Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації
Скачати 87.01 Kb.
НазваОбсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації
Дата конвертації18.03.2013
Розмір87.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5)

Ціна:100грн

Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації

Зміст

Вступ

Розділ I. Теоретичні основи фінансової політики держави

  1. Сутність, завдання і принципи фінансової політики

  2. Методи та інструменти реалізації фінансової політики

1.3 Фінансова політика країн Європейського Союзу та Росії

Розділ II. Фінансова політика в Україні

2.1 Трансформація фінансової політики в умовах незалежності України

2.2 Складові фінансової політики в Україні та механізм її реалізації в економічній системі України

2.3 Фінансова політика та фінансова безпека держави

Розділ III. Пріоритетні напрямки фінансової політики в Україні

3.1 Вдосконалення інструментів реалізації фінансової політики

3.2 Вдосконалення бюджетно-податкової та боргової політики уряду

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Держава – це надзвичайно широке поняття, яке має безліч визначень і характеристик. Але, мабуть, кожна людина, якщо поставити їй завдання назвати перше, що спадає на думку при характеристиці держави та державності, назве державні фінанси. А як же відбувається управління головними фінансами країни, що і хто здійснює вплив на цю невід’ємну складову держави? На це питання є лише одна відповідь – управління фінансами держави відбувається через реалізацію фінансової політики цієї держави.

Чи варто говорити про актуальність цієї теми? Звичайно можна почати говорити про те як це важливо, наскільки дослідження фінансової політики є пріоритетним для кожної держави. Але хіба потрібно довго говорити про очевидні речі. Ця тема була, є і буде актуальною допоки буде існувати держава, державні фінанси і все, що з цим пов’язано. І цим все сказано.

Цю думку підтримувало ряд науковців, але через специфіку проблеми і бажання кожного зробити свій вклад в розвиток фінансової політики держави, ми відзначимо лише найяскравіших представників вітчизняної та світової науки. Серед вітчизняних науковців слід відзначити О. Д. Василика, О. І. Барановського, В. М. Опаріна, С. І. Юрія, Б. М. Сабанті, О. Р. Романенко та інші. До зарубіжних дослідників відносяться А. Сміт, М. Фрідмен, А. Пігу, Дж. Мейнард Кейнс, Д. Рікардо, Т. Вахненко, В. Сумароков та інші.

Незважаючи на значні здобутки в дослідження фінансової політики вітчизняних і зарубіжних вчених, ряд питань все ж потребують подальшого дослідження і вдосконалення.

Метою курсової роботи є вивчення процесу реалізації фінансової політики та знаходження шляхів щодо її вдосконалення.

Основними завданнями роботи є:

- поглиблення теоретичних знань стосовно даної проблеми;

- визначення інструментарію фінансової політики;

- вивчення зарубіжного досвіду реалізації фінансової політики та можливість застосування його в умовах ведення фінансової політики в України;

- дослідження сучасного стану фінансової політики України;

- розкрити взаємозв’язок між поняттями фінансової політики і фінансової безпеки на прикладі України;

- розробка і оцінка альтернативних підходів до реалізації фінансової політики, через вдосконалення інструментів її реалізації;

Предметом роботи є фінансова політика держави.

Об’єктом дослідження виступає процес реалізації фінансової політики в сучасній економічній системі.

Фінансова політика держави – надзвичайно складне і багатогранне явище, воно є результатом спільної діяльності всіх суб’єктів держави, включаючи населення. Тому однією з причин ефективного ведення фінансової політики є спільна діяльність влади і народу. Це може бути втілено лише наступним чином. Влада повинна формувати соціально орієнтовані законопроекти, вести фінансову політику, спрямовану не на збагачення держави, а тим більше себе, а політику, яка б враховувала потреби саме цього суспільства. І на нашу думку, народ має якось впливати на визначення пріоритетних напрямків, методів і форм реалізації фінансової політики. Саме ми повинні брати участь у прийнятті найважливіших законів. Тому що все приймається зверху, а нам лишається лише виконувати роль законослухняного платника податків, які зовсім не відповідають рівню наших доходів. А ті, хто насправді може сплачувати всі ці суми, ухиляється і через недосконалість законодавства без всяких зобов’язань перед державою. Чому в нашій країні з кожним роком видатки в різні сфери збільшуються, а в більшості випадків ми бачимо стан справ як на початку 90-х років? Наприклад, ми постійно збільшуємо видатки на вдосконалення АПК, медицини, освіти, культури, а натомість, що ми маємо, занедбані земельні площі, низький рівень медичного обслуговування, освіти. Куди ідуть ці гроші? На це питання в даній роботі ми не зможемо дати відповідь, проте порушити питання про реформування податків, бюджетного виконання та інше все ж спробуємо.

Структура курсової роботи являє собою три розділи. Перший розділ – це пояснення теоретичних основ, що стосуються фінансової політики, інструментів її реалізації та методів впливу. Другий розділ докладно розкриває стан фінансової політики в Україні та її особливості в умовах нашої державності. Також порушено тему фінансової безпеки держави. Третій розділ – пріоритетні напрями фінансової політики, шляхи вдосконалення. Також в роботі є 7 додатків, в яких наведені основні цифри, що стусаються курсової роботи. І список використаної літератури, що становить 69 джерел.

Список використаної літератури

 1. Бюджетний Кодекс України від 19 січня 2007 року

 2. Бюджетна стратегія Російської Федерації на 2008-2010 роки

 3. Декларація цілей та завдань бюджету на 2008 рік від 1 березня 2007 року

 4. Закон України “Про державний бюджет на 2008 рік”

 5. Закон України “Про державний бюджет на 2007 рік”

 6. Закон України “Про державний бюджет на 2006 рік”

 7. Закон України “Про державний бюджет на 2005 рік”

 8. Закон України “Про державний бюджет на 2004 рік”

 9. Закон України “Про державний бюджет на 2003 рік”

 10. Закон України “Про державний бюджет на 2002 рік”

 11. Послання Президента України до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки”

 12. Постанова Національного Банку України від 29 грудня 2007 року № 492

 13. Артус М. М., Хижа Н. М., Бюджетна система України: Навч.посіб. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2007,220с.

 14. Бабич В.П., Сало И.В., Государственное управление финансами в рыночной экономике: Уч. Пособ. - К: “Знання” - 2002, 416 с.

 15. Базилевич В. Д., Економічна теорія: Політекономія: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2006, 615 с.

 16. Барановський О. Державний борг в Україні: на критичній межі?! // Економічні реформи сьогодні. – 2000,№ 31,С. 23-30.

 17. Барановський О.І. Фінансова безпека. – К.: Фенікс, 2001, 338с.

 18. Буковинський С.А., Фінансова стабілізація як основа фінансової політики // Фінанси України, № 4, 1997 р. – с. 3-19

 19. Василик О. Д., Теорія фінансів: Навч.посіб.: – К.: НІОС. – 2000, 416 с.

 20. Вахненко Т., Напрями вдосконалення боргової політики держави / Економіка України, 2002, № 5 – с. 16-24

 21. Версаль Н. І., Дорошенко Т. В., Теорія кредиту: Навч.посіб. – К.:Вид. дім. “Києво-Могилянська академія”, 2007, 483 с.

 22. Даневич О. Оптимізація процесу управління бюджетними коштами // Казна. – 2001. – № 1. – С. 10–12.

 23. Даниленко Л.І., Фінансово-кредитні важелі державного регулювання економіки: Навч.посіб. – К.: 2002, 160 с

 24. Діденко В.М., Прядко В.В., Курс лекцій “Фінанси” – Чернівці.: “Ратуша”, 1998 р. с. 53-58

 25. Загородній А.Г., Вознюк, Смовженко Т.Г., Фінансовий словник – 4-те видання, випр. Та доп. – К.: Т-во “Знання” КОО; Л.: Вид-во “Львів” – с. 412

 26. Загорський В. С. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. — 304 с.

 27. Іванух Р.А., Колобова Л.В., Фінансова політика держави на шляху стабілізації економіки // Фінанси України № 5, 1997. С. 36-41

 28. Кемпбелл Р. Макконнеллі Стенлі Л. Брю, Аналітична економія, принципи, проблеми і політика, Частина І, Макроекономія / Тринадцяте видання / Львів.: “Просвіта” – 1997 р. С. 290-312

 29. Козюк В. В. Фіскальна політика в Європейському валютному Союзі: проблеми автоматичної стабілізації та конвергенції // Фінанси України. - 2006, №6, с.57-65

 30. Кудрин А. Л. Трехлетний бюджет – бюджет диверсификации экономики // Финансы. – 2007, №4, с.3-8

 31. Кудряшов В. П., Фінанси: Навч. посіб.: - Херсон: Олді-плюс, 2002, 352с.

 32. Кудряшов В. П. Засади бюджетної політики розвитку // Фінанси України, 2007, №7, с.3-19

 33. Лагутіч В., Монетарна політика і державні фінанси // Економіка України, 2002, № 7, с. 10-16

 34. Лаптев С.В., Основы теории государственных финансов, М.: - 2001

 35. Львов Д. О стратегии развития России // Экономист. – 2007, №2, с. 3-10

 36. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Київ, 2003, 232 с.

 37. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З., Державне регулювання економіки / За ред. Д-ра екон. Наук, проф. і акад. АН Вищої школи України І.Р. Михасюка / – Львівський національний університет ім. І. Франка, Львів: “Українські технології”, 2003, с.356

 38. Мороз А. М., Савлук М. І., Пудовкіна М. Ф., Банківські операції: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003, 456 с.

 39. Мочерний С. В. Економічний словник-довідник: - К.: Феміна, 1995, 368с.

 40. Невінчаний І.С.. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.-2007. - №6.-с.98-101.

 41. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 83.

 42. Пасічник Ю. В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні. — Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2005. — 642 с.

 43. Петрашко П. Прозорість бюджетного процесу та контроль за цільовим спрямуванням коштів // Казна. – 2002. – № 1. – С. 4–9.

 44. Петровська І.О., Клиновий Д.В., Фінанси (з елементами статистики фінансів), навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. С. 18-19

 45. Пилипенко І.І., Жук О.П. Фінанси: навч. посіб. – К.: ІОЦ Держкомстату України , 2004. – 266 с.

 46. Пинзеник В., Шанс, который мы упустили // Зеркало недели, 1997 № 35, с.11

 47. Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.В., Фінансова політика в Україні та Російський Федерації: порівняння, досвід, проблеми; Монографія / За ред. А.І. Сухорукова – К.: МІУРВ, 2000, с. 140

 48. Полозенко Д.В., Фінансова політика перехідної економіки // Фінанси України, № 8, 1999 – с. 3-11

 49. Ревун В. І. Про реформування і модернізацію податкової системи // Фінанси України. – 2006, №6, с. 27-35

 50. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України. – 2000. - №5. – с.93.

 51. Романенко О.Р., Фінанси: Підручник – К.: Центр навчальної літератури. 2004 – с. 36-41

 52. Рудый К.В. Фінансово-кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие – М.: Новое знание, 2003. – с. 66- 75.

 53. Сафонова Л.Д. Реформування системи обліку виконання бюджету Фінанси України. – 1998. – № 7. – С. 35–39.

 54. Сало І. В., Фінансово-кредитна система та перспективи її розвитку: Навч. посіб. – К.: Наук. Думка, 2001, 315 с.

 55. Соколовська А. М., До питання про податкову реформу в Україні // Фінанси України. – 2006, №4, с. 55-61

 56. Сечганов В. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении економического роста // Вопросы економики. – 2007, №5, с. 65-80

 57. Фещенко Л. В., Проноза П. В., Кузьминчук Н. В. Бюджетна система України. — Х.: ІНЖЕК, 2007. — 292с.

 58. Черняк В., Сколько “украинских” долларов осело за рубежом? Или как повысить эффективность внешней торговли? // Деловая Украина, 1994, № 31, с. 2

 59. Чугунов І. Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання. — К.: НДФІ, 2005. — 260 с.

 60. Шуляк П. Н., Финансы: Уч.пособ.: - М.: “Дашков и К”, 2001, 452 с.

 61. Юрій С.І. Бюджетна система України: навч. посіб. – К.: НІОС, 2000. – 400 с

 62. Яцюта В.П., Удосконалення фінансової політики // Фінанси України / 2001, № 8, с. 60-66

 63. www.minfin.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України

 64. www.rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України

 65. http://www.ukrstat.gov. - Офіційний сайт Державного Комітету Статистики України

 66. http://www.sta.gov.ua. - Офіційний сайт Державної податкової Адміністрації України

 67. http://www.minfin.ru. - Офіційний сайт Міністерства фінансів Росії

 68. http://www.bank.gov.ua. - Офіційний сайт Національного Банку України

Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5)

Ціна:100грн

Схожі:

Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 44ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Особливості...
Вступ
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 34ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн
Розділ Роль державного регулювання в здійсненні грошово-кредитної політики
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 45ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн
Зрозуміло, що там де є більше однієї особи виникають суперечності по будь-яким причинам: несхожість поглядів чи інтересів, інший...
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 26ст (Times New Roman 14, інтервал 1,5) Ціна: 30грн
Основна характеристика тов „Деклар”
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 37ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 70грн Макроекономічне...
Вступ
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 26ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 50грн
Ринок монополістичної конкуренції. Диференціація як своєрідне суперництво
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 30ст (Times New Roman 12, інтервал – 1,5) Ціна: 60грн. Зміст
Розділ 1 Основи господарства США в 50-60-х рр ХХ ст., що спричинили розвиток неокейнсіанства
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 10ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 30грн
Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія І практика: Навч посіб. — К.: Вища шк., 1994
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 22ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 60грн
Класична модель макрорівноваги : взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій
Обсяг: 60ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 100грн Фінансова політика держави: цілі, завдання та інструменти реалізації iconОбсяг: 14ст (Times New Roman 14, інтервал – 1,5) Ціна: 20грн Участь...
Казахстан — конституційна президентська республіка. Президент є главою держави та верховним головнокомандувачем. Держава розташована...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка