Нака з
НазваНака з
Сторінка1/8
Дата конвертації10.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З
_____31.08.04____ №______436______

м. КиївПро затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”


На виконання доручення Президента України від 06.03.03 вих. №1-1/152 п.а.2.
НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити :

  1. Протокол лікування дітей з гострим та хронічним гломерулонефритом (додається).

  2. Протокол лікування дітей з нефротичним синдромом (додається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державних адміністрацій, керівникам лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих МОЗ України, забезпечити:

2.1. Впровадження в діяльність закладів охорони здоров’я Протоколів лікування з гострим та хронічним гломерулонефритом і нефротичним синдромом починаючи з 1 вересня 2004 року.

2.2. Щороку до 1 січня направляти до МОЗ України пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”.

3. Управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям раз в три роки переглядати та вносити пропозиції щодо зміни до Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Білого В.Я.


Міністр А.В.Підаєв


Затверджено

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від _31.08.04_ № _436


ПРОТОКОЛ

^ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ТА ХРОНІЧНИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ
Шифр МКХ-10:

 • N00 гострий нефритичний синдром

 • N01 швидкопрогресуючий нефритичний синдром

 • N02 рецидивуюча та стійка гематурія

 • N03 хронічний нефритичний синдром

 • N06 ізольована протеїнурія


1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

Нефрит - первинне захворювання нирок на імунній основі з пошкодженням усього нефрону. При переважному ушкодженні гломерул говорять про гломерулонефрит, тубулоінтерстиційної тканини - про тубулоінтерстиційний нефрит (при абактеріальному характері останнього діагностують інтерстиційний нефрит, виявленні бактеріального агента - пієлонефрит). Загальне ушкодження нефрону (гломерул і тубулоінтерстиція) фігурує в діагнозі як гломерулонефрит із тубулоінтерстиційним компонентом.

Гломерулонефрит (ГН) - гетерогенна група імуно-запальних захворювань переважно клубочкового апарату нирок з різною клініко-морфологічною картиною, перебігом та наслідками. Насьогодні замість ГН частіше використовують термін гломерулопатії для позначення сукупності різних морфологічних варіантів ГН і мембранозних нефропатій.
2. КЛАСИФІКАЦІЯ
^

Основою робочої клінічної класифікації ГН у дітей в Україні є прийнята в 1976 р. у м. Вінниці класифікація первинного ГН.


Форма

Активність ниркового процесу

Стан ниркових функцій

Гострий ГН

 • з нефритичним синдромом

 • з нефротичним синдромом

 • з ізольованим сечовим синдромом

 • з нефротичним синдромом, гематурією та/чи гіпертензією

 1. Період початкових проявів

 2. Період зворотного розвитку

 3. Перехід в хронічний ГН

 • без порушення функції нирок

 • з порушенням функції нирок

 • гостра ниркова недостатність

Хронічний ГН*

 • нефротична форма

 • змішана форма

 • гематурична форма

 1. Період загострення

 2. Період часткової ремісії

 3. Період повної клініко-лабораторної ремісії

 • без порушення функції нирок

 • з порушенням функції нирок

 • хронічна ниркова недостатність

Підгострий (швидкопрогресуючий) ГН
 • з порушенням функції нирок

 • хронічна ниркова недостатність

*клінічно виправдано виділення при хронічному ГН додаткового варіанта - ізольованого сечового синдрому

Гострий ГН - це гостре пошкодження нирок, що виникає після бактеріального, вірусного, паразитарного захворювання, з інших причин через певний проміжок часу (2-6 тижні) і має, звичай, циклічний перебіг (за міжнародними стандартами гострий ГН - це ГН, що виникає спорадично після стрептококової інфекції, підтвердженої висівом із зіва стрептокока, наявністю в сироватці стрептококових антигенів та антитіл, гіпокомплементемії). Тривалість гострого ГН обмежується 1 роком від початку захворювання, при давності процесу більше 3-х місяців говорять про тенденцію до затяжного перебігу, більше 6-ти місяців - про затяжний перебіг, більше 1 року - про перехід в хронічний ГН (іноді виділяють первинно-хронічний варіант, коли ГН виявляється випадково). Швидкопрогресуючий (злоякісний) ГН характеризується надвисокою активністю захворювання, що супроводжується прогресуючим падінням функції нирок, гіпертензією, анемією, розвитком термінальної уремії в строки до декількох місяців.

Клінічно розрізняють

 • ізольований сечовий синдром - сечовий синдром (протеїнурія, гематурія, циліндрурія) без екстраренальних проявів (може відмічатися при гострому ГН чи бути виходом іншого клінічного синдрому при хронічному ГН),

 • нефритичний синдром - екстраренальні прояви (набряки та/чи гіпертензія) та сечовий синдром у поєднанні з нормальною чи мінімально зміненою протеїнограмою у вигляді гіпергамаглобулінемії (варіант гострого ГН),

 • гематурична форма - сечовий синдром з переважанням гематурії (варіант хронічного ГН, може маскувати хворобу Берже, спадковий нефрит, захворювання тубулоінтерстиційної тканини й судин нирок, дизметаболічні нефропатії, тощо),

 • нефротичний синдром (при гострому ГН) чи форма (при хронічному ГН), змішана форма (при хронічному ГН) - висвітлені окремо, в "Протоколах діагностики і лікування нефротичного синдрому".

При швидкопрогресуючому ГН виділяють різні імунопатогенетичні типи:

I. Аутоімуний ГН з антитілами до базальної мембрани (при синдромі Гудпасчера).

II. Імунокомплексний ГН (постстрептококовий, при пурпурі Шенляйн-Геноха, системному червоному вовчаку).

III. ГН з антитілами до цитоплазми нейтрофілів (ANCA) без імунних депозитів (при гранулематозі Вегенера, вузелковому періартеріїті).

Перебіг ГН може бути

 • циклічним - проходити всі стадії послідовно (при гострому ГН),

 • рецидивуючим - зі спонтанними чи медикаментозно обумовленими ремісіями різної тривалості (рідкорецидивуючий - до 2 рецидивів за 6 місяців від початку терапії, часторецидивуючий - більше 2 рецидивів),

 • торпідним - з високою активністю патологічного процесу, що тривало утримується,

 • прогресуючим - з розвитком хронічної ниркової недостатності.

Відрізняють

 • первинний ГН (самостійні, первинні пошкодження клубочків) та

 • ГН, обумовлений великою групою вроджених, спадкових чи набутих захворювань (дифузними захворюваннями сполучної тканини, системними васкулітами, нирковим дизембріогенезом, хворобами обміну речовин, інфекційними захворюваннями, тромбозом ниркових вен, тощо).

Морфологічно ГН може бути представлено

 • хворобою мінімальних змін,

 • фокально-сегментарним гломерулосклерозом,

 • мембранозною нефропатією,

 • мезангіопроліферативним ГН,

 • мембранозно-проліферативним (мезангіокапілярним) ГН,

 • екстракапілярним ГН,

 • фібропластичним ГН.

В залежності від реакції на терапію глюкокортикоїдами (ГК), які призначаються при певних умовах, відрізняють

 • гормоночутливі варіанти - досягнення клініко-лабораторної ремісії на 2-4 тижні лікування максимальними дозами,

 • частково гормоночутливі (пізня гормоночутливість) - досягнення часткової ремісії після 8 тижнів лікування на підтримуючій дозі ГК,

 • гормонорезистентні - відсутність ремісії на фоні лікування і після його закінчення,

 • гормононегативні - погіршення клініко-лабораторних показників на фоні лікування.

^ Приклад формування клінічного діагнозу:

гострий гломерулонефрит, нефритичний синдром, період розгорнутих клінічних проявів, з порушенням функції нирок;

хронічний гломерулонефрит, гематурична форма, часткова клініко-лабораторна ремісія, без порушення функції нирок.

Окрім того, в заключному діагнозі уточнюється:

при визначеному етіологічному чинникові захворювання - первинність процесу,

у разі дослідження антитіл до базальної мембрани чи ANCA - їх наявність,

морфологічний діагноз при проведенні морфобіопсії,

у випадку лікування глюкокортикоїдами - чутливість до терапії.


^ 3. ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ
3.1. Клінічні критерії:

 • макрогематурія чи гемоглобінурія

 • артеріальна гіпертензія

 • набряки

3.2. Параклінічні критерії:

 • гіпергамаглобулінемія

 • екскреція білку >0,2-1,0 г/доба

^ 3.3. Основні можливі клінічні прояви

     • початок - поступовий з наростанням симптомів або за 7-21 день до появи перших ознак - причинний фактор (інфекція, сенсибілізація, вакцинація, введення білкових препаратів, переохолодження, стрес, тощо)

     • симптоми інтоксикації

     • олігурія

     • абдомінальний синдром

     • біль в попереку

     • інтестінальний синдром

     • гіпертермія

     • порушення сечопуску

     • артралгії

     • висипка
^

3.4. Можливі лабораторні ознаки


 • аналіз крові

 • клінічний (збільшення ШЗЕ, лейкоцитоз зрушення лейкоцитарної формули вліво)

 • біохімічний (диспротеїнемія, гіперкоагуляція, азотемія)

 • імунологічний (зменшення С3-фракції комплемента, зростання Ig G, M, кріоглобулінемія, виявлення антистрептококових антитіл, позитивний стрептозімний тест)
     • ^

      аналіз сечі


 • еритроцитурія (макрогематурія, мікрогематурія; значна - >100 еритроцитів в полі зору, помірна - 25-100 еритроцитів в полі зору, незначна - <15-20 еритроцитів в полі зору), гемоглобінурія

 • абактеріальна лейкоцитурія

 • зміна питомої ваги (гіперстенурія при значній протеїнурії чи макрогематурії, гіпостенурія при порушенні функції нирок)

 • циліндрурія


Стандарти параклінічних досліджень

 • Лабораторні дослідження

^ А. Обов`язкові:

аналіз крові клінічний з визначенням тромбоцитів

аналіз крові біохімічний з протеїнограмою, визначенням рівню холестерину, креатиніну, сечовини

загальний аналіз сечі

визначення добової екскреції білку

аналіз сечі за Нечипоренком

аналіз сечі за Зимницьким

імунологічні дослідження крові з визначенням АСЛ-О, IgG, M, A,, комплементу (С3-фракція), циркулюючих імунних комплексів (по можливості).

^ Б. Уточнюючі (за потребою):

Період розгорну-тих клінічних проявів

Період зворотного розвитку симптомів

Період ремісії

При інтеркурентних захворюваннях

Примітки

Клінічний аналіз крові з визначенням лейкоцитарної формули, тромбоцитів

1 раз на 7-10 днів*

1 раз на 2-3 тижні*

1 раз на 3-6 місяців*

одноразово

*частіше при пригніченні гемопоезу, імуносупресивній терапії

Гематокріт

1 раз на 3 дні чи частіше*


*при діуретичній терапії

Час згортання

1 раз на 3 дні чи частіше*


*при тромбоемболічних ускладненнях, кровотечі, ДВС-синдромі,

при терапії антикоагулянтами

Визначення загального білку крові, холестерину, протеїнограма

1 раз на 12-14 днів

1 раз на 2-3 тижні

1 раз на 3-6 місяців

одноразово*

*при появі протеїнурії

Визначення креатиніну, сечовини крові

1 раз на 2-3 тижні*

1 раз на 1-2 місяця*

1 раз на 3-6 місяців*
*частіше при азотемії

Визначення електролітів крові (калій, натрій, хлор)

1 раз на 2-3 тижні*

1 раз на 1-2 місяця**частіше при форсованому діурезі, азотемії

Печінкові проби (АлТ, АсТ, білірубін і його фракції)

1 раз на місяць*

1 раз на 2-3 місяця*

1 раз на 3-6 місяців*
*частіше при при гепатиті, HbsAg-емії

Визначення рівню глюкози крові

одноразово

одноразово

1 раз на 3-6 місяців

одноразово
Коагулограма

1 раз на 2 тижні*


*при тромбоемболічних ускладненнях, кровотечі, ДВС-синдромі,

при терапії антикоагулянтами

Імунологічні дослідження крові з визначенням АСЛ-О, IgG, M, A, комплементу (С3-фракція), ЦІК

одноразово

одноразово


Визначення групи крові та резус-фактору

одноразово

Швидкість клубочкової фільтрації (за кліренсом ендогенного креатиніну)

одноразово

одноразово

1 раз на 6-12 місяців

*

*за необхідності

Визначення діурезу

щоденно

*

*

*

*при появі чи збільшенні набряків

Загальний аналіз сечі

1 раз на 3 дні

1 раз на 6-7 днів

1 раз на місяць

1 раз на тиждень
Визначення добової протеїнурії

1 раз на 6-7 днів

1 раз на 2 тижні

*

*

*при появі білку в загальному аналізі сечі

Аналіз сечі за Нечипоренком

1 раз на 6-7 днів

1 раз на 2 тижні

*

*

*при появі гематурії та/чи лейкоцитурії

Ортостатична проба

одноразово

*

*

*

*за необхідності

Аналіз сечі за Зимницьким

1 раз на місяць

1 раз на 3 місяці

1 раз на 3-6 місяцівАналіз сечі на цукор

одноразово

одноразово

1 раз на 3-6 місяців

одноразово
Уролейкограма

*

*

*

*

*при лейкоцитурії

Бактеріологічне дослідження сечі

одноразово

*

*

*

*при лейкоцитурії, бактеріурії

Дослідження транспорту солей

одноразово

*

*

*

*за необхідності

Аналіз кала на дисбіоз

*

*

*

*

*за необхідності

^ В. Допоміжні:

Крові:

визначення антистрептокінази

визначення антитіл до базальної мембрани клубочків та цитоплазми нейтрофілів (ANCA)

кислотно-лужний стан

визначення рівня лужної фосфатази, амілази

ліпідограма

визначення продуктів деградації сполучної тканини (С-реактивний білок), білково-осадових проб (тимолова, Вельтмана), ревматоїдного фактору

визначення продуктів деградації фібрину, протамінсульфатний та етаноловий тести

вірусологічні дослідження для виявлення маркерів гепатитів

обстеження на TORCH-інфекцію

визначення антитіл у складі Ig G, M до вірусів кору, цитомегалії, герпеса

виявлення антинуклеарних антитіл, LE-клітин

HLA-типування

визначення інтерферонової активності

визначення рівня лізоцима

визначення рівню бета-2-мікроглобуліна

дослідження транспорту солей

Сечі:

визначення осмоляльності

дослідження транспорту солей

визначення рівню бета-2-мікроглобуліна

визначення рівня лізоцима

Зіва:

мікроскопія букального змиву

мазок на гемолітичний стрептокок
Кала:
копрограма

 • Інструментальні дослідження

А. Обов`язкові:

Вид обстеження

Стадія ГН

Частота

Контроль артеріального тиску

період розгорнутих клінічних проявів та при наявності артеріальної гіпертензії в подальшому

щоденно

період зворотного розвитку та ремісії

2 рази на тиждень

період ремісії

за необхідності

Контроль ваги тіла

при набряках

щоденно

в інших випадках

1 раз на 1-2 місяці

Проба Мак-Клюра

при прихованих набряках

за необхідності

Дослідження очного дна

період розгорнутих клінічних проявів, при лікуванні делагілом

щомісячно

при наявності ангіоспастиної енцефалопатії

частіше

в подальшому

за необхідності

ЕКГ

період розгорнутих клінічних проявів

одноразово

в подальшому

за необхідності

УЗД сечової системи з імпульсною доплерометрією

період розгорнутих клінічних проявів

одноразово

період зворотнього розвитку

одноразово

період ремісії

за необхідності

УЗД органів черевної порожнини

період розгорнутих клінічних проявів

одноразово

в подальшому

за необхідності

Рентгенологічне дослідження кісток, легень
за необхідності

Радіонуклідні дослідження - при можливості (непряма ренангіографія, динамічна та статична реносцинтіграфія)

період розгорнутих клінічних проявів

двічі

в подальшому

1 раз на 1-2 роки

Біопсія нирки пункційна (бажана)


до призначення програмного лікування

одноразово

після завершення програмного лікування

одноразово

перед зняттям з диспансерного обліку

одноразово
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Нака з iconНака з
Затвердити Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка