04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
Скачати 64.29 Kb.
Назва04. 06. 2003 р введена:   "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 №871
Дата конвертації02.09.2013
Розмір64.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы


 Редакция от 04.06.2003 р. введена:
  "Постанова, Кабінет Міністрів України" от 04/06/03 № 871
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

Від 29 червня 1996 р. N 700

Київ

Про Положення про надання митним органам України фінансових гарантій
щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення


Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 15 березня 1999 року N 364,
від 4 червня 2003 року N 871

    На виконання Указу Президента України від 20 травня 1996 р. N 353 Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

    1. Затвердити Положення про надання митним органам фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення (додається).

    Дія Положення поширюється на транзитне переміщення алкогольних напоїв і тютюнових виробів з 15 серпня 1996 року.

    Державному митному комітетові у місячний термін подати Кабінету Міністрів України пропозицію щодо строків поширення дії зазначеного Положення на інші підакцизні товари.

    2. Державному митному комітетові, Міністерству фінансів, Міністерству транспорту разом з Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю у місячний термін затвердити механізм надання і повернення фінансових гарантій, порядок стягнення передбачених законодавством обов'язкових платежів за цими гарантіями та особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення страхування відповідальності перевізника.

    3. Державному митному комітетові, Міністерству фінансів, Комітетові у справах нагляду за страховою діяльністю разом із Національним банком у місячний термін внести пропозиції щодо визначення статусу незалежних фінансових посередників (брокерів), які можуть виступати гарантами з надання фінансових гарантій митним органам щодо обов'язкової доставки товарів до митниць призначення.

Прем'єр-міністр України

^ П. ЛАЗАРЕНКО

 
Міністр
Кабінету Міністрів України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО

    Інд. 52
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від 29 червня 1996 р. N 700

ПОЛОЖЕННЯ
про надання митним органам України фінансових гарантій щодо
обов'язкової доставки товарів до митниць призначення


    1. Це Положення визначає порядок надання фінансових гарантій митним органам під час переміщення транзитом через територію України товарів, на які законодавством встановлено акцизний збір (далі - товари), їх власниками або уповноваженими особами.

    2. Терміни в цьому Положенні вживаються у такому значенні:

    гарант - уповноважені Держмиткомом в установленому порядку банк чи страхова компанія, що бере на себе відповідальність щодо внесення обов'язкових платежів за невивезені з території України товари в разі порушення перевізником умов транзиту в формах та розмірах, установлених законодавством;

    митниця відправлення - будь-який митний орган України, з якого для усієї кількості товарів або їх частини починається переміщення товарів транзитом через територію України із застосуванням фінансових гарантій;

    митниця призначення - будь-який митний орган України, з якого для усієї кількості товарів або їх частини закінчується переміщення товарів транзитом через територію України із застосуванням фінансових гарантій;

    фінансові гарантії - спосіб грошового забезпечення виконання зобов'язань перевізника щодо вивезення товарів, заявлених під час ввезення в Україну як транзитні;

    гарантійний лист - письмове зобов'язання гаранта перед митними органами щодо внесення передбачених законодавством обов'язкових платежів у разі порушення перевізником зобов'язань, взятих у зв'язку з переміщенням товарів транзитом через територію України;

    перевізник - власник товарів або уповноважена ним особа, яка здійснює перевезення та безпосередньо володіє товарами на весь термін їх переміщення транзитом через територію України.

    3. Надання фінансових гарантій запроваджується як запобіжний захід з метою дотримання перевізниками умов, шляхів і напрямів транзиту, а також для забезпечення внесення передбачених законодавством обов'язкових платежів у разі порушення перевізником взятих ним зобов'язань щодо доставки товарів до митниці призначення.

    Фінансові гарантії митним органам України надаються гарантом на основі угоди з Держмиткомом.

    4. Сума фінансових гарантій відповідає розміру всіх обов'язкових платежів, визначених для цих товарів законодавством, тобто акцизного збору, мита, податку на добавлену вартість, митних та інших зборів, нарахованих згідно з порядком, установленим для оподаткування таких товарів у разі ввезення їх в Україну з метою вільного використання.

    Власник товарів або уповноважена ним особа на власний розсуд обирає один із видів фінансових гарантій як альтернативу охороні та супроводженню товарів митними органами чи перевезенням на умовах Митної конвенції про міжнародні перевезення 1975 року (Конвенції МДП).

    Фінансові гарантії надаються митним органам щодо будь-яких товарів, за винятком:

    товарів, що переміщуються із застосуванням охорони і супроводження митними органами із залученням підрозділів МВС;

    товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом;

    товарів, що переміщуються фізичними особами в обсягах, які не обкладаються акцизним збором;

    товарів, що переміщуються каналами поштового зв'язку.

    5. Не вивезені у визначені терміни товари вважаються вільно використаними на митній території України, тобто такими, щодо яких законодавством запроваджено обов'язкові платежі.

    6. У разі порушення перевізником встановлених умов транзиту внесення передбачених законодавством обов'язкових платежів провадиться відповідно до фінансових гарантій, наданих митним органам.

    7. У разі переміщення товарів транзитом через територію України митним органам надаються такі види фінансових гарантій:

    гарантійний лист;

    грошова застава;

    страхування фінансової відповідальності перевізника.

    Фінансові гарантії у формі гарантійного листа банку та договору страхування фінансової відповідальності перевізника застосовуються як фінансове забезпечення гарантій, що надаються митним органам незалежними фінансовими посередниками. Фінансове забезпечення наданих гарантій провадиться незалежним фінансовим посередником шляхом укладення із страховиком договору страхування фінансової відповідальності перевізника перед митним органом щодо обов'язкової своєчасної доставки товару до митниці призначення або шляхом отримання від перевізника застави у розмірі митного боргу, чи отримання гарантійного листа уповноваженого банку на суму митного боргу.

    (пункт 7 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 р. N 364)

    8. Фінансові гарантії надаються до або в момент фактичного перетину митного кордону товарами під час ввезення їх в Україну.

    9. Пункт 9 втратив чинність.

    (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 р. N 364, у зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 9)

    9. Фінансові гарантії у вигляді грошової застави вносяться на депозитні рахунки митних органів в уповноважених банках:

    резидентами - в національній валюті України безготівково за офіційним курсом Національного банку України на дату надання фінансової гарантії;

    нерезидентами - в іноземній валюті І групи класифікатора валют Національного банку або в національній валюті України за офіційним курсом Національного банку на дату надання фінансової гарантії як безготівково, так і готівкою.

    Фінансові гарантії, надані у вигляді грошової застави, повертаються перевізникові, якщо усі взяті ним перед митними органами зобов'язання щодо переміщення товарів під митним контролем виконано.

    Митним органам перевізник надає витяг банку, до якого внесено грошову заставу.

    11. Пункт 11 втратив чинність.

    (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.03.99 р. N 364, у зв'язку з втратою чинності пунктів 9 та 11 пункти 12, 13 і 14 вважати відповідно пунктами 10, 11 і 12)

    10. Підтвердженням виконання перевізником своїх зобов'язань є доставка ввезених товарів без зміни їх стану чи зменшення (збільшення) кількості або зміни якісних характеристик до митниці призначення у всаановлені митними органами строки та пред'явлення таких товарів до митного оформлення в зазначеному місці та в зазначений термін.

    11. Суми фінансових гарантій, за якими перевізник не виконав зобов'язання, використовуються митними органами для покриття передбачених законодавством обов'язкових платежів за товари, ввезені з метою вільного використання на митній території України.

    За наявності гарантійного листа чи страхового полісу внесення обов'язкових платежів провадиться гарантом або страховою організацією в день надходження від митного органу повідомлення про необхідність таких платежів.

    Якщо в цей термін кошти не будуть відшкодовані, стягнення належних сум у безакцептному порядку провадиться згідно з законодавством.

    12. Механізм надання перевізником фінансових гарантій митним органам та повернення їх перевізнику (крім страхування фінансової відповідальності перевізника) і порядок стягнення передбачених законодавством обов'язкових платежів за цими гарантіями встановлюються Держмиткомом, Мінфіном та Мінтрансом.

    Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг разом із Держмиткомом та Мінфіном установлює особливі умови ліцензування страховиків на здійснення страхування, фінансової відповідальності перевізника щодо обов'язкової доставки товарів до митниці призначення.

    (абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. N 871)

Схожі:

04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни постанова від 13 грудня 2004 р. №1644
Внести до списків виробництв, робіт, професій, посад І показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,...
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconПостанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N8 1631
Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України від 16 січня 2003 р. №29 «Питання Державного...
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни постанова від 10 вересня 2003 р n 1440...
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" Кабінет Міністрів...
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни постанова від 3 березня 2004 р. N 220
Відповідно до статті 14 Закону України “Про оренду землі” Кабінет Міністрів України постановляє
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України “Про зайнятість населення” Кабінет Міністрів України постановляє
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (2245-14) Кабінет Міністрів України постановляє
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до статті 34 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни   постанова
Відповідно до Закону України "Про оренду державного майна" Кабінет Міністрів України постановляє
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни постанова від 23 квітня 2012 р. №327
З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя Кабінет Міністрів України...
04. 06. 2003 р введена:   \"Постанова, Кабінет Міністрів України\" от 04/06/03 №871 iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 березня 2003 р. N 305
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка