«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання»
Скачати 334.62 Kb.
Назва«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання»
Сторінка1/3
Дата конвертації02.04.2013
Розмір334.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3
Головне управління освіти і науки

Черкаської облдержадміністрації
Державний навчальний заклад

«Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»


Методичний посібник
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання»


Професія: «Сировар. Маслороб»

Кваліфікація: 2-4 розряд

Розробив: викладач спецдисциплін

Ніконенко В.М.,

спеціаліст вищої категорії


Звенигородка - 2012


^ Ніконенко Володимир Миколайович,

викладач спедисциплін молочного напряму

Народився в 1948 р. Навчався в школі з 1955 р. по 1965 р., в Звенигородській спецшколі майстрів сировиробництва - з 1969 по 1971 рр. Працював майстром сирцеху Томаківського маслозаводу Дніпропетровської обл.

З 1974 по 1984 рр. – майстер виробничого навчання Звенигородської спецшколи майстрів сировиробництва.

В 1979 р. закінчив Вінницький технікум м'ясомолочної промисловості, в 1985 р. - Одеський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю технологія молока і молочних продуктів, інженер – технолог.

З 1984 р. працював старшим майстром виробничого навчання ПТУ №16, з 1986 р. по 2000 р. - заступником директора з навчально – виробничої роботи, з 2000 р. по 2009 р. - директором ПТУ №16. З 2009 р. по даний час – викладач спецдисциплін в ДНЗ “Звенигородський ЦППРК”

Педстаж – 36 роки. Кваліфікаційна категорія – викладач вищої категорії
^ Вступ

В умовах науково-технічного прогресу до підготовки кваліфікованих робітників за професією «Сировар. Маслороб» ставляться більш високі вимоги.

Необхідно мати різносторонні знання, глибокі вміння, та навики продуктивного використання нової енергонасиченої техніки, вміти використовувати на практиці останні досягнення науки, сучасні технології.

Ефективне засвоєння навчального матеріалу предмету «Технологічне обладнання» великою мірою залежить від організації лабораторно-практичних робіт.

Завдання лабораторно-практичних робіт полягає в тому, щоб розширити та закріпити знання, отримані учнями при вивченні теоретичного курсу, формувати і розвивати в них навики з проведення розрахунків, використанню слюсарно - монтажного інструменту та спеціальних пристосувань; навчити самостійному виконанню розбірно - збірних операцій обслуговуванню технологічного обладнання, правильному налаштуванню робочих органів основних машин та виконувати регулювання оптимального режиму, а також усувати недоліки і несправності..

Дана методичний посібник розроблений для надання допомоги викладачам предмету «Технологічне обладнання» та майстрам виробничого навчання з професії «Сировар. Маслороб» в проведенні занять з учнями.

Одною із основних ланок процесу навчання є використання знань, в підсумку чого в учнів формуються практичні вміння і навики.

В умовах професійно-технічних навчальних закладів це завдання виконує виробниче навчання. В процесі вивчення спеціальних предметів практичне використання знань поряд з вправами, системою повторення та домашньою роботою учнів відбувається і при проведенні лабораторно-практичних робіт.

При цьому знання закріплюються і покращуються, учні набувають умінь творчо їх використовувати для вирішення навчальних і виробничих завдань.

В деяких випадках лабораторно-практичні роботи є джерелом нових знань, способів діяльності, засобом їх розширення та поглиблення.

За місцем у навчальному процесі лабораторно-практичні роботи із спеціальних предметів займають проміжне значення між теоретичним і виробничим навчанням і є важливим засобом зв'язку теорії і практики.

Це все в значній мірі впливає на визначення виду, тематики і змісту лабораторно-практичних робіт, термінів їх проведення, методів і прийомів управління діяльністю учнів.

Дидактичний аналіз змісту загальнотехнічних і спеціальних предметів дає можливість виділити основні види лабораторно-практичні робіт, характерні для даних предметів.

Якщо взяти наприклад предмет "Технологічне обладнання" то основним видом цих робіт буде спостереження і аналіз (описання) будови і роботи машин, механізмів, приладів, апаратів, інструментів, пристосувань і т.п.

Прикладом лабораторно-практичних робіт можуть бути:

вивчення будови та роботи пастеризаційно-охолоджувальних установок;

ознайомлення з правилами експлуатації сепараторів.

Для більшого зв'язку проводять лабораторно-практичні роботи, що мають міжпредметний характер. При цьому учні набувають і закріпляють уміння використовувати на практиці знання із загальноосвітніх, загальнотехнічних та спеціальних предметах у комплексі.

Такі лабораторно-практичні роботи проводять у тих випадках, коли аналогічний матеріал загальноосвітніх і спедисциплін вивчається в один і той же період часу.

Ось приклад міжпредметних лабораторно-практичних робіт:

визначення питомого опору провідникових матеріалів (фізика - електроматеріалознавство);

вивчення явищ електромагнітної індукції і самоіндукції (фізика - електротехніка).

Лабораторно-практичні роботи можуть бути як ілюстраційними, так і дослідницькими.

Якщо учні виконують роботи із застосуванням раніше вивченого матеріалу, після того як викладачем виставлено окремі положення, зроблені висновки, розкриті закономірності, проведені необхідні демонстрації, то ці роботи є ілюстрацією до попередньо викладеного матеріалу. Виконуючи такі роботи, учні ще раз заглиблюються у вивчення даного питання, охоплюючи його повніше та всебічно.

Роботи дослідницького характеру викликають в учнів значний інтерес, виховують в них спостережливість, акуратність, увагу, відчуття відповідальності за результати роботи. Знання, отримані в процесі виконання таких робіт, - більш глибокі і повні по об'єму.

Лабораторно-практичні роботи займають різне місце у навчальному процесі. Вони можуть випереджати вивчення навчання матеріалу на уроках.

В такому випадку їх завдання - зібрати факти, на які викладач та учні можуть спиратися при подальшому вивченні матеріалу. Це, як правило, лабораторно-практичні роботи дослідницького характеру.

В залежності від організації лабораторно-практичних робіт вони можуть бути фронтальними і нефронтальними.

При фронтальних всі учні групи виконують однакове завдання, працюючи на однотипному обладнанні, індивідуально чи невеликими ланками. Ці роботи повинні проводитися при вивчені навчального матеріалу на уроках. Можливо і бажано проводити такі роботи при завершенні вивчення відповідного матеріалу.

Як недолік можна віднести те, що потрібно мати велику кількість однакового обладнання в лабораторії.

При нефронтальній організації лабораторно-практичних робіт учні працюють ланками (бригадами) на різному обладнанні. Зміст цих робіт для кожної ланки окремий.

Недоліком цієї форми організації робіт є деяка складність керівництва учнями і викладач немає можливості проводити загальний інструктаж та колективного розбору підсумків роботи учнів.

Нефронтальні роботи проводяться в більшості ілюстративного характеру після вивчення частини курсуТакож вони проводяться після проходження декількох тем.

Навчальна група розбивається на декілька ланок у відповідності з кількістю лабораторних робочих місць, але не більше чим три особи в ланці. Ланки комплектуються таким чином, щоб у них були учні однакові за рівнем навчальних досягнень учнів. Складається графік переміщення, який передбачає виконання запланованих на даний час робіт всіма ланками.

Викладач керує процесом виконання лабораторно-практичних робіт у формі інструктування, основним завданням якого є створення в учнів орієнтованої основи діяльності для найбільш ефективного виконання завдань.

За місцем у навчальному процесі і за дидактичною метою інструктаж розділяють на вступний, поточний та заключний.

Вступний інструктаж має важливе значення для підготовки учнів до лабораторно-практичної роботи.

Кожна робота тільки тоді дає гарні результати, коли учням зрозуміла мета виконання роботи, відомі шляхи, якими вони повинні іти до поставленої цілі.

Методика вступного інструктажу багато в чому залежить від характеру і організації роботи.

У тих випадках, коли проводиться робота дослідницького характеру, викладач повністю пояснює учням її порядок, вказує, в якій послідовності проводяться роботи і дослідження, як вести записи, показує прийоми виконання робіт.

При фронтальному проведенні лабораторно-практичних робіт викладач робить інструктаж для всієї групи в усній формі.

Як недолік, багато викладачів при проведених вступних інструктажів не надають достатнього значення методично грамотному показу прийомів. Звідси і понижена увага до цього елемента інструктажу в учнів.

Важливо забезпечити достатню видимість при показі прийомів.

Показуючи прийоми, необхідно давати відповідні пояснення. Основне завдання пояснень - розкрити "невидиму" сторону деталі чи обладнання, яке демонструється, допомогти учням краще розібратися в особливостях рухів, дій, але не коментувати те, що добре видно і зрозуміло без слів.

При нефронтальній організації робіт, викладач не має можливості проводити повний вступний інструктаж для всіх учнів. На інструктаж відводиться 15-20 хвилин і розглядаються наступні питання :

 1. Мета лабораторно-практичної роботи.

 2. Ознайомлення учнів з графіком проведення робіт.

 3. Коротке ознайомлення з лабораторією, робочими місцями.

 4. Правила поводження учнів в лабораторії.

 5. Правила безпеки при виконані робіт.

 6. Порядок отримання і виконання завдань, записи даних, оформлення результатів і складання звіту.

 7. Відповідь учнів по завданнях - інструкціях.

При проведені нефронтальних, а також складних і тривалих робіт велике значення має письмовий інструктаж учнів, в тому числі у вигляді завдань- інструкцій.

Управління виконанням лабораторно-практичної роботи викладач виконує у формі поточного інструктажу в процесі обходу робочих місць.

При цьому викладач контролює хід роботи, допомагає учням справитися при виникненні ускладнень і проблем, відповідає на запитання. Інколи він сам ставить питання, щоб перевірити, на скільки зрозуміло учні виконують роботу. Викладач вмішується в роботу учнів тільки тоді, коли вони дійсно неправильно виконують роботу чи порушують правила безпеки.

При виконані складних робіт корисно проводити на окремих етапах проміжний контроль виконання учнями частини роботи. Під час лабораторно - практичних робіт необхідно слідкувати за виконанням розпоряджень, зроблених під час вступного інструктажу, дотриманням техніки безпеки, організації робочого місця.

Особливу увагу необхідно звертати на культуру праці учнів. Потрібно контролювати виконання кожної операції у визначений час. Після виконання робіт, кожен учень або старший ланки, подають викладачеві зроблені записи і розрахунки, і якщо вони вірні, то робота вважається закінченою.

При прийомі звітів викладач проводить співбесіду з учнями, проглядає записи, розрахунки, схеми, ескізи, щоб переконатися, що робота виконана з розумінням і учень міцно володіє знаннями та вміннями

Для оцінювання ефективності виконання лабораторно-практичної роботи враховується наступне:

 • вміння застосовувати теоретичні знання в процесі виконання роботи;

 • організація навчальної діяльності учнів;

 • форми і методи перевірки викладачем результатів лабораторної роботи (усна, письмова, фронтальна, вибіркова);

 • самостійність учнів при виконанні завдань;

 • темп і ритм роботи, чіткість виконання завдання;

 • раціональне використання навчального часу;

 • сформованість в учнів навичок користування приладами, роздатковим матеріалом;

 • правильність самостійних висновків;

 • оформлення лабораторної роботи;

 • ступінь досягнення мети, виконання завдання;

 • ґрунтовність знань учнів;

 • організованість і дисципліна учнів;

 • формування наукової і життєвої позиції.

Лабораторна робота №1

Тема: Ознайомлення з будовою спеціалізованого транспорту. Ємкостей для зберігання молока та вершків ти визначення їх розмірів, тривалості розвантаження

^ Мета заняття: На натуральних зразках вивчити будову автомолцистерн, ємкостей для зберігання сировини та навчитися розраховувати їх розміри та тривалість розвантаження.

^ КМЗ: прилади, інструменти, матеріали, автомолцистерни різних типів, резервуари на 6м3, 10, 20, 30м3; пристосування для визначення рівня наповнення резервуарів, секундомір, лінійка, калькулятор.

^ Методи дослідження: спостережний, розрахунково-практичний.

Хід роботи

 1. Організаційний момент.

 2. Вступна частина.

Основним обладнанням для перевезення молока на переробні підприємства є автомолцистерни і в незначній кількості бідони. Ємкість цистерн від 0,9 до 11,5м3.

Обладнанням для короткотривалого та довготривалого зберігання молока є горизонтальні, вертикальні резервуари ємкістю 2, 4, 6, 8(спец) 10, 20, 25, 30, 50, 100, 250м3. Обладнання для перевезення та зберігання молока виготовляють головним чином з нержавіючої сталі (8% нікелю, 18% хрому), алюмінію. При зберіганні молока підвищення І за 12 годин не повинно перевищувати 1 - 2°С. поверхність і об'єм обладнання для перевезення і зберігання молока визначають по геометричних розмірах. В розрахунках ємкості V (м3) користуються спрощеною формою:

V = (πD2вн/4)Н(L), де D2вн - внутрішній діаметр, мм; Н(L) - середня внутрішня довжина в горизонтальних ємкостях /висота у вертикальних/, м.

Для горизонтальних ємкостей з ввігнутим дном загальну довжину приймають рівною

1=1ц + h, де 1ц - довжина циліндричної частини ємкості, м; h - глибина випуклості дна, м.

Для вертикальних ємкостей з увігнутим дном загальну висоту приймають рівною висоті циліндричної частини.

В баланс часу технологічного процесу експлуатації цистерн і ємкостей зберігання молока входить тривалість їх заповнення і розвантаження При завантаженні і розвантаженні їх з допомогою насосів тривалість цих етапів технологічного процесу буде залежати від продуктивності насосів, в основі розрахунків лежить знайома гідравліці формула швидкості витікання

V = µ √2g Нст, де µ - коефіцієнт витрат залежний від в’язкості витікаючої рідини (для молока 0,7 – 0,75); g - прискорення сили тяжіння м/с ; Нст - висота стовба (продукта) від зливного пристрою до рівня рідини в ємкості, м.

При розвантаженні ємкості значення Нст зменшується. Тривалість розвантаження τр (в секундах) визначається за формулою:

Вертикальний резервуар: τр=2F

Горизонтальний резервуар: τр=2V/(µf√2g*Нmах), де f – площа поперечного січення зливної труби, м; Нmах - найбільша висота рівня рідини в метрах.

При розвантаженні ємкостей самотічно атомобільних цистерн, горизонтальних ємкостей, розрахунок тривалостей ведуть по формулах:

3.Виконання роботи

1. В приймальному відділенні підприємства проводимо огляд та вивчаємо будову автомолцистерн знайомимося з правилами їх обслуговування. Зображуємо схему будови цистерни та проводимо розрахунок по визначенню об'єму та часу опорожнення.

Цистерна еліптичної форми має об'єм: Vг=π/4 аbL, де аbL відповідно висота, ширина, довжина цистерни, м.

Тривалість розвантаження цистерни ємкістю 2?8м3 при використанні насоса з продуктивністю 8,4м3 в годину складає:

-τ=2,8/8,4=0,333г

2. В апаратному цеху знайомимося з будовою, правилами обслуговуваннями резервуарів для зберігання молока. Зображуємо схему будову резервуара, виконуємо розрахунки по визначенню об'ємів та часу наповнення і опорожнення резервуарів.

Тривалість наповнення горизонтального резервуара ємкістю 20м3 при подачі молока насосом продуктивність 8,4м3 за годину складає:

τ =20/8.4=2.38год

5.Обробка результатів випробувань

При визначенні часу розвантаження горизонтальних та вертикальних резервуарів визначають площу січення патрубків для виходу молока, максимальну висоту рідини над патрубком.

Визначивши необхідні геометричні показники наповнюємо резервуар водою і безпосередньо заміром з допомогою секундоміра встановлюємо тривалість розвантаження. Подібну роботу проводимо на різних резервуарах. Результати замірів оформляємо у вигляді таблиці. Всі операції проводяться з дотриманням вимог безпечної праці.


Резервуар

Об'єм м3

Спосіб

розвантаження

Розміри

резервуара, м

Діаметри патрубка, мм

Тривалість розвантаження, с

Коефіцієнт витікання

Горизонтальний

3

Самотічна

Радіус 05

50

750

085

Вертикальний

2

Стисненим повітрям

-

35

160

080

Цистерна

2,8

Самотічна

-

35

1310

09Контрольні запитання

1. Що ви знаєте про автомобільні цистерни та резервуари для молока ?

2. Як визначається об'єм та тривалість розвантаження ємкостей ?
  1   2   3

Схожі:

«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconМетодика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «технологія...
Методика проведення лабораторно-практичних робіт з предмета «технологія приготування їжі з основами товарознавства»
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconДослідження, (зміст роботи)
Використання ікт при проведенні лабораторно – практичних робіт з спеціальних предметів
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconПлан науково-дослідницької роботи
Використання ікт при проведенні лабораторно – практичних робіт з спеціальних предметів
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconУрок з предмету: «Обладнання та технологія зварювальних робіт» на...
«Обладнання та технологія зварювальних робіт», проведений викладачем спецдисциплін зварювального виробництва сенік оленою миколаївною...
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconЗбірник лабораторно-практичних робіт з предмета «технологія приготування...
Автор: Злобіна Оксана Василівна, викладач спецдисциплін з професій ресторанного бізнесу Дзержинського професійного ліцею, спеціаліст...
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconТематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Дайте порівняльну характеристику обладнанню для інспекції, калібрування І сортування продуктів. Принцип дії машини для калібрування....
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconКнтеу
Дана методична розробка охоплює всі лабораторно-практичні роботи з предмету «Інформаційні технології» І відповідає чинній програмі...
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconВимоги до кабінету фізики та астрономії
Кабінет обладнано лабораторними столами І стільцями, демонстраційним столом, шафами для збереження навчального обладнання для лабораторних...
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconДодаткова угода до договору на виконання проектних робіт по I етапу...
Спеціальне конструкторське-технологічне бюро: зат двп „прплоплоплоплопло”, надалі
«Проведення лабораторно- практичних робіт по предмету «Технологічне обладнання» iconДоводжу до Вашого відома зразок оформлення сторінки журналу з географії
Практичний компонент шкільного курсу географії відпрацьовувати згідно методичних рекомендацій проведення практичних робіт та навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка