Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"
НазваПро затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"
Сторінка5/10
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

XI. Розкриття інформації у фінансовій звітності


1. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити:

інформацію про суб'єкт державного сектору;

дату звітності та звітний період;

дані про валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

інформацію про:

облікову політику суб'єкта державного сектору та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

2. Інформація про суб'єкта державного сектору, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

найменування, організаційно-правову форму та місцезнаходження суб'єкта державного сектору;

короткий опис основної діяльності суб'єкта державного сектору;

код відомчої класифікації бюджету, назву органу управління, у віданні якого перебуває суб'єкт державного сектору;

середню кількість працівників суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду;

дату затвердження звітності та назву суб'єкта державного сектору, що її затвердив.

3. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Національним положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

4. У фінансовій звітності повинні бути вказані валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то суб'єкт державного сектору повинен розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

5. Суб'єкт державного сектору розкриває обрану облікову політику шляхом опису:

5.1. Принципів оцінки статей звітності.

5.2. Методів обліку окремих активів і зобов'язань.

6. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансовій звітності або у примітках до неї.

7. У примітках до фінансової звітності розкривається:

7.1. Інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовій звітності, але є обов'язковою згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

7.2. Інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

7.3. Інформація про орган, який має повноваження згідно із законодавством вносити зміни до фінансової звітності після оприлюднення.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.3 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

7.4. Інформація про зміст події, що відбулася після дати балансу, та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості проведення такої оцінки.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.4 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

7.5. Інформація про події після дати балансу, які не потребують коригування статей фінансової звітності.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.5 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

7.6. Інформація про виконання бюджету (кошторису) щодо:

різниці між остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін і фактичними сумами виконання (касовими видатками) та причини їх виникнення;

причини відхилення між затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.6 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

7.7. Інформація про виконання бюджету щодо наданих з бюджету кредитів, взаємних розрахунків бюджетів, цінних паперів, фінансування бюджету.

(пункт 7 розділу ХІ доповнено підпунктом 7.7 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

8. У примітках до фінансової звітності за наявності операцій пов'язаних сторін наводиться така інформація:

8.1. Види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) пов'язаних сторін та характер відносин між такими пов'язаними сторонами.

8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованостей за операціями пов'язаних сторін.

(розділ ХІ доповнено пунктом 8 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798)

 

 

^ Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

О. О. Канцуров 


 


Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 

 

  

^ Дата (рік, місяць, число)

Установа

___________________________

за ЄДРПОУ

Територія

___________________________

за КОАТУУ

^ Організаційно-правова форма
господарювання

 
___________________________

 
за КОПФГ

^ Орган державного управління

___________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

___________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному...
Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗакон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в...
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconТема Міжнародна система норм бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти фінансової звітності являють собою документи, які визначають загальний підхід до складання фінансової звітності...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" icon«Про облікову політику на підприємстві»
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-хіу, національних положень...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (далі Положення (стандарт) 17) визначає методологічні засади...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПро бухгалтерський облік та фінансову
...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПро проведення інвентаризації основних засобів, малоцінного
Міністерства фінансів України від 11. 08. 1994 року №69, з метою підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку перед складанням...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" /далі Положення (стандарт) 27/ визначає методологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка