Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"
НазваПро затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"
Сторінка6/10
Дата конвертації01.02.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фінанси > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

БАЛАНС


на ____________ 20__ року

^ Форма N 1-дс


АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

 

 

 

       залишкова вартість

010

 

 

       знос

011

 

 

       первісна вартість

012

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

       залишкова вартість

020

 

 

       накопичена амортизація

021

 

 

       первісна вартість

022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

030

 

 

Запаси

040

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

050

 

 

Готова продукція

060

 

 

Інші нефінансові активи

070

 

 

Усього за розділом I

100

 

 

^ II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

110

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

120

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

       за розрахунками з бюджетом

130

 

 

       за розрахунками за товари, роботи, послуги

140

 

 

       за наданими кредитами

150

 

 

       за виданими авансами

160

 

 

       за розрахунками із соціального страхування

170

 

 

       за внутрішніми розрахунками

180

 

 

       інша поточна дебіторська заборгованість

190

 

 

Поточні фінансові інвестиції

200

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:

 

 

 

       національній валюті, у тому числі в:

210

 

 

                     касі

211

 

 

                     казначействі

212

 

 

                     установах банків

213

 

 

       іноземній валюті

220

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

       єдиному казначейському рахунку

230

 

 

       рахунках в установах банків, у тому числі:

240

 

 

                     у національній валюті

241

 

 

                     в іноземній валюті

242

 

 

Інші фінансові активи

250

 

 

Усього за розділом II

280

 

 

^ III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

290

 

 

БАЛАНС

300

 

 


ПАСИВ

Код
рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

330

 

 

Фонд дооцінки

340

 

 

Фінансовий результат

350

 

 

Капітал у підприємства

360

 

 

Резерви

370

 

 

Усього за розділом I

410

 

 

^ II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:

 

 

 

       за цінними паперами

420

 

 

       за кредитами

430

 

 

       інші довгострокові зобов'язання

440

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

450

 

 

Поточні зобов'язання:

 

 

 

       за платежами до бюджету

460

 

 

       за розрахунками за товари, роботи, послуги

470

 

 

       за кредитами

480

 

 

       за одержаними авансами

490

 

 

       за розрахунками з оплати праці

500

 

 

       за розрахунками із соціального страхування

510

 

 

       за внутрішніми розрахунками

520

 

 

       інші поточні зобов'язання

530

 

 

Усього за розділом II

570

 

 

^ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

580

 

 

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

590

 

 

БАЛАНС

600

 

 


Керівник

 

^ Головний бухгалтер (бухгалтер)

 


(додаток 1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 18.05.2012 р. N 568)

 


Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

                                                           ^ Дата (рік, місяць, число)

  

КОДИ

 

 

01

 

 

 
 Установа

________________________________

за ЄДРПОУ

Територія

________________________________

за КОАТУУ

^ Організаційно-правова форма
господарювання

 
________________________________

 
за КОПФГ

^ Орган державного управління

________________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

________________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному...
Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗакон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в...
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconТема Міжнародна система норм бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти фінансової звітності являють собою документи, які визначають загальний підхід до складання фінансової звітності...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" icon«Про облікову політику на підприємстві»
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-хіу, національних положень...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (далі Положення (стандарт) 17) визначає методологічні засади...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПро бухгалтерський облік та фінансову
...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconПро проведення інвентаризації основних засобів, малоцінного
Міністерства фінансів України від 11. 08. 1994 року №69, з метою підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку перед складанням...
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 \"Подання фінансової звітності\" iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" /далі Положення (стандарт) 27/ визначає методологічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка