Основи мкт
Скачати 55.27 Kb.
НазваОснови мкт
Дата конвертації27.03.2013
Розмір55.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы

  1. КЛАС


ОСНОВИ МКТ

1.Скільки молекул міститься в 1 г вуглекислого газу СО2?

2.Яка середня квадратична швидкість руху молекул газу, якщо, маючи масу 6 кг, він займає об’єм 5 м3 під тиском 200 кПа?

3.У скільки разів середня квадратична швидкість молекул кисню менша, ніж середня квадратична швидкість молекул водню, якщо температура цих газів однакова?

4.Який атмосферний тиск, якщо при довжині ртутного стовпчика 12.5 см в тонкій трубці довжина стовпчика повітря в першому положенні 7 см, а в другому – 5 см?

5.В воді на глибині 1 м знаходиться бульбашка повітря. На якій глибині ця бульбашка стиснеться в кульку вдвоє меншого радіусу? Атмосферний тиск нормальний.

6.Важкий дзвін в вигляді циліндричного стакану опускається в воду на глибину 0.5 км. На скільки підніметься вода в дзвоні, якщо висота його 2 м?

7.У балоні міститься газ при температурі 15ْ С. У скільки разів зменшиться тиск газу, якщо 40% його вийде з балона, а температура при цьому знизиться на 8ْ С?

8.Кулю об’ємом 0.1 м3, зроблену з тонкого паперу, наповнюють гарячим повітрям, що має температуру 340ْ К. Температура зовнішнього повітря 290ْ К. Тиск повітря всередині кулі і атмосферний тиск однакові і дорівнюють 100 кПа.

При якому значенні маси паперової оболонки куля почне підніматися?

9.При збільшенні абсолютної температури ідеального газу в 2 рази його тиск збільшився на 25%. У скільки разів при цьому змінився об’єм газу?

10.Яку початкову температуру мало повітря, якщо в результаті нагрівання на 3ْ К його об’єм збільшився на 1% від початкового?

11.Балон, що містить 0.04 м3 повітря під тиском 2*105 Па сполучають з балоном місткістю 0.06 м3, з якого викачане повітря. Знайти тиск, який установиться в посудинах. Температура стала.

12. 2 кг вуглекислого газу перебуває в деякій посудині при температурі 27ْ С і має концентрацію 6.02*1022 м-3. Знайти об’єм цієї посудини.

13.Удень при температурі 20ْ С відносна вологість повітря дорівнювала 60%. Скільки води у вигляді роси виділиться з кожного кубічного метра повітря, якщо температура вночі знизилася до 8ْ С?

14. 1 м3 повітря з вологістю 20% змішали з 2 м3 повітря з вологістю 30%. Температура обох порцій однакова. Визначити відносну вологість суміші.

15.Ртутний барометр має діаметр трубки 3 мм. Яку поправку в покази барометра треба внести, якщо врахувати капілярне опускання ртуті?

16.При злитті дрібних водяних краплин однакового розміру в одну велику радіусом 4 мм, виділяється енергія 1.4*10-2Дж. Визначити радіус малої краплини.

17.В бензол занурений капіляр з внутрішнім діаметром 0.4 мм. Визначити вагу бензолу, що ввійшов в капіляр.

18.До стального проводу радіусом в 1 мм, підвішений вантаж вагою 981 Н. На який найбільший кут можна відхиляти провід з вантажем, щоб він не розірвався при проходженні положення рівноваги?

19.До стального проводу довжиною 1 м і радіусом 1 мм прикріпили вантаж масою 100 кг. Чому дорівнює робота розтягу проводу?
^ ЗАКОНИ ТЕРМОДИНАМІКИ

20.На газовому пальнику нагрівають 2.5 л води, взятої при 10ْ С, і за 10 хвилин доводять її до кипіння. Визначити потужність пальника.

21.В ущелину з висоти 260 м падає камінь. Внаслідок тертя об повітря і удару об землю, камінь нагрівається на 1.5ْ С. Визначити питому теплоємність каменю, вважаючи, що 50% його енергії розтрачується на його нагрівання.

22.В калориметр з водою об’ємом 1 л, опустили мокрий сніг масою 250 г. Початкова температура води 20ْ С. Після плавлення снігу температура води в калориметрі стала 5ْ С. Скільки води було в снігу?

23.Газ, що здійснює цикл Карно, за рахунок кожних 2 кДж енергії, одержаної від нагрівника, виконує роботу 300 Дж. Який к.к.д. цього циклу? В скільки разів абсолютна температура нагрівника більша від абсолютної температури холодильника?

24.Обчислити роботу, що виконує 1 моль ідеального газу при нагріванні його на 1ْ К при постійному тиску.

25.Аеростат об’ємом 500 м3 наповнено гелієм під тиском 105Па. Внаслідок нагрівання сонячним промінням, температура газу в аеростаті підвищилась від 10ْ С до 25ْ С. На скільки збільшилась внутрішня енергія газу?

26.Яку кількість теплоти Q треба надати одноатомному газові, що має кількість речовини ν, для ізобарного нагрівання на ΔТ?

27.Скільки треба спалити сухих дров у печі, к.к.д. якої дорівнює 40%, щоб дістати з 200 кг снігу, взятого при температурі -10ْ С, воду при 20ْ С?
^ ЗАКОНИ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ

28.Дві кульки вагою 2*10-2 Н кожна, підвішені в повітрі на тонких шовкових нитках довжиною по 2 м. Кульки мають однакові заряди по 5*10-8Кл. Визначити віддаль між центрами куль.

29.Дві однакові заряджені кульки, підвішені на нитках однакової довжини, опускають у гас. Якою має бути густина матеріалу кульок, щоб кут розходження в повітрі і в гасі був той самий? Густина гасу становить 800 кг/м3, діелектрична проникність гасу 2.1.

30.Чотири однакових позитивні заряди знаходяться в вершинах квадрату з стороною а.

Який негативний заряд треба розмістити в центрі квадрату, щоб система знаходилась в рівновазі? Чи буде ця рівновага стійкою?

31.В однорідне електричне поле, утворене двома вертикальними пластинами, поміщена кулька масою 2 г, підвішена на тонкій шовковій нитці. Кулька має заряд 10-6Кл.

Визначити напруженість поля, якщо нитка відхилилась на кут 30ْ .

32.Електрон вилітає з очки, потенціал якої 6000 В, маючи швидкість, направлену вздовж поля і рівну 3*107 м/с. Визначити потенціал точки, в якій швидкість електрона стане рівною нулю.

33.Віддаль між пластинами конденсатора 16 мм, їх довжина 3 см. На яку віддаль зміститься електрон, що влітає в конденсатор з швидкістю 2*106 м/с паралельно пластинам, до моменту виходу з конденсатора, якщо на пластини подана напруга 4.8 В?

34.При якій різниці потенціалів на електродах катодної трубки швидкість електронів досягне 0.1 швидкості світла?

35.Електрон летить на від’ємний іон. Заряд іона дорівнює трьом зарядам електрона. В початковий момент електрон знаходиться на дуже великій віддалі від іона і має швидкість 105 м/с. На яку найменшу віддаль електрон зможе наблизитись до іона?

36.Алюмінієва кулька масою 9 г, що має заряд 10-7 Кл, опущена в масло. Визначити величину напруженості направленого вгору електричного поля, якщо відомо, що кулька плаває. Густина масла 900 кг/м3.

37.В скільки разів зміниться період коливань математичного маятника масою 1 г, підвішеного на нитці, якщо цей маятник помістить в електричне поле напруженістю 30 000 В/м. Маятник має заряд 1.6*10-7Кл. Поле направлене вгору.

38.Кулі радіусом 4 см переданий заряд 6.3*10-7Кл. Який заряд перейде на кулю радіусом 2 мм, якщо її з’єднать з великою кулею? Ємністю проводів знехтувати.

39.Конденсатор ємністю 0.5 мкф заряджений до напруги 100 В і відключений від джерела напруги. До нього паралельно приєднаний другий конденсатор ємністю 0.4 мкф. Знайти енергію іскри, що проскочила при з’єднанні конденсаторів.

40.На краплі ртуті радіусом 0.1 см поміщені однакові заряди 2*10-13 Кл. 10 таких краплин зливаються в одну велику краплину.

Який потенціал цієї краплини?
^ ЗАКОНИ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ.

41.Які опори можна дістати, маючи три резистори по 6 кОм?

42.Під час ремонту електричної плитки спіраль укоротили на 0.1 початкової її довжини. У скільки разів змінилась потужність плитки?

43.Який завдовжки треба взяти нікеліновий дріт перерізом 0.84 мм2, щоб виготовити з нього нагрівник на 220 В, за допомогою якого можна було б нагріти 2 л води від 20ْ С до кипіння за 10 хвилин при к.к.д. 80%?

44.Визначити коефіцієнт корисної дії електричного чайника, якщо 2 л води при температурі 20ْ С закипає за 20 хвилин. Сила струму при цьому становить 3 А, напруга 220 В.

45.Визначити струм короткого замикання батареї з е.р.с. 12 В, якщо при вмиканні до неї опору 2 Ом, струм в колі становить 5 А.

46.Визначити е.р.с. і внутрішній опір акумулятора, якщо при силі струму 4 А він віддає в зовнішнє коло 7.2 Вт, а при силі струму 6 А – 9.6 Вт.

47.Чому дорівнює к.к.д. елементу, якщо відомо, що при збільшенні зовнішнього опору, на який він замкнений, в 2 рази, різниця потенціалів на клемах збільшиться на 10%?

48.Прямокутна рамка із 200 витками і сторонами 10 см і 5 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією 0.05 Тл.

Який максимальний обертаючий момент діє на котушку, якщо по ній протікає струм 2 А?

49.В однорідне електричне поле з індукцією 0.01 Тл перпендикулярно силовим лініям влітає електрон з енергією 30 000 еВ.

Який радіус кривизни траєкторії руху електрона в полі?

Схожі:

Основи мкт iconЗадача на рух вгору або вниз
Основи мкт. Три положення. Молекулярна будова твердих, рідких І газоподібних тіл. Густина. Формула густини
Основи мкт iconЗадача на рух вгору або вниз
Основи мкт. Три положення. Молекулярна будова твердих, рідких І газоподібних тіл. Густина. Формула густини
Основи мкт iconПро затвердження Положення про Державну службу туризму І курортів
...
Основи мкт iconКонспект уроку з курсу «Основи здоров’я»
«Твої права», зошит з друкованою основою для 3 класу «Основи здоров’я» (автор О. В. Лабащук), підручник «Основи здоров’я», 3 клас...
Основи мкт iconОснови здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Основи мкт iconОснови здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Основи мкт iconОснови здоров’я Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному...
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Основи мкт iconОснови здоров ’ Я
Що вивчає предмет «Основи здоров’я». Безпека першокласника. Практична робота: «Знайомство зі школою»
Основи мкт iconКалендарний план факультативу «Основи веб-дизайну» для учнів 11-х класів
Бжд. Основи Інтернету. Створення та підтримка веб-ресурсів автоматичними засобами
Основи мкт iconРекомендовані заходи щодо підготовки та проведення Дня рятівника
Проведення відкритих уроків за програмою дисциплін «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка