Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання
Скачати 62.13 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання
Дата конвертації14.03.2013
Розмір62.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра Промислової теплоенергетики
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІДРОГАЗОДИНАМІКИ »
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА ФАХОМ 7.090510 - «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»

денної та заочної форм навчання


Затверджено

редакційно-видавничою секцією

науково-методичної ради ДДТУ
« __» __2006 р. Протокол №___

Дніпродзержинськ

ДДТУ 2006 УДК 536.12

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни

“ Спеціальні питання гідрогазодинаміки ” для студентів за фахом 7.090510 -«Теплоенергетика» / Укл. О.Д. Горбунов.- Дніпродзержинськ, ДДТУ, 2006.- 5с.


Укладач : О.Д. Горбунов, докт. техн. наук, професор

Рецензент: А.Ф. Рижов, канд. техн. наук, доцент
Відповідальний за випуск: М.І. Яловий, докт. техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри ПТ

/ протокол №_4_від 10.10.2006 р. /

У роботі наведені основні питання, які виносяться на самостійне пророблення студентами при вивченні дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки ”.

Наведена методика виконання індивідуального завдання для студентів за фахом 7.090510 -«Теплоенергетика» денної форми навчання при проведенні практичних занять, а для студентів заочної форми навчання при виконанні контрольних робіт.

Самостійна робота студентів за курсом «Спецпитання гідрогазодинаміки » містить у собі:

1. Індивідуальне завдання “ Розрахунок гідродинамічних параметрів затопленої вільної струмини ”.

2. Проробка лекційного матеріалу.

3. Проробка окремих розділів, які не викладаються на лекції:

Процеси розвитку та смішення струменів.

4. Підготовка до практичних занять.

Самостійна робота студентів - одне з головних напрямків поглиблення теоретичних знань по вивчаємому курсу.

У даних методичних указівках приведено одне індивідуальне завдання, що охоплює головні теоретичні положення розділу «Вільний затоплений турбулентний струмінь » курсу «Спецпитання гідрогазодинаміки ».
Завдання № 1. “Визначити гідродинамічні параметри затопленої вільної струмени рідини, яка витікає із циліндричної труби діаметром d0 (або висотою b0 для прямокутного отвору) з початковою швидкістю V0 , для перерізу Х. Визначити також розподілення швидкостей та тиску на трьох перерізах: на початку, в середині і в кінці головної ділянки струмини ( кінцем вважати подвійну відстань від полюса до початкового перерізу )”.

Завдання дозволяє придбати навички розрахунку гідродинамічних параметрів струменевих течій рідини або газу, які не обмежені твердим руслом і мають певну (скінчену) витрату.

Приведене завдання виконується студентами фаху 7.090510 «Теплоенергетика» денної форми навчання при проведенні практичних занять, а для студентів заочної форми навчання при виконанні контрольних робіт.
1 РОЗРАХУНОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАТОПЛЕНОЇ ВІЛЬНОЇ СТРУМЕНІ

  1. ^

   Методичні вказівки до виконання завдання“Розрахунок гідродинамічних параметрів затопленого вільного струменя ” виконуємо за методикою, викладеної в 1.
Вихідні дані до розрахунку гідродинамічних параметрів затопленої вільної струмені :

1.1.1. Діаметр (висота) насадки на виході , м: d0= b0 = 0,1(N1+ 0,1N2 )

1.1.2. Початкова швидкість струмини, м/с: V0= 20+ N1+ 0,1N2 ; для води -V0=V0/10.

1.1.3. Безрозмірна відстань Х від зрізу отвора : Х= N1+ 0,1N2

1.1.4. Тип рідини: вода- якщо N1 не ділиться на 2 і 3; повітря- якщо N1 ділиться на 2 ; продукти горіння- якщо N1 ділиться на 3.

1.1.5. Тип отвору: циліндричний- якщо N1 не парне, прямокутний- N1 парне,
де N1 - остання цифра номера залікової книжки студента;

N2 - передостання цифра; якщо N1 = 0- вважати N1 = 10.

 1. ^

  проробка лекційного матеріалу


Самостійна проробка лекційного матеріалу

дозволяє студентам закріпити матеріал, отриманий на лекціях, уточнити окремі розділи курсу «Спецпитання гідрогазодинаміки ». Більш поглиблені знання по окремим темам можна одержати у відповідних розділах [3,4], а також на консультаціях.

 1. ^

  Проробка окремих розділів які не викладаються на лекції


  1. Процеси розвитку та смішення струменів


При розрахунку та проектуванні газових горілок важно уміти розраховувати процеси розвитку та смішення струменів.

Даний розділ достатньо докладно викладений у [2, стор 71, 5, стор. 51]. При вивченні даного матеріалу варто звернути увагу на розрахунок гідродинамічних параметрів смішених струменевих течій рідини.
Контрольні питання по даній темі: • Привести рівняння для вісі круглого струменя.

 • Привести рівняння для вісі прямокутного струменя.

 • Розрахунок глибини проникання для круглого та прямокутного струменя.


^ 4 ПІДГОТОВКА ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Перед виконанням практичних занять студент повинен ознайомитися із задачами та методами їх рішень по рекомендаціям, наведеним у 1,2,3.

^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Яловий М.І., Цяпко М.Ф. Збірник задач з гідрогазодинаміки (Навчальний посібник). –К.: ІДСМО, 1997. –114с.

 1. Грабовський А.М., Иванов К.Ф., Дунчевский Г.М. Гидромеханика и газовая динамика.Сборник задач. -К.: Вища школа, 1987.- 64с.

 2. Цяпко М.Ф., Мамаєв Л.М. Гідрогазодинаміка. -К.: ІДСМО, 1995. - 211с.

 3. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. -М.: Наука, 1969. - 824с.

 4. Иванов Ю.В. Газогорелочные устройства. – М.: Недра, 1972. – 113с.

 5. Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. Гидравлика и аєродинамика.-М.: Стройиздат,1975.- 323с.

 6. Повх И.Л. Техническая гидромеханика.- Л.: Машиностроение, 1969.- 111с.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет
Методичні вказівки "Збірник задач до практичних занять з дисципліни "Теплотехніка" для студентів спеціальності мч, мс, лв, лвп, омт...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом мч, мс, лв, омт денної та заочної форм...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Аудит І фінансово-управлінський облік (з використанням комп’ютерних технологій)”...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Розрахунок камерної термічної печі з нерухомим подом з дисципліни “Теплотехніка” для студентів спеціальності 09. 04. – ливарне виробництво...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний...
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури» для студентів...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів...
Камінський П. П. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання напряму 0601...
Міністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний технічний університет кафедра Промислової теплоенергетики методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «спеціальні питання гідрогазодинаміки» для студентів за фахом 090510 «теплоенергетика» денної та заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка