Зміст завдання: Правильна відповідь
Скачати 47.78 Kb.
НазваЗміст завдання: Правильна відповідь
Дата конвертації28.03.2013
Розмір47.78 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы

Правильні відповіді на завдання тесту з фізики 2009 року


1. Зміст завдання:Правильна відповідь: 5 м/с

2. Зміст завдання:Правильна відповідь:3. Зміст завдання:Правильна відповідь: 60Н

4. Зміст завдання:Правильна відповідь: 80%

5. Зміст завдання: Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Укажіть графік, що відображає залежність потенціальної енергії цієї кульки від часу.

^ Правильна відповідь:6. Зміст завдання:^ Правильна відповідь:7. Зміст завдання: Визначте, під час якого із зазначених процесів з певною масою газу концентрація молекул газу не змінюється.

^ Правильна відповідь: Ізохорний процес

8. Зміст завдання: Початковий обєм газу становить 60 л. Визначте, яким стане обєм цієї маси газу, якщо абсолютна температура підвищиться від 300 К до 450 К, а тиск зменшиться в 2 рази.

^ Правильна відповідь: 180 л

9. Зміст завдання: Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 527 oС, а температура холодильника становить 7 oС. Визначте, якукількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу, що дорівнює 5,2 кДж.

Правильна відповідь: 8 кДж

10. Зміст завдання:Правильна відповідь: 100%

11.  Зміст завдання: Уважаючи електричне поле у проміжку між контактами батареї гальванічних елементів "Крона" однорідним, визначте модуль напруженості цього поля. ЕРС батареї дорівнює 9 В. Відстань між контактами стьановить 6 мм.

Правильна відповідь: 1,5 кВ/м

12. Зміст завдання:Правильна відповідь: збільшилася у 4,5 рази

13.  Зміст завдання: Два однакових конденсатори заряджені до напруги 200 В. Один із них розрядили за допомогою резистора. У результаті протікання розрядного струма резистор нагрівся на 5 oС. Інший конденсатор розряджають через два такі самі резистори, зєднані паралельно. На скільки градусів нагріваються резистори у другому випадку? Уважайте, що вся енергія електричного поля конденсатора перетворюється на внутрішню енергію резисторів.

Правильна відповідь: 2,5 oС

14. Зміст завдання:Правильна відповідь: 4,5 Ом

15. Зміст завдання:Правильна відповідь: Кремній

16. Зміст завдання: Електрична лампа ліхтаря з вольфрамовою ниткою розжарення, що живиться від акумулятора напругою 12 В, має потужність 24 Вт, Обчисліть кількість електронів, які проходять через нитку розжарення лампи щосекунди. Елементарний електричний заряд дорівнює 1,6*10-19 Кл.

^ Правильна відповідь: 1,25*1019 Кл

17. Зміст завдання: Мідний провідник, маса якого дорівнює 2 г, довжина - 10 см, уміщений горизонтально в однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл. Вектор магнітної індукції горизонтальний і перпендикулярний до провідника. Визначте силу струму, яка повинна бути у провіднику, щоб він "завис" у магнітному полі, Уважайте, що g=10 м/с2.

^ Правильна відповідь: 10A

18. Зміст завдання: У повітрі поширюється звукова хвиля з частотою 1,7 кГц. Визначте довжину хвилі, якщо швидкість звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

^ Правильна відповідь: 20 см

19. Зміст завдання: Посудина з вадою, у дні якої є невеликий отвір, здійснює вертикальні коливання на пружині. Початковий період коливань дорівнює 4 с. Вода потроху витікає, Визначте, яким буде період коливань, коли маса посудини з водою зменшиться в 4 рази.

^ Правильна відповідь: 2 с

20. Зміст завдання: Частота вільних коливань у коливальному контурі з ідеальних конденсатора та котушки дорівнює 2 кГц. Ті самі конденсатор і котушку з'єднали послідовно та підключили до джерела змінного струму. Визначте, як змінюватиметься амплітудне значення сили струму Im в колі, якщо частоту змінного струму повільно збільшувати від 1 до 3 кГц. Амплітуда напруги є сталою.

^ Правильна відповідь: Im зростатиме, а потім зменшуватиметься

21. Зміст завдання: Індуктивність котушки коливального контура дорівнює 20 мГн. Визначте ємністі конденсатора, якщо максимальна напруга на ньому становить 80 В, а максимальна сила струму в котушці дорівнює 2 А. Коливання в контурі вважайте незатухаючими.

^ Правильна відповідь: 12,5 мкФ

22. Зміст завдання: Увечері від хлопчика, що знаходиться неподалік ліхтарного стовпа, на землі утворилася тінь. Якщо хлопчик відійде на 1 м від ліхтарного стовпа, тінь хлопчика стане довшою на 50 см. Визначте висоту ліхтаря над землею, якщо зріст хлопчика дорівнює 1,5 м. Ліхтар закріплено на верхівці стовпа.

^ Правильна відповідь: 4,5 м

23. Зміст завдання:Правильна відповідь:24. ^ Зміст завдання: Речовину по черзі опромінюють пучками різних частинок, що мають невелику кінетичну енергію. Визначте, які з цих частинок можуть бути захоплені ядрами атомів.

Правильна відповідь: нейтрони

25. Зміст завдання:Правильна відповідь:26. Зміст завдання:Правильна відповідь: , , ,

27. Зміст завдання:^ Правильна відповідь: , , ,

28. Зміст завдання: Установіть відповідність між укованими діями і результатами (можливими змінами опору провідника).
1 Неізольований металевий дріт склали удвоє.
2 Неізольований металевий дріт протягли через волочильний верстат: довжина дроту збільшилася у 2 рази, а маса не змінилася.
3 На неізольованому металевому дроті нарізали різьбу, у результаті цього площа його поперечного перерізу зменшилася вдвічі по всій довжині.
4 Неізольований металевий дріт вкрили ізоляцією.
А Опір провідника не змінився.
Б Опір провідника збільшився в 4 рази.
В Опір провідника збільшився в 2 рази.
Г Опір провідника зменшився в 4 рази.
Д Опір провідника зменшився до нуля.

^ Правильна відповідь: , , ,

29. Зміст завдання: У мішку з піском масою 1 кг, що висить на легкому підвісі завдовжки 10 м застряє куля масою 10 г, яка летіла горизонтально зі швидкістю 1010 м/с Визначте кут, на який відхилиться підвіс від вертикалі. Уважайте, ще g = 10 м/с2. Відповідь запишіть у градусах.

Правильна відповідь: 60о

30. Зміст завдання:Правильна відповідь: 200 Дж

31. Зміст завдання:Правильна відповідь: 15 Дж

32. Зміст завдання: Під час роботи електродвигуна постійного струму сила струму в обмотці йоге ротора дорівнює 1 А, Якщо зупинити обертання ротора, сила струму в йоге обмотці збільшиться до 10 А. Визнайте пастку електричної енергії, ще витрачається на нагрівання обмотки ротора під нас його обертання. Напругу і мережі, від якої живиться електродвигун, уважайте сталою.

Правильна відповідь: 0,1

33. Зміст завдання:Правильна відповідь: 1,5

34. Зміст завдання:Правильна відповідь: 564 нм

35. Зміст завдання:Правильна відповідь: 600 км/с

Розміщено 18 травня 2009р.,
джерело: УЦОЯ

Схожі:

Зміст завдання: Правильна відповідь iconКонтрольна робота №2 «Взаємодія тіл» (2) І варіант
Завдання 1 – 6 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на вашу думку, відповідь...
Зміст завдання: Правильна відповідь iconКонтрольна робота №2 «Взаємодія тіл» (1) І варіант
Завдання 1 – 6 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна відповідь правильна. Оберіть правильну, на вашу думку, відповідь...
Зміст завдання: Правильна відповідь iconЛексика та фразеологія завдання 1 – 6 мають по чотири варіанти відповідей....
Завдання 1 – 6 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь. (0,5 б)
Зміст завдання: Правильна відповідь iconСловосполучення завдання 1 – 14 мають по чотири варіанти відповідей....
Завдання 1 – 14 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь
Зміст завдання: Правильна відповідь iconЗавдання 1 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна...
Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне...
Зміст завдання: Правильна відповідь iconЗавдання 1 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна...
Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне...
Зміст завдання: Правильна відповідь iconКлас Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається...
Навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається...
Зміст завдання: Правильна відповідь iconСкладне речення
Завдання 1 – 6 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише одна правильна відповідь
Зміст завдання: Правильна відповідь icon1 бал. Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише...
Завдання 1-2 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь, позначте її в таблиці...
Зміст завдання: Правильна відповідь iconСкладне речення з різними видами зв’язку варіант 1
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна. Оберіть правильну відповідь
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка