Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого
Скачати 110.79 Kb.
НазваСтворення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого
Дата конвертації28.03.2013
Розмір110.79 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документым. Харцизьк
2011


Наші професії –

Ваше успішне майбутнє!« Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача і майстра виробничого навчання та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу»

Наше сьогодення зумовлює необхідність переосмислення освітньої діяльності, актуалізації змісту, створення навчального процесу, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентноспроможної особистості. Тому методична робота комісії спрямована на реалізацію навчально-методичної проблеми:
« Розвиток життєвих компетентностей учнів та підготовка їх до успіху в умовах сучасного професійного ліцею» ^ Методичне забезпечення інноваційної діяльності;

 Підвищення рівня педагогічної майстерності;

 Впровадження Державних стандартів;

 Індивідуалізація та диференціація навчання,

запровадження особистісне орієнтованих

технологій;

 Поглиблення практичної та творчої

співпраці педагога та учня.Директор

проф.ліцею

Майстри виробничого навчання


Школа

творчої педагогікиМасляк Р.М. – голова методичної комісії,

майстер виробничого навчання

1-ої категорії
групи

професія

П.І.Б

Посада

Категорія, пед. звання


1.

2.

3.

4.

5.

6.


7.

8.


3

«електро-

газозварник»

4

«слюсар-ремонтник;

електрозварник

ручного зварювання»
5

«слюсар-ремонтник;

електрозварник

ручного зварювання»
6 «слюсар-електрик

з ремонту електроутаткування;електро-

газозварник»
8«слюсар-електрик

з ремонту електроустат-

кування;електрогазозварник»
9«електро-

газозварник»

№№ 3,4,5,6,8,9

4, 5,6, 8


Молдован Л.А.
Благун С.І.

Масляк Р.М.
Андрейчиков

Б.В.

Шевалдіна Н.В.
Андрейчикова Л.Г.
Ткаченко Т.М.
Ігнатков П.С.

Жирнова А.Г.
Богатирьов Г.М.


Ставицька В.П.
Гончар А.П.
Москатова О.Г.
Соболь О.В.


майстер в/н
майстер в/н

майстер в/н
майстер в/н
майстер в/н
майстер в/н


майстер в/н
майстер в/н

майстер в/н
майстер в/н

майстер в/н
майстер в/н
викладач

викладач


майстер в/н

1-ої категорії

майстер в/н

2-ої категорії
майстер в/н

1-ої категорії

спеціаліст
спеціаліст
спеціаліст


спеціаліст
спеціаліст

спеціаліст
спеціаліст

спеціаліст
спеціаліст
спеціаліст

викладач 2-ої категоріїПримітка: 21,4% педагогічних працівників мають педагогічні звання.

^ ЗНАННЯ МАЄ СЛУЖИТИ

ТВОРЧИМ ЦІЛЯМ ЛЮДИНИ.

МАЛО НАКОПИЧУВАТИ ЗНАННЯ,

СЛІД РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЇХ

ЯКОМОГА ШИРШЕ ТА

^ ЗАСТОСОВУВАТИ ЇХ У ЖИТТІ.


Назва проекту: 
« ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО

^ МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

З ВИКОРИСТАННЯМ

АЛГОРИТМІВ І БЛОК – СХЕМ »
Автор: МАСЛЯК РАІСА МИХАЙЛІВНА

майстер виробничого навчання 1-ої категорії

 Навчальний предмет:  Виробниче навчання
 Клас: групи І курсу професійного ліцею

      ^ Стислий опис: У роботі розглянуті алгоритми і блок схеми для уроків виробничого навчання при вивченні теми «Слюсарні роботи». Використання алгоритмів і блок-схем сприяє глибокому засвоєнню знань, умінь, навичок та розвиває творчі здібності учнів.

Значна увага приділена алгоритмам, які описують прийоми слюсарних операцій: розмітки, рубки, правки, гнуття, різки, обпилювання. В роботі також освітлені питання використання алгоритмів і блок-схем при складанні технологічних процесів виготовлення слюсарних інструментів.

Цей проект об’єднує предмети спецтехнології, інформатики, виробничого навчання. Під час роботи над проектом учні першого курсу засвоїли основні слюсарні операції, які допоможуть їм в оволодінні професією «слюсар-ремонтник». Використовуючи отримані знання, уміння та навички,  вони  брали участь у ремонті механічного обладнання, працювали в бригаді та намагалися не допускати порушень охорони праці.  В проекті досліджувалися сучасні технології виконання слюсарних робіт.

Робота розрахована на майстрів виробничого навчання і викладачів професійно-технічних закладів, які можуть використовувати алгоритми і блок-схеми на своїх уроках при вивчені професії «Слюсар-ремонтник».


Назва проекту: 
^ «НАПЛАВЛЕННЯ ВАЛИКІВ НА ПОВЕРХНЮ»

Автор: МАСЛЯК РАІСА МИХАЙЛІВНА

майстер виробничого навчання 1-ої категорії

 Навчальний предмет:  Виробниче навчання
 Клас: групи 2 курсу професійного ліцею

Стислий опис: Відновлення деталей, спряжень наплавленням є доцільно економічним для кожного підприємства. Відновлена деталь має бути довговічною і надійною в експлуатації. Їй потрібно надати властивості, які мала деталь до зношування. Тому так важливо, щоб кожен учень мав якісну професійну підготовку, розвинуті знання, навички, уміння при виконанні виробничих робіт зі зварювання та наплавлення поверхонь. Застосовуючи сучасні методи ремонту, кожен учень, повинен відновити деталі наплавленням так, щоб вони мали кращі експлуатаційні якості, ніж нові, а тому, кожен учень повинен вміти якісно наносити валики на поверхню у будь-якому напрямку, положенні, застосовуючи різні способи нанесення валиків. При виконанні технологічних процесів з наплавлення валиків на поверхню, використовуються спеціальні пристрої, прилади, інструменти, обладнання, конструкцію та правила раціонального використання яких, також досконало має знати електрозварник ручного зварювання.

Поглиблене, досконале вивчення теми «Наплавлення валиків» надасть учням можливість одержати знання, розвинути навички, уміння, які допоможуть їм надалі удосконалювати свій досвід, так необхідній для успішної і якісної роботи електрозварника ручного зварювання.

У результаті роботи над цим проектом учні навчилися підбирати устаткування й інструменти для зварювання вуглецевої сталі, визначати по марці вуглецевої сталі її склад, процентний вміст складових елементів і властивості матеріалу. Використовувати наукову термінологію,  різні джерела отримання знань.
Назва проекту: 
« РЕМОНТ ШКІВІВ І ПАСОВИХ ПЕРЕДАЧ»

Автор: МАСЛЯК РАЇСА МИХАЙЛІВНА

майстер виробничого навчання 1-ОЇ КАТЕГОРІЇ

Навчальний предмет:  Виробниче навчання
 Клас: групи 3 курсу професійного ліцею

Стислий опис: Необхідність технічного обслуговування та ремонту пов’язана зі спрацюванням деталей, спряжень, що спричиняє поступове зниження точності робіт та якості виготовлюваної продукції. Це можливо за умови використання сучасних технологій, прийомів та методів організації виробничого процесу, обладнання та матеріалыв.

Висока якість технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання досягається за умови, коли слюсар-ремонтник досконало знає при значення, конструкцію, причини спрацювання та несправностей механізмів, а також застосовує сучасні способи їх відновлення: зварювання, наплавлення, нанесення покриттів, пластичної деформації, механічної, термічної та інших зміцнюючи обробок. Обов’язок слюсаря-ремонтника своєчасно розпізнати несправності механізмів та обладнання. Володіти сучасними методами розбирання, дефекації, відновлення працездатності спряжень і механізмів, випробування їх працездатності.

Мета проекту « Ремонт шківів і пасових передач» – допомогти учням одержати знання, навички та вміння, які так необхідні для слюсаря-ремонтника при виконанні ремонтних робіт промислового обладнання.Назва проекту: ^ «КОМПЛЕКСНІ РОБОТИ.

ВИГОТОВЛЕННЯ НАТЯЖНОГО ГВИНТА»

Автор:

МАСЛЯК РАЇСА МИХАЙЛІВНА

майстер виробничого навчання 1-ОЇ КАТЕГОРІЇ

Навчальний предмет:  Виробниче навчання
 Клас: групи 1 курсу професійного ліцею

Стислий опис: Головною метою проекту є не тільки одержання учнями знань, які так необхідні для слюсаря, а й розвиток умінь, навичок при виконанні комплексних слюсарних операцій, формування та виховання у учнів почуття відповідальності за якість виконання виробничих завдань, охайність у використанні інструментів, приладів та пристроїв.

Цей проект надає можливість кожному учню не тільки вивчати, а й закріпити основні заходи виконання слюсарних операцій: розмітки, рубки, різання, обпилювання, розсвердлювання, нарізання різьби, самостійно виконувати виробничі завдання з виготовлення будь яких слюсарних інструментів та деталей. Крім того, вивчаються: призначення та правила застосування слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту, основні механічні властивості матеріалів, які обробляються. Учні виконують слюсарні операції на свердлильних верстатах, із застосуванням електричних інструментів, за допомогою механізованого та контрольно-вимірювального інструментів, вчаться раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, додержуватися норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі, знати й виконувати вимоги охорони праці, додержуватися норм, методів й прийомів безпечного ведення робіт.


^ Назва проекту: 
« Комплексні роботи. Виготовлення граблів»

Автор: МАСЛЯК РАІСА МИХАЙЛІВНА

майстер виробничого навчання 1-ої категорії

Навчальний предмет:  Виробниче навчання
 Клас: групи 1 курсу професійного ліцею

Стислий опис: Цей проект, спрямований на більш глибокий розвиток у учнів знань, умінь і навичків слюсарних операцій, які виконуються у комплексі, тобто і розмічають, і рубають, і обпилюють, і ріжуть, і нарізають різьби, і розсвердлюють, використовуючи різні інструменти, прилади та пристрої.

При виготовленні ( у нашому випадку – виготовлення граблів) або обробці металевих деталей слюсарним способом основні слюсарні операції виконуються в певному порядку, в якому одна операція переслідує іншу. Для виконання слюсарних робіт необхідно знати якості, особливості металів та сплавів, які обробляються, правила застосування слюсарного інструменту, а також пристрій контрольно-вимірювального інструментів та привила використання ними. Усі ці знання учні отримують при вивченні теми « Навчання слюсарним роботам».

Головною проекту є закріплення учнями знань, які так необхідні для слюсаря, розвиток умінь, навичок при виконанні комплексних слюсарних операцій, формування та виховання у учнів почуття відповідальності за якість виконання виробничих завдань, охайність у використанні інструментів, приладів та пристроїв.

Урок виробничого навчання, на якому учні самостійно виконують виробниче завдання - виготовляють граблі, надає можливість кожному з них закріпити основні заходи виконання слюсарних операцій: розмітки, рубки, різання, обпилювання, розсвердлювання. Крім того, учні закріпляють свої знання з таких питань, як: призначення та правила застосування слюсарного і контрольно-вимірювального інструменту, основні механічні властивості матеріалів, які обробляються. Учні демонструють виконання слюсарних операцій на свердлильних верстатах, із застосуванням електричних інструментів, за допомогою механізованого та контрольно-вимірювального інструментів, уміння раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці, додержуватися норм технологічного процесу, не допускати браку в роботі, знати й виконувати вимоги охорони праці, додержуватися норм, методів й прийомів безпечного ведення робіт.

Схожі:

Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconПро затвердження Положення Про Всеукраїнський конкурс професійної...
З метою виявлення І підтримання творчої праці майстрів виробничого навчання, підвищення їх професійної майстерності, популяризації...
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconКонкурсу професійної майстерності
«Кухар», плану роботи обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти та з метою підвищення професійної майстерності...
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconАналіз функціональних обов язків педагогічних працівників птнз І...
Методичні аспекти організації підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на підставі диференціойваного підходу
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconГоловне управління освіти І науки
Міністерства освіти України від 26. 05. 2005 №316, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04. 07. 2005 за №708/10988, з метою...
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconСучасна лекція у вищій школі: Рекомендаційний список літератури
Думки щодо лекційної діяльності викладача є предметом дискусії. Лекція має нести в собі не лише інформаційний потенціал, а й соціально-педагогічний,...
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого icon«Методична робота в дошкільному закладі це цілісна, заснована на...
Організація І керівництво методичною роботою в умовах особистісно орієнтованого підходу
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconВас вітає відділ продажу видавництва «Шкільний світ»! Пропонуємо...
Для керівників, викладачів, майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів, професійно-педагогічних коледжів,...
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconОсновні напрямки роботи міського методичного кабінету на 2011/2012 н р. м. Комсомольськ 2011 р
«Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом впровадження інноваційних технологій, створення оптимальних...
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconПлан роботи творчої групи на 2012-2013н р Тема
Мета: підвищення професійної кваліфікації І удосконалення педагогічної майстерності вчителів через впровадження в навчально-виховний...
Створення умов для підвищення професійної кваліфікації й педагогічної майстерності кожного викладача І майстра виробничого навчання та розвиток творчого iconУмови
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти з професії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка