Урок №8. Тема
Скачати 70.89 Kb.
НазваУрок №8. Тема
Дата конвертації16.03.2013
Розмір70.89 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
УРОК №8.

ТЕМА: Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота №4. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології.
Тема: Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі.

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Практична робота № 4. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології.

Мета: Подати новий навчальний матеріал про програмні засоби для підтримки навчання фізики, хімії, біології, віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі. Закріпити вивчений матеріал під час виконання завдань практичної роботи.

Тип уроку: Урок вивчення нового навчального матеріалу.
План уроку:

Вивчення нового навчального матеріалу.

  1. Програмні засоби для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі.

Практична робота № 4. Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології.

Домашнє завдання.
Вивчення нового навчального матеріалу:

  1. Програмні засоби для підтримки навчання фізики, хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі.

Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для написання реферату, готуєтеся до контрольної роботи, вам потрібні різноманітні джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, колекції фотографій тощо. Для виконання навчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні засоби. Це можуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії, галереї зображень, а також прикладні програми загального призначення, які використовують для проведення обчислень (наприклад, Калькулятор), для підготовки рефератів (наприклад, текстовий процесор Word 2007), для створення та редагування малюнків (наприклад, графічний редактор Paint) та ін.

Разом з тим існують програми, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення, або педагогічними програмними засобами (ППЗ). Прикладами таких програм є Програмно-методичний комплекс «Таблиця Менделєєва», Електронний посібник «Біологія 8–9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь» та інші, які ви могли використовувати на уроках і під час підготовки до навчальних занять у попередніх класах. Перевагою програмних засобів навчального призначення порівняно з традиційними засобами навчання є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об’єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей і результатів проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’язків задач.

Однією з переваг ППЗ є швидкий зворотний зв’язок між користувачем і засобами ІКТ, який забезпечує реалізацію діалогу між учнем і програмним навчальним середовищем. Такий зворотний зв’язок називають інтерактивністю програмного засобу. Завдяки використанню ППЗ, навчання може здійснюватись у тому темпі, який найбільше задовольняє учнів.

Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:

електронні посібники – електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів; наприклад, Педагогічний програмний засіб «Фізика 10–11 клас»;

електронні (віртуальні) практикуми – електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ, у тому числі: віртуальні лабораторії, наприклад Віртуальна хімічна лабораторія. 8–11 кл.; електронні задачники, наприклад Електронний задачник «Фізика. 7–9»;

електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів комп’ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів; наприклад Система інтерактивного тестування «Школярик»;

мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового призначення: електронні атласи – електронні колекції зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку; електронні хрестоматії – електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; електронні енциклопедії – електронні довідкові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відео матеріалами, засобами пошуку та відбору довідкових матеріалів електронні словники – електронні видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника.

Існують комбіновані ППЗ, в яких поєднано програмні засоби з різних груп. Вони отримали узагальнену назву мультимедійні, або інтерактивні, курси.

Найчастіше педагогічний програмний засіб має такі складові:

меню програми, яке відображає зміст матеріалу в програмному засобі або надає доступ до його основних функцій;

гіпертекстова система навігації між блоками навчального або довідкового матеріалу;

пошукова система для швидкого переходу до потрібного блока навчального матеріалу;

довідка з навчального матеріалу або щодо роботи з програмою.

Залежно від типу педагогічного програмного засобу до його складу можуть входити: текстовий інформаційний блок; колекція графічних зображень; колекція аудіо- та відеоматеріалів; блок виконання тренувальних вправ і практичних завдань; контролюючий блок та ін.

Деякі ППЗ розроблені за клієнт-серверною технологією. Передбачається, що на комп’ютері вчителя встановлюється серверна частина таких засобів, на комп’ютерах учнів – клієнтська.

Вибір для роботи того чи іншого педагогічного програмного засобу залежить від навчального завдання, яке стоїть перед учнем. Наприклад, якщо вам потрібно підготуватися до контрольної роботи з хімії, корисно буде звернутися до віртуальної хімічної лабораторії, збірника задач або засобу контролю навчальних досягнень.

ППЗ можуть містити не тільки програмний матеріал з предмета, а й додатковий матеріал, наприклад теоретичний, що виходить за межі шкільної програми, задачі підвищеної складності, засоби для проведення навчальних досліджень та ін. Це може бути корисним під час підготовки до олімпіад та інших інтелектуальних і творчих змагань, написанні робіт МАН тощо.

Програмні засоби навчального призначення для вивчення різних предметів можна, наприклад, отримати безкоштовно на сайті ^ Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) у розділі Сервіси - Файловий архів - Електронні засоби навчання.

Перед тим як використовувати комп’ютерні програми, їх потрібно встановити на комп’ютер (інсталювати), дотримуючись «^ Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах», які затверджені Міністерством освіти і науки України. Усе програмне забезпечення повинно бути сертифіковане, про що має бути зазначено в супроводжувальній документації до програмного засобу.

Установлення (інсталяція) програмного забезпечення проводиться з носія, на якому воно знаходиться, на жорсткий диск комп’ютера. Для цього потрібно виконати таку послідовність дій:

1. Поставити диск з потрібним педагогічним програмним засобом у пристрій для роботи з компакт-дисками.

2. Відкрити вікно із вмістом папок і файлів носія.

3. Запустити файл з іменем setup.exe (або install.exe).

4. Слідувати подальшим указівкам програми інсталяції.

Практична робота № 4.

Використання програмних засобів при вивченні фізики, хімії та біології.

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Завдання:

1. Запустіть на виконання педагогічний програмний засіб (інтерактивний мультимедійний курс, електронний (віртуальний) практикум, бібліотеку наочностей, електронний атлас тощо) з профільного предмета (фізика, хімія, біологія тощо), встановлений на вашому комп’ютері.

1) Розгляньте меню програми.

2) Ознайомтеся зі змістом програмного засобу.

3) З’ясуйте призначення елементів керування та умовних позначок у тексті посібника.

4) Складіть їх опис у зошиті.

5) Запишіть у зошит три приклади використання курсу для розв’язування навчальних завдань.
^ 2. Відкрийте вікі-сайт wiki.ciit.zp.ua.

1) Перейдіть за посиланням Интернет-ресурсы в рубриці Свободная зона.

2) Ознайомтеся з переліком он-лайн ресурсів для вашого профільного предмета.

3) Оберіть один з них і перейдіть на відповідний сайт.

4) Ознайомтеся з можливостями розміщеного веб-ресурсу.

5) З’ясуйте його призначення, коло користувачів, особливості використання для розв’язування навчальних задач із профільного предмета.

6) Знайдені відомості запишіть у зошит.
Домашнє завдання:

  1. Вивчити конспект.

  2. Опрацювати матеріал підручника на ст. 4-7. (Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько).

  3. Виконати практичні завдання:

а). Завантажте з сайта Острів знань (http://www.ostriv.in.ua) з розділу Навчання - Шкільні предмети - Хімія - Електронні засоби для вивчення хімії програмно-методичний комплекс ^ Таблиця Менделєєва.

Проінсталюйте комплекс на своєму комп’ютері. Ознайомтеся з довідкою щодо використання програми. Перегляньте режими роботи програми. До якого типу ППЗ можна віднести цю програму? Наведіть три приклади використання програми для розв’язування навчальних завдань.

Підготуйте презентацію про можливості програми.
б) Відкрийте головну сторінку сайта Шкільна фізика (http://sp.bdpu.org).

Визначте, які матеріали сайта можуть бути вам корисними під час вивчення фізики. Розгляньте в рубриці Демонстрації інтерактивну модель руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Поясніть фізичну суть продемонстрованого явища.
в) Відкрийте сторінку Дистанційне навчання. Демонстраційні фрагменти курсів сайта Сумського державного університету (http://dl.sumdu.edu.ua/demo). Ознайомтеся з переліком інтерактивних засобів, розроблених співробітниками лабораторії. Визначте особливості використання програмного засобу з хімії Окислювально-відновлювальні реакції.

Складіть інструкцію щодо його використання.

Схожі:

Урок №8. Тема iconУрок Тема. Система охолодження Урок Тема. Система мащення Урок Тема....
Опис досвіду II. Інформаційна картка
Урок №8. Тема iconУрок №7. Тема
Тема: Підсумковий урок з тем «Інформація. Інформаційні процеси та системи», «Апаратне забезпечення інформаційних систем»
Урок №8. Тема iconУрок №8 Тема. Урок контролю знань учнів
Учні відповідають на поставлені вчителем запитання І демонструють відповідь на пк
Урок №8. Тема iconУрок №17. Тема
Тема: Підсумковий урок з теми «Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення»
Урок №8. Тема iconУрок засвоєння нових знань. Урок-пам'ять, урок-спогад. Обладнання....
Тема. Олександр Довженко. «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу в Другій світовій війні
Урок №8. Тема iconУрок №7 Тема. Підсумковий урок за темами: «CorelDraw» та «Турбо Паскаль»
Для чого призначений інструмент Вільна форма?Як його використати. Продемонструйте
Урок №8. Тема iconУрок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування
Урок №1 Тема: Основні принципи будови та функціонування World Wide Web, протокол нттр, адресація в мережі
Урок №8. Тема iconУрок 15 Тема. Підсумковий урок з тем: «Модульcrt розгалуження І вибір», та
Будь-яка програма, записана на мові Паскаль, завжди закінчується службовим словом
Урок №8. Тема iconУроку з математики у супроводі ікт тема: «числові функції»
Комбінований урок з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (урок проводиться у комп’ютерному класі з мультимедійним...
Урок №8. Тема iconУрок №25. Тема
Тема: Сортування й фільтрування даних в таблицях. Використання розширених фільтрів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка