Альфред Нобель який він?
Скачати 87.75 Kb.
НазваАльфред Нобель який він?
Дата конвертації13.03.2013
Розмір87.75 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Фізика > Вопрос
УКРАЇНА І НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. 10-11 КЛАСИ


Програма

1. Вступ.

2. Альфред Нобель — який він?

3. Захоплення хімією.

4. «Найвизначніший винахід» А.Нобеля.

5. Україна і Нобелівські лауреати:

а) Нобелівський лауреат 1992 р. — Григорій Шарпак;

б) перспективи використання відкриття Г.Шарпака;

в) видатна постать в історії фізики — Петро Капиця.

6. Підсумок.

За два тижні до проведення конференції у кабінеті фізики вивішу­ються план конференції та список рекомендованої літератури.

^ Методичні поради. Для оформлення кабінету бажано мати порт­рети А.Нобеля та Нобелівських лауреатів — Г.Шарпака, П.Капиці... (Біля портрета А.Нобеля — червона троянда.)

Плакат: «Маю серйозний намір побачити мирні паростки черво­ної троянди у цьому розпеченому світі» (Альфред Нобель).

Корисно підготувати виставку науково-популярної літератури з теми конференції, випустити фізичний бюлетень — таблицю із зазначенням галузей фізики, в яких працювали Г. Шарпак, П. Капиця, їх відкриттів і дат цих відкриттів.

Наводимо можливий варіант змісту повідомлень учителя (веду­чого) та учнів.

Україна і Нобелівські лауреати

Вступ


Учитель або ведучий. Уже понад 100 років, починаючи з 1901-го, присуджується подвижникам прогресу найпрестижніша у світі премія за найважливіші відкриття в галузі фізики, хімії, за видатні успіхи в галузі фізіології чи медицини, створення літературних творів, що відбивають людські ідеали, за вагомий внесок у згуртування народів і захист миру. Ці перші п'ять рівнозначних премій були встановлені шведським інженером-хіміком Альфредом Нобелем за рахунок щоріч­них прибутків від його капіталів, укладених у цінні папери.

Присудження і щорічне вручення Нобелівської премії сприяє утвер­дженню цивілізованих стосунків між народами. Адже в основі задуму Нобеля лежала ідея створення прообразу світу, вільного від воєн, міжна­ціональної ворожнечі, в якому переважали б гуманістичні ідеали.

Аналізуючи офіційну Нобелівську статистику, вивчаючи біографії цих уславлених «небожителів», доводиться з жалем констатувати, що Україна формально не має своїх лауреатів Нобелівської премії. Проте ціла плеяда вчених і письменників, які народилися чи тривалий час жили, навчалися, а то й плідно творили в Україні, отримали цю висо­ку міжнародну відзнаку як громадяни інших країн.

^ Альфред Нобель — який він?

Перший учень. Цей стрункий, темноволосий, з блакитними очима чоловік середнього зросту з борідкою і пенсне на чорному шнурочку, як було прийнято носити за тогочасною модою, нерідко дивував на­вколишніх своєю поведінкою. На відміну від багатьох тогочасних бага­чів Нобеля вважали «спартанцем», бо він ніколи не палив, не вживав спиртного, уникав азартної гри в карти. Народжений у Швеції, Альф­ред Нобель не обмежився національно-регіональними інтересами. Су­часників вражали його знання і глибоке володіння французькою, німецькою, російською, англійською мовами, знання історії та куль­тури європейських країн. Комерційна і промислова діяльність не зава­дила Нобелю створити багату бібліотеку. Він захоплювався творчіс­тю Вольтера, Шекспіра, Гюго, Бальзака, Тургенєва, Ібсена. У молоді роки і сам написав чимало п'єс, романів, віршів, проте з часом охолов до літературної справи. Його захопила хімія.

^ Захоплення хімією

Другий учень. Кволий від природи Нобель інколи бував при­гнічений, усамітнювався. Водночас міг працювати напружено, мав дар дослідника і подовгу працював у своїй хімічній лабораторії. Разом з тим він устигав контролювати фінансовий стан своєї до­сить розгалуженої по всьому світу промислової імперії.

Це була людина емоційна, несхибна у здійсненні визначеної мети. Хоча Нобель зажив слави «короля динаміту», він виступав против­ником використання своїх винаходів для військових цілей. Здавало­ся дивним, що творець вибухівки за своїм переконанням був паци­фістом і підтримував тісні стосунки з громадськими діячами XIX ст., які готували антивоєнний конгрес на захист миру. До речі, він бачив оригінальне розв'язання цієї проблеми. У листі до Берти фон Зутнер, яка деякий час працювала у нього секретарем (у 1905 р. отри­мала Нобелівську премію миру), шведський дослідник писав: «Мої відкриття швидше припинять усі війни, ніж ваші конгреси. Коли во­рогуючі сторони зрозуміють, що однієї миті зможуть знищити одна одну, люди відмовляться від цих жахів і від ведення війни.»

«Найвизначніший винахід» А.Нобеля

Третій учень. 85 винаходів принесли А.Нобелю славу, а 86-й (його заповіт) — безсмертя. Шведський інженер-хімік, який понад 20 років жив і працював у Росії, творець динаміту, штучного шовку і газових моторів увічнив своє ім'я аркушем паперу, написаним власноруч. Своїм заповітом, складеним у Парижі за 5 років до початку XX ст., він заснував премії тим, хто приніс найбільшу користь людству.

Альфред Нобель щедро підтримував здібних науковців. Він час­то повторював слова: невелика допомога— це практично ніщо, якщо людина вирішила надати допомогу, то вона має бути щедрою. Такі міркування, що виникли в останні роки життя, певне, підвели його до основної думки, а саме: використати свій капітал на створення спеціального фонду, прибутки від якого повинні використовувати­ся для заохочення перспективних учених та інших діячів інтелек­туальної сфери, які зробили вагомий внесок у прогрес людства. 1895 р. у своєму заповіті А.Нобель оформив цю ідею, в деталях описавши п'ять майбутніх премій. Це, власне, стало його останнім і найвизначнішим винаходом.

У своєму заповіті Альфред Нобель визначив Шведську королівську академію наук відповідальною за присудження премій у галузі фізики та хімії, Стокгольмський королівський інститут — у галузі медицини, Шведську академію — в галузі літератури, а комітет із п'яти членів, який призначається норвезьким парламентом, присуджує в Осло премію Миру. Розподіл Швеції та Норвегії у 1905 р. не змінив цього по­рядку, а в 1968 р. Шведський королівський банк вирішив присуджува­ти щорічну шосту премію — в галузі економіки.

Офіційна церемонія вручення премій відбувається 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля.

Лауреату Нобелівської премії вручається золота медаль із зобра­женням А.Нобеля, диплом і чек на суму, розмір якої залежить від при­бутків Нобелівського фонду.

Нобелівські премії присуджуються з 1901 р., за винятком 1914, 1918, 1935, 1940—1943рр.

Згідно з положенням про Нобелівську премію, лауреат протягом шести місяців після отримання премії виступає з Нобелівською лек­цією (популярне висвітлення теми своєї роботи).

Незадовго до смерті Альфред Нобель сказав: «Маю серйозний намір побачити мирні паростки червоної троянди у цьому розпечено­му світі».

Нобелівські премії принесли посмертне визнання цьому вченому і непересічній людині, прагненням якої було домогтися миру і благо­получчя на нашій планеті.
^

Україна і Нобелівські лауреати


Учитель або ведучий. Щедра на таланти українська земля пода­рувала людству рясне сузір'я геніальних учених, винахідників, співаків, поетів та прозаїків. Однак через історичні, нерідко драма­тичні й трагічні обставини, синам і дочкам нашої благословенної землі доводилося збагачувати скарбницю знань, духовних надбань, перебу­ваючи за межами рідного краю. Біля отчого світильника їм не завжди було затишно. На своїй землі талант і розум співвітчизників не завж­ди належно оцінювали й оберігали. Так було. Так трапляється й те­пер. У результаті, як зазначалося на Всесвітньому форумі українців (1992 р.), маємо «початок масової втрати і втечі з України мистецьких і наукових кадрів».

Сусідні народи прагнули мати в своєму національному пантеоні зна­менитих українців, заперечуючи при цьому їхній український родовід.

До плеяди Нобелівських лауреатів, видатних фізиків^ XX ст. уві­йшов Григорій Шарпа. Рішенням Нобелівського комітету йому була присуджена Нобелівська премія за 1992 р.

Народився Г.Шарпак 1924 р. на Українському Поліссі в м.Сарни. У 8-річному віці він разом з батьками виїжджає до Франції, де згодом здобуває вищу освіту, навчаючись у відомій Гірничій школі в Парижі, а потім у Коллеж де Франс. У роки німецької окупації брав участь у русі опору і протягом року перебував у концентраційному таборі Дахау. У 1955р. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь док­тора філософії з фізики. З 1959 р. упродовж тривалого часу працював у Європейському центрі ядерних досліджень ЦЕРН у Женеві. З 1985 р. — член Французької академії наук, професор кафедри імені Ф. Жоліо-Кюрі у Вищій школі фізики і хімії у Парижі, почесний доктор Женевського університету. За видатні досягнення в галузі розробки детекторів іоні­зуючих випромінювань, що зумовили інтенсивний розвиток досліджень і фундаментальні відкриття протягом останніх 20 років у галузі фізики еле­ментарних частинок високих енергій, ще в 1989 р. був відзначений пре­мією Європейського фізичного товариства.

Г.Шарпак — шостий у списку лауреатів Нобелівської премії за ви­нахід і розвиток трекових детекторів, зокрема, багатодротяних про­порційних дрейфових камер для реєстрації елементарних частинок, і дев'ятий французький лауреат Нобелівської премії з фізики.

Як заявив Г.Шарпак після присудження йому Нобелівської премії, за­стосування камер у біології і медицині дасть змогу вивчити структуру ДНК і проводити дослідження ракових пухлин. Спроектований для цього но­вий тип детектора проходить випробовування в Інституті ім. Пастера в Парижі та в одному зі шпиталів Женеви. Ці дослідження Г. Шарпака і його колег, на йото думку, зумовлять революційні зміни в цих науках.

Четвертий учень. Перспективи використання відкриття Г. Шарпа­ка. Характерними рисами вченого є постійний творчий пошук, гене­рування нових ідей і успішне їх утілення в практику, постійне понов­лення методики досліджень, запровадження нових приладів у суміж­них науках. Його пропорційні камери з відповідним газовим напов­ненням є високоефективними детекторами повільних нейтронів, гам­ма-променів і довгохвильового випромінювання. Це є актуальним для рентгенівської кристалографії, радіографії, нейтронографії, медици­ни, гамма-астрономії, протонної та іонної радіографії. Перспективність використання пропорційних і дрейфових камер зумовлюється знач­ним зменшенням радіаційної дози, яку отримує досліджуваний об'єкт, можливістю їх використання в спектрометрах та сучасних прискорю­вачах. Пропорційні камери знайшли застосування в томографії для пошарового дослідження внутрішньої структури неоднорідних об'єктів різної природи, що особливо є актуальним для біології та медицини.

Учитель або ведучий. Ми не можемо обійти увагою такої" видат­ної постаті в історії фізики, як академіка, члена багатьох зарубіжних академій наук і наукових товариств Петра Капиці. Він, працюючи в Англії та Росії, був нагороджений не лише багатьма іменними золо­тими медалями —Ломоносова (1959 р.). Фарадея (1942 р.), Франклі­на (1944 р.). Бора (1964 р.). Резерфорда (1966 р.), а й найпрестижнішою в світі Нобелівською премією (1978 р.)

П'ятий учень. Видатна постать в історії фізики — Петро Капи­ця. Народився в Кронштадті, в родині полковника Леоніда Капиці. Його батько — українець із Волинської губернії, куди, до речі, часто приїжджав майбутній Нобелівський лауреат. Мати Петра Капиці — Ольга Ієронимівна, дочка відомого російського вченого-математика, астронома і геодезиста, генерал-майора, члена-кореспондента Росій­ської Академії Наук Стебницького, здавалося, прямого зв'язку з Украї­ною не має. Однак це лише на перший погляд. Її батько — Ієронім Іванович Стебницький —уродженець Волинської губернії, його пред­ки дворянського походження зафіксовані тут з 1723 р.

Петра Капицю знає весь світ як видатного вченого в галузі ядерної фізики, фізики і техніки надсильних магнітних полів, фізики і техніки низьких температур, електроніки великих потужностей і фізики ви­сокотемпературної плазми.

У 1920 р. П.Капиця спільно з М.Семеновим запропонував метод визначення магнітного моменту атома, що грунтується на взаємодії атомного пучка з неоднорідним магнітним полем; у 1934 р. розро­бив оригінальну установку для зрідження гелію адіабатним методом, а в 1939 р. запропонував новий метод зрідження повітря за допомо­гою сконструйованого ним скраплювача-турбодетандера, який тепер є основним методом у світовій техніці. У 1978 р. за фундаментальні дослідження в галузі фізики низьких температур йому присуджено Нобелівську премію.

Надзвичайно важливі дослідження виконав П. Капиця в галузі фізи­ки плазми. Він сконструював надвисокочастотні генератори магне­тронного типу — планотрон і ніготрон — за допомогою яких «утри­мується» плазма, тобто утворюється стабільний плазмовий шнур, в якому температура досягає 106 градусів. Це відкриття дало новий напрям досліджень у галузі керованого термоядерного синтезу. Про його світове визнання свідчить те, що він був обраний членом Лон­донського королівського товариства, Національної Академії наук (США), Датської, Польської, Чехословацької, Ірландської, Німецької академій наук. Міжнародної академії астронавтики, доктором бага­тьох університетів світу.

Підсумок


Учитель або ведучий. Сьогодні ви познайомилися лише з деяки­ми лауреатами Нобелівської премії: вченими-фізиками, українцями за походженням Григорієм Шарпаком, Петром Капицею, чиї видатні за­слуги в галузі фізики значно вплинули на розвиток науки в усьому світі. Зовсім недавно надійшла інформація про ще одного Нобелів­ського лауреата, українця за походженням Полікарпа Куща, який пра­цював у США.

Альфред Нобель здійснив багато важливих відкриттів, але голов­ною справою його життя стало нагородження кращих учених світу. Нобель —людина, життя якої— суцільні контрасти. Винахідник страш­ної зброї і борець за мир; крупний капіталіст і людина, що заповіла своє багатство людям; людина, яка мала тисячі помічників на сотнях власних підприємств у багатьох країнах світу, самотня людина без сім'ї і справжніх друзів.

Альфред Нобель зробив велику справу. Завдяки йому весь світ що­річно дізнається про кращих із кращих — великих діячів, учених і митців.

Схожі:

Альфред Нобель який він? icon21 жовтня 1833 р. 10 грудня 1896 р
Альфред Нобель, шведський хімік-експериментатор І бізнесмен, винахідник динаміту І інших вибухових речовин. Він заснував добродійний...
Альфред Нобель який він? iconУявимо собі виробника міді, який хоче застрахувати себе від зниження...
Сша за тонну І продавця влаштовує. Проте він боїться, що через три місяці ціна може впасти, І він не одержить запланований прибуток....
Альфред Нобель який він? iconХто він І який герой нашого часу?
Хто він І який – герой нашого часу? Яким уявляють його наші учні? Які його риси – мужність чи адаптованість, несхитна принциповість...
Альфред Нобель який він? iconЛекція на тему: «фізіологія синаптичної передачі»
Термін І поняття «синапс», «синаптична передача» був введений у фізіологію Ч. Шеррiнгтоном. Він, досліджуючи діяльність цнс, припустив...
Альфред Нобель який він? iconБог має план поширити Добру Новину про Ісуса Христа на весь світ....
Тити поганам не досліджене багатство Христове, та висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, Який створив...
Альфред Нобель який він? iconЯкий же він, учень-олімпіадник, та як віднайти серед обдарованих...
Серед обдарованих учнів помітно виділя­ються такі «зірочки», яку учні-олімпіадники. Який же він, учень-олімпіадник, та як віднайти...
Альфред Нобель який він? iconТвір на тему «Мій улюблений літературний герой»
Навіть батько, який так часто бив хлопчика, високо цінив сина за правдивість. Я була захоплена сміливістю Федька, коли він переходить...
Альфред Нобель який він? iconКонтрольна робота №6 на тему
Тл було виконано роботу 2,5 Дж. Який струм проходить по провіднику, якщо він рухався
Альфред Нобель який він? iconПлан заняття Аналіз задачі «Реклама», практичного туру обласної олімпіади...
Для того, щоб скласти оптимальний розклад реклами, керівництво гіпермаркету наказало провести дослідження: на протязі дня для кожного...
Альфред Нобель який він? iconІсус творить чудеса урок
Коли Ісусу виповнилось зо років, Він залишив своїх батьків І почав ходити по Своїй країні. Де б Він не був. Він розмовляв з людьми....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка