Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал
Скачати 48.51 Kb.
НазваДвнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал
Дата конвертації14.03.2013
Розмір48.51 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Рекомендаційний бібліографічний список

38 н.і. за період з 2001 по 2012 рік

Укладач: Лебедюк О.А.,

зав. науково-методичного відділу

КРИВИЙ РІГ

2012
Інтелектуальна власність – це комплексне соціально-економічне поняття, яке включає в себе систему відносин, що виникають з приводу привласнення ідеальних об’єктів, виражених в об’єктизованих інтелектуальних продуктах, втілених у науково-технічних, літературних та мистецьких творах, сукупність виключних прав особистості немайнового і майнового характеру на результати творчої інтелектуальної діяльності, санкціоновані суспільством та державою поведінкові відносини щодо результатів інтелектуальної діяльності у науково-технічній, літературній та мистецьких сферах.

Цей рекомендаційний список складено на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки Криворізького педагогічного інституту. Він складається з 2 розділів і містить 38 н.і. за період з 2001 по 2012 рік. Рекомендаційний бібліографічний список може стати у нагоді студентам, аспірантам, викладачам, а також тим, хто цікавиться соціально-економічними питаннями.


І. Інтелектуальна власність у системі інноваційної економіки
1. 339.166.5(075.8)

Б17 Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник / В.Д.Базилевич – 2-е вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

2. 339.166.5

Б17 Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. Креативи

метафізичного пошуку /В.Д.Базилевич , В.В. Ільїн. – К. : Знання, 2008. – 687 с.

3. Виноградова О. Механізми захисту інтелектуальної власності / О. Виноградова // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. - № 8. – С. 11-12.

4. Галиця І. Комерціалізація інтелектуальної власності та прикладних наукових досліджень / І.Галиця // Економіка України. – 2001. – № 2. – С. 63-66.

5. Давимука С. Інтелектуальна власність в інноваційному розвитку економіки України: стан та прогнозні оцінки / С.Давимука // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 12. – С. 31-58.

6. 395(075.8)

Д42 Джордж Р. Интеллектуальная собственность / Р. Джордж // Деловая этика. – М., 2003. – С. 349-360.

7. Дьомін Ю. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні об’єктів через митний кордон України / Ю. Дьомін // Право України. – 2002. – № 11. – С. 75-77.

8. Захист інтелектуальної власності // Економіка в школах України. – 2012. – № 2. – С. 18-26.

9. Иванова М. О регуляции интеллектуальной собственности / М. Иванова, А.Тихонов // Социс. – 2007. – № 10. – С. 61-65.

10. Капіруліна С.Л. Захист інтелектуальної власності / С.Л.Капіруліна, О.І.Слюсар // Економіка в школах України. - 2012. - 2. - С.18-26

11. Капіруліна С.Л. Інтелектуальна власність. Авторське право / С.Л.Капіруліна, О.І.Слюсар // Економіка в школах України. – 2011. –№ 11. – С. 23-29.

12. Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства / О. Кохановська // Право України. – 2011. – № 5. – С.52-59.

13. Красовська А. Сучасний стан правової охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні / А. Красовська // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 1. – С. 4-7.

14. Лазня І. Економічний зміст інтелектуальної власності / І.Лазня. В.Рибалкін // Економічна теорія. – 2006. – № 4. – С. 54-61.

15. Лекція професора О.Харитинової: Вступ до курсу "Право інтелектуальної власності" // Право України. – 2011. – № 3. – С. 311-322.

16. Лищишин М. Проблеми використання та захисту інтелектуальної власності в Україні / М. Лищишин // Економіка України. – 2009. – № 7. – С. 44-47.

17. Мельник О. Виникнення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності / О. Мельник // Право України. – 2002. – № 3. – С. 96-97.

18. Можарская Н. Европейская интеграция в контексте защиті прав интеллектуальной собственности / Н. Можарская // Персонал. – 2002. – № 10. – С. 70-75.

19. 347(477)

Н11 Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України в 4 т. Т.2 : Право інтелектуальної власності. Зобов'язальне право / А.Г.Ярема, В.Я.Карабань, В.В.Кривенко та ін. – К. : АСК, 2004. – 864 с.

20. Ніколаєв Є.Б. Економічний аналіз специфікації авторського права як форма інтелектуальної власності / Є.Б. Ніколаєв // Економічна теорія. – 2007. – № 3. – С.13-20.

21. Олійник О. Проблеми становлення системи інтелектуальної власності України в контексті приєднання до СОТ / О. Олійник // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 4. – С. 81-92.

22. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи / О.Орлюк // Право України. – 2011. – № 3. – С. 4-20.

23. Панфілова Т. Охорона прав інтелектуальної власності та норми і правила Світової організації торгівлі / Т.Панфілова, В.Хаустов // Економіка і прогнозування. – 2002. – № 3. – С. 39-57.

24. 347.23(075.8)

П68 Право інтелектуальної власності. Академічний курс : підруч. для студ. внз / за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Ін Юре, 2004. – 672 с.

25. Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності: Закон України від 04.07.2002 р. № 34-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 256.

26. Тищенко Д.А. Развитие интеллектуальной собственности: философские и исторические асректы / Д.А. Тищенко // Науковедение. – 2002. – № 4. – С. 69-84.

27. Удовиченко С. Особливості ліцензування прав на об’єкти інтелектуальної власності / С. Удовиченко, В. Трусевич // Економіка України. – 2007. – № 5. – С. 60-66.

28. 330.34 (075.8)

Ф34 Федулова Л.І. Інтелектуальна власність у системі інноваційної економіки / Л.І. Федулова // Інноваційна економіка. – К., 2006. – С. 209-244.

29. Федулова Л., Цибульська Л. Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю / Л.Федулова, Л.Цибульська // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 23-35

30. 339.166.5(075.8)

Ч-46 Черевко Г.В. Інтелектуальна власність : навчальний посібник

/ Г.В.Черевко – К. : Знання, 2008. – 412 с.
ІІ. Інтелектуальний капітал в умовах інформаційного суспільства
31. Акимов Д.И. Маркетинг личности и человеческого капитала / Д.И.Акимов // Грані. – 2011. – № 1. – С. 109-113.

32. Ґава Ю.В. Інтелектуальний капітал – шлях до економічного зростання України / Ю.В. Ґава // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 4. – С. 129-134.

33. Ілляшенко С. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С. Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 16-25.

34. Кендюхов О. Гносеологія інтелектуального капіталу / О. Кендюхов // Економіка України. – 2003. – № 4. – С. 28-33.

35. Кузьмин А. Проблемы противодействия процессам деградации интеллектуального потенциала в Украине / А. Кузьмин, А.Рогожин // Персонал. – 2002. – № 3. – С. 33-37.

36. Мамонтова Н. Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні / Н. Мамонтова // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 30-39.

37. Паладій М. Трансформація інтелектуального капіталу в матеріальні та духовні блага / М. Паладій // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 11. – С. 11-15.

38. Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку / А. Чухно // Економіка України. – 2002. – № 11. – С. 48-54.

Схожі:

Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький державний...
Власність є однією з найбільш фундаментальних І основоположних економічних категорій. Разом з цим — це одна з найскладніших категорій,...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Жанри та жанрові різновиди історичної прози становлять безсумнівний інтерес І як історико-літературний, І як ідейно-естетичний компонент...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Хімічний комплекс – сукупність галузей промислового виробництва, які сприяють широкому застосуванню хімічних технологій І матеріалів...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «Криворізький національний університет» наукова бібліотека інформаційний...
Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький національний університет». Вип. 9, № – Кривий Ріг, 2013....
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У добу відродження посилюється активність національної еліти, свідомих суспільних сил, які пожвавлюють свою діяльність у всіх сферах...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
У сучасному українському суспільстві актуальність громадянського виховання особистості великою мірою зумовлюється потребою державотворчих...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Треба відзначити, що для збільшення площі пзф в Україні практично відсутні резерви, мало змінених територій. Показник розораності...
Двнз «криворізький національний університет» криворізький державний педагогічний інститут наукова бібліотека інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Студіювання наукових джерел І практичного досвіду підтверджує: дослідження даного питання пов’язане з пошуками нових підходів до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка