Нака з
НазваНака з
Сторінка4/8
Дата конвертації10.03.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Основою робочої клінічної класифікації НС у дітей в Україні є прийнята в 1976 р. у Вінниці класифікація первинного ГН.


Форма

Активність ниркового процесу

Стан ниркових функцій

Гострий ГН

- з нефротичним синдромом

- з нефротичним синдромом, гематурією та/чи гіпертензією

 1. Період початкових проявів

 2. Період зворотного розвитку

 3. Перехід у хронічний ГН

 • без порушення функції нирок

 • з порушенням функції нирок

 • гостра ниркова недостатність

Хронічний ГН

 • нефротична форма

 • змішана форма
 1. Період загострення

 2. Період часткової ремісії

 3. Період повної клініко-лабораторної ремісії

 • без порушення функції нирок

 • з порушенням функції нирок

 • хронічна ниркова недостатність

Гострий ГН - це гостре пошкодження нирок, що виникає після бактеріального, вірусного, паразитарного захворювання через певний проміжок часу (2-6 тижні) і має, звичай, циклічний перебіг. Тривалість гострого ГН обмежується 1 роком від початку захворювання, при давності процесу більше 3-х місяців говорять про тенденцію до затяжного перебігу, більше 6-ти місяців - про затяжний перебіг гострого ГН, більше 1 року - про перехід у хронічний ГН.

Клінічно розрізняють

 • повний і неповний НС (відсутність 1-2 ознак),

 • чистий і змішаний (з гематурією і/чи гіпертензією).

Перебіг ГН може бути

 • циклічним (зміна всіх стадій послідовно - при гострому ГН),

 • рецидивуючим (зі спонтанними чи медикаментозно обумовленими ремісіями різної тривалості):

 • рідкорецидивуючий - <2 рецидивів за 6 місяців від початку первинної терапії,

 • часторецидивуючий - >2 рецидивів за 6 місяців від початку програмної терапії,

 • торпідним (з повільним прогресуванням процесу),

 • прогресуючим (з розвитком хронічної ниркової недостатності протягом 2-5 років).

Морфологічно НС може бути представлено

 • хворобою мінімальних змін,

 • фокально-сегментарним гломерулосклерозом,

 • мембранозною нефропатією,

 • мезангіопроліферативним ГН,

 • фібропластичним ГН,

 • мембранозно-проліферативним ГН,

 • мезангіокапілярним ГН,

 • екстракапілярним ГН,

тощо.

Відрізняють

 • первинний НС (самостійні, первинні пошкодження клубочків, становить 65-70% всіх випадків) та

 • НС, обумовлений великою групою вроджених, спадкових чи набутих захворювань - дифузними захворюваннями сполучної тканини, системними васкулітами, нирковим дизембріогенезом, хворобами обміну речовин, інфекційними захворюваннями, амілоїдозом, тромбозом ниркових вен, тощо.

В залежності від реакції на глюкокортикоїди (ГК), що використовуються в програмній терапії НС, визначають

 • гормоночутливий варіант - досягнення клініко-лабораторної ремісії на 2-4 тижні лікування максимальними дозами,

 • частково гормоночутливий (пізня гормоночутливість) - досягнення часткової ремісії після 8 тижнів лікування на підтримуючих дозах препаратів,

 • гормонорезистентний - відсутність ремісії на фоні лікування і після його закінчення,

 • гормононегативний - погіршення клініко-лабораторних показників на фоні лікування,

 • гормонозалежний - рецидив на фоні лікування чи після його завершення.

^ Приклад формування клінічного діагнозу:

гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром з гематурією, період розгорнутих клінічних проявів, з порушенням функції нирок;

хронічний гломерулонефрит, змішана форма, торпідний перебіг, без порушення функції нирок.

При формуванні заключного діагнозу обов`язково уточнюється

чутливість до глюкокортикоїдної терапії,

первинність процесу,

морфологічний діагноз (за наявності морфобіопсії).
^ 3. ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ

3.1. Клінічні критерії:

 • набряки

3.2. Параклінічні критерії:

 • гіподиспротеїнемія

 • гіпопротеїнемія

 • гіпоальбумінемія <25 г/л

 • гіпер-альфа-2-глобулінемія

 • гіперхолестерінемія

 • збільшення рівня загальних ліпідів крові

 • добова екскреція білку із сечею >2-5 г або 50 мг/кг, або 1 г/кв.м

^ 3.3. Основні можливі клінічні прояви

 • початок - поступовий з наростанням симптомів або за 7-21 день до появи перших симптомів - причинний фактор (інфекція, вакцинація, введення білкових препаратів, масивна сенсибілізація, переохолодження, тощо)

 • симптоми інтоксикації

 • олігурія

 • артеріальна гіпертензія

 • абдомінальний синдром

 • біль у попереку

 • інтестінальний синдром

 • гіпертермія

 • порушення сечопуску

 • арталгії

 • висипка

^ 3.4. Можливі лабораторні ознаки

 • аналіз крові

 • клінічний (збільшення ШЗЕ, помірний лейкоцитоз, зрушення лейкоцитарної формули вліво)

 • біохімічний (гіпогамаглобулінемія, збільшення В-ліпопротеїдів, гіперкоагуляція)

 • імунологічний (зменшення С3-фракції комплемента)
 • ^

  аналіз сечі


 • зміна питомої ваги сечі (гіперстенурія при значній протеїнурії, гіпостенурія при порушенні функції нирок)

 • циліндрурія

 • абактеріальна лейкоцитурія

 • еритроцитурія


Стандарти параклінічних досліджень

 • Лабораторні дослідження

А. Обов`язкові

аналіз крові клінічний з визначенням тромбоцитів

аналіз крові біохімічний з протеїнограмою, визначенням рівню холестерину, креатиніну, сечовини

загальний аналіз сечі

визначення добової екскреції білку

аналіз сечі за Нечипоренком

аналіз сечі за Зимницьким

імунологічні дослідження крові з визначенням АСЛ-О, IgG, M, A, комплементу (С3-фракція), циркулюючі імунні комплекси (по можливості).

^ Б. Уточнюючі

Період розгорнутих клінічних проявів

Період зворотного розвитку симптомів

Період ремісії

При інтеркурентних захворюваннях

Примітки

Клінічний аналіз крові з визначенням лейкоцитарної формули, тромбоцитів

1 раз на 7-10 днів*

1 раз на 2-3 тижні*

1 раз на 3-6 місяців*

одноразово

*частіше при пригніченні гемопоезу, нефротичному кризі

Гематокріт

1 раз на 3 дні чи частіше*


*при діуретичній терапії чи діуретичному ефектові ГК

Визначення загального білку крові, холестерину, протеїнограма

1 раз на 12-14 днів

1 раз на 2-3 тижні

1 раз на 3-6 місяців

одноразово*

*при появі протеїнурії

Визначення креатиніну, сечовини крові

1 раз на 2-3 тижні*

1 раз на 1-2 місяця*

1 раз на 3-6 місяців*
*частіше при азотемії

Визначення електролітів крові (калій, натрій, хлор)

1 раз на 2-3 тижні*

1 раз на 1-2 місяця**частіше при форсованому діурезі, нефротичному кризі, азотемії, терапії ГК

Печінкові проби (АлТ, АсТ, білірубін і його фракції)

1 раз на місяць*

1 раз на 2-3 місяця*

1 раз на 3-6 місяців*
*частіше при цитостатичній терапії, гепатиті, HbsAg-емії

Визначення рівню глюкози крові

1 раз на 2-3 тижні*

1 раз на 1-2 місяця*

1 раз на 3-6 місяців*

одноразово

*частіше при терапії ГК

Коагулограма

1 раз на 2 тижні*

*

*

*

*при тромбоемболічних ускладненнях, кровотечі, ДВС-синдромі,

при терапії антикоагулянтами

Час згортання

1 раз на 3 дні чи частіше*


*при тромбоемболічних ускладненнях, кровотечі, ДВС-синдромі,

при терапії антикоагулянтами

Імунологічні дослідження крові з визначенням АСЛ-О, IgG, M, A, комплементу (С3-фракція), ЦІК

одноразово

одноразово


Визначення групи крові та резус-фактору

одноразово

Загальний аналіз сечі

1 раз на 3 дні

1 раз на 6-7 днів

1 раз на місяць

1 раз на тиждень
Визначення добової протеїнурії

1 раз на 6-7 днів

1 раз на 2 тижні

*

*

*при появі білку в загальному аналізі сечі

Аналіз сечі за Нечипоренком

1 раз на 3 дні*

1 раз на 6-7 днів*

1 раз на місяць
*рідше при відсутності гематурії та/чи лейкоцитурії

Кліренс ендогенного креатиніну

одноразово*

одноразово*

1 раз на 6-12 місяців*
*частіше при порушенні функції инрок

Визначення діурезу

щоденно

*

*

*

*при появі чи збільшенні набряків

Ортостатична проба

одноразово

*

*

*

*за необхідності

Аналіз сечі за Зимницьким

1 раз на місяць

1 раз на 3 місяці

1 раз на 3-6 місяцівАналіз сечі на цукор

1 раз на тиждень

1 раз на 2 тижні


Уролейкограма

*

*

*

*

*при лейкоцитурії

Бактеріологічне дослідження сечі

одноразово

*

*

*

*при лейкоцитурії, бактеріурії

Дослідження транспорту солей

одноразово

*

*

*

*за необхідності

Аналіз кала на приховану кров

1 раз на 3 дні

Аналіз кала на дисбіоз

*

*

*

*

*за необхідності

^ В. Допоміжні:

визначення антитіл до базальної мембрани клубочків та цитоплазми нейтрофілів (ANCA)

ліпідограма

кислотно-лужний стан

визначення лужної фосфатази, амілази крові

визначення продуктів деградації сполучної тканини (С-реактивний білок), білково-осадових проб (тимолова, Вельтмана)

визначення продуктів деградації фібрину в сироватці крові, протамінсульфатний та етаноловий тести

вірусологічні дослідження для виявлення маркерів гепатитів

обстеження на TORCH-інфекцію

серологічні дослідження для визначення антитіл у складі Ig G, M до вірусів кору, цитомегалії, герпеса, тощо)

визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин

HLA-типування

визначення експресії ГК рецепторів на лімфоцитах

інтерферонова активність сироватки крові

визначення рівня лізоцима в крові та сечі

мікроскопія букального змиву

дослідження гормонального профілю (стан наднирників, щитовидної і паращитовидних залоз)

визначення рівню бета-2-мікроглобуліну в крові та сечі

визначення осмоляльності сечі
дослідження транспорту солей

визначення екскреції кальцію з сечею

визначення рівню 17-ОКС і 17-КС в сечі
копрограма

 • Інструментальні дослідження

А. Обов`язкові дослідження

Вид обстеження

Стадія ГН

Частота

Контроль артеріального тиску

період розгорнутих клінічних проявів та при наявності артеріальної гіпертензії в подальшому

щоденно

період зворотнього розвитку та ремісії

2 рази на тиждень

період ремісії

за необхідності

Контроль ваги тіла

при набряках

щоденно

в інших випадках

1 раз на 1-2 місяці

Проба Мак-Клюра

при прихованих набряках

за необхідності

Дослідження очного дна

період розгорнутих клінічних проявів, при лікуванні делагілом

щомісячно

при наявності ангіоспастиної енцефалопатії

частіше

в подальшому

за необхідності

ЕКГ

період розгорнутих клінічних проявів

одноразово

в подальшому

за необхідності

УЗД сечової системи з імпульсною доплерометрією

період розгорнутих клінічних проявів

одноразово

період зворотнього розвитку

одноразово

період ремісії

за необхідності

УЗД органів черевної порожнини

період розгорнутих клінічних проявів

одноразово

в подальшому

за необхідності

Рентгенологічне дослідження кісток, легень
за необхідності

Радіонуклідні дослідження при можливості (непряма ренангіографія, динамічна та статична реносцинтіграфія)

період розгорнутих клінічних проявів

двічі

в подальшому

1 раз на 1-2 роки

Біопсія нирки пункційна (бажано)


до призначення програмного лікування

одноразово

після завершення програмного лікування

одноразово

перед зняттям з диспансерного обліку

одноразово
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Нака з iconНака з
Затвердити Положення про організацію фізичного виховання І масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка