442 методика
Назва442 методика
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
  1   2   3ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

управління охорони здоров’я

облдержадміністрації

« 17» 07 2012 № 442

МЕТОДИКА

збирання та розрахунку регіональних показників моніторингу та оцінки виконання Комплексної обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ- інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ- інфікованих і хворих на СНІД

в Луганській області на 2009-2013 роки
Регіональна політика

Показник № 1.

Обсяг і структура фінансових витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції в області

Зміст показника

Інформація про обсяг та структуру витрат у сфері протидії ВІЛ/СНІДу є основою для вироблення регіональної політики щодо фінансування заходів, спрямованих на протидію епідемії ВІЛ-інфекції.

Інструмент вимірювання

Дослідження з оцінки витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції.

Метод обчислення

Оцінка фінансових витрат

Джерело даних

Результати дослідження з оцінки витрат на протидію епідемії ВІЛ-інфекції.

Дезагрегація

 • за джерелами фінансування (фінансування з державних джерел, фінансування з міжнародних джерел, фінансування з приватних джерел);

 • за 31 адміністративно-територіальними одиницями другого рівня ієрархічної структури Класифікатору об’єктів адміністративно-територіального устрою Луганської області (КОАТУУ) (далі – за регіонами області).

Використання

Формування підстав для прийняття рішень щодо фінансування заходів спрямованих на протидію епідемії ВІЛ-інфекції.

Інтенсивність епідемічного процесу ВІЛ-інфекції

Показник № 2.

Поширеність ВІЛ-інфекції серед вагітних

Зміст показника

Оцінка рівня інфікування ВІЛ серед сексуально активної частини населення.

Інструмент вимірювання

Рутинний епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією/СНІДом

Метод обчислення

Показник розраховується за формулою:

(чисельник / знаменник) х 100%.

Показник включає жінок, які були обстежені на антитіла до ВІЛ первинно протягом вагітності, незалежно від їх подальших репродуктивних планів (народжувати дитину або перервати вагітність).

чисельник

Кількість зразків сироваток за кодом 109.1, в яких підтверджена наявність антитіл до ВІЛ після проведення верифікаційних досліджень

знаменник

Загальна кількості зразків сироваток за кодом 109.1, що були досліджені на наявність антитіл до ВІЛ

Джерело даних

Форма звітності № 2 - ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20_ рік».

Дезагрегація

 • за регіонами області.

Використання

Характеризує поширеність ВІЛ-інфекції і тенденції епідемічного процесу серед загального населення. Оцінка ефективності реалізованих профілактичних програм та планування подальших профілактичних заходів серед загального населення.
Показник № 3.

Загальний рівень смертності серед ВІЛ-інфікованих осіб

Зміст показника

Характеризує частоту (інтенсивність) випадків смерті серед ВІЛ-інфікованих осіб протягом звітного року.

Інструмент вимірювання

Рутинний епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією/СНІДом

Метод обчислення

Показник розраховується за формулою:

(чисельник / знаменник) х 100 000 населення.

чисельник

Кількість нових випадків смерті офіційно зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян області

знаменник

Середньорічна чисельність населення у звітному році

Джерело даних
чисельник

Форма звітності № 2 - ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20_ рік».

знаменник

Офіційні демографічні дані Головного управління статистики у Луганській області щодо чисельності населення.

Дезагрегація

 • за регіонами області;

 • за особами, які отримували та не отримували АРТ.

Використання

Проведення аналізу випадків смерті серед ВІЛ-інфікованих осіб важливо, як вимірювання відповіді на епідемію в рамках розширення доступу до діагностики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих осіб/хворих на СНІД.
Показник № 4.

Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під диспансерний нагляд у ІІІ та ІV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, серед загального числа осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції

Зміст показника

Оцінка своєчасного взяття на диспансерний облік ВІЛ-інфікованих осіб.

Інструмент вимірювання

Рутинний епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією/СНІДом

Метод обчислення

Показник розраховується за формулою:

(чисельник / знаменник) х 100 %

чисельник

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких було взято під диспансерний нагляд у ІІІ та ІV клінічних стадіях ВІЛ у звітному році.

знаменник

Загальна кількість вперше в житті зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб у звітному році.

Джерело даних

Форма звітності № 2 - ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20_ рік»

Дезагрегація

 • за регіонами області

Використання

Планування заходів щодо своєчасного взяття на диспансерний облік ВІЛ-інфікованих осіб. Проведення оцінок і прогнозів щодо кількості випадків пізнього виявлення ВІЛ-інфікованих осіб у рамках епіднагляду.
Показник № 5.

Відсоток ВІЛ-інфікованих осіб, які пройшли диспансерне обстеження на кінець року серед загального числа ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під диспансерним наглядом

Зміст показника

Проведення оцінки активної диспансеризації ВІЛ-інфікованих серед загальної кількості осіб, які знаходяться під диспансерним наглядом.

Інструмент вимірювання

Рутинний епідеміологічний нагляд за ВІЛ-інфекцією/СНІДом

Метод обчислення

Показник розраховується за формулою:

(чисельник / знаменник) х 100 %

чисельник

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під диспансерним наглядом, та які пройшли диспансерне обстеження не менш ніж один раз за звітній період.

знаменник

Загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які знаходяться під диспансерним наглядом на кінець звітного року.

Джерело даних

Форма первинної облікової документації № 030-5/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою».

Форма звітності № 2 - ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20_ рік».

Дезагрегація

 • за регіонами області.

Використання

Визначення активної диспансерної групи необхідно для планування заходів пов’язаних з профілактикою, лікуванням та доглядом і підтримкою ВІЛ-інфікованих осіб.
Показник № 6.

Поширеність ВІЛ-інфекції серед споживачів ін’єкційних наркотиків

Зміст показника

Оцінка прогресу в зниженні рівня інфікування ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків.

Інструмент вимірювання

Біоповедінкове дослідження, що проводиться в рамках епіднагляду за ВІЛ другого покоління, серед споживачів ін’єкційних наркотиків

Метод обчислення

Показник розраховується за формулою:

(чисельник / знаменник) х 100 %

чисельник

Кількість респондентів (споживачів ін’єкційних наркотиків), які за результатами тестування виявлені як ВІЛ-позитивні особи.

знаменник

Загальна кількість респондентів (споживачів ін’єкційних наркотиків), які були протестовані на наявність антитіл до ВІЛ у дослідженні

Джерело даних

Результати біоповедінкового дослідження серед споживачів ін’єкційних наркотиків.

Дезагрегація

 • вікові групи (до 25 років, 25 і старші);

 • стать.

Використання

Здійснення моніторингу рівня поширеності ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків з метою оцінки ефективності реалізованих профілактичних програм та планування подальших профілактичних заходів серед даної групи ризику.
Показник № 7.

Поширеність ВІЛ-інфекції серед працівників комерційного сексу, які не є споживачами ін’єкційних наркотиків

Зміст показника

Оцінка прогресу в зниженні рівня інфікування ВІЛ серед працівників комерційного сексу, які не є споживачами ін’єкційних наркотиків.

Інструмент вимірювання

Біоповедінкове дослідження, що проводиться в рамках епіднагляду за ВІЛ другого покоління, серед працівників комерційного сексу.

Метод обчислення

Показник розраховується за формулою:

(чисельник / знаменник) х 100 %

чисельник

Кількість респондентів (працівників комерційного сексу, які не є споживачами ін’єкційних наркотиків), та які за результатами тестування виявилися як ВІЛ-позитивні особи.

знаменник

Загальна кількість респондентів (працівників комерційного сексу, які не є споживачами ін’єкційних наркотиків), та які були протестовані на наявність антитіл до ВІЛ у дослідженні.

Джерело даних

Результати біоповедінкового дослідження серед працівників комерційного сексу.

Дезагрегація

 • вікові групи (до 25 років, 25 і старші);

 • стать.

Використання

Здійснення моніторингу рівня поширеності ВІЛ серед працівників комерційного сексу з метою оцінки ефективності реалізованих профілактичних програм та планування подальших профілактичних заходів серед даної групи ризику.
  1   2   3

Схожі:

442 методика iconМетодика дослідження мотивації навчання в першокласників
...
442 методика iconПроектна методика моделювання практичного застосування англійської мови на уроках І дома
Методика спрямована на подолання проблем підліткового віку: розбудови самооцінки, керування стресами, конструктивного розв’язання...
442 методика iconРозділ I. Методика навчання інформатики. Інформатика в школі як навчальний...
Методика навчання інформатики як наука І як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному закладі
442 методика iconПрограма нормативного курсу “Теорія та методика наукової праці” Вступ
Нормативний курс “Теорія та методика наукової праці” викладається для студентів магістерської програми історичного факультету
442 методика iconІнтелектуальна гра «Еврика»
Чених предметів: дитяча література, методика розвитку мовлення, методика образотворчої діяльності, образотворче мистецтво, педагогіка....
442 методика iconМетодика «Малюнок дерева»
Методика спрямована на виявлення особистісних особливостей дитини. Малюнок дерева традиційно розглядається у проективній психодіагностиці...
442 методика iconМетодика роботи з дитячою книжкою 7 методика читання та розповідання...
Методичні основи при читанні та розповідання творів художньої літератури для дітей до 5 років
442 методика iconАнкета для учнів
Складаються з анкети для та учнів “Ставлення до моніторингових досліджень” (Таблиці 1, 2); методика для вивчення самооцінки учнів...
442 методика iconРозділ І. Методика навчання інформатики. Інформатика в школі як навчальний предмет
Методика навчання інформатики як наука І як навчальний предмет у вищому педагогічному навчальному закладі
442 методика iconМетодика призначена для визначення коефіцієнта трансформації силових...
Гост 010-90 – Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка