Уроку Дата Тема уроку
Скачати 155.81 Kb.
НазваУроку Дата Тема уроку
Дата конвертації03.04.2013
Розмір155.81 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
Календарно-тематичне планування з фізики

10 клас, стандартний рівень

(70 год, 2 год на тиждень)


№ уроку

Дата

Тема уроку

ДемонстраціїМеханіка

Вступ (2 год)

1/1Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку.
2/2Методи наукового пізнання.
^ Розділ 1. Кінематика (10 год)

3/1Механічний рух і його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло та матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєкторія руху. Шлях і переміщення.

Відносність руху.

Прямолінійний та криволінійний рухи.

4/2Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.
5/3Графіки руху.

Графіки руху (таблиця)

6/4Розв’язування задач з теми «Рівномірний прямолінійний рух»
7/5Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.
8/6Пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху. Графіки руху.
9/7Лабораторна робота № 1 «Визначення прискорення при рівноприскореному русі»
10/8Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.

Падіння тіла в повітрі та розрідженому просторі (трубка Ньютона).

11/9Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова швидкість.

Напрям швидкості під час руху по колу.

Обертання тіла з різною частотою.

12/10Контрольна робота № 1 з теми «Кінематика»
Розділ 2. Динаміка (20 год)

2.1. Закони динаміки. Рух тіла під дією декількох сил (11 год)

13/1Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил.

Вимірювання сил.

14/2Лабораторна робота № 2 «Вимірювання сил»
15/3Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.

Інертність тіл.

16/4Другий закон Ньютона.
17/5Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.

Третій закон Ньютона.

18/6Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість.
19/7Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
20/8Рух тіла під дією кількох сил.
21/9Рух тіла під дією кількох сил.
22/10Розв’язування задач з теми «Закони динаміки».
23/11Залік з теми «Закони динаміки. Гравітаційна взаємодія»
2.2.Рівновага тіл. Закони збереження в механіці (9 год)

24/12Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.

Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил.

Важіль. Блок.

25/13Лабораторна робота № 3 «Дослідження рівноваги тіла під дією кількох сил»
26/14Розв’язування задач з теми «Рівновага тіл»
27/15Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

Реактивний рух

28/16Розв’язування задач з теми «Закон збереження імпульсу»
29/17Механічна енергія. Кінетична та потенціальна енергія.
30/18Розв’язування задач з тем «Закон збереження імпульсу. Механічна робота»
31/19Закон збереження енергії.
32/20Розв’язування задач з теми «Закон збереження енергії». Самостійна робота.
^ Розділ 3. Релятивістська механіка (4 год)

33/1Основні положення спеціальної теорії відносності.

Що таке теорія відносності (кінофільм)

34/2Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій.
35/3Закон взаємозв’язку маси та енергії.
36/4Контрольна робота № 2 з тем «Рівновага тіл. Закони збереження. Релятивістська механіка»
Молекулярна фізика та термодинаміка

Розділ 4. Властивості газів, рідин, твердих тіл (18 год)

4.1. Властивості газів. Ідеальний газ (10 год)

37/1Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.
38/2Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.
39/3Властивості газів. Ідеальний газ. Тиск газу.
40/4Розв’язування задач з теми «Кількість речовини. Тиск газу»
41/5Рівняння стану ідеального газу.

Залежність між об’ємом, тиском і температурою

42/6Розв’язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу».
43/7Ізопроцеси. Газові закони.
44/8Лабораторна робота № 4 «Дослідження одного з ізопроцесів»
45/9Розв’язування задач з теми «Властивості газів. Ідеальний газ»
46/10Контрольна робота № 3 з теми «Властивості газів. Ідеальний газ»
4.2. Властивості пари, рідин, твердих тіл (8 год)

47/11Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара.

Властивості насиченої пари.

Кипіння води за зниженого тиску.

48/12Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря.

Будова і принцип дії психрометра.

49/13Лабораторна робота № 5 «Вимірювання відносної вологості повітря»
50/14Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини.

Поверхневий натяг рідини. Скорочення поверхонь мильних поверхонь мильних плівок

51/15Змочування. Капілярні явища.

Капілярне піднімання рідини.

52/16Будова та властивості твердих тіл. Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості та застосування.

Пружна й залишкова деформації. Вирощування кристалів.

Зміна кольору рідких кристалів від температури.

53/17Розв’язування задач з теми «Властивості пари, рідин, твердих тіл»
54/18Письмове опитування з теми «Властивості пари, рідин, твердих тіл»
^ Розділ 5. Основи термодинаміки (6 год)

55/1Внутрішня енергія тіла та способи її зміни.

Зміна внутрішньої енергії тіла внаслідок виконання роботи

56/2Перший закон термодинаміки.
57/3Робота термодинамічного процесу.

Необоротність теплових процесів.


58/4Кількість теплоти.

Схема «Кількість теплоти»

59/5Теплові машини та холодильні машини.

Принцип дії теплового двигуна.

Моделі різних видів теплових двигунів Будова холодильної машини.

60/6Тестування з теми «Основи термодинаміки»
^ Фізичний практикум (5 год + 1 год резерв)

Основне обладнання

61/1Дослідження руху тіла під дію сили тяжіння.

Балістичний пістолет, кулька, лінійка

62/2Дослідження механічного руху з урахуванням закону збереження енергії.

Кулька, секундомір, лінійка

63/3Вивчення одного із ізопроцесів.

Скляна трубка, мензурка з водою

64/4Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини.

Крапельниця, терези

65/5Визначення модуля пружності речовини.

Динамометр, гума, лінійка

66/6Залік з фізичного практикуму.
^ Узагальнююче заняття (1 год + 3 год резерв)

67/1Сучасні погляди на простір та час.
68/2Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.
69/3Кінематика. Динаміка.
70/4Молекулярна фізика та термодинаміка.
За I семестр ___ год
За IІ семестр ___ год
За рік ____ год
Погоджено

Заступник директора _______________Схожі:

Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Дата Тема уроку iconУрок 34 Дата: 27. 01. 2010 Тема уроку
Освітня мета: вчити учнів висловлюватися за темою уроку, узагальнити лексичний матеріал
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку

Уроку Дата Тема уроку iconУроку Дата Тема уроку
Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідника, напівпровідника, діелектрика. Струм у...
Уроку Дата Тема уроку iconУроку інформатики Дата: 15. 04. 2009 Тема
Тема: Практична робота. Тексти, малюнки, анімація та звук на слайдах презентації
Уроку Дата Тема уроку iconУроку інформатики Дата: 18. 03. 2009 Тема
Тема: Системи опрацювання графічної інформації. Типи графічних файлів. Графічний редактор І його призначення
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Тема Дата
Словосполучення. Будова І типи словосполучень за способом вираження головного слова
Уроку Дата Тема уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку Дата Тема уроку iconУроку виробничого навчання Тема програми
«Приготування розчинів» бгодин. Тема уроку: Приготування розчинів Методична мета уроку
Уроку Дата Тема уроку iconУроку Тема Дата прове
Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних І описаних кіл правильних многокутників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка