Уроку Дата Тема уроку
Скачати 210.14 Kb.
НазваУроку Дата Тема уроку
Дата конвертації31.03.2013
Розмір210.14 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
Календарно-тематичне планування з фізики

9 клас

(70 год, 2 год на тиждень)


№ уроку

Дата

Тема уроку

Демонстрації

Електромагнітні явища

Розділ 1. Електричне поле (5 год + 2 год резерв)

1/1

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів.

Електризація різних тіл.

Взаємодія наелектризованих тіл.

Два роди електричних зарядів.

Будова і принцип дії електроскопа.


2/2

Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.

Подільність електричного заряду.


3/3

Розв’язування задач з теми «Будова атома. Закон збереження заряду»
4/4

Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Закон Кулона (таблиця)

5/5

Лабораторна робота № 1 «Дослідження взаємодії заряджених тіл»
6/6

Розв’язування задач з теми «Електромагнітне поле»
7/7

Контрольна робота № 1 з теми «Електричне поле»
Розділ 2. Електричний струм (35 год)

2.1. Електричне коло. Сила електричного струму, напруга, опір (19 год)

8/1

Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідника, напівпровідника, діелектрика. Струм у металах.

Електричний струм і його дії: теплова, магнітна, механічна, світлова, хімічна.

Провідники і діелектрики.


9/2

Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.

Джерела струму: гальванічні елементи, аку­мулятори, блок живлення.

Складання електричного кола.

10/3

Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.

Вимірювання сили струму амперметром.


11/4

Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра»
12/5

Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.

Вимірювання напруги вольтметром.


13/6

Лабораторна робота № 3 «Вимірювання напруги за допомогою вольтметра»

Залежність сили струму від напруги на ділянці кола і від опору цієї ділянки.

14/7

Розв’язування задач з теми «Сила струму. Напруга»
15/8

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу, речовини, з якої він виготовлений. Питомий опір провідника. Реостати.

Вимірювання опору. Залежність опору провідників від довжини, площі поперечного перерізу і матеріалу.

Будова і принцип дії реостатів і дільників напруги.

16/9

Розв’язування задач з теми «Електричний опір».
17/10

Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.

Залежність сили струму від напруги і опору

18/11

Лабораторна робота № 4 «Визначення опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра»
19/12

Залежність опору провідника від температури.

Залежність опору провідника від температури

20/13

Лабораторна робота № 5 «Вивчення залежності електричного опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу, речовини, з якої він виготовлений»
21/14

Розв’язування задач з теми «Закон Ома для однорідної ділянки кола»
22/15

Послідовне з’єднання провідників.

Послідовне з’єднання про­відників.


23/16

Лабораторна робота № 6 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»
24/17

Паралельне з’єднання провідників.

Паралельне з’єднання про­відників.


25/18

Лабораторна робота № 7 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»
26/19

Контрольна робота № 2 з теми «Електричне коло. Сила електричного струму. Напруга. Опір»
2.2. Робота і потужність електричного струму.

Електричний струм у різних середовищах. (16 год)

27/20

Робота та потужність електричного струму.
28/21

Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.

Електронагрівальні

прилади

29/22

Лабораторна робота № 8 «Вимірювання потужності нагрівача електричного струму»
30/23

Розв’язування задач з теми «З’єднання провідників»
31/24

Розв’язування задач з теми «Робота та потужність електричного струму».
32/25

Електричний струм у металах.
33/26

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу.

Електроліз.


34/27

Застосування електролізу в промисловості та техніці.
35/28

Лабораторна робота № 9 «Дослідження явища електролізу»
36/29

Розв’язування задач з теми «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів».
37/30

Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників.

Провідність напівпровідників (таблиця)

38/31

Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.
39/32

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний газові розряди.

Види газових розрядів (таблиця)

40/33

Застосування струму в газах у побуті, промисловості, техніці. Безпека людини під час роботи з електричними приладами та пристроями.
41/34

Розв’язування задач з теми «Електричний струм у різних середовищах»
42/35

Контрольна робота № 3 з теми «Робота і потужність струму. Електричний струм у різних середовищах»
^ Розділ 3. Магнітне поле (10 год)

43/1

Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда.

Дослід Ерстеда.

44/2

Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом.

Виявлення магнітного поля провідника зі струмом.

Розташування магнітних стрілок навколо прямого і колового провідників та котушки зі струмом.

Підсилення магнітного поля котушки зі струмом введеням у неї залізного осердя.


45/3

Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.

Магнітне поле постійних магнітів.

Магнітне поле Землі.

46/4

Електромагніти.
47/5

Лабораторна робота № 10 «Складання найпростішого електромагніту та випробування його дії»

Електронна модель.

48/6

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни.

Рух прямого провідника і рамки зі струмом у магнітному полі.

Модель рамки зі струмом у магнітному полі.

Будова і принцип дії електричного двигуна.

49/7

Гучномовець. Електровимірювальні прилади.

Будова і принцип дії гучномовця.

Будова і принцип дії електро­вимірю­вальних приладів.

50/8

Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.

Електромагнітна індукція.

51/9

Розв’язування задач з теми «Магнітне поле»
52/10

Контрольна робота № 4 «Магнітне поле».
^ Розділ 4. Атомне ядро. Ядерна енергетика (12 год)

53/1

Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда.

Модель досліду Резерфорда (електронна)

54/2

Ядерна модель атома.Розв’язування задач з теми «Ядерна модель атома»
55/3

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.
56/4

Активність радіонуклідів. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання.

Принцип дії лічильника іонізуючих частинок.

57/5

Розв’язування задач з теми «Радіоактивність»
58/6

Дозиметри. Природний радіоактивний фон.

Дозиметри.

59/7

Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
60/8

Лабораторна робота № 11 «Вивчення будови дозиметра та проведення дозиметричних вимірювань»

Електронна модель

61/9

Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми. Пов’язані з ядерною енергетикою.
62/10

Розв’язування задач з теми «Ядерна енергетика»
63/11

Розв’язування задач з теми «Атом. Атомне ядро. Ядерна енергетика»
64/12

Контрольна робота № 5 з теми «Атомне ядро. Ядерна енергетика»
^ Повторення (2 год резерв)

65/1

Електромагнітне поле та його прояви.
66/2

Електричний струм та його закони.
^ Узагальнюючі заняття (2 год)

67/1

Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу.
68/2

Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології.
Екскурсії (2 год)

69/170/2

Схожі:

Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Дата Тема уроку iconУрок 34 Дата: 27. 01. 2010 Тема уроку
Освітня мета: вчити учнів висловлюватися за темою уроку, узагальнити лексичний матеріал
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку

Уроку Дата Тема уроку iconУроку інформатики Дата: 15. 04. 2009 Тема
Тема: Практична робота. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах презентації
Уроку Дата Тема уроку iconУроку інформатики Дата: 18. 03. 2009 Тема
Тема: Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор І його призначення
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Тема Дата
Словосполучення. Будова І типи словосполучень за способом вираження головного слова
Уроку Дата Тема уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку Дата Тема уроку iconУроку виробничого навчання Тема програми
«Приготування розчинів» бгодин. Тема уроку: Приготування розчинів Методична мета уроку
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Тема Дата прове
Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних І описаних кіл правильних многокутників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка