Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета
Скачати 173.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета
Дата конвертації15.03.2013
Розмір173.74 Kb.
ТипАнкета
uchni.com.ua > Фізика > Анкета
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДПТНЗ “Сарненський професійний аграрний ліцей”

І етап олімпіади з предмета «Охорона праці»
АНКЕТА
Учня(учениці)______________________________________________________

(прізвище, ім.»я, по батькові)

Групи_____________________________________________________________

(номер групи, назва спеціальності)

^ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ – 1 ЗАВДАННЯ
1______ 21________ 31________ 41______ 51______

2______ 22________ 32________ 42______ 52______

3______ 23________ 33________ 43______ 53______

4______ 24________ 34________ 44______ 54______

5______ 25________ 35________ 45______ 55______

6______ 26________ 36________ 46______ 56______

7______ 27________ 37________ 47______ 57______

8______ 28________ 38________ 48______ 58______

9______ 29________ 39________ 49______ 59______

10_____ 30________ 40________ 50______ 60______


^ ВІДПОВІДІ НА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ – 2 ЗАВДАННЯ

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

^ ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ - ІІІ ЗАВДАННЯ
____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

^ ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРУ - ІV ЗАВДАННЯ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 завдання – виконання тестових завдань ( 60 питань, з однією або кількома правильними варіантами відповіді, максимальна кількість балів - 60)

ТЕСТИ

 1. З яких документів складається законодавство України “Про охорону праці”?

1 Закону України “Про охорону праці”;

2 Кодексу законів про працю України;

3 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;

4 Закону України “Про пенсійне забезпечення”;

5 Закону України “Про пожежну безпеку”.

 1. Про що роботодавець повинен проінформувати під розписку працівника під час укладання трудового договору?

1 про умови праці;

2 про наявність на робочому місці працівника небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

3 про обов’язки працівника з охорони праці;

4 про медичні протипоказання до виконання дорученої роботи.

 1. Усі працівники згідно із Законом України “Про охорону праці” підлягають…

1 загальнообов’язковому державному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

2 загальнообов’язковому державному страхуванню при виконанні робіт підвищеної небезпеки;

3 загальнообов’язковому державному медичному страхуванню;

4 загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

 1. Чи оплачується працівнику період простою в разі відмови його від дорученої роботи?

1 оплачується, якщо виникла ситуація небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, створилася не з вини працівника;

2 оплачується, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують з вини працівника;

3 не оплачується в усіх випадках;

4 оплачується, але в розмірі не більше половини середнього заробітку, якщо інше не передбачене колективним договором.

^ 5. Які пільги і компенсації (з наведених) передбачені Законом України “Про охорону праці” для працівників зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?

1 додатково оплачувана відпустка;

2 пільгова пенсія;

3 оплата праці в підвищеному розмірі;

4 пільгова забезпеченість санаторно-курортними путівками;

5 безоплатне забезпечення медичною допомогою.

6. Чи зобов’язаний роботодавець компенсувати всі витрати працівнику в разі придбання ним спецодягу, інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів за свої кошти?

1 зобов’язаний на умовах передбачених колективним договором;

2 зобов’язаний у разі їх передчасного зношення;

3 не зобов’язаний.

7. До яких робіт забороняється залучати жінок, які мають дітей віком до 3-х років?

1 до підіймання і переміщення вантажів, маса яких перевищує встановлені для жінок граничні норми;

2 до надурочних робіт;

3 до нічних робіт.

8. Неповнолітні приймаються на роботу…

1 лише після попереднього медичного огляду;

2 після одержання дозволу від комісії у справах неповнолітніх при місцевих органах самоврядування;

3 після одержання згоди батьків, у разі їх відсутності – опікунів.;

4 лише після проходження спеціального попереднього навчання.

9. Щорічний періодичний медичний огляд проводиться для осіб віком до…

1 21 року;

2 18 років;

3 16 років;

4 23 років.

10. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігається…

1 місце роботи (посада);

2 середній заробіток;

3 тільки посадовий оклад або тарифна ставка.

11. Який інструктаж проводиться працівникам при введенні в дію нових нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них?

1 вступний;

2 первинний;

3 повторний;

4 цільовий;

5 позаплановий.

12. Яка одноразова допомога виплачується сім’ї потерпілого у разі його смерті?

1 не менше однорічного заробітку;

2 не менше 3-річного заробітку;

3 не менше 5-річного заробітку.

13.Яку відповідальність несуть керівники підприємства за недотримання законодавчих актів з охорони праці?

1 матеріальну;

2 моральну;

3 кримінальну;

4 адміністративну;

5 дисциплінарну.

14. Громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці здійснюють…

1 трудові колективи (через уповноважених);

2 професійні спілки;

3 комісія з питань охорони праці на підприємстві;

4 генеральний прокурор України;

5 органи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я.

15. У який термін проводиться спеціальне розслідування нещасного випадку?

1 на протязі 3 –х робочих днів;

2 на протязі 5-ти робочих днів;

3 на протязі 10-ти робочих днів.

16. Яку дію спричиняє електричний струм, який проходить через тіло людини?

1 термічну;

2 електролітичну;

3 механічну;

4 біологічну;

5 хімічну.

17. До факторів електричного характеру, які впливають на ступінь ураження електричним струмом, відносяться:

1 величина напруги;

2 сила струму;

3 вид струму (змінний, постійний);

4 частота при змінному струмі;

5 навколишнє середовище.

18. Особливо небезпечні приміщення — це такі, що харак­теризуються наявністю однієї з таких умов ураження електричним струмом:

1 підвищеною вологістю (відносна вологість повітря близько 100%, стеля, підлога, стіни покриті вологою);

2 хімічно активним середовищем (у приміщенні є агресивні пари, гази, рідини, які діють на ізоляцію та руйнують струмопровідні частини електроустаткування);

3 одночасно двома або більше умовами підвищеної небезпеки;

4 всі перераховані вище умови.

19. До додаткових електрозахисних засобів, що застосовуються в електроустановках до 1000 В, належать...

1 діелектричні калоші;

2 діелектричні килимки;

3 захисні окуляри;

4 спеціальні рукавиці;

5 слюсарно-монтажний інструмент з ізольованими ручками

20. Електролітична дія струму виявляється:

1 у подразненні і збудженні живої тканини організму, що супроводжується мимовільним скороченням м’язів;

2 в розкладанні органічної рідини та крові, що призводить до значних порушень їх фізико-хімічного складу;

3 в опіках окремих ділянок тіла, ураженні внаслідок високої температури кровоносних судин, нервових клітин, серця, мозку, що призводить до серйозних функціональних розладів.

 1. Як поділяються приміщення у відношенні небезпеки ураження електричним струмом?

1 приміщення нормальної і підвищеної небезпеки;

2 приміщення без підвищеної небезпеки і особливо небезпечні;

3 приміщення з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні і без підвищеної небезпеки

22. Середня величина порогового невідпускаючого постійного струму:

1 20-30 мА;

2 50-80 мА;

3 30-40 мА;

4 15-25 мА;

5 40-50 мА.

23. Електротравми поділяються на :

1 місцеві;

2 електричні удари;

3 внутрішні;

4 зовнішні.

24. Електробезпека – це :

1 явище, що характеризується сукупністю електротравм;

2 травма, що викликана впливом електричного струму або електричної дуги;

3 система організаційних та технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

25. Яку величину напруги використовують для індивідуального освітлення і ручного електроінструменту при роботі в небезпечних зонах?

1 12 В;

2 0-42 В;

3 127 В.

26. Смертельною силою струму є величина:

1 36 мА;

2 42 мА;

3 100 мА;

4 200 мА.

27. Інструктаж, який проводять з працівником при переміщенні з одного цеху до іншого називають:

1 вступним;

2 повторним;

3 первинним;

4 позаплановим;

5 цільовим.

28. До колективних засобів захисту в електроустановках відносять:

1 захисне заземлення, занулення;

2 діелектричні рукавиці, боти;

3 діелектричні коврики, доріжки;

4 захисне відімкнення.

28. У яких приміщеннях постійно тримається відносна вологість близько 100%?

1 в приміщеннях без підвищеної безпеки;

2 в приміщеннях з підвищеною безпекою;

3 в особливо небезпечних приміщеннях.

29. Основними засобами боротьби з статичною електрикою є:

1 заземлення технологічного устаткування;

2 вентиляція приміщень;

3 витирання з обладнання пилу сухою ганчіркою;

4 загальне і місцеве зволоження повітря.

30. Негорючі речовини – це такі :

1 що здатні горіти тільки під дією джерела запалювання, і горіння яких припиняється після його усунення;

2 що не здатні до займання й горіння в повітрі звичайного складу;

3 що загоряються від джерела запалювання та продовжують горіти після його видалення.

31. Пожежна сигналізація буває:

 1. променева, зигзагоподібна, кільцева;

 2. зигзагоподібна, трикутна;

3 променева, кільцева;

4 трикутна, зигзагоподібна, кільцева.

32. Горіння – це:

 1. неорганізоване і неконтрольоване горіння, внаслідок якого знищуються матеріальні цінності;

 2. швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла;

3 швидкодіюча хімічна реакція сполучення речовини з окислювачем, яка супроводжується виділенням тепла і випромінюванням світла.

33. При використанні вуглекислотного вогнегасника не можна доторкатися до пластикового розтруба, тому що :

1 можна одержати опік;

2 можна одержати обмороження;

3 можна одержати хімічний опік речовиною, що гасить.

34. Який вогнегасник необхідно використовувати, якщо трапилось електричне замикання?

1 порошковий, вуглекислотний;

2 пінний, порошковий;

3 вуглекислотний, пінний.

35. Первинний протипожежний інструктаж працівник проходить:

1 при прийнятті на роботу;

2 при переміщенні з одного цеху до іншого, на іншу посаду;

3 при зміні технологічного процесу пожежної безпеки.

36. До первинних засобів пожежогасіння відносяться:

1 пожежні автомобілі;

2 вогнегасники;

3 мотопомпа.

4 ручний пожежний інструмент.

37. На дверцятах шафи пожежного крана мають бути зазначені:

1 літерний індекс ПК;

2 порядковий номер пожежного крана;

3 номер телефону найближчої пожежної частини.

38. Ваша кімната наповнена димом. Перед тим як відчинити вікно ви:

1 покличете на допомогу;

2 зробите великий подих;

3 змайструєте мотузку з постільних речей.

39. У яких приміщеннях наявне хімічно активне середовище?

1 в приміщеннях без підвищеної небезпеки;

2 в приміщеннях з підвищеною небезпекою;

3 в особливо небезпечних приміщеннях.

40. Які з нещасних випадків підлягають спеціальному розслідуванню?

1 групові;

2 побутові нещасні випадки;

3 нещасні випадки зі смертельними наслідками.

41. Яку з перелічених у відповідях першу допомогу необхідно надати потерпілому при пошкодженні шкіряних покровів і м’язової тканини?

1 рани промити, чужорідні тіла вилучити, накласти пов’язку;

2 змазати шкіру навколо рани 5% розчином йоду, накласти на рану суху стерильну пов’язку;

3 залити рану 5% розчином йоду і накласти на неї пов’язку.

42. Шум – це:

1 механічні коливання твердих тіл;

2 хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що допомагають сприймати корисні сигнали;

3 хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю корисних сигналів.

43. Чи дозволяється потерпілому з черепно-мозковою травмою самостійно пересуватися?

1 дозволяється;

2 не дозволяється;

3 дозволяється з особливою обережністю.

44. Нещасні випадки з учнями і студентами під час трудового і професійного навчання у навчальному закладі розслідуються і беруться на облік відповідно до:

1 Положення про організацію охорони праці і порядок розслідування нещасних випадків на виробництві;

2 Положення про організацію охорони праці і порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах;

3 Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці.

45. Як правильно накладається джгут для зупинки артеріальної кровотечі?

1 нижче рани на 10-15 см;

2 безпосередньо на рану;

3 вище рани на 10-15 см.

46. При яких з перелічених у відповідях травмах накладається пращоподібна пов’язка?

1 при переломі кісток нижньої щелепи або носа;

2 при травмі м’яких тканин;

3 при переломі кісток кінцівки.

47. Яку із перелічених у відповідях першу допомогу потрібно надати потерпілому при вивиху плечового суглобу?

1 увести знеболююче та забезпечити нерухомість суглобу;

2 накласти шину на плече;

3 під пахву підкласти валик та прибинтувати руку до тулуба;

4 вправити вивих.

48. Яка площа відводиться на одне робоче місце учня?

1 не менше 4,5 кв.м;

2 не менше 5 кв.м;

3 не менше 6 кв.м.

49. Що відноситься до фізичних факторів впливу на працюючих під час роботи?

1 інфекційні захворювання, газ, вібрація, освітленість, вологість;

2 токсичний пил, бактерії, фізичні та нервово-психічні перевантаження;

3 параметри повітря у приміщенні, вібрація, нетоксичний пил, освітленість, випромінювання, шум.

50. Яку допомогу надають потерпілому при відкритому переломі?

1 вправити перелом;

2 зупинити кровотечу;

3 перев’язати рану стерильною пов’язкою;

4 прибинтувати шину поверх одягу .

51. Підвищений вміст виробничого пилу, а також отруйних речовин у повітрі – це:

1 організаційні причини травматизму;

2 технічні причини;

3 санітарно-гігієнічні причини;

4 психофізіологічні причини.

52. Навмисне електричне з’єднання з землею металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою – це:

1 занулення;

2 захисне заземлення;

3 захисне відімкнення;

4 ізоляція струмопроводів.

53. За наслідками розслідування на облік беруться нещасні випадки, які трапилися:

1 під час виконання трудових обов’язків;

2 під час перебування на обідній перерві вдома;

3 під час аварій і їх ліквідацій на виробничих об’єктах;

4 на виробництві, коли працівник перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

54. Яким чином можна відключити електроустановку з метою звільнення постраждалого від дії електричного струму?

1. За допомогою вимикача, рубильника, іншого вимикаючого апарата.

2. Шляхом зняття запобіжників, роз'єму штепсельного з'єднання.

3. Шляхом створення штучного короткого замикання на повітряній лінії «накиданням» ізольованого провідника.

4. Шляхом створення штучного короткого замикання на повітряній лінії «накиданням» неізольованого провідника.

55. Чи можна відтягнути постраждалого від струмоведучих частин за ноги, торкаючись його взуття або одягу без ізоляції рук працівника, який надає допомогу?

1. Не можна.

2. Можна.

3. Можна, якщо взуття або одяг сухий.

56. З якої сторони слід надавати першу допомогу постраждалому на воді?

1. Спереду.

2. Збоку

3. Ззаду.

57. Що слід зробити, якщо постраждалий знаходитися в непритомному стані?

1. Необхідно спостерігати за його диханням та у випадку порушення дихання через западання язика висунути верхню щелепу.

2. Необхідно спостерігати за його диханням та у випадку порушення дихання через западання язика висунути нижню щелепу.

3. Треба давати нюхати нашатирний спирт.

4. Треба обприскувати обличчя холодною водою.

58. Що треба зробити при кровотечі з рота?

1. Постраждалого укласти.

2. Постраждалого усадити.

3. Злегка нахилити голову уперед.

4. Повернути голову набік.

59. Що потрібно зробити при переломі або вивиху кисті та пальців рук?

1. Кисть потрібно прибинтувати до широкої шини, яка повинна починатися у початку ліктя, а кінчатися у кінця пальців.

2. Кисть потрібно прибинтувати до широкої шини, яка повинна починатися з середини передпліччя, а кінчатися у кінця пальців.

3. Кисть потрібно прибинтувати до широкої шини довжиною не менше за довжину кисті.

60. Які ознаки розтягнення зв'язок?

1. Відчувається різкий біль.

2. З'являється припухлість.

3. Неможливість рухів у суглобі.

4. Обмеженість рухів у суглобі.

ІІ завдання – закінчіть речення: (20 балів)

 1. Пожежний повідомлювач реагує на….

 2. Температура у вогнищі пожежі досягає….

 3. Горіння речовин це…

 4. Пожежні засоби поділяються…..

 5. Умови праці поділяються на …

 6. До суб’єктивних засобів захисту відносяться…

 7. До засобів захисту від ураження електричним струмом відносяться…

 8. До засобів захисту від падіння з висоти відносяться…

 9. Сигналізація призначена…

 10. Підземні роботи, роботи на висоті, роботи по охорони приватної колективної власності відносяться до робіт…

 11. Підлога в майстернях повинна бути…

 12. Усі учні, які проходять виробниче навчання, мають періодично проходити…

 13. Ширина дверей при евакуації з приміщення повинна бути…

 14. Мікроклімат виробничих приміщень – це…

 15. До засобів захисту органів дихання відносяться…

 16. До засобів нормалізації повітряного середовища відносяться…

 17. Знаки безпеки поділяються…

 18. До об’єктивних засобів захисту відносяться..

 19. Людина працездатна і гарно себе почуває, якщо…

 20. Нещасний випадок на виробництві - це вплив на працівника…ІІІ завдання - Розгляньте запропоновані ситуації і виберіть серед них ті, що відповідають законодавству України: (16 балів)

 1. ^ Юнак (16 років) шукає роботу. Йому пропонують:

а) розвантажувати вагони в нічні години: вага вантажу, який він буде переносити, не перебільшує 10 кг;

б) водієм потягом метро; робочий день – 6 годин, у вихідні дні – подвійна оплата:

в) різноробочим у цегляний цех: робочий день через шкідливі умови 5 годин, вага вантажу, який він буде тривало переносити, не перевищує 5 кг;

г) контролером в метро: робочий – 7 годин

д) контролером тролейбуса: робочий день – 12 годин за умовами, що за одну робочу добу надається два вихідних;

 1. ^ Дівчина (17 років) шукає роботу, їй пропонують:

а) офіціанткою в нічному барі;

б) офіціанткою в кафе, робочий день з 800 до 1800;

в) технічкою в метро, робочий день – 6 годин;

г) різноробочою на будмайданчик з тривалим переміщення речей вагою до 6 кг і короткочасно – до 10 кг;

д) робочою у вакуумний (шкідливий) цех, робочий день – 4 години, заробітна плата у підвищеному розмірі;

е) помічницею комірника, тривале переміщення речей вагою до 5 кг і короткочасне – 6 кг.

 1. ^ Токар влаштував на роботу. З ним провели:

а) цільовий інструктаж;

б) вступний інструктаж;

в) первинний інструктаж.

4. Інструктаж проводив:

а) майстер;

б) інженер з техніки безпеки;

в) керівник цеху.

^ 5. В цех придбали нове обладнання . з метою ознайомлення працівників з безпечними засобами роботи на новому обладнанні провели:

а) поточний інструктаж;

б) первинний інструктаж;

в) позаплановий інструктаж.

^ 6. Через три місяці роботи з новим токарем провели:

а) позаплановий інструктаж;

б) поточний інструктаж;

в) повторний інструктаж.

7. В перший день роботи на робочому місці з новим токарем провели:

а) вступний інструктаж;

б) первинний інструктаж;

в) цільовий інструктаж.

^ 8. Виберіть серед запропонованих виробничих ситуацій ті, що спричинив небезпечний виробничий фактор:

а) медсестра на 8-му році праці в тубдиспансері отримує туберкульоз;

б) за годину до закінчення зміни монтажник телерадіоапаратури отруюється парами припою через несправність місцевої вентиляції;

в) під час ремонту електромережі монтер отримує удар струмом з серйозними наслідками;

г) до місцевої лікарні поступило 5 працівників з діагнозом «харчове отруєння» (всі робітники обідали в їдальні заводу);

е) робітниця швейної фабрики через порушення правил техніки безпеки «прошила» собі праву руку;

є) по дорозі на склад інженер оступився на сходах і отримав закритий перелом правої ноги;

ж) прораб на сьомому році роботи на будівлях отримав ревматизм.


ІV завдання – ознайомтесь з запронованими виробничими ситуаціями. Визначте винних, вид відповідальності (один вид відповідальності) та міру покарання (приблизну!): (15 балів)

 1. На фірмі «Неон» вийшов з ладу копір (почав бити струмом). Секретар негайно попередив про це керівника фірми. Керівник пообіцяв найближчим часом викликати інженера з обслуговування. Протягом двох діб ситуація не змінилась, а на третю керівник наказав терміново зняти копію з наказу. Секретар під час зняття копії отримав серйозну електротравму.

 2. Надійшли сигнали про те, що цементний завод м. Здолбунів протягом останнього тижня випускає в повітря не очищенні цементні відходи (вийшли з ладу фільтри). В результаті все місто вкрите тонким шаром цементу, в повітрі постійно висить «цементний дощ», а медики вже зафіксували 5 випадків алергії по місту.

 3. Оператори комп’ютерного набору через некомпетентність зламав комп’ютер. Ремонт обійдеться фірмі у 1500 доларів ( зарплатня оператора 500 грн.).

 4. ме6неджер фірми «Красуня» протягом останнього місяця допустив два прогули,а вчора пішов з роботи на 3 години раніше.

 5. Столяр Левчук П.П. постійно спізнюється на роботу на 10-20 хв., 15, 17, 20 і 23 вересня його бачили після обіду в нетверезому стані на робочому місці.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconЗатверджено наказ Міністерства економіки України
Старобешівський професійний аграрний ліцей ім двічі Героя Соціалістичної праці П. М. Ангеліної 02542478
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconЗвіт Директора дптнз «Путивльський професійний ліцей» Новобранного...
Навчально-виробничий, навчально-виховний процес, фінансово-господарська діяльність Державного професійно-технічного навчального закладу...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconДптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»
Осуська Л.І. має великий педагогічний досвід. Заняття викладача відзначаються високою активністю учнів, впровадженням інноваційних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
На адресу управління освіти І науки надійшов лист Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 08. 05. 2012 №1/9-343...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconПоложення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов...
Колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України І президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни наказ
Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2012–2014 роки» та від 27 червня 2012 року №751 «Про започаткування щорічної Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни дптнз “Сарненський професійний аграрний ліцей” І етап олімпіади з предмета «Охорона праці» анкета iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка