Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1
НазваСеместрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1
Дата конвертації26.03.2013
Розмір50.8 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Семестрова контрольна робота

Хімічні реакції Варіант 1

 1. Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція кальцій оксиду з хлоридною кислотою. Реакцію написати.
  А. Сполучення. Б. Заміщення. В. Розкладу. Г. Обміну.

 2. Вкажіть, у якому випадку взаємодія алюмінію з сульфатною кислотою відбуватиметься найактивніше, якщо в усіх реакціях використовується кислота з однаковою концентрацією. Чому?
  А. Реакцію проводять з алюмінієвою пластинкою.
  Б. Реакцію проводять з алюмінієвими гранулами.
  В. Реакцію проводять з алюмінієвим порошком.
  Г. Реакцію проводять з алюмінієвим пилом.

 3. За наведеними схемами запишіть хімічні рівняння та вкажіть серед них рівняння окисно-відновних реакцій.
  А. Ca+H3PO4→ Б. CaO+H2SO4→ B.CaCO3→ Г. N2+H2

 4. Зважаючи на зазначені ступені окиснення, вкажіть, в яких випадках Сульфур може піддаватися подальшому окисненню:
  А. S0. Б.S+6. В. S+4. Г.S-2.

 5. Складіть електронний баланс окисно-відновної реакції Ba+Cl2 →… У відповіді зазначте суму відданих і приєднаних електронів. Вкажіть окисник та відновник.

 6. Складіть термохімічне рівняння реакції горіння водню, якщо при згорянні 0,1 моль його виділяється 28,59 кДж теплоти.

 7. Наведіть по два приклади окисно-відновних реакцій, які відбуваються в природі, промисловості та побуті.

 8. Вкажіть, яка з реакцій відбувається в розчині практично до кінця? Доведіть це реакцією йонного обміну.
  А. Натрій карбонат+Кальцій нітрат. Б. Натрій нітрат+Калій нітрат.

 9. Здійснити перетворення: Mg→MgO→MgSO4→MgCO3→MgO. Для окисно-відновних реакцій запишіть електронний баланс, вкажіть окисник та відновник. Рівняння реакцій йонного обміну записати в повному та скороченому йонному вигляді.

 10. Як зміниться швидкість реакції N2+O2=2NO, якщо концентрацію кисню підвищити у два рази?^ Семестрова контрольна робота

Хімічні реакції Варіант 2

 1. В який бік зміститься рівновага реакції: СО+Cl2↔COCl2+120 кДж, якщо температуру реакційного середовища підвищувати? Якщо вилучити з системи продукт? Поясніть, чому?

 2. Здійснити перетворення: Ba→Ba(OH)2→Ba(NO3)2→BaCO3→BaCl2. Для окисно-відновних реакцій складіть електронний баланс, вкажіть процеси окиснення та відновлення. Рівняння реакцій йонного обміну наведіть у повному та скороченому йонному вигляді.

 3. Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція барій оксиду з нітратною кислотою. Реакцію написати.
  А. Сполучення. Б. Заміщення. В. Розкладу. Г. Обміну.

 4. Вкажіть, у якому випадку взаємодія цинку з хлоридною кислотою відбуватиметься найактивніше, якщо в усіх реакціях використовується кислота з однаковою концентрацією. Чому?
  А. Реакцію проводять з цинковою пластинкою.
  Б. Реакцію проводять з цинковими гранулами.
  В. Реакцію проводять з цинковим порошком.
  Г. Реакцію проводять з цинковим пилом.

 5. Складіть електронний баланс окисно-відновної реакції N2+H2= … У відповіді зазначте суму відданих і приєднаних електронів. Вкажіть окисник та відновник.

 6. Назвіть приклади оборотних реакцій в природі, побуті, промисловості.

 7. Вкажіть, яка реакція відбувається до кінця:
  А.Сульфатна кислота+хлоридна кислота; Б.Сульфатна кислота+ барій хлорид.

 8. Складіть термохімічне рівняння згоряння вугілля (карбону), якщо при згорянні 1 кг його виділяється 10 000 Кдж теплоти.

 9. Зважаючи на зазначені ступені окиснення, вкажіть, в яких випадках Сульфур може піддаватися подальшому відновленню: А. S0. Б.S+6. В. S+4. Г.S-2.

 10. За наведеними схемами запишіть хімічні рівняння та вкажіть серед них рівняння окисно-відновних реакцій.
  А. Na+H3PO4→ Б. Na2O+H2SO4→ B.CaCO3→ Г. N2+O2


^ Семестрова контрольна робота

Хімічні реакції Варіант 3

 1. Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція кальцію з хлоридною кислотою. Реакцію написати.
  А. Сполучення. Б. Заміщення. В. Розкладу. Г. Обміну.

 2. Вкажіть, у якому випадку взаємодія алюмінію з сульфатною кислотою відбуватиметься найактивніше, якщо в усіх реакціях використовується кислота з однаковою концентрацією. Чому?
  А. Реакцію проводять з алюмінієвою пластинкою.
  Б. Реакцію проводять з алюмінієвими гранулами.
  В. Реакцію проводять з алюмінієвим порошком.
  Г. Реакцію проводять з алюмінієвим пилом.

 3. За наведеними схемами запишіть хімічні рівняння та вкажіть серед них рівняннaя окисно-відновних реакцій.
  А. Al+H3PO4→ Б. Al2O3+H2SO4→ B.Al(OH)3→ Г. S+H2

 4. Зважаючи на зазначені ступені окиснення, вкажіть, в яких випадках Нітроген може піддаватися подальшому окисненню:
  А. N0. Б.N+5. В. N+4. Г.N-3.

 5. Складіть електронний баланс окисно-відновної реакції Al+Cl2 →… У відповіді зазначте суму відданих і приєднаних електронів. Вкажіть окисник та відновник.

 6. Складіть термохімічне рівняння реакції горіння сірки, якщо при згорянні 0,1 моль її виділяється 25кДж теплоти.

 7. Наведіть по два приклади окисно-відновних реакцій, які відбуваються в природі, промисловості та побуті.

 8. Вкажіть, яка з реакцій відбувається в розчині практично до кінця? Доведіть це реакцією йонного обміну.
  А. Натрій нітрат+Кальцій нітрат. Б. Натрій хлорид+Аргентум нітрат.

 9. Здійснити перетворення: Ba→BaO→BaCl2→BaCO3→BaO. Для окисно-відновних реакцій запишіть електронний баланс, вкажіть окисник та відновник. Рівняння реакцій йонного обміну записати в повному та скороченому йонному вигляді.

 10. Як зміниться швидкість реакції 2SO2+O2=2SO3, якщо концентрацію кисню підвищити у два рази?


^ Семестрова контрольна робота

Хімічні реакції Варіант 4

 1. В який бік зміститься рівновага реакції: СО2 г.+Cтв.↔2CO г, якщо тиск у системі знижувати? Якщо вилучити з системи вуглекислий газ? Поясніть, чому?

 2. Здійснити перетворення: Zn→ZnSO4→ZnCl2→Zn(OH)2→ZnO. Для окисно-відновних реакцій складіть електронний баланс, вкажіть процеси окиснення та відновлення. Рівняння реакцій йонного обміну наведіть у повному та скороченому йонному вигляді.

 3. Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція барію з нітратною кислотою. Реакцію написати.
  А. Сполучення. Б. Заміщення. В. Розкладу. Г. Обміну.

 4. Вкажіть, у якому випадку взаємодія заліза з хлоридною кислотою відбуватиметься найактивніше, якщо в усіх реакціях використовується кислота з однаковою концентрацією. Чому?
  А. Реакцію проводять з залізною пластинкою.
  Б. Реакцію проводять з залізними гранулами.
  В. Реакцію проводять з залізним порошком.
  Г. Реакцію проводять з залізним пилом.

 5. Складіть електронний баланс окисно-відновної реакції P+H2= … У відповіді зазначте суму відданих і приєднаних електронів. Вкажіть окисник та відновник.

 6. Який з металів: алюміній чи плюмбум є більш активним? Відповідь пояснити.

 7. Вкажіть, яка реакція відбувається до кінця:
  А.Натрій сульфат+калій карбонат; Б.Натрій карбонат+сульфатна кислота.

 8. Складіть термохімічне рівняння згоряння природного газу (СН4), якщо при згорянні 5 л його виділяється 260 Кдж теплоти.

 9. Зважаючи на зазначені ступені окиснення, вкажіть, в яких випадках Нітроген може піддаватися подальшому відновленню: А. S0. Б.S+6. В. S+4. Г.S-2.

 10. За наведеними схемами запишіть хімічні рівняння та вкажіть серед них рівняння окисно-відновних реакцій.
  А. Zn+H3PO4→ Б. К2O+H2SiO3→ B.CaCO3→ Г. Cl2+O2

Схожі:

Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconСеместрова контрольна робота Класи неорганічних речовин Варіант №1
...
Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів)
У. Урівняти рівняння хімічної реакції методом електронного балансу, вказати окисник, відновник, процеси окиснення І відновлення:...
Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconУрок №17-18 Тема уроку: Явища фізичні І хімічні. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують
Мета уроку: повторити І поглибити знання про фізичні І хімічні явища, визначити їх істотні відмінності, сформувати поняття про хімічні...
Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconКонтрольна робота Варіант 1

Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconТематична контрольна робота
Природжені, відносно постійні реакції організму на дію зовнішнього І внутрішнього середовища, що здійснюються за участю нервової...
Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconУкраїнське ділове мовлення Контрольна робота Варіант №4
Логічна послідовність тексту юридичного документа
Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconКонтрольна робота 10 клас Варіант 1
Обчисліть об’єм І масу амоніаку (н у.), добутого з амоній сульфату кількістю речовини 0,5 моль
Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconУрок Тема уроку: Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»

Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconДіагностична контрольна робота з геометрії
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Семестрова контрольна робота Хімічні реакції Варіант 1 iconДіагностична контрольна робота з математики у 6-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка