10. 03. 2012 за розкладом середи
Скачати 42.65 Kb.
Назва10. 03. 2012 за розкладом середи
Дата конвертації12.03.2013
Розмір42.65 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Теми з фізики для груп, які працюють в режимі дистанційного навчання
10.03.2012 за розкладом середи
25 група: Електрична і магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

Завдання:

 1. Законспектувати ст.77-83.

 2. Записати задачу зі ст. 84.

 3. Розв»язати впр.13 (1, 2), ст.84.

Підручник: Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, В.Ф.Савченко. Фізика-11. Рівень стандарту. – Київ «Генеза», 2011.
26 група: Розв’язування задач з теми «Коливання та хвилі»

Завдання:

 1. Розв’язати задачі № 1194, 1195, 1199.
11 група (фізика): Узагальнення та систематизація знань з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

Завдання:

Підготувати письмові відповіді на тестові завдання, які подано нище.

Варіант 1

 1. Знайдіть неправильне твердження:

 1. всі тіла складаються з молекул і атомів,

 2. молекули і атоми перебувають в безперервному хаотичному русі,

 3. атоми і молекули не взаємодіють між собою.

 1. Броунівський рух – це...

 1. рух частинок завислих в рідині або газі, зумовлений впорядкованим рухом молекул,

 2. рух частинок завислих в рідині або газі, зумовлений безладним рухом молекул,

 3. рух молекул і атомів в речовині, зумовлений зміною температури.

 1. Рівняння стану газу пов’язує між собою ...

 1. тиск, об’єм, температуру,

 2. масу, тиск, температуру,

 3. тиск, масу, об’єм.

 1. Який це закон?

Для сталої маси газу при сталій температурі добуток тиску газу на його об’єм є величиною сталою.

 1. Гей-Люссака,

 2. Бойля-Маріотта,

 3. Шарля.

 1. Ідеальним газом називається газ...

1) масою молекул якого можна знехтувати,

2) всі молекули є матеріальними точками,

3) силами молекулярного притягання можна якого можна знехтувати.

 1. Кількість теплоти, необхідна для нагрівання тіла на 10С, називається...

 1. питомою теплоємністю,

 2. теплоємністю,

 3. коефіцієнтом теплопровідності.

 1. Рідину називають незмочуючою якщо...

 1. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

 2. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

 3. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла рівні з силами взаємодії між молекулами рідини.

 1. Напруга, при якій для матеріалу, що його піддано деформації, перестає виконуватись закон Гука, називається...

 1. межею пружності,

 2. межею міцності,

 3. межею пропорційності.

 1. Тиск насиченої пари...

 1. залежить від об’єму прямо пропорційно,

 2. залежить від температури прямо пропорційно,

 3. залежить від об’єму і температури обернено пропорційно.

 1. Тіла, які мають однакові фізичні властивості в різних напрямках, називаються...

 1. анізотропними,

 2. аморфними,

 3. ізотропними.


Варіант 2

  1. Явище проникнення молекул одної речовини в проміжки між молекулами іншої речовини називається...

 1. осмос,

 2. дифузія,

 3. тепловий рух.
  1. Яке твердження вірне:

 1. у газах сили відштовхування переважають над силами притягання між молекулами, що зумовлює властивість газу поширюватись по всьому об’єму посудини,

 2. в твердому тілі атоми розміщені нерухомо у вузлах кристалічних решіток,

 3. сили зчеплення у рідинах значні, і рідина змінює свою форму тому, що молекули легко зміщуються одна відносно одної.

  1. Який це закон?

Для сталої маси газу при сталому тиску відношення об’єму газу до його температури є величина стала.

1)Гей-Люссака,

2)Бойля-Маріотта,

3)Шарля.

  1. Найменша частинка речовини, що зберігає її властивості і може існувати самостійно – це ...

 1. атом,

 2. молекула,

 3. іон.

  1. Мірою середньої кінетичної енергії руху молекул є ...

 1. тиск,

 2. концентрація,

 3. температура.

  1. Процес плавлення відбувається при...

 1. підвищенні температури,

 2. сталій температурі,

 3. зменшенні внутрішньої енергії.

  1. Сублімація – це...

 1. процес переходу речовини з газоподібного стану в твердий,

 2. явище зміни об’єму тіла при зміні температури,

 3. процес переходу речовини з твердого стану в газоподібний.

  1. Температура при якій пара, що є в повітрі стає насиченою називається...

 1. критичною температурою,

 2. точкою роси,

 3. абсолютною температурою.

  1. Рідину називають змочуючою якщо...

  1. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла менші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

  2. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла більші, ніж сили взаємодії між молекулами рідини,

  3. сили взаємодії між молекулами рідини і твердого тіла рівні з силами взаємодії між молекулами рідини.

  1. Напруга, при якій матеріал, що його піддано деформації, руйнується, називається...

 1. межею пружності,

 2. межею міцності,

 3. межею пропорційністю.


11 група (геометрія): Кути в просторі.

Завдання: 1. Законспектувати матеріал, який подано нище.


2. Дати усні відповіді на запитання:


12 група: Відносність одночасності подій

Законспектувати матеріал, який подано нище.
Схожі:

10. 03. 2012 за розкладом середи iconКриворізький технічний університет
Кому належить фраза: “Здоров’я людини залежить від образу життя та середи існування”
10. 03. 2012 за розкладом середи iconТиск газу сума імпульсів за одиницю часу, переданої при зіткненні...
Тиск газу сума імпульсів за одиницю часу, переданої при зіткненні частинок зі стінкою. Характеризує стан сполошної середи, рівна...
10. 03. 2012 за розкладом середи iconА восени посадили клени І їх стало знову 60%. У скільки разів збільшилась...
В одному місяці три середи випали на парні числа. Якого числа в цьому місяці була друга неділя?
10. 03. 2012 за розкладом середи icon«Сучасний урок інформатики»
Уро́к — форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться вчителем із групою учнів постійного складу, одного віку...
10. 03. 2012 за розкладом середи iconУрок, як форма організації навчання. Структура уроку
Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом...
10. 03. 2012 за розкладом середи iconЩо таке урок. Підготовка до уроку. Урок
Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом...
10. 03. 2012 за розкладом середи iconРозділ Батьки – діти – вчителі Батьки в ролі вчителів
Це не фантазія, а проект «Батьки в ролі вчителів», який став уже традиційним. У цей день усі уроки за розкладом у кожному класі проводять...
10. 03. 2012 за розкладом середи iconЗавдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль)
Модульне завдання, винесене на поточний контроль знань студентів заочної форми навчання, включає не менше трьох питань І оцінюється...
10. 03. 2012 за розкладом середи iconКерівникам знз
«Соняшник-учитель» – 2012, відділ освіти Заставнівської райдержадміністрації повідомляє, що у 2012/2013 навчальному році буде проводитись...
10. 03. 2012 за розкладом середи iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників на 2012 2013 н р. м. Миколаїв 2012 р
Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2012/2013 навчального року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка