Частина Структури Всесвіту
Скачати 327.34 Kb.
НазваЧастина Структури Всесвіту
Сторінка2/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір327.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3
е і j з точки зору саме подібності важливо звернути увагу на самоподібність при n=2 в просторі для j і в часі для е, де відстежується самоподібніть причини і наслідків, функції і похідної.

Для розуміння природи числа П відстежимо за співвідношенням між площею поверхні фігури і об'ємом для сфери і куба в залежності від числа координат простору. Як бачимо з приведеної таблиці площа “куба” в рості опереджає площу поверхні сфери, що говорить про розвинутість кордонів в евклідовому просторі (мається на увазі прискорення і розвиток процесу в ньому) і про завершеність процесу в сфері.


Число координат n
1

2

3

4Площа поверхні S

2L0

4L1

6L2

8L3
Об’єм V

L1

L2

L3

L4Площа S

pL0

pL1

pL2

pL3Об’єм V

Ймовірно, що з заповнюваністю простору і часу пов’язана стійкість структур. Стійкими бувають лише структури, в основі яких лежать “самоподібні цеглини”. В випадку необмеженого простору самоподібність буде евклідовою, коли нові об’єкти повністю копіюють старі (квадрат - квадрат, трикутник - трикутник, куб - куб і т.д.) згідно з операціями симетрії, а саме: дзеркального відображення, трансляції і повороту. Звичайно, копіювання можливе лише за умови наявності відповідного енергетичного потоку. Народження нових фракталів відбувається за умови збереження добутку приросту об’єму на щільність потоку енергії в цьому об’ємі.

При зустрічі двох подібних структур кордон між ними проляже на лінії рівних значень дієвості. Зважаючи на те, що структура фрактальності Землі одна, а, наприклад, Марсу інша, можна прогнозувати нестійкість деяких структур Землі в сфері дії Марсу. Очікуваний результат - руйнація особливих, земних структур з перебудовою (якщо вона можлива) в марсіанські. Необхідно також пам’ятати, що первісна самоподібність, що витікає від Сонця, буде однією і тією ж, як для Землі, так і для Марсу.

Стійкість в Природі присутня всім станам, якщо відсутні джерела і стоки енергії, речовини і інформації. Так само, як стійкий гіроскоп, стійкими є процеси і структури, причому, чим більші значення параметру по даному каналу стійкості, тим стійкіша структура в цілому. Наприклад, чим більша швидкість руху об’єкта, тим стійкіша його форма.

Якщо ж межа системи встановилась, а в суміжній системі спостерігається інтенсивний процес перебудови, то сигнал з першої системи може перейти в другу через “вихід з ладу” “комунікаційних рівнів”, бо енергетика суміжної системи більша. В цьому випадку спостерігатиметься ефект відображення потоку (наприклад, відображення електромагнітних потоків на нелінійних середовищах).

Важливо також зазначити, що фігурою з максимальним периметром в площині при заданій площі є трикутник (в просторі піраміда - тетраедр), а з мінімальним -- коло (сфера в просторі), що важливо для процесів взаємодії і обміну. Для початку процесу характерне перше, для завершення - останнє.

Принцип фрактальності відіграє виключну роль в передачі спадковості: ДНК-організм -ДНК на всіх рівнях від клітини до Всесвіту і нагадує фігури множини Мандельброта. В момент народження Всесвіту є своя ДНК, свій фрактал, закладений в період згасання іншого Всесвіту. Принцип фрактальності закладено в кожний еволюційний процес.

Д. Конвел відтворив ідею фрактальності життя в грі “життя”. Якщо всі клітини аркуша паперу позначити в якості живих при наявності в їх середині точки і мертвих при її відсутності, а також ввести правила, при яких клітина “оживає” при наявності трьох живих сусідів, не змінює стану при n=2 і гине при n=1, або n=4 ( всього сусідів у кожної клітини 8: 4 по боках і 4 по кутах), то початкова структура починає еволюціонувати, розвиватись, рухатись, взаємодіяти з другими структурами, розмножуватись, “набувати імунітет”, завойовувати “життєвий простір”, захищатись.

а) б) Мал. 7

Необхідно зауважити, що з енергетичної точки зору створювати, руйнувати, захищатись і т.п. краще всього подібним, навіть якщо воно має іншу фізичну природу. Прикладами слугують “мислеформи руйнації”, ефект “катання” на хвилі і т.п. Прикладами найпростіших фракталів Д. Конвела можуть бути планер (мал. 7а), крокодил (мал. 7б).

Феномен заповнення простору самоподібними структурами відстежується повсюдно. Він відомий для пірамід (мал.8), біополя людини і т.п.

Можливо, що саме самоподібним заповненням пояснюється “хвильовий” характер багатьох структур, в тому числі енергетичної сітки Землі, що сприймається на рівні живого як сітка біоенергетичних і патогенних зон. По суті, практично невідомі структури, в яких в тій чи іншій мірі не були б присутні “хвилі”, хоча б по одному з параметрів. Частіше за все такі “хвилі” можна відстежити по більшості параметрів, визначаючих дану систему, як ціле. Навіть для розподілів ймовірності з фрактальним механізмом формування, маємо хвилеподібний характер кривої ймовірності (хвилі Шноля). Можливо, що хвилі взагалі є одним з механізмів народження фракталів, або навпаки - їх наслідком. Якщо структура системи визначається відмінністю природи своїх складових (як, наприклад, енергетичне, інформаційне і духовне тіла людини), то стійкими фрактальними заповненнями простору повинні бути всі складові.Стійкість системи залежить від повноти базової структури. Стійких базових цеглинок існує кінцева кількість, а тому різноманіття базових фрактальних структур теж кінцева. Можливо, що саме з обмеженим числом стійких фрактальних структур пов’язана гармонічна відповідність каміння, дерев (рослин), тварин і людей. Позитивна дія подібних структур одна на одну залежить від подібності гармонійних складових і с взаємодією подібного з подібним. Мається на увазі позитивна взаємодія, бо системи різної фрактальності будуть або нейтральними, або антагоністами одна по відношенню до іншої. Подібні структури підсилюють одна одну, лікують, гармонізують, живлять. Але для утворення системи більш високого рангу необхідні, як доповнення, врівноважуючи, нейтралізуючі, доповнюючи дану систему, системи проміжного значення по головному фрактальному параметру. Сказане відноситься до всіх структурних складових системи (по масі, енергії, інформативності і т.п.). Так, якщо одними п’ятикутниками неможливо заповнити простір, то з доповнюючими трикутниками можна, в результаті ці доповнюючі структури створюють стійку систему. Іншими прикладами можуть бути вихори, заряди і т.п.

На формування первісних структур впливають початкові неоднорідності (геометричний потенціал, інформаційний, зарядовий і т.д., і т.п.); іншими словами необхідно мати “точки конденсації”, розриви, злами і подібні їм особливі точки функції. Справедливе і зворотне твердження: регулярні структури формують нові фізичні і інші якості. Багато в цьому питанні ще неясного, але прикладів подібного взаємозв’язку багато, в тому числі геометричних структур з чисто фізичними. показові в цьому відношенні досліди В. Гребенникова. Так бджолині соти викликають у піддослідного почуття пружної перепони, змінюють самопочуття, в роті може з’явитись металевий присмак, іскри в очах (до галюцинацій), спотворюють відчуття ходи часу, ваги, викликають подразнення шкіри, впливають на функціонування електроніки. Перераховані відчуття виникають і при контакті з НЛО, що наводить на думку про використання регулярних структур для переміщення в просторі і “можливо” в часі. На ефекти, викликані регулярними структурами зразка сот, не впливають ні заземлення, ні температура, ні ультразвук. Окрім перерахованих вище можуть виникати відчуття тепла, поколювання, занеміння, згущення повітря (простору), так немов би над структурою знаходиться желе або павутина, відчуття тяжіння і невагомості, судороги, кислого в роті, того, що закладені уші і т.п. Ефект максимальний при радіальному розташуванні сот між Сонцем і об’єктом, в залежності від положення планети і спостерігача за ній. Із зроблених спостережень можна зробити висновок, що від Сонця надходить щось таке, що підсилюється регулярними структурами або перетворюється в інші фізичні потоки. Сила відчуттів змінюється з відстанню, але не обернено пропорційно Rn, а в відповідності з рядом чисел 4, 13, 20,40,80, 120 см і т.д., підкоряючись закономірності Тіціуса-Боде, якою описується будова Сонячної системи. Згідно з законом Тіціуса-Боде, планети рухаються по орбітах розташованих за правилом r=0.4+0.3´2n, де r - радіус орбіти в астрономічних одиницях (1 а.о. дорівнює радіусу орбіти Землі), n - порядковий номер планети, починаючи з n = 1 для Землі. Тоді для Венери n = 0, а для Меркурія n = -1. В дійсності r Меркурія дорівнює 0.4. А це значить, що поверхня Сонця сама має регулярну структуру зразка сотової (ячейки Бернара). Саме така структура формує якісь потоки, підсилюючись в подібних структурах на Землі.

Взаємодія подібного з подібним (теорема П. Кюрі) отримує подальше розширення: взаємодіють не лише сили і потоки однієї тензорної розмірності, але які завгодно регулярні структури однієї природи (чи “соти”, чи піраміди, чи інформаційні структури, чи інші подібні, хоча б по одному параметру, об’єкти, що взаємодіють саме по цьому, загальному параметру!). Гребенников запропонував “новий компас”: на павутинці, в скляній банці підвішують соломинку і вона реагує на подібні регулярні капілярні структури. Для реакції на інші структури необхідно мати і інші компаси. Компас Гребенникова доповнює ефект рамки, на яку підвішують частину того, що шукають (наприклад, для пошуку родовищ заліза - необхідно взяти кусочок заліза і т.п.).

Реагувати одна на одну повинні не лише просторові структури, але й одної фізичної природи процеси. Якщо є вулканізм на Землі і, хоча б слабий, на Місяці, то місячний підсилюватиметься вулканізмом Землі. Більше того подібне породжує подібне і зрощує, живлячи його. Таку думку виказав М.Козирєв і підтвердив своїми спостереженнями місячного вулканізму. Взаємодію і взаємовплив подібних процесів Козирєв підтвердив і іншими дослідами, в тому числі з гіроскопами і на їх взаємодії з нестаціонарними процесами. Ефект взаємодії структур використовується здавна. Не лише каміння, кристали, але й різні тотеми, амулети, “заказні” структури можуть, як гармонізувати, так і руйнувати цільові системи і об’єкти. Завжди існують гармонізуючі структури зразка сот і руйнівні… Але в цілому всі структури можуть бути, як позитивними, так і негативними в залежності від вимог до застосованої структури. При цьому важливо відзначити, що споріднена структура, яка згасає, вмирає, руйнується, буде деструктивно діяти на інші структури в той час, як зростаючі, міцніючі структури, що набирають силу і розвиваються, будуть позитивно впливати на собі подібні, і навіть далекі, але подібні хоча б в одному параметрі. Позитивно впливають і структури що розпадаються, але в тому разі, коли вони належать системам більш високого рівня організації. При розпаді вони дають структури споріднені тій, на яку йде дія і впливають на неї стабілізуюче. З іншого боку стабільні структури, що існують за рахунок підживлення з зовні, можуть впливати деструктивно, викликати руйнівну дію. Подібними властивостями по відношенню до нашого живого Всесвіту, що розвивається в зоні плавлення, володіють більшість кристалів, якщо вони не є просто ланками передачі якогось параметра.

Структури, що розпадаються, служать “будівельним матеріалом” для росту структур, що розвиваються, того ж рівня. Прикладом служать органічні добрива, їжа тварин і т.п., коли система замість того, щоб витрачати час і енергію на створення необхідних будівельних блоків, бере їх готовими з тих систем, що розпадаються.

Блокове будівництво в Природі розповсюджено повсюдно, в тому числі і в інформаційній сфері, де необхідний матеріал для рішення задачі бажано мати в вигляді блоків стандартної інформації. Один з типових блоків - це ієрогліф.

Можливо, що тексти майбутніх мов будуть синтезом стандартних блоків ієрогліфів і змінної інформації, яка передаватиметься буквами. прикладом такої мови є мова математики, фізики, хімії і т.п.

Блокове будівництво можливо лише на основі деякого однорідного об’єму зовнішнього середовища і рівня його організації Відповідно до теореми Кюрі стійкими будуть лише стани, в яких симетрія об’єкту відповідає симетрії зовнішнього середовища.

З цієї точки зору, все у Всесвіті від елементарних частинок (в однорідному ізотропному просторі і в однорідному часі) до Людини в середовищі її буття будується по блоковому принципу і в відповідності з теоремою Кюрі.

Досліди Гребенникова дають основу ще для одного висновку: кожна структура відповідає якомусь параметричному потоку і може його перебудувати, фільтрувати, концентрувати, розсіювати і т.п. Можливо, що комахи використовують структури своїх надкрилків для знищення сили тяжіння (за версією самого Гребенникова). Але самі по собі вони, швидше за все, не викликають фізичних ефектів. Для цього вже повинні бути в наявності потоки відповідних параметрів і їх джерело. В Сонячній системі це Сонце, яке транслює весь спектр структур в речовинному, енергетичному, інформаційному і інших каналах. Потоки від Сонця трансформуються в природних рамках, але можуть бути трансформовані і цільовим чином. При цьому Людина не повинна вмішуватись, і лише при створенні систем і об’єктів, не властивих природі, таке втручання можливе. Втручання людини в природні процеси може мати негативні наслідки і закінчитись розладом системи і її розпадом: система себе прирочує на самознищення.

Окрім Сонця аналогічні функції виконують і інші зірки і сузір’я. Частина зірок, об’єднаних в групу сузір’їв екліптики від Овна до Риб входить в місцеву, більш високу, систему, яка має своє структурне джерело і впливає разом з сонцем на еволюцію Землі. Та, ще більше ніж зірки, на все, що відбувається на Землі, впливає Місяць. Місяць, трансформуючи сонячний потік, визначає спрямованість земної еволюції.

Трансляторами структур можуть бути не лише космічні тіла, але і всі об’єкти, що є джерелами енергії. при цьому структура, що транслюється, відповідає структурі об’єкта (розширення теореми П. Кюрі), а в випадку розумності об’єкту - спеціально організованого і адресного.

Одним з найбільш фундаментальних принципів будови Всесвіту є поняття симетрії (співрозмірності), повторності якогось стану матерії по одному або декількох параметрах.

В залежності від виду операцій переходу об'єкта чи процесу з одного стану в інший розрізняють:

-
1   2   3

Схожі:

Частина Структури Всесвіту iconТема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками
Коли до Сонця повертається північна півкуля, то на ній настає найтепліша пора року — літо. Розглянути на телурії положення Землі...
Частина Структури Всесвіту iconIi духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті
«Дивний» початок розповіді про створення Всесвіту. Глибоке прозріння недосконалого розуму людини, чи випадкова, асоціативна думка?...
Частина Структури Всесвіту iconЛюбов головне слово всесвіту
Принципи гуманної педагогіки, гуманний вчитель, авторитарний вчитель, про методику «Школи доброти» Юрія Куклачова, любов головне...
Частина Структури Всесвіту icon«Інтернет – ресурси правознавця міжнародника»
Значна кількість юристів займається політикою, науковою І викладацькою діяльністю. Таким чином, професійні можливості юриста поширюються...
Частина Структури Всесвіту iconЛікнеп. Право на власну думку (частина 3) Ігор Куляс, для «Телекритики» 08-02-2010
Пропонуємо вашій увазі третю публікацію з серії Ігоря Куляса «Лікнеп». Раніше тк вже друкувала статтю з цього циклу «Лікнеп. Як досягати...
Частина Структури Всесвіту iconЗакономірних метаболічних, функціональних І морфологічних порушень аж до загибелі клітин
Необхідною умовою життєдіяльності будь-якої біологічної структури є безупинне споживання енергії. Ця енергія витрачається: а на пластичні...
Частина Структури Всесвіту iconПлан вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...
Частина Структури Всесвіту iconПлан Вступ частина І. Сексуальність людини поняття сексуальності психосексуальний розвиток
Частина ІІ: Вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки І рівень задоволення ними
Частина Структури Всесвіту iconЯку будову має платформа?
Основні тектонічні структури. Тектонічні структури – це великі ділянки земної кори, що обмежені глибинними розломами. Будову й рухи...
Частина Структури Всесвіту iconРозділ Теоретична частина 5
Специфіка банківської установи як одного з видів комерційного підприємства полягає в тому, що значна частина його ресурсів формується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка