Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро
Скачати 32.59 Kb.
НазваКількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро
Дата конвертації14.03.2013
Розмір32.59 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро


Тобі треба
розуміти зміст понять:
кількість речовини; моль; число Авогадро;
уміти: здійснювати розрахунки з використанням зазначених понять.


Відомо, що для вивчення навколишнього світу недостатньо лише спостерігати й описувати об'єкти. Важливо ще характеризувати їх кількісно, тобто якимись величинами. Порцію води, наприклад, можна характеризувати кількісно, вимірявши її об'єм у літрах або масу в грамах. Але для хіміка поряд з цим важливо ще знати число структурних частинок (атомів, молекул або йонів), які містяться в цій порції речовини, оскільки саме вони вступатимуть у хімічну взаємодію. Ось чому в хімії і суміжних з нею науках використовують фізичну величину — кількість речовини.
Кількість речовин — це фізична величина, що визначається числом структурних частинок (атомів, молекул, йонів тощо), які містяться в даній порції речовини.
Вона позначається латинською літерою n (ен) або грецькою v (ню), оскільки літерою n (ен) позначається також і число атомів.
За одиницю кількості речовини прийнято моль.

Мал. 1. Один моль різних речовин — сульфатної кислоти і цукру (сахарози)

Кількість речовини можна вимірювати не лише в молях. Одиниця кількості речовини, яка в 1000 разів більша за моль, називається
кіломоль — кмоль (1 кмоль містить 1000 моль), а одиниця кількості речовини, яка в 1000 разів менша за моль, називається мілімоль — ммоль (1 моль містить 1000 ммоль).
Моль — це така кількість речовини, яка містить стільки частинок (атомів, молекул, йонів та ін.), скільки міститься атомів у Карбоні ма-сою 0,012 кг (12 г).
Отже, маса 1 моль вуглецю дорівнює 12 г. А скільки у цій порції вуглецю кількістю речовини 1 моль міститься атомів Карбону?
Експериментально доведено, що 1 моль речовини містить 6,02•1023 (скорочено 6•1023) частинок (атомів, молекул, йонів та ін.). Це число на честь італійського вченого називається числом Авогадро. Зазвичай число Авогадро позначають латинською літерою N з індексом А, тобто NA.

^ АМЕДЕО АВОГАДРО (1776—1856)
Італійський фізик і хімік. Заклав основи молекулярної теорії, відкрив один із газових законів, названий його ім'ям. Визначив склад і відносну молекулярну масу багатьох речовин. Довів, що молекули водню, кисню, азоту, хлору двоатомні. Його праці сприяли подальшому розвитку атомно-молекулярної теорії

6,02•1023 моль-1 — стала Авогадро NA

Число Авогадро 6,02•1023 показує число частинок, які містяться в 1 моль будь-якої речовини незалежно від її агрегатного стану.
6,02•1023 — це число Авогадро, а фізико-хімічна константа, що відповідає цьому числу, називається сталою Авогадро, позначається також NA. Якщо 1 моль речовини містить 6,02•1023 частинок, то:


Це настільки велике число, що через силу піддасться уяві. Проте спробуємо показати всю грандіозність цього числа.
Якби ми спромоглися виміряти всю воду Світового океану склянками, то дістали б майже 7•1014 склянок. Хоча це число саме по собі величезне, але воно становить лише одну мільярдну частину сталої Авогадро!
Інший приклад. Число макових зерняток, що дорівнює 6•1023, має масу 1013 т. Цією масою макових зерняток можна було б покрити всю поверхню Землі шаром в 1 м. Іще приклад. Пустеля Сахара містить менше трьох моль найдрібніших піщинок.
Отже, 1 моль будь-якої речовини містить NA частинок, тобто 6•1023. Наприклад, 1 моль міді — це 6•1023 атомів Купруму Cu; 1 моль кисню — 6•1023 молекул 02 або 12•1023 атомів Оксигену; 1 моль кухонної солі NaCl — 6•1023 формульних одиниць NaCl.
Розглянемо приклади розрахунків із використанням сталої Авогадро.


Приклад 1. Яке число молекул містить вуглекислий газ кількістю речовини 4 моль?
Розв'язування Дано:
v(C02) = 4 моль
N(C02) — ?
NА = 6•1023 моль-1;
N=NA•v;
N(C02) = 6•1023 моль-1 • 4 моль =24•1023 молекул.
Відповідь. У вуглекислому газі кількістю речовини 4 моль міститься 24•1023 молекул С02.


Приклад 2. Скільки атомів і скільки молекул міститься у хлорі кількістю речовини 3 моль?
Розв'язування: Дано:
v(Cl2) = 3 моль
N(Cl2) —?
n(Сl) — ?
NA = 6•1023 моль-1;
N(Cl2) = 6•1023 моль-1 • 3 моль = 18•1023 молекул.
Оскільки кожна молекула хлору Cl2 містить два атоми, то атомів Хлору в З моль Cl2 буде вдвічі більше, ніж молекул, тобто 18•1023 • 2 = 36•1023 атомів.
Відповідь. У хлорі кількістю речовини 3 моль міститься 18•1023 молекул Cl2 і 36•1023 атомів Хлору СІ.


ВИСНОВКИ
Кількість речовини — це фізична величина, що визначається числом структурних частинок, які містяться в даній порції речовини.
Моль — це одиниця кількості речовини.
Один моль будь-якої речовини містить 6,02•1023 структурних частинок (формульних одиниць).


^ Завдання для самоконтролю
1. Скільки атомів Гідрогену й Оксигену міститься у воді Н20 кількістю речовини 1 моль (виконати усно)?
2. Скільки атомів містить: а) мідь кількістю речовини 3 моль; б) залізо кількістю речовини 0,5 моль?
3. Скільки молекул і атомів містить азот N2 кількістю речовини 2 моль?
4. Яку кількість речовини становить: а) З•1023 атомів Сульфуру; б) 18•1023 молекул брому Вr2?

Додаткові завдання
5*. Заповни таблицю:

6*. Число атомів Оксигену в озоні 03 масою 24 г становить
(а) 6•1023;     (в) 12•1023;
(б) 3•1023;     (г) 18•1023.
7*. У пробірку налили воду об'ємом 18 см3 і закрили корком, але не щільно, а так, щоб щосекунди з неї випаровувався 1 млрд молекул. Скільки часу (годин, днів, років) мине, поки вся вода випариться?

Схожі:

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconОбчислення за хімічною формулою молярної маси, маси І кількості речовини
Числове значення молярної маси дорівнює відносній атомній або відносній молекулярній (формульній) масі речовини. Наприклад, потрібно...
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconУрок узагальнення знань за темою: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Ціль
Ціль: Повторити І узагальнити знання з теми «Кількість речовини», закріпити вміння рішати задачі за хімічними формулами з використанням...
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро icon8 клас. Тестові завдання по темі “Кількість речовини”
Вкажіть масу 5моль речовини, формула якої Zn3N2 : а 395г б 1115г в 223г г 44,6г д 220г
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconПрограма для занять в ман. Хімія перший рік навчання (105год)
Атомно-молекулярне вчення. Кількість речовини. Закон Авогадро та молярний-об’єм. Закон об’ємних відношень. (3год)
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconМолярна маса
Молярна маса — це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до відповідної кількості речовини
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconХімічні бойові отруйні речовини
Хімічна зброя це отруйні речовини та засоби їх застосування на полі бою. Основою уражаючої дії хімічної зброї є отруйні речовини
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconТема. Речовини. Чисті речовини та суміші Цілі уроку
Цілі уроку: повторити відомості про речовини, суміші та їхні властивості; навчити учнів розрізняти фізичні
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconКонтрольна робота 10 клас Варіант 1
Обчисліть об’єм І масу амоніаку (н у.), добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0,5 моль
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconПечатаем с двух сторон и разрезаем
При фотосинтезі створюються: кисень, вуглекислий газ, неорганічні речовини, органічні речовини
Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро iconУрок фізики 7 клас тема : густина речовини. Мета
Проведення самостійної роботи по визначенню густини речовини за результатами фізичного експерименту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка