілля” фінансового плану.

8.2. Відповідно до чинного законодавства та цього Положення за погодженням з Підприємством розпоряджається коштами, що знаходяться на поточному рахунку.

8.3. Списує у встановленому порядку, за погодженням з Державного підприємства “Донецьквугілля”, з балансу Підрозділу морально застарілі, зношені і непридатні для подальшого використання основні засоби.


1.3. Управління Підрозділом
Управління Підрозділом здійснює його керівник, який входить до складу Ради директорів Підприємства.

Керівник Підрозділу призначається та звільняється керівником Підприємства згідно з чинним законодавством .

На посаду керівника Підрозділу призначаються особи, що мають вищу освіту та стаж роботи на керівних і інженерно-технічних посадах у вугільній промисловості не менш 5 років.

Керівник Підрозділу діє за дорученням Підприємства.

Керівник Підрозділу вправі за дорученням Підприємства:

здійснювати керівництво діяльністю Підрозділу;

відкривати та закривати поточні та інші рахунки в установах банків;

укладати господарські та інші договори від імені Підприємства (переліки критеріїв для визначення договорів, які має право самостійно укладати Підрозділ визначає Підприємство).

видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовувати та здійснювати контроль за їх виконанням;

надавати вказівки, обов'язкові для усіх працівників Підрозділу;

укладати колективний договір Підрозділу з відповідними профспілковими органами;

затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

підписувати документи Підрозділу;

призначати та звільняти працівників Підрозділу у порядку, визначеному чинним законодавством;

представляти Підприємство в усіх органах влади та управління, підприємствах, організаціях і установах, з питань, що стосуються діяльності Підрозділу;

здійснювати інші повноваження, які передбачені дорученням та цим Положенням.

Керівник несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підрозділ завдань і здійснення ним своїх функцій, створення умов для виконання Колективного договору та Галузевої угоди.

Заступники керівника Підрозділу, начальники відділів та інші працівники, відповідно до затвердженого Підприємством переліку, призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Підрозділу за погодженням з керівником Підприємства.

Керівник Підрозділу забезпечує працівників відповідною заробітною платою, матеріальними та соціальними виплатами згідно з чинним законодавством, Колективним договором та Галузевою угодою;

Для поточної оперативно-розпорядчої роботи керівник Підрозділу створює виконавчий апарат, визначає організаційну структуру управління Підрозділу, складає штатний розклад, який затверджується Підприємством.

У разі тимчасової відсутності керівника його функції, права та обов’язки покладаються на головного інженера Підрозділу.

Керівник Підрозділу є посадовою особою. Посадова особа повинна зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію.

Повноваження трудового колективу Підрозділу реалізуються загальними зборами через їх виборні органи (профспілки), які від імені трудового колективу можуть укласти відповідний колективний договір;

Повна схема-структура управління Підрозділом представлена у додатках (додаток 1).
1.4. Характеристика продукції
Згідно з приказом Міністерства Вугільної промисловості України від 2 квітня 1997 року № 126 інститутами «Укрмінвуглезбачення» та УХІН, здійснена робота по уточненню генетичних і технологічних властивостей вугілля шахт Донецького басейну [4].

На підставі зроблених інститутами досліджень, з врахуванням долевій участі пластів у здобичі шахт, згідно з ДСТУ 3472-96, була погоджена марочна властивість продукції шахт Донецького басейну, у т.ч. і на ОП «Шахта імені М.І. Калініна» ДП «Донецьквугілля».

Вугіллю, яке добувається на ОП «Шахта ім. М.И. Калинина» ДП «Донецьквугілля» згідно з державним стандартом України було присвоєно марку “К”, тобто коксуюче вугілля.

Харьковський центр досліджень і сертифікації вугілля «Харцис» зробив дослідження вугілля, яке добивається Шахтою і видав сертифікат на товарну продукцію (додаток 2). Основні параметры ми представимо у нижче наведеній таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Основні параметри продукції
п/п

Показник

Одиниця

Виміру

Значення

1.
^

Вихід летучих речовин


%

18,6

2.

Загальна вологість

%

6,2

3.

Зольність

%

26,4

4.

Загальний вміст сери

%

2,4

5.

Стабільний вміст углерода

%

59,2

6.

Теплота згорання : Вища

Нижча

МДж/кг

Ккал/кг

36,26/8660
23,75/5670
  1   2   3   4

Схожі:

Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства icon2. Класифікація приміщень по небезпеці ураження електричним струмом І їх коротка характеристика
Керівник підприємства зобов’язаний забезпечити утримання, експлуатацію І обслуговування електроустановок відповідно до вимог чинних...
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства iconГрабова Н. М. «Теорія бухгалтерського обліку» Київ: Основи, 1993....
Коротка характеристика діяльності підприємства та аналіз фінансового стану Центру поштового зв’язку №12. 12
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут...
Головні історичні віхи Демографічна характеристика Коротка характеристика політичного устрою Республіки Молдови
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства iconДипломної роботи: «Управління фінансовими ресурсами підприємства»
Вихідні дані до дипломної роботи: законодавчі та нормативні акти з врегулювання фінансово-господарської діяльності підприємств в...
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства iconЗатверджено
Об'єкт основних засобів (нематеріальних активів), коротка характеристика об'єкта 
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства iconЗвіт з переддипломної практики Зміст
Розділ Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності тов прима
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства iconОрганізаційно-економічна характеристика підприємства
В умовах ринкового господарства для успішної роботи його суб'єктів особливого значення набувають глибокі знання ринку І здатність...
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства iconДипломна робота на тему: Методика обліку І організація аналізу І...
Розді теорико–економічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як об’єкту обліку та аудиту
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства iconІ.  Концептуальний аспект коротка характеристика сучасної освіти
Основними засобами навчання є навчальний підручник, а   контроль І оцінка загалом проводиться вчителем
Коротка фінансово-економічна характеристика підприємства icon„Планування виробництва продукції підприємства”
Розділ Характеристика господарської діяльності підприємства тов „Компанія „Хімпрогрес”” 24
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка