Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню
НазваМетодичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню
Сторінка1/5
Дата конвертації02.02.2014
Розмір0.54 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра фінансів

Чернявська О.В.

Нартова І.В.

Горбунова О.А.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ “ФІНАНСИ І КРЕДИТ” ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»

Підлягає поверненню

до університету

Примірник № ______

ПОЛТАВА 2011
Автори: Чернявська О.В., д.е.н., професор кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі

^ Нартова І.В., старший викладач кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі

Горбунова О.А., магістр спеціальності „Фінанси” Полтавського університету економіки і торгівлі


Рецензенти: Пантелеймоненко А.О., д.е.н., професор кафедри грошового обігу і кредиту Полтавського університету економіки і торгівлі

Гончаренко В.В., д.е.н., професор кафедри фінансів Полтавського університету економіки і торгівлі
Методичні рекомендації обгово­рені та рекомендовані для вико­ристання в навчальному процесі на засіданні кафедри фінансів 30 листопада 2010 року, протокол № 3

Зав. кафедрою фінансів
----------------------------------------

д.е.н., професор Чернявська О.В.

„Узгоджено”

Декан факультету фінансів та обліку

_______ доц. Коросташов О.М.

„ ___ ” _______________ 2011р.

“Узгоджено”

Декан заочного факультету

_________ доц. Строчихін Ю.Ф.

“___ ” _______________ 2011р.
“Узгоджено”

Директор навчального центру

___________ доц. Герман Н.В.

“­___ ”_______________ 2011р.


“Узгоджено”

Начальник навчально-методичного центру

___________ доц. Огуй Н.І

“­___ ”_______________ 2011р.


ЗМІСТ

с.

Вступ

4

1. Вибір теми та складання плану курсової роботи

4

2. Заповнення та затвердження індивідуального завдання на курсову роботу

5

3. Підготовка до виконання курсової роботи

8

4. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи

8

4.1. Структура та обсяги курсової роботи

8

4.2. Вимоги до друку

9

4.3. Оформлення допоміжних матеріалів і цитат

10

4.4. Оформлення списку використаних джерел

12

5.Особливості розкриття окремих розділів курсової роботи (зміст, завдання, додатки)


13

6. Критерії оцінювання і захист курсової роботи

22

7. Рекомендована тематика курсових робіт

25

8. Зразки планів курсових робіт з навчальної дисципліни „Фінанси”

29

Додатки


32


ВСТУП

Дисципліна „Фінанси” є нормативної дисципліною підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за галуззю знань „Економіка і підприємництво” з напряму „Фінанси і кредит” за програмою професійного спрямування „Фінанси”.

Навчальними планами підготовки фахівців з фінансів передбачено виконання курсової роботи з дисципліни “Фінанси”, як найефективнішої форми самостійної роботи студентів.

Метою курсової роботи є:

  • закріплення, поглиблення і розширення теоретичних знань здобутих у процесі вивчення дисципліни;

  • набуття практичних навичок творчої роботи із законодавчими, нормативними актами, науковими публікаціями, що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері фінансів суб’єктів господарювання; державних фінансів; міжнародних фінансів; страхового й фінансового ринків;

  • розвиток практичних навичок у процесі аналізу та узагальненні цифрового матеріалу, застосування сучасних методів дослідження з використанням таблиць, графіків, діаграм;

  • удосконалення навичок критичної оцінки стану управління окремими аспектами фінансової діяльності на макро- та макрорівнях, розробці на цій основі обґрунтованих рекомендацій і пропозицій.  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсової роботи для...
Додаток А. Тематика курсових робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» … 26
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconЗатверджено
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Фінанси» для студентів 3 курсу спеціальності «Фінанси І кредит» усіх...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconМіжнародна економіка” денної та заочної форм навчання редакційно-видавничий...
Міжнародні фінанси. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки “Міжнародна економіка” денної...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Вступ до фаху» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0305 Економіка та підприємництво» напряму...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів...
«Облік І аудит» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент організацій» напряму підготовки:...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни „Управління бізнесом” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconМетодичні вказівки
«Фінанси» для студентів факультету бізнесу І фінансів денної та заочної форм навчання
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з менеджменту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «фінанси» для студентів напряму підготовки “фінанси І кредит” денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Підлягає поверненню iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка