Затверджено
Скачати 122.74 Kb.
НазваЗатверджено
Дата конвертації10.03.2013
Розмір122.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
______________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ _______________________

(посада роботодавця і
_____________________________

найменування підприємства)
_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ДЛЯ МАЛЯРА  1. Загальні положення


1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці", СНиП ІІІ-4-80, “Техника безопасности в строительстве”, ГОСТ 12.3.035.

1.3. За даною інструкцією маляр інструктується перед почат­ком роботи на підприємстві (первинний інструктаж) а потім через кожні 3 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та маляра.

1.4. Власник повинен застрахувати маляра від нещасних випадків та професійного захворювання. В разі пошкодження здо­ров'я маляр має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання даної інструкції маляр несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну від­повідальність,

1.6. До виконання малярних робіт допускаються особи, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. До роботи з барвниками, які мають токсичні властивості, допускаються особи віком не молодше 18 років.

1.8. Під час роботи з токсичними барвниками маляр повинен бути проінструктований по безпечних правилах їх застосування.

1.9. Маляр повинен:

1.9.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.9.2. Користуватися спецодягом та засобами індивідуального захисту.

1.9.3. Не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

1.9.4. Знаходячись на будівельному майданчику, користуватись захисною каскою.

1.9.5. Виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований і яка доручена керівником.

1.9.6. Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці.

1.9.7. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках.

1.9.8. Вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.

1.9.9. Пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі.

1.10. Головні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на маляра:

- дія на організм токсичних барвників;

- дія на шкіру барвників, розчинників;

- падіння предметів;

- падіння з висоти;

- пожежо- і вибухонебезпека;

- недостатня освітленість робочої зони.

1.11. Маляр забезпечується спецодягом:

- комбінезон бавовняний;

- рукавиці комбіновані;

- черевики шкіряні;

- респіратор;

- окуляри захисні;

- при роботах із застосуванням шкідливо діючих фарб додатково: рукавички гумові або рукавички гумові на трикотажній основі;

- при роботі на покрівлі і металоконструкціях додатково калоші валяні;

- на зовнішніх роботах взимку додатково: куртка і брюки бавовняні на теплій підкладці, валянці.

1.12. Робочі місця повинні бути забезпечені випробуваним інвентарним улаштуванням і пристроями (риштування, помости, стремянки та інше), виготовленими за типовими проектами і встановленими згідно з планом виконання робіт (ПВР).

1.13. Засоби підмащування, які застосовуються при виконанні малярних робіт в місцях, під якими проводяться інші роботи чи є прохід, повинні мати настили без зазорів.

1.14. В місцях застосування нітрофарби та інших лакофар­бувальних матеріалів та речовин, які утворюють вибухонебезпечну пару, забороняються дії із застосовуванням вогню або дії, що викликають іскроутворення.

Електроенергія в цих місцях повинна бути відключена або електропроводка виконана в вибухонебезпечному виконанні.

1.15. Тару з вибухонебезпечними матеріалами (лаки, нітрофарби та інше) під час перерв необхідно закривати пробками чи кришками і відкривати інструментом, який не викликає іскроутворення.

1.16. Робоче місце маляра-оператора повинно бути забезпечено сигналізацією (звуковою або світловою) з малярною станцією.

1.17. Звільнену з-під розчинників і лакофарбових матеріалів тару слід негайно прибирати з робочого місця в складські приміщення.

1.18. На будівельному майданчику слід зберігати:

1.18.1. Масляні фарби, лакофарбові матеріали - в окремому вогнестійкому приміщенні з вентиляцією.

1.18.2. Клей в герметично закритій тарі на відстані не мен­ше 2 м від системи опалення. Розчини кислоти в щільно закритих скляних бутлях, в плетених кошиках, які установлюють на підлозі в один ряд.

1.19. Рукоятки інструменту повинні бути із деревини твер­­дої в’язкої породи, гладко оброблені, ретельно підігнані і надійно закріплені.

1.20. Забороняється застосовувати ручний інструмент, який має вибої, відколи на робочих поверхнях, задирки і гострі ребра в місцях їх затискання та інше.
2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед початком роботи маляр повинен:

2.1.1. Одягти спецодяг, спецвзуття, підготувати засоби ін­ди­відуального захисту.

2.1.2. Оглянути робоче місце, підготувати інструмент, при­стосування, інвентар.

2.1.3. Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи.

2.1.4. Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків, стрем’янок.

2.1.5. Впевнитись в справності зв'язку з малярною станцією.

2.1.6. Перевірити справність шлангів і надійність їх з'єднання.

2.2. Отримати завдання від керівника робіт.
^ 3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1. Малярні суміші слід готувати, як правило, централізо­вано.

Під час їх приготування на будівельному майданчику слід вико­ристовувати приміщення, обладнані вентиляцією, яка не допус­кає перевищення границі допустимих концентрацій шкідливих речовин в повітрі робочої зони.

Приміщення повинно бути забезпечене нешкідливими ми­ючими засобами та теплою водою.

3.2. Експлуатація мобільних малярних станцій для приготування фарбувальних сумішей, не обладнаних примусовою вентиляцією, не допускається.

3.3. Не допускається приготування малярних сумішей з порушеннями вимог інструкцій заводу-виробника фарби, а також застосування розчинників, на які немає сертифіката з вказівками про дію шкідливих речовин.

3.4. Забороняється виконувати малярні роботи на неогороджених робочих місцях, розташованих на висоті більше 1,3 м над землею чи перекриттям без належним чином встановлених риштувань чи помостів, в неосвітлених чи затемнених місцях.

3.5. При недоцільності улаштування риштувань чи помостів маляр під час роботи повинен користуватись випробуваним запобіжним поясом. Місце кріплення карабіна повинно вказуватися керівником робіт.

3.6. Забороняється виконувати зовнішні малярні роботи на риштуваннях під час грози, ожеледиці, туману, вітру силою 15 м/с і більше.

3.7. Забороняється виконувати малярні роботи на декількох ярусах по одній вертикалі без проміжних захисних настилів.

3.8. Забороняється опирати драбини на віконні рами.

3.9. Настили риштувань, помостів, стрем’янки під час роботи і після її закінчення необхідно очищати від будівельного сміття.

3.10. Під час виконання малярних робіт на сходових маршах слід використовувати спеціальні підмостки, у яких опори мають різ­ну висоту або висувні стійки, які установлюють на сходи.

3.11. Для виконання дрібних малярних робіт необхідно застосовувати переносні або розсувні драбини з врізаними сходами.

Нижні кінці драбин повинні мати гострі металеві наконечники при дерев'яній підлозі, гумові - при бетонній.

3.12. Забороняється користуватися для підмащування не­перевіреними випадковими засобами.

3.13. Всі внутрішні малярні роботи необхідно виконувати тільки при відкритих вікнах або примусової вентиляції.

3.14. Забороняється наносити фарби, емалі і ґрунтування, які мають свинцеві сполуки, засобом пульверизації.

3.15. Під час видаленні старої масляної фарби хімічним засобом слід користуватися шпателем з довгою рукояткою.

Знята фарба збирається в металевий ящик і прибирається з робочого місця.

3.16. Прошпакльовані поверхні слід зачищати за допомогою шматків пемзи чи наждаком, затиснутими в спеціальних пристосуваннях.

3.17. Малярні роботи всередині ємностей слід виконувати тільки при примусовій вентиляції ланкою з трьох чоловік (два з них страхують) за наявності наряд-допуску.

3.18. До роботи пневмоінструментом допускають маляри, які пройшли спеціальний інструктаж з безпечної його експлуатації.

3.19. Під час роботи з пневмоінструментом необхідно:

3.19.1. Впевнитись у справності робочої частини інструменту (вудочки, форсунки, пістолет-розпилювач та інше).

3.19.2. Перевірити справність манометра, наявність клейм.

3.19.3. Включати інструмент тільки після установки його в робоче положення.

3.19.4. Слідкувати, щоб шланги не були зогнуті, не торкались тросів, електрокабелів або шлангів газоріжучих апаратів.

3.19.5. Шланги, які замерзли, слід відігрівати в теплому сухому приміщенні. Відігрівати парою не дозволяється.

3.19.6. У разі перерви в роботі або виявлення несправностей механізмів слід негайно відключити подачу повітря, перекрити повітряний вентиль.

Перегинати або зав'язувати шланги в вузол для припинення подачі повітря забороняється.

3.19.7. Перед роботою пістолетом-розпилювачем чи вудочкою необхідно перевірити надійність кріплення шлангів до інструменту і бачка.

3.20. Під час фарбування ліхтарів слід користуватися драбиною - стрем’янкою і запобіжним поясом.

3.21. Ємність для лаків, фарб, розчинників та інших матеріалів перед чисткою слід пропарити, промити, провітрити.

Тару необхідно відкривати і чистити інструментом, виготовленим з матеріалу, який не утворює іскор.
^ 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи
4.1. Відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

4.2. Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх.

4.3. Прибрати робоче місце.

4.4. Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

4.5. Зняти спецодяг, упорядкувати його.

4.6. Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

4.7. Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

^ 5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Негайно припинити роботу, відключити механізми, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.2. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.3. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності, викликати швидку медичну допомогу.

5.4. Надання першої медичної допомоги.

5.4.1. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

У разі ураження електричним струмом необхідно негайно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електроустановку від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал.

У разі відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно зробити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані необхідно негайно приступити до оживлення потерпілого і викликати швидку медичну допомогу.

5.4.2. Перша допомога при пораненні.

Для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти стерильний перев'язочний матеріал, що міститься у ньому, на рану і зав'язати її бинтом.

Якщо індивідуального пакету чомусь не буде, то для перев'язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку і т. ін. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька крапель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після нього накласти ганчірку на рану. Особливо важливо застосовувати настойку йоду зазначеним чином при забруднених ранах.

5.4.3. Перша допомога при переломах, вивихах, ударах.

При переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластикою, палицею, картоном або іншим подібним предметом.

Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев'язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба.

При переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або роту) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом, снігом чи холодною водою) або зробити холодну примочку.

При підозрінні перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям униз, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався, з метою уникнення ушкодження спинного мозку.

При переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах, необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

5.4.4. Надання першої допомоги при опіках кислотами і лугами.

При попаданні кислоти або лугу на шкіру ушкоджені ділянки необхідно ретельно промити цівкою води на протязі 15-20 хвилин, після цього пошкоджену кислотою поверхню обмити 5%-ним розчином питної соди, а обпечену лугом - 3%-ним розчином борної кислоти або розчином оцтової кислоти.

При попаданні на слизову оболонку очей кислоти або лугу необхідно очі ретельно промити цівковою води протягом 15-20 хвилин, після цього промити 2%-ним розчином питної соди, а при ураженні очей лугом - 2%-ним розчином борної кислоти.

При опіках порожнини рота лугом необхідно полоскати 3%-ним розчином оптової кислоти або 3%-ним розчином борної кислоти, при опіках кислотою - 5%-ним розчином питної соди.

При попаданні кислоти в дихальні шляхи необхідно дихати розпиленим за допомогою пульверизатора 10%-ним розчином питної соди, при попаданні лугу - розпиленим 3%-ним розчином оцтової кислоти.

5.4.5. Надання першої допомоги при теплових опіках.

При опіках вогнем, парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та обв'язувати опіки бинтом.

При опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом.

При опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3%-ним марганцевим розчином або 5%-ним розчином таніну.

При опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов'язкою та викликають лікаря.

5.4.6. Перша допомога при кровотечі.

Для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно:

- підняти поранену кінцівку вверх;

- кровоточиву рану закрити перев'язочним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити 2 зверху, не торкаючись самої рани, потримати на протязі 4-5 хвилин; якщо кровотеча зупинилася, то, не знімаючи накладеного матеріалу, поверх нього покласти ще одну подушечку з іншого пакета чи кусок вати і забинтувати поранене місце (з деяким натиском);

- при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов'язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, при допомозі згинання кінцівок в суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

5.5. У разі виникнення пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння її наявними засобами пожежегасіння. 5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації небезпеки.

________________________ ________________ _________________

(посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

/організації/ - розробника

УЗГОДЖЕНО:
Керівник (спеціаліст)

служби охорони

праці підприємства ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Юрисконсульт ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)
Головний технолог ______________ _______________

(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Схожі:

Затверджено iconЗатверджено
...
Затверджено iconЗатверджено затверджено
Змагання проводяться з метою вивчення динаміки розвитку спортивного орієнтування як масового виду спорту, І його популяризації як...
Затверджено iconЗатверджено Умови прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році
Відповідний наказ підписано Міністром освіти І науки, молоді та спорту Дмитром Табачником та затверджено Міністерством юстиції 20...
Затверджено iconЗатверджено Затверджено Наказом відділу освіти Рішенням районної ради
Мшанецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заснована на майні, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста...
Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено icon"затверджено"

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка