Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв'язок між класами органічних
Скачати 134.45 Kb.
НазваУрок 2 Тема уроку. Генетичний зв'язок між класами органічних
Дата конвертації15.03.2013
Розмір134.45 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
УРОК 2

Тема уроку. Генетичний зв'язок між класами органічних

cполук

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знания учнів про хімічні властивості вуглеводнів; закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій на прикладі властивостей найважливіших органіч-них сполук.

^ Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь і на-вичок і творчого застосування їх на практиці.

Форми роботи: розповідь учителя, фронтальна робота, індивідуальна робота.

Обладнання: схема генетичного зв'язку органічних сполук.

^ ХІД УРОКУ

  1. Організація класу

  2. Актуалізація опорнихзнань. Мотивація навчальноїдіяльності


Які органічні сполуки належать до класу вуглеводнів? Вуглеводні — це органічні сполуки, до складу яких входять ли­ше два елементи: Карбон і Гідроген. У загальному вигляді — С^Н^.

  • Наведіть приклади вуглеводнів.

  • Де в природі поширені вуглеводні?

^ Розповідь учителя

Вуглеводні мають важливе наукове і практичне значения. По-перше, уявлення про будову та властивості цих речовин є підґрун-тям для вивчення органічних сполук інпіих класів, оскільки моле-кули будь-яких органічних речовин містять вуглеводневі фрагмен-ти. По-друге, знания властивостей вуглеводнів дозволяв зрозуміти виняткову цінність цих сполук як вихідної сировини для синтезу найрізноманітніших органічних речовин, що широко використо-вуються люд иною.

Вуглеводні містяться в земній корі в складі нафти, кам'яного й бурого вугілля, природного й супутнього газів, сланців і торфу. Запаси цих корисних копалин на Землі не безмежні. Однак дотепер вони витрачаються переважно як паливо (двигуни внутрінінього згоряння, теплові електростанції, котельні), і лише незначна части-на — як сировина в хімічній промисловості. Так, до 85 % загального видобутку нафти витрачаеться на одержання паливно-мастильних
матеріалів і лише близько 15 % застосовується як хімічна сирови-на. Тож найважливішим завданням є пошук і розробка альтерна­тивных джерел енергії, які дозволять більш раціонально викорис-товувати вуглеводневу сировину.

^ III. Тренувальні вправи

1. Особливості будови вуглеводнів

Завдяки особливостям будови та властивостей Карбону його сполуки з Гідрогеном є досить численними й різноманітними. Це зумовлено низкою структурних факторів.

Атоми Карбону здатні з'єднуватися між собою в ланцюги різної будови:

-с-с-с-с-с-с-

нерозгалужений ланцюг

-с- -с-

^ I

-с-с—с-с-

розгалужений ланцюг

Л с.

1

замкнений ланцюг (цикл)

і різної довжини: від двох атомів Карбону (етан СН3 -СН3, етилен СН2 =СН2, ацетилен СН = СН) до сотень тисяч (поліетилен, полі-пропілен, полістирол та інші високомолекулярні сполуки).

За однакової кількості атомів Карбону в молекулах вуглеводні можуть відрізнятися числом атомів Гідрогену.

Н3С - СН2 - СН2 - СН3 С4Н10

Н2С = СН — СН2 — СН3 С4Н8

Н2С = СН — СН = СН2 С4Нб

нс-сн

II II с4н4

нс-сн 4 4

нс = с-с = сн с4н2

Що таке ізомерія?

Які типи ізомерії органічних сполук ви знаете з курсу органіч-

ної хімії 9 класу?
Тому самому елементному складу молекул (одній молекулярній формулі) може відповідати кілька різних речовин — ізомерів.

Побудуйте структурні формулы ізомерів, що мають молекуляр-ну формулу С4Н8, іназвітьїх.

Н2С — СН — СН2 СНдНоСч

яу чсн,

Н9С = С

/СНд

чснч


Н2С СН2

I I

Н2С СН2

Н2С СН СН2

\ /

СНо

^ 2. Численність і розмаїтість вуглеводнів

Класифікацію вуглеводнів здійснюють за такими структурни-ми ознаками, що визначають властивості цих сполук:

  1. будова карбонового ланцюга (карбонового скелета);

  2. наявність у ланцюзі кратних зв'язків С = С і С = С (ступінь на-сиченості).

♦ Що таке гомологічний ряд?

Вуглеводні С Н,

Незамкне

ни (а
[ ланцюг

й ланцюг
ЗамкнеЕ

L

ЕСЛІАциклічні

ліфатичні)
Ци:

чні
Насичені
Ненасичені
Аліциклічні
Ароматичні


Алкани

Алкени

спн2п

n tin

Алкадієни

СпН-2

Алкіни

Циклоалкани

СЛН2П

Циклоалкени

^ПН-2

Циклоалкіни СгеН_4

Арени С„Н2лб

(n>6)

♦ Наведіть приклад и вуглеводнів кожного класу й назвіть їх.^ 3. Генетичний зв'язок класів органічних сполук

Розглядаємо схему генетичного зв'язку класів органічних спо­лук на картці або в підручнику.

Завдання 1. Складіть ланцюжок перетворень за схемою для конкретного вуглеводню.

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здій-снення перетворень:

^2Н6 -> С2Н4 -> С2Н5С1 -> С4Н10 -> С02

Завдання 3. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здій-снення перетворень:

СаС2 —^ С2Н2 —^ С2Н4 —> С2Н4С12

С2Н5ОН Завдання 4. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здій-снення перетворень:

С -> СН4 -> СН3С1 -> С2Н6 -> С2Н4 Завдання 5. Речовину А одержують за схемою:

СН^Х, +нон )X2^Ux3^^X4^A Ця речовина:

а) оцтова кислота; б) бензен;

в) амінооцтова кислота; г) хлороцтова кислота.

Завдання 6. За наведеною схемою перетворень напишіть і вка-жіть номер перетворення, у результаті якого відбувається взаємо-дія органічної сполуки з хлороводнем:

етан —»хлоретан —» етанол —» етаналь —»етанова кислота —» —» хлоретанова кислота —» аміноетанова кислота

IV. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів

V. Домашне завдання

Опрацювати матеріал параграфа, відповісти на запитання. Повторити хімічні властивості органічних речовин, розв'язати запропоновані в картці задачі.

Схожі:

Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Урок 5 Тема уроку. Розвиток І значения теорії будови органічних
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Урок 1 Тема уроку. Склад, властивості, застосування найважливі
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці. Форми роботи: фронтальна....
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Узагальнення й систематизація знань з теми: «Класи неорганічних сполук»
Мета: Систематизувати знання про склад, класифікацію, хімічні властивості основних класів хімічних сполук. Виявити зв’язок між класами...
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Уроку. Узагальнити та систематизувати вивчений матеріал, показавши...
Мета уроку. Узагальнити та систематизувати вивчений матеріал, показавши учням взаємозв’язок між фігурами
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Урокз тема уроку. Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної...
Орми наукових знань, етапи формування І значения теорії хімічної будови для розвитку органічної хімії; ознайомити учнів з теорією...
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Урок 8 Тема уроку. Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна...
Називати насичені вуглеводні за структурною формулою та складати структурні формули за на-звами; розкрити значения методу моделювання...
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Урок 12 Тема уроку
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Курс Адміністративного права України На іспиті питання тестові І теоретичні
Управління це – цілеспрямований вплив (мета) суб‘єкта управління на об‘єкт управління з метою приведення останнього у стан який потрібен...
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Урок 10 Тема уроку. Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок І творчого застосування їх на практиці
Урок 2 Тема уроку. Генетичний зв\Урок 4 Тема уроку. Залежність властивостей речовин від складу
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок та їх творчого застосування на практиці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка