Частина Структури Всесвіту
Скачати 327.34 Kb.
НазваЧастина Структури Всесвіту
Сторінка3/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір327.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3
групу безперервних перетворень простору і часу. З цією групою пов’язані знайомі всім закони збереження, а саме: перенос процесу в часі (як цілого) не змінює його параметрів (однорідність часу), що приводить до закону збереження енергії. Іншими словами секунди в минулому і в майбутньому не відрізняються одна від одної. Перенос процесу в просторі в якомусь напрямку теж не змінює його параметрів (однорідність простору), що відображається в законі збереження імпульсу. І, нарешті, поворот процесу (чи об’єкту), що також впливає на значення його параметрів (ізотропність простору - рівнозначність всіх напрямків відносно точки повороту), що відображається в законі збереження моменту кількості руху (моменту імпульсу). Закон збереження моменту імпульсу, пов’язаний з ізотропністю простору, зумовлює не лише факт обмеженості Всесвіту у просторі і часі, але говорить і про його "сферичність" - інакше б існувала "нерівноправність" напрямків (в різних напрямках за отримання одного і того ж моменту імпульсу відповідали б різні градуси). Зважаючи на неможливість розрізнити у нашому Всесвіті дві окремі точки, можемо зробити ще один висновок: кожна точка Всесвіту є його центром з точки зору фізичних взаємодій і законів збереження. Ця умова може виконуватись також в світі з постійним потоком енергії через кожну точку Всесвіту. Групу безперервних перетворень простору і часу можна назвати групою трансляцій відносно якогось напрямку. Подібні групи називають також граничними.

Четвертою операцією безперервних перетворень є збереження параметрів системи, що рухається з постійною швидкістю відносно спостерігача, незалежно від швидкості руху. Ця симетрія пов’язана з законом збереження енергії - імпульсу (об’єднує два закони збереження в один) при взаємному перетворенні (переміщенні) в просторі і часі.

- групу дискретних перетворень простору і часу. Ця група пов’язана з операціями повороту відносно точки (осі, площини і т.п.) і відбиття відносно точки (інверсія - в декартовому 3-х вимірному просторі по трьох координатах), відносно лінії (аналог повороту по результату) і площини (віддзеркалення). До цієї ж групи відносяться комбіновані перетворення з операцій трансляції, повороту і відбиття, наприклад, інверсійний поворот, гвинтовий поворот, ковзне відбиття. З групою дискретних перетворень пов’язана симетрія законів природи відносно сумісного проведення перетворень просторової інверсії (Р) (наприклад, заміна лівого на праве - дзеркальне відбиття), зворотного спрямування часу (Т) - (замість напрямку часу з минулого в майбутнє на напрямок з майбутнього в минуле) і зарядового спряження (С) - з заміною часток на відповідні античастинки. Сумісна заміна С, Р і Т відома в фізиці під назвою теореми СРТ. Виходячи з теореми СРТ і законів компенсації (принцип інерційності є наслідком цього закону), можемо зробити цікавий висновок відносно протікання деяких процесів у Всесвіті, точніше їх перебіг в просторі і часі. З точки зору теореми СРТ, всі види зарядів є "компенсацією" просторово-часових змін різних рівнів. Поява зарядів калібрується появою відповідних їм полів, а тому, змінюючи параметри полів, можемо змінювати характеристики взаємодій: характеристики зарядів і як наслідок, викликати зміни в просторово-часових співвідношеннях. Теорема СРТ пов’язана з порушенням однієї, двох, або всіх трьох симетрій законів природи. В результаті порушення однієї з симетрій, наприклад - Р, порушується одночасно і С симетрія, таким чином щоб С2Р2 зберігало як const C1Р1 (принцип взаємної компенсації відомий в фізиці під назвою калібровочної симетрії розповсюджується на всі процеси як наслідок загального принципу збереження в природі: нічого з нічого не виникає і ніщо нікуди не зникає А тому зміна одного параметру обов'язково пов’язана з такою ж зміною доповнюючого). В точкових (локальних) перетвореннях матерії одночасно задіяні зміни всіх фундаментальних понять нашого Всесвіту: простору, часу і зарядів (гравітаційного, електричного, ядерного і, можемо лише здогадуватись, яких ще інших). Принцип інертності є важливим і загальним принципом будови Всесвіту. Згідно з цим принципом, яка завгодно зміна у Всесвіті викликає адекватну їй зміну з протилежним знаком.

Крім указаних груп симетрії перетворень простору і часу існують групи симетрії відносної перестановки однакових частинок (в біології пов’язані з симетрією шарів і ланцюгів, в квантовій фізиці - з взаємодією двох електронів, в кристалографії - двох однакових атомів в кристалі і т.п.), а також групи внутрішніх симетрій різних груп, об’єктів (наприклад, елементарних ядерних частинок) до яких відносяться унітарна симетрія (частковими випадками якої є ізотропна, ароматна і кольорова), суперсиметрія, що об’єднує поля всіх атомних частинок в єдине ціле і згадувана вище калібровочна симетрія.

Структурним особливостями будови Всесвіту по Р, С і Т параметрах відповідають свої закони збереження (про що йшла мова вище). На початку ХХ сторіччя видатний математик з Германії Еммі Ньотер сформулювала надзвичайно важливу для розуміння природи Всесвіту теорему: Кожному перетворенню симетрії, для якого характерний один параметр, що безперервно змінюється, відповідає якась величина, що не змінюється. Іншими словами - кожному виду симетрії в природі відповідає свій закон збереження і навпаки.

Ті чи інші види симетрії характерні для всіх об’єктів живої і неживої природи. Так будова кристалів різних елементів і матеріалів характеризується трьома координатами в просторі (X, Y, Z) і трьома кутами повороту в трьох взаємо перпендикулярних площинах (a,b,g). В залежності від значень цих шести параметрів розрізняють 7 видів кристалічних решіток:

  1. a = b = c, a = b = g = 90° - кубічна решітка;

  2. a = b ¹ c, a = b = 90° g = 120° - гексагональна решітка;

  3. a = b = c, a = b = g ¹ 90° - тригональна решітка;

  4. a = b ¹ c, a = b = g = 90° - тетрагональна решітка;

  5. a ¹ b ¹ c,- ромбічна решітка;

  6. a ¹ b ¹ c, a = g = 90° b ¹ 90° - моноклинальна решітка;

  7. a ¹ b ¹ c, a ¹ b ¹ g ¹ 90°- триклинальна решітка;

Особливістю цієї класифікації є поступова втрата кількості просторових симетрій з часом, яких найбільше в кубічної і найменше в триклинальній решітках. Така тенденція спостерігається по періодах утворення різних видів мінералів на планеті. Так мінерали з кубічною решіткою утворились на Землі більше 600*106 років назад, в той час, як останні дві групи менш 70*106 років.

Другою особливістю світу мінералів є відсутність в них осі симетрії п’ятого порядку (приклад - зірка), нерозривно зв’язаною з золотим або божественним перетином. Симетрія п’ятого порядку, як і золотий перетин, відіграє виключну роль в морфології живого і ніякої в кристалографії, а тому можна зробити цікавий висновок, що живе, яке побудовано по принципу пентасистеми, доповнює світ неживого.

Всі форми живого в своєму розвитку повторюють світ мінералів в процесі еволюції і втрат кількості симетрій. Незважаючи на різну природу органічне життя і еволюція неорганічного світу в сучасну геологічну епоху досягли якоїсь межі одночасно. Чому природа втрачає елементи симетрії і якими наслідками це обернеться для планети і біосфери - відповіді не маємо. Але цей процес нагадує процес переходу від визначеності до хаосу, від фрактальності життя і еволюції до фрактальності білого шуму. З наступним переходом до фрактальності іншої природи - переходом кількості в нову якість, але як і в яку?

Все, про що йшла мова вище, лише невеликий і обмежений екскурс в дивну країну “космічних” структур і процесів, в країну, відомості, з якої надзвичайно скупі і розрізнені. По образному вислову К. Кастанеди, є поняття відомі нам і які можуть бути пізнаними в принципі, але є й такі, які в принципі ніколи не стануть об’єктами дослідження людини. Множину об'єктів, що можуть бути дослідженими він називає світом “Тональ”, все інше - світом “Нагваль” (від слів “Тану” - фізичне тіло, фізичний світ і “Нагу” - тіло знання, ментальний світ, світ розуму). Але так само, як і первісний стан є станом “двох нерозділених богів” (світ Хаосу), так і після виникнення Всесвіту (з поділом Богів на Дух і Матерію і з наступним “заплідненням” Матерії Духом). Все не може бути пізнаним Людиною в принципі, бо не можна обняти кінцевим безкінечне, а обмеженим - безмежне. І все ж, навіть те, що відкривається нам, настільки чудове і дивне, що крім захоплення задумом Творіння і бажання пізнання цього незвичайного світу, виникає лише почуття захвату, поваги і бажання хоча б в якісь мірі наблизитись до Чуда Творіння.
1   2   3

Схожі:

Частина Структури Всесвіту iconТема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками
Коли до Сонця повертається північна півкуля, то на ній настає найтепліша пора року — літо. Розглянути на телурії положення Землі...
Частина Структури Всесвіту iconIi духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті
«Дивний» початок розповіді про створення Всесвіту. Глибоке прозріння недосконалого розуму людини, чи випадкова, асоціативна думка?...
Частина Структури Всесвіту iconЛюбов головне слово всесвіту
Принципи гуманної педагогіки, гуманний вчитель, авторитарний вчитель, про методику «Школи доброти» Юрія Куклачова, любов головне...
Частина Структури Всесвіту icon«Інтернет – ресурси правознавця міжнародника»
Значна кількість юристів займається політикою, науковою І викладацькою діяльністю. Таким чином, професійні можливості юриста поширюються...
Частина Структури Всесвіту iconЛікнеп. Право на власну думку (частина 3) Ігор Куляс, для «Телекритики» 08-02-2010
Пропонуємо вашій увазі третю публікацію з серії Ігоря Куляса «Лікнеп». Раніше тк вже друкувала статтю з цього циклу «Лікнеп. Як досягати...
Частина Структури Всесвіту iconЗакономірних метаболічних, функціональних І морфологічних порушень аж до загибелі клітин
Необхідною умовою життєдіяльності будь-якої біологічної структури є безупинне споживання енергії. Ця енергія витрачається: а на пластичні...
Частина Структури Всесвіту iconПлан вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...
Частина Структури Всесвіту iconПлан Вступ частина І. Сексуальність людини поняття сексуальності психосексуальний розвиток
Частина ІІ: Вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні відносини жінки І рівень задоволення ними
Частина Структури Всесвіту iconЯку будову має платформа?
Основні тектонічні структури. Тектонічні структури – це великі ділянки земної кори, що обмежені глибинними розломами. Будову й рухи...
Частина Структури Всесвіту iconРозділ Теоретична частина 5
Специфіка банківської установи як одного з видів комерційного підприємства полягає в тому, що значна частина його ресурсів формується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка