1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства
Скачати 142.42 Kb.
Назва1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства
Дата конвертації25.03.2013
Розмір142.42 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Фізика > Закон
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _________________

_______________________

„___”___________200___року

№_____


ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці № ____

для муляра 1. Загальні положення.


1.1. Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці i являється нормативним документом в межах підприємства.

Особи, що порушали вимоги даної. інструкції несуть персональну відповідальність в установленому Законом порядку: дисциплінарну, матеріальну або карну — в залежності від наслідків спричинених порушенням.

1 .2. Робота муляра відноситься до робіт з підвищеною небезпекою. При заключенні трудового договору робітники повинні бути письмово ознайомлені з умовами праці на робочому мисці

^ 1 .З. До роботи муляром допускаються особи не молодші 18 років які пройшли:

- навчання по спеціальності в закладах освіти;

- медичний огляд:

- вступний інструктаж;

- інструктаж на робочому мiсці;

- попереднє спеціальне навчання i перевірку знань з питань ОП.

1 4. Новоприйнятi робітники після проходження інструктажу на робочому мисці до початку самостійної роботи проходять стажування протягом 2-15 діб відповідно до наказу керівника.

1.5. Виконання робіт, не пов’язаних з професією муляра допускається тільки після проведення цільового інструктажу.

1 .б. Повторний інструктаж з мулярами проводиться 1 раз на 3 місяці.

1.7. Позачерговий інструктаж проводиться при введенні нових нормативних актів по охороні праці, при зміні технологічних процесів, при перерві в роботі більше 30 днів, порушенні робітниками вимог нормативних документів.

1.8. Перевірка знань з питань охорони праці у мулярів проводиться комісією один раз на 12 місяців.

1.9. Для допуску до роботи з електроінструментом муляру необхідно присвоїти 1 групу по електробезпеці.

1.10. При виконанні мулярних робіт в небезпечних зонах слід видавати наряд-допуск в установленому порядку.

1.11. Муляр зобов’язаний:

- дотримуватись вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки;

- працювати у виданому спецодязі, спецвзутті;
- користуватися необхідними засобами індивідуального захисту;


- своєчасно проходити медичне обстеження;

- працювати тільки справним інструментом та обладнанням;

- виконувати тільки ту роботу, по якій проведений інструктаж;

- курити в спеціально відведених місцях;

- дотримуватися технологічної дисципліни;

- дотримуватись установленого порядку зберігання матеріальних цінностей і матеріалів;

- приймати заходи до негайного усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню робіт і негайно повідомити про це виконроба.

^ 1.12. Організація робочого місця і технологія виконання мулярних робіт повинні бути безпечними на всіх стадіях виробничого процесу.

При виконанні мулярних робіт слід враховувати можливість виникнення слідуючи небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

 • підвищена тяжкість праці;

 • підвищений або понижений рівень температури та вологості повітря;

 • падіння предметів, будівельних матеріалів або конструкцій;

 • ушкодження очей осколками при обробці цегли (каміння);

 • падіння з висоти внаслідок несправності засобів підмощування, драбин;

 • неогородженість небезпечних зон;

 • недостатня освітленість робочих місць;

 • протяги.

1.13. Згідно з типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту, муляру видається:

- напівкомбінезон бавовняний – термін носіння 12 місяців;

- черевики шкіряні – термін носіння 12 місяців;

- рукавиці брезентові з наладонниками – термін носіння 2 місяці;

- респіратор – до зносу;

- окуляри захисні – до зносу.

На зовнішніх роботах зимою додатково:

- куртка бавовняна на утепленій прокладці — термін носіння 3б місяців;

- штани бавовняні на утепленій прокладці — термін носіння 36 місяців;

- валянки термін носіння 48 місяців.

1. 14. Засоби індивідуального захисту муляра: для захисту голови від можливого падіння предметів зверху — захисний шолом; для захисту від пилу застосовуються респіратори; для захисту очей під час обробки матеріалів, роботи із застосуванням цементу або ручним електроінструментом — захисні окуляри; для захисту від падіння висоти — запобіжний пояс. Для захисту рук від шкідливої дії розчинів (особливо вапняного) муляр забезпечується гумовими рукавицями, а при роботі із вапном захисними окулярами, гумовими чоботями та гумовим фартухом.

1.15. Робоче місце муляра непостійне, i визначається безпосереднім керівником до початку робочо зміни. Робочий інструмент муляра — кельми, кирки, розшивки, совкові лопати, тощо.

1.16. Робота муляра полягає у муруванні (ремонті) стін, фундаментів, лотків, колодязів, підлог та інших цегельних (кам’яних) конструкцій будівель i споруд. Трудовий процес муляра складається з таких операцій: отримання та розвантаження розчину в бункер або металеві ящики, переміщення його на робоче місце, розвантаження штучних матеріалів, переміщення засобів підмощування (помостів, риштувань), монтаж збірних конструкцій, розкладання цегли, прошарки розчину, а також (при необхідності) свердління отворів в конструкціях будівлі.

1.17. Допуск муляра до роботи з ручним електроінструментом може бути здійснений після проведення інструктажу (по інструкції № 54 при роботі з ручним інструментом), присвоєння II групи з електробезпеки.

1.18. При залученні муляра до схропування вантажів з використанням вантажопідіймальних механізмів, муляр повинен мати посвідчення на право проведення робот як стропальник.

1.19. При виконанні мулярних робіт на висоті (на засобах пiдмощування, риштуваннях, драбинах, тощо) муляр повинен пройти інструктаж (по охороні праці при проведенні робіт на висот і інструкція № 48).

1 .20. Ходити на території будівельного майданчика по встановленим місцям. в темний час доби ходити тільки по добре освітленій місцевості та при необхідності користуватись переносними засобами освітлення. Бути обережним i уважним під час пересування

2.Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Муляр повинен отримати завдання на виконання робіт і ознайомитися із проектом виконання робіт (ПВР) або технологічною картою щодо виконання мулярних робіт.

2.2. Муляр повинен надіти спецодяг, спецвзуття i засоби індивідуального захисту.

2.3. Муляр повинен підготувати своє робоче місце:

- перевірити справність робочого інструменту, пристосувань і інвентаря

- перевірити стан засобів підмощування (риштування. настилу, тощо);

- привести в порядок робоче місце, не допускаючи захаращення проходів.

2.4. Для підготовки робочого місця, технологічного устаткування повинен надаватись на початку зміни необхідний час.

2.5. Технічний стан засобів пiдмощування (риштування, настилу) визначає виконроб, перевірка технічного стану засобів пiдмощування проводиться щоденно перед початком виконання робіт. Настили на риштуваннях повинні мати рівну поверхню з просвітами не більше 5 мм. З’єднання щитів внапуск допускається тільки по довжині, причому кінці елементів, які стикуються, повинні розміщуватись на опорі i перекидатись через неї не менше як на 20 см на кожний бік. Для запобігання падінню відходів дрібно штучного матеріалу з настилу встановлюють бортовий елемент висотою не менше 0,15 м від основи огородження. Просвіт між стіною будівлі i настилом засобу риштування не повинен перевищувати 50 мм.

2.6. Робочі місця i проходи до них на висоті не менш 1,3 м i на відстані не менше 2 м від межі перепаду висот повинні бути огороджені: висота огородження повинна бути не менше 1,1м, а відстань між горизонтальними елементами повинна бути не більшою

0,45 м.

2.7. Перевірити правильність розміщення піддона з цеглою та розчином на робочому місці.

2.8. В місцях виконання мулярних робіт електромережа повинна бути відключена електромонтером або вжиті заходи щодо захисту ектроустановок i електромереж від механічних пошкоджень.

2.9. Перевірити стан освітленість робочого місця.

2.10. При роботі із запобіжними поясами перевірити їх справність i термін випробуваненя Захисні шоломи, респіратори та захисні окуляри перед початком роботи оглядають на відсутність механічних пошкоджень.

2.11. Перед початком робіт по будівництву (ремонту) фундаментів необхідно перевіряти міцність кріплень стінок траншей i котлованів, необхідно слідкувати за станом відкосів (особливо в дощову погоду) при виявленні тріщин або несправностей в кропленнях необхідно негайно припинити роботу i сповістити виконроба.

2. 12. При виявленні порушень у роботі технологічного устаткування необхідно сповістити виконроба i не приступати до роботи поки не будуть усунені виявлені порушення.

З. Вимоги безпеки під час виконання роботи

При виконанні робіт по муруванню фундаментів

^ 3.1 Порядок організації безпечного проведення земляних робіт визначається технологічною картою.

З.2 Перед початком мурування фундаментів необхідно уважно перевірити стан укосiв, міцність i надійність кріплень котловану або траншей, у випадку мурування фундаментів на різних відмітках мурувати начинають із найбільш понижених ділянок.

З.3. Для проходу вздовж краю котловану (траншеї) необхідно залишати вільну не завантажену землею або матеріалами смугу, шириною не менше 0,5 м, огороджуючи працюючих внизу від падіння на них випадкових предметів або матеріалів бортовими дошками, прибитих до стовпів кріплення.

З.4. Будівельні матеріали в траншею (котлован) необхідно подавати механізованим способом або за допомогою нахилених лотків та жолобів. Забороняється одночасно спускати камінь в жолоб i приймати його з жолоба. Забороняється скидати будівельні матеріали у траншею (котлован) з краю траншеї (котловану).

3.5.Для спускання людей в котлован в зворотному виході влаштовуються драбини або східці шириною не менше 0,6 м, огороджені перилами. У вузьких траншеях застосовуються інвентарні приставні драбини. Спускання працівників у котлован по розкосам кріплень забороняється.

З.6. Необхідно стежити за тим, щоб матеріали на площадках, що прилягають до котловану або траншеї, з находилися не ближче як 0,5 м від краю. Над поверхнею землі кріплення повинні мати випуск не менше 15 см.

3.7. При роботі в траншеї (котловані) необхідно контролювати стан кріплень i розпорів, особливо при роботах в перезволожених ґрунтах, піщаних, супісках. лесовидних ґрунтах, а також при виконанні робіт із водовідводами в дощову пору, при роботах поблизу дорожніх магістралей та інших місцях, де інтенсивно діють динамічні навантаження від транспорту, працюючого устаткування підприємства. Розпори i кріплення дозволяється знімати по мірі нарощування кладки підставкою додаткових розпорів i в присутності виконроба. Видаляти розпори треба знизу i не більше як по три дошки, а при сипких i нестійких ґрунтах i - тільки по одній дошці.

3.7. При появі тріщин, просідань та інших деформацій в конструкціях що будують (ремонтують), необхідно вивести працюючих з небезпечних зон i прийняти заходи по негайному укріпленню конструкцій i елементів, що загрожують обрушенням.

3.8. Необхідно стежити за тим, щоб зворотна засипка фундаментів здійснювалась з обох боків одночасно, оскільки засипання свіжої кладки з одного боку викликає однобічний тиск ґрунту i може обвалити кладку. Засипати пазухи між зовнішньою стіною підвалу i укосом котловану треба тільки після отримання на це дозволу виконроба.

^ При виконанні робіт по муруванню стін та карнизів будинків i споруд

3.9. Мурування стін будинків i споруд необхідно вести тільки з землі, перекриття або засобів пiдмощування. Порядок безпечного проведення робіт на засобах пiдмощування визначається інструкцією К 48 по охороні праці при проведенні робіт на висоті. При роботі на висоті робоче місце муляра повинно бути забезпечено інвентарними засобами пiдмощування, встановленими з урахуванням проектів виконання робіт. Ширина настилу при виконанні цегляної кладки повинна бути не менше 2 м i установлюється так, щоб рівень кладки після пiдмощування був не менше ніж на 2 ряди вище настилу. Забороняється проводити мурування стін стоячи на ній.

3.10. При подаванні матеріалів будівельним підйомником повинні обладнуватись примкнутими до риштування вантажоприймальні площадки на рівні робочого настилу. Не перевантажувати настили засобів підмащування зайвими матеріалами.

3.11. Піднімання дрiбноштучний вантаж (цеглу, блоки) на засоби підмощування повинно здійснюватися краном у спеціально призначений для цього тарі, як правило, пакетами у піддонах, або клітинах, що виключають можливість падіння цегли під час підіймання.

З.12. Не дозволяється виконувати мурування стіни будинку висотою більше як два яруси без влаштування міжповерхових перекриттів або тимчасового настилу по балках цих перекриттів, а також без влаштування площадок, маршів та без їх огородження у

сходових клітинах.

З.IЗ. При муруваннi стін із внутрішнього засобу підмощування необхідно по всьому периметру будинку встановлювати зовнішні захисні козирки.

^ З.I4. При улаштуванні захисних козирків необхідно дотримуватись таких вимог:

- ширину козирків приймати не менше 1,5 м i встановлювати їх із нахилом до стін під кутом 200 до горизонту, козирки необхідно обладнувати бортовими дошками;

- перший ряд козирків встановлюють на висоті б ... 7 м від землі i залишають їх до зведення цегляних стін на всю висоту, а другий ряд - переміщується через кожні б .. 7 м;

- працівники, зайняті на установці i знятті захисних козирків повинні працювати в запобіжних поясах;

- без установки захисних козирків допускати вести кладку стін будинків висотою не більше 7м, при цьому по периметру будинку на землі влаштовують огородження на відстані не менше 1,5м від поверхні землі.

3.I5. При виконанні мурування в небезпечних місцях (виведення зовнішніх стін на рівні перекриття, карнизів, тощо) муляр повинен користуватись запобіжним поясом, закріпленим до страху вального канату, монтажних петель плит перекриття або інших надійних елементів будівельних конструкцій (по вказівці керівника робіт). Виконувати роботи, знаходячись безпосередньо на стіні або карнизах, забороняється. Ремонт цегляної кладки фасадних стін, козирків, а також облицювання стін необхідно робити із зовнішнього риштування (підвісних люльок).

3. 16. Забороняється ходити по захисних козирках і використовувати їх як риштування, а також складувати на них матеріали та інструмент.

3.1 7. На засобах підмощування між стіною, складеними матеріалами і встановленим інвентарем необхідно залишати прохід шириною не менше 50 см.

3.18. Виводити стіни (бортики) на рівні перекриття із збірних залізобетонних плит необхідно із засобів підмащування поверху, що розташовані нижче.

3.1 9. Забороняється монтувати плити перекриття без попередньо викладеного з цегли бортика на два ряди вище рівня плит, що укладаються. Пустоти в плитах перекриття повинні бути замазані до їх подачі на поверхні.

3.20. Розшивку кладок зовнішніх стін необхідно виконувати з перекриття або засобів підмащування після укладення кожного ряду. Муляру забороняється знаходитись на стіні під час проведення цієї операції.

3.21. До встановлення столярних виробів віконні та дверні прорізи мурованих стін необхідно огороджувати.

3.22. Забороняється залишати матеріали та інструменти на стінах під час перерви.

3.23. Виконувати мурування з перекриттів допускається тільки при наявності суцільного настилу.

3.24. Не дозволяється мурувати стіни будинків висотою більше 2-х поверхів без установки міжповерхового перекриття або тимчасового настилу по балкам цих перекриття, а також без улаштування майданчиків, маршів із огородження в сходових клітинах.

3.25. Знімати тимчасові кріплення плит лицювання та елементів карнизу допускається після досягнення проектної міцності розчину.

3.26. Рівень кладки після кожного переміщення засобів підмощування повинен бути не менше як на 0,7 м вище рівня робочого настилу або перекриття.

3.27. Виконання робіт на двох і більше рівнях (по вертикалі) без улаштування суцільного настилу не допускається, а також забороняється виконувати роботи на висоті на окремо укладених дошках, не скріплених в щити.

3.28. При виявленні в процесі роботи будь-яких несправностей у засобах підмощування, необхідно припинити роботи і сповістити виконроба для вжиття заходів по усуненню несправностей.

3.29. При проведенні робіт в темну пору необхідно забезпечити достатню освітленість робочого місця. Забороняється виконувати роботи при поганому освітленні робочого місця.

3.30. При виконанні цегляної кладки в підвальних приміщеннях необхідно користуватися освітленням від електромережі напругою 36В.

3.31. При роботі взимку необхідно постійно очищати робоче місце від снігу і посипати його піском.

3.32. Під час ожеледі, грози, туману, вітру швидкості 15м\сек і більше роботу необхідно припинити.

3.33. Роботу із застосуванням аразіту-5 (андезитом) повинні виконувати у добре вентильованих приміщеннях, так як при розчиненні і затвердінні цей матеріал виділяє токсичні речовини. Працівники повинні використовувати спеціальний одяг і засоби індивідуального захисту: гумові рукавиці, захисні окуляри і респіратори.

3.34. Під час виконання роботи муляр повинен дотримуватись вимог санітарних норм і правил особистої гігієни. Забороняється паління, збереження та вживання їжі на робочому місці.

3.35. Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт або іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Прибрати робоче місце, в тому числі сміття із засобів підмощування, що використовувались під час роботи.

4.2. Витерти робочий інструмент, надіти на загострені частини інструменту запобіжні футляри (чохли).

4.3.Робочий інвентар, пристрої та засоби захисту прибрати в спеціально відведені місця.

4.4. Зняти спецодяг, спецвзуття, очистити його від пилу та іншого бруду, покласти у відведене для зберігання місце та переодягтися. Забороняється зберігати чистий (домашній) та робочий одяг в одній шафі.

4.5. Вимити обличчя i руки водою з милом, вивести з шкіри залишки розчину, при необхідності змастити руки вазеліном або кремом “Силікон”.

4.6. Повідомити виконроба про всі несправності, що мало місце під час роботи.

4.7. При потребі здати зміннику своє робоче місце, ознайомивши його з технічним станом технологічного устаткування, що використовується.

4.8. Для прибирання робочого місця, технологічного устаткування повинен надаватись в кінці зміни необхідний час.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
5.1. Аварійні ситуації можуть бути виробничого характеру, а також виникати під дією несприятливих атмосферних умов (дощу, вітру, урагану та ін.).

5.2. В процесі виконання мулярних робіт до виробничих аварій та нещасних випадків приводять слідуючи причини:

- складування матеріалів і виробів з порушенням вимог технічних умов і стандартів на складування для даного виду матеріалу, виробу, недотримання технологічних проїздів і проходів;

- невикористання засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття, рукавиць, захисної каски та ін.);

- робота з несправним інструментом, приспособами чи механізмами;

- падіння матеріалів з висоти;

- використання нестандартних засобів підмощування;

- використання несправних інструментів, механізмів та пристроїв.

5.3 При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно припинити роботу, прийняти заходи до евакуації людей з небезпечної зони та рятування матеріальних цінностей. При необхідності відключити технологічне обладнання від електромережі.

5.4.При ураженні електричним струмом насамперед звільнити потерпілого від дії струму. Вимкнути рубильник або викрутити запобіжники. Якщо це неможливо, відтягнути провід сухою палицею або відтягнути потерпілого, використовуючи при цьому діелектричні рукавиці або підручні ізолюючі засоби: суху мотузку, палку, дошку і т.п.

5.5.Якщо стався нещасний випадок потерпілого необхідно доставити у медпункт. У разі погіршення самопочуття працівника, потрібно викликати швидку медичну допомогу по телефону „03”. До прибуття лікарів потерпілому надається допомога (згідно інструкцій № 3 по наданню медичної допомоги).

^ 5.6.При виникненні пожежі необхідно:

- терміново сповістити про загорання пожежну частину по телефону „01”;

- гасіння електрообладнання проводити за допомогою вуглекислотних та порошкових вогнегасників тільки після відключення його від електромережі;

- організувати зустріч пожежних машин та інформувати пожежників про місцезнаходження гідрантів, колодязів та інших засобів пожежегасіння.

5.7.Якщо обстановка після аварії або нещасного випадку не загрожує життю і здоров’ю навколишніх працівників і не погрожує розширенням аварії, то обстановку слід зберегти такою, що була на момент події.

  1. Про аварійні ситуації та нещасні випадки необхідно терміново повідомляти виконроба.

Узгоджено:
В.о. інженера по ОП _________________

Схожі:

1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства iconІнструкція для столяра будівельного розроблена на підставі Законодавства...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства iconІнструкція для каменотеса розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства iconІнструкція для вантажника розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства iconІнструкція для штукатура розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства iconІнструкція для слюсаря-сантехніка розроблена на підставі Законодавства...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства iconІнструкція для прибиральника службових приміщень розроблена на підставі...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства iconІнструкція для тесляра розроблена на підставі Законодавства України...
Законодавства України по охороні праці І являється нормативним документом в межах підприємства. Особи, що порушили вимоги даної інструкції...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства icon1 Інструкція розроблена ва підставі Законодавства України по охороні...
Особи, що порушили вимоги даної інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому Законом порядку: дисциплінарну, матеріальну...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства icon1 Інструкція розроблена ва підставі Законодавства України по охороні...
Особи, що порушили вимоги даної інструкції, несуть персональну відповідальність в установленому Законом порядку: дисциплінарну, матеріальну...
1 Інструкція розроблена на підставі Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства iconПро порядок огляду знімних вантажозахватних пристроїв І тари
Законодавства України по охороні праці I являється нормативним документом в межах підприємства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка