Планування роботи творчих груп
Скачати 87.96 Kb.
НазваПланування роботи творчих груп
Дата конвертації09.03.2013
Розмір87.96 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы


ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТВОРЧИХ ГРУП
Для забезпечення досконалої організації діяльності творчої групи можна вести п а с –

п о р т т в о р ч о ї групи.

 1. Назва організації на базі якої створено творчу групу.

 2. З якого часу працює творча група

 3. Керівник творчої групи ( прізвище, ім’я,по батькові,посада, кваліфікаційна категорія, звання)

 4. Якісний склад членів творчої групи

 5. Проблема, над якою працює творча група

 6. План роботи творчої групи


^ ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

щодо впровадження інновацій
№№ Назва Форма Форма

З-п інновацій узагальнення впровадження
^ УПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО

ДОСВІДУ
№№ Проблема Форма

З-п Об’єкти ППД досвіду впровадження


ОБЛІК ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРОБЛЕМ
№№ Кількість Термін

З-п Проблема членів роботи Результативність
2.

Робота у творчих групах буде продуктивною та результативною, якщо будуть активно використовуватись:

 • творчі діалоги, «круглі столи», творчі дискусії,панорами творчих знахідок,захисти проектів,моделей, педагогічні ринги, диспути,

діалоги, розв’язання педагогічних задач і ситуацій ;

 • моделювання відкритих уроків і виховних заходів ;

 • створення банку інноваційних технологій ;

 • творчі майданчики ;

 • аукціони педагогічних ідей ;

 • конкурси-захисти різних освітніх науково-педагогічних робіт (навчальних програм, планів,спецкурсів,тематичних методичних розробок та ін..) ;

 • перегляди і обговорення відеозаписів показових занять з учнями,ральних та імітованих пихолого-педагогічних явищ.


Такі форми методичної роботи стимулюють розвиток наукової ерудиції педагогів,створюють умови для пошукової, дослідницької роботи, допомагають знайти ефективні шляхи розв’язання складних навчально-методичних проблем, втілення наукових педагогічних ідей.

Для прикладу розглянемо алгоритм проведення засідання творчої групи у формі семінару з проблеми «Інноваційні технології навчання.»
1 Підготовчий етап до семінару-практикуму

 • виявлення об’єктивного стану з обговорюваної проблеми ;

 • окреслення труднощів реалізації проблеми (ідей, методик тощо ) у реальній педагогічній практиці ;

 • вивчення науково-методичної літератури з проблеми, засвоєння існуючого досвіду

 • планування спільної пізнавальної діяльності


2. Основний етап (проведення семінару-практикуму )

2.1. Теоретична частина

 • поповнення теоретичної бази даних ;

 • розробка моделей, схем,програм, навчальних планів, рекомендацій,порад щодо впровадження досягнень науки в практику

2.2. Практикум

 • відпрацювання теоретичного матеріалу ;

 • апробація рекомендацій, прийомів, методів роботи за проблемою

 • проведення й обговорення відкритих занять за проблемою.


2.3.Психологічна підтримка практикуму:

Відпрацювання умов, за яких можлива реалізація рекомендацій (разом із психологом)

3. Підсумковий етап семінару.

Визначення результативності :

 • рекомендації з конкретної проблеми :

 • аналіз результатів упровадження їх у практику шкіл ;

 • корекція науково-методичної роботи творчої групи за результатами аналізу впровадження досліджень


3.
Робота творчої групи буде більш ефективною, цілеспрямованою, якщо її учасники у своїй діяльності будуть використовувати науково-пошукові методи дослідження педагогічних процесів та їх результативності,зокрема: спостереження, інтерв’ю, анкетування, проведення моніторингу, педагогічних консиліумів, контрольних зрізів, методу узагальнення незалежних характеристик, моделювання, розробку та застосування саморобних приладів, експериментальних завдань із використанням саморобного обладнання.

Колективним творчим продуктом діяльності творчої групи може бути науковий звіт, ярморок педагогічних інновацій, педагогічний аукціон,друкована продукція, нові навчальні технології, оригінальні педагогічні ідеї, активні форм и та методи навчання й виховання, нестандартний підхід в управлінні.

НАПРИКЛАД.

Творчою групою вчителів фізики з проблеми «Особистісно орієнтований підхід у процесі викладання фізики»з метою підвищення ефективності, якості та результативності викладання фізики, формування інтересу учнів до вивчання цього предмета,створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів розроблені програми спецкурсів з фізики: «Досягнення та перспективи сучасної фізичної науки», напрацьовані методичні рекомендації : «Саморобні прилади з фізики та їх використання», «Використання лінійки під час розв’язання цікавих експериментальних задач» та інші.

Також було підготовлено добірку методичних розробок уроків з використанням сучасних технологій навчання.

Матеріали членів творчої групи надруковані в предметному журналі.
^ ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТВОРЧИХ ГРУП

Робота творчої групи буде результативною, якщо буде здійснюватися науково-методичне керівництво нею з боку науковців, методистів, адміністрації та передбачене періодичне оцінювання її діяльності. Якісна робота творчої групи має забезпечувати створення умов для досягнення педагогами такого рівня,який би відповідав їхньому особистому потенціалу, розвинув їхню творчість, позитивно вплинув на навчання й виховання сучасного школяра.

Як виявити ефективність діяльності творчої групи ?

Відповісти на це питання можна,створюючи нову систему управління за кінцевими прогнозованими результатами її діяльності.

Ефективність діяльності творчої групи в системі науково-методичної роботи може бути забезпечено за таких умов :

 • створення системи якісних показників для оцінювання її діяльності :

 • функціонування її як складової частини цілісної системи науково-методичної роботи :

 • здійснення управління методичною роботою на основі впровадження моніторингових процедур ;

 • сприяння розвитку і саморозвитку членів творчої групи.


Під час оцінювання діяльності творчих груп слід ураховувати такі найважливіші функції оцінювання:

 • аксіологічну ;4.

 • нормативно-результативну ;

 • сигнально-інформативну ;

 • мотиваційно-стимулювальну.


Основними принципами оцінювання діяльності творчої групи мають стати:


 • науковість ;

 • компетентність ;системний підхід ;

 • повнота оцінювання ;

 • прозорість ;

 • доступність;

 • дієвість та ін..


Для оцінювання необхідно мати чітко визначені критерії оцінювання.До основних показників оцінки результативності методичної роботи у творчих групах відносять:


 • цілеспрямованість педагогічного пошуку ;

 • неперервну апробацію нових педагогічних ідей і технологій ;

 • аналітичну оцінку результатів педагогічного пошуку ;

 • дослідницьку спрямованість педагогічної діяльності ;

 • інформування педпрацівників про вдалі педагогічні знахідки.


Напрацьовані матеріали творчої групи мають розкривати :


 • обґрунтування актуальності визначеної науково-методичної проблеми ;

 • виокремлення основних положень, ідей, розкриття форм, методів роботи творчої групи ;

 • цілеспрямованість педагогічного пошуку ;


  аналітичну оцінку результатів педагогічного пошуку ;

 • дослідницьку спрямованість педагогічного пошуку ;

 • вивчення, апробування, упровадження інноваційних технологій, методик, перспективного досвіду ;

 • створення власного досвіду. Інформування про власні педагогічні знахідки педагогічної діяльності ;


Визначити ефективність і результативність проведення заняття творчої групи можна

за допомогою шкали особистого задоволення проведеним заняттям.

5

^ ШКАЛА ОСОБИСТОГО ЗАДОВОЛЕННЯ ЗАНЯТТЯМ


№№

З-п

Можливі варіанти відношення до

Заняття


-2


-1


0


+1


+2

1

Почуття новизни,пов’язане з темою,

змістом,формами та методами роботи

2

Пізнавальний інтерес,викликаний

практичною цінністю матеріалу,вико-

ристаних форм і методів
3

Відповідність вивченого особистим

вашим потребам
4

Відповідність вивченого змісту до-

рученню, яке було вам дане як члену

творчої групи
5

Можливість у ході заняття проявити

свої організаторські , інтелектуальні

та інші можливості
6

Створення оптимальних умов для

спілкування, обміну досвідом
7

Нестандартність заняття,яке стимулює

Ваш творчий потенціал
8

Наявність можливості для самопере-

вірки,самоконтролю,самооцінки
9

Задоволення майстерністю виступа-

Юних

Виходячи із зазначеного вище,оптимізація діяльності творчих груп, модернізація їх змісту та структури сприятиме :

 • активному залученню педагогів до реалізації перспективних моделей упровадження наукових ідей, передового досвіду ;

 • активізації безперервності фахової освіти, пошукової роботи, спрямованої на постійне оновлення змісту навчального процесу ;

 • координації діяльності з міськими методичними службами, вищими навчальними закладами.

Схожі:

Планування роботи творчих груп iconНавчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та...
Навчально-виховні програми учнівських творчих об'єднань обласного відділення та нту області (наукових секцій, шкіл, клубів, профільних...
Планування роботи творчих груп iconМетодика застосування комп’ютерних технологій вчителем початкових...
Методичні рекомендації районних творчих груп вчителів інформатики та початкових класів
Планування роботи творчих груп iconПлан роботи на 2012-2013 н р. Планування участі у шкільних та позашкільних заходах
«Розвиток творчих здібностей, як засіб формування всебічного розвитку особистості»
Планування роботи творчих груп iconПлан роботи над єдиною методичною проблемою «Підвищення рівня професійної...
Створення творчих груп з метою організації роботи над окремими аспектами проблеми
Планування роботи творчих груп iconМетодичні рекомендації щодо планування ро­боти класного керівника....
Організація роботи класного керівника з учи­телями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження
Планування роботи творчих груп iconОпис досвіду роботи вчителя історії Стенятинської зш І – ІІІ ступенів
Сьогодні у суспільстві виникла потреба в творчих, діяльних І обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадян. Реформування...
Планування роботи творчих груп iconМодератор
У другій половині дня робота конференції продовжувалась у формі „Відкритий простір”. Під час роботи трьох сесій була організована...
Планування роботи творчих груп iconМетодичні рекомендації для працівників психологічної служби щодо...
Планування роботи та звітність працівників психологічної служби системи освіти здійснюється відповідно додокументів
Планування роботи творчих груп iconУроку: допомогти учням осмислити
Обладнання: портрет О. Гончара; ілюстрації соборів на комп’ютерах: Троїцький собор у Новомоськовську на Дніпропетровщині, Святогірський...
Планування роботи творчих груп iconПлан: Сутність, мета та задачі кадрового планування в організації....
Методи планування чисельності персоналу за категоріями: визначення основної та додаткової потреби у персоналі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка