Наказ про затвердження положень про охорону праці 3
НазваНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Сторінка1/12
Дата конвертації05.03.2013
Розмір2.09 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 1. Наказ про затвердження положень про охорону праці 3

 1. Наказ про затвердження інструкцій з охорони праці

 1. Наказ про призначення комісії з перевірки знань з питань охорони праці

 1. Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу

 1. Положення “Про організацію охорони праці у закладі” 9

 1. Положення “Про службу охорони праці” 15

 1. Положення “Про навчання з питань охороні праці” 19

 1. Положення “Про медичний огляд працівників певних категорій” 32

 1. Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників 42

 2. Програма вступного інструктажу для учнів 46

 1. Інструкція з охорони праці для кабінету фізики 48

 1. Інструкція з охорони праці для кабінету хімії 52

 1. Інструкція з охорони праці з пожежної безпеки у кабінеті хімії 58

 1. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту62

 1. Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсій 66

 1. Інструкція з охорони праці для вчителів та працівників

закладу 155

 1. Інструкція з охорони праці з надання долікарської допомоги 69

 1. Інструкція з охорони праці при роботі на персональних електронно - обчислювальних машинах 74

 1. Функціональна інструкція для особи, відповідної за електрогосподарство

 1. Інструкція з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальної техніки 74

 1. Інструкція з охорони праці і пожежної безпеки для працівників школи 90

 1. Інструкція - Порядок дій при пожежі 94

 1. Інструкція з охорони праці для робітника по обслуговуванню будівель та споруд 152

 1. Інструкція з охорони праці при експлуатації копіювально-помножувальної техніки.

 1. Інструкція з охорони праці для сторожів 104

 1. Інструкція з охорони праці для двірників 95

 1. Інструкція з охорони праці для прибиральників 100

 1. Інструкція з охорони праці та пожежної безпеки для електрика 114

 1. Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом 107

 2. Інструкція з охорони праці при експлуатації побутових холодильників 133

 3. Інструкція з охорони праці для працівників харчоблоку 136

 4. Інструкція з охорони праці при експлуатації електричних плит 141

 5. Інструкція з охорони праці для працівників, що експлуатують електричні сковороди 146

 6. Інструкція з охорони праці при експлуатації жарочних шаф 149

Міністерство освіти і науки України
^ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

“____”_______200 р. НАКАЗ №_________
Про роботу по забезпеченню

безпечної і надійної експлуатації

будівлі закладу
На виконання вимог «Правил безпечної та надійної експлуатації виробничих зданій і споруд»
НАКАЗУЮ:

 1. Призначити особу, відповідну за безпечну і надійну експлуатацію будівлі закладу, замісника директора з АГР _______

 1. Вище вказаної особі постійно вести нагляд за технічним станом будівлі, регулярно вести технічний журнал по обслуговуванню та поточному ремонту будівлі.

 1. Створити комісію по періодичним оглядам технічного стану будівлі у складі:

Голови комісії - _____________ - заступника директора з АГР,

 1. _____________ - заступник директора з навчально - виховної роботі

 2. ________ - робітник по обслугованою будівлі.

1.1. Комісії проводити періодичні огляди (2 рази на рік - весною та в осені) огляди технічного стану будівлі закладу, результати оглядів оформлювати актами.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Директор


Міністерство освіти і науки України
^ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №
НАКАЗ
“__”_________200 р. № _______
Про затвердження

Положення про навчання

з питань охорони праці.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці», з метою організації роботи з охорони праці в школі
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію «Положення про навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці».

2. Особі, відповідальній за охорону праці ______________ ознайомити всіх співробітників до ____________ .

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Міністерство освіти і науки України
^ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №
НАКАЗ
“____”_______200 №_______
Про створення комісії

з перевірки знань працівників

з питань охорони праці

На виконання Закону України «Про охорону праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах освіти», з метою попередження травматизму в школі
НАКАЗУЮ:

1.Створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці працівників школи в складі:

голова комісії -______________ , директор школи;

члени комісії -______________ , заступник директора з навчальної роботи,

-_______________ , заступник директора з АГР

2. Комісії:

2.1. Провести навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

2.2.Результати перевірки знань оформити протоколами.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №
НАКАЗ
«___»______200 р. №______
Про затвердження інструкцій

з охорони праці

Згідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці», з метою попередження нещасних випадків на підприємстві
НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію слідуючи інструкції з охорони праці:

1.1 для працівників закладу;

1.2 під час проведення занять з фізичної культури та спорту;

1.3 під час проведення екскурсій;

1.4 для двірників;

1.5 для сторожів;

1.6 для медичної сестри;

1.7 для персоналу, який не має електротехнічної підготовки;

1.8 при роботі на копіювальне - множувальної електрографічної апаратурі;

1.9 при роботі на ПЕОМ;

1.10 з охорони праці для електрика;

1.11 при роботі з електроінструментом;

1.12 для прибиральників;

1.13 з надання долікарської допомоги;

1.14 порядок дій при пожежі;

1.15. для працівників, експлуатуючих універсальні електричні приводи;

1.16. для працівників харчоблоку

1.17 для працівників, які експлуатують електричні плити;

1.18 для працівників, які експлуатують електричні сковороди;

1.19 для працівників, які експлуатують жарочні шафи;

2. Ввести в дію слідуючи програми:

2.1 вступного інструктажу;

3. Всім працівникам в термін до „____”_____200 р. видати інструкції з охорони праці згідно з видом робіт під розпис у журналі видачі інструкцій, пройти інструктажі з охорони праці з обов’язковою реєстрацією їх у журналах реєстрації інструктажів.4. Право видачі інструкцій з охорони праці, проведення інструктажів, контроль за своєчасним проведенням інструктажів залишаю за собою.
Директор


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію роботи з охорони праці

у закладі

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №


ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказом директора № ____

від «___»_________200 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про організацію охорони праці

у закладі


 1. Загальні положення


1.1 Це положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту” і Типового положення “ Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально - виховного процесу в установах і закладах освіти” і діє в межах закладу.

1.2. Це положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, також обов’язки посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці і навчального процесу, запобігання травматизму в учбовому закладі.

1.3 Посадові особі у своєї діяльності керуються чинним законодавством, нормативно - правовими актами, цим положенням.

1.4. Організація роботи з охорони праці у закладі покладається на директора закладу.

1.5. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників проводиться відповідно до ДНАОП 0.00-4.23.99 ”Типове положення про навчання з питань охорони праці”.

1.7. Інструктажі з охорони праці у школі проводяться відповідно до типового положення. 1. Організація роботи з охорони праці в закладі та посадові обов’язки посадових осіб


2.1. На директора закладу покладаються слідуючи обов’язки :

2.1.1 відповідає за створення безпечних умов навчального процесу згідно з чинним законодавством з охорони праці та цім положенням;

2.1.2 відповідно Типового положення про службу охорони праці створює службу охорони праці;

2.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях тощо;

2.1.4 затверджує посадові обов’язки посадових осіб з обов’язковим блоком питань з охорони праці;

2.1.5 створює и визначає порядок роботи таких комісій:

- про організацію охорони праці в закладі;

- з навчання і перевірки знань у посадових осіб і працівників закладу;

 1. з періодичної перевірці технічного стану будівлі;

2.1.5 уживає заходів щодо приведення інженерно - технічних комунікацій, обладнання до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

2.1.6 щорічно складає колективний договір, що містіть розділ охорони праці, та забезпечує його виконання, організовує роботу комісії з перевірки готовності закладу до навчального року та роботи в осінньо - зимовий період;

2.1.7 забезпечує виконання законодавчих, нормативних актів, наказів, рішень, розпоряджень, інструкцій з питань охорони праці міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління освітою, приписів Держнаглядохоронпраці;

2.1.8 організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму у закладі;

2.1.9 організовує роботу з розробки програм вступного первинного інструктажів та забезпечує проведення всіх видів інструктажів, а також організовує розробку інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт відповідно до ДНАОП 0.00 - 4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”
2.2. На заступника директора з навчальної та виховної роботи окладається:

2.2.1 організовує і контролює виконання керівниками структурних підрозділів (завідуючими відділень, кабінетів, класів) заходів щодо створення здорових і небезпечних умов навчання і праці;

2.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог нормативних документів з питань охорони праці у навчально - виховному процесі, контролює проведення паспортизації спортзалу;

2.2.3 здійснює контроль за безпекою навчального обладнання, навчально - наочних посібників, тощо, що використовуються під час навчального процесу;

2.2.4 один раз на три роки забезпечує навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, яки забезпечують навчально - виховний процес,

2.2.5 контролює проведення інструктажів працівників навчально - виховного процесу та учнів,

2.2.6 забезпечує роботу щодо розробки і періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій з охорони праці для працівників навчально - виховного процесу та учнів закладу, а також інструкції з безпечної експлуатації навчального обладнання і погоджує їх зі особою, яка відповідає за питання охорони праці по наказу директора;

2.2.7 бере участь у розробленні розділу з охорони праці колективного договору;

2.2.8 контролює дотримання працівниками навчально - виховного процесу посадових інструкцій;

2.2.9 бере участь в організації та проведенні адміністративно - громадського контролю за станом охорони праці;

2.2.10 відповідає за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків з учасниками навчально - виховного процесу, аналізує обставини нещасних випадків;

2.2.11 виконує обов’язки директора з питань охорони праці під час його відсутності.
2.3 На заступника директора з адміністративно - господарчої роботи покладаються наступні обов’язки:

2.3.1 організовує і контролює виконання підпорядкованими працівниками заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці на робочих місцях чи підчас виконання робіт;

2.3.2 забезпечує експлуатацію і догляд будівлі школи і території відповідно до вимог “Правил безпечної і належної експлуатації виробничих будівель і споруд” і безпеки руху транспорту по території закладу;

2.3.3 забезпечує додержання вимог нормативних правил при експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, механізмі, бойлерів посудин, що працюють під тиском,

2.3.4 забезпечує правильність складування і збереження матеріальних цінностей, санітарно - гігієнічного стану побутових і допоміжних приміщень;

2.3.5 забезпечує дотримання протипожежного стану будівлі і території, стежить за наявністю, справністю засобів пожежегасіння ;

2.3.6 організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючи пристроїв, періодичних випробувань та оглядів водогрійних котлів посудин, що працюють під тиском, аналіз повітря на зміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювань освітлення у приміщеннях школи, періодичні перевірки засобів електрозахисту;

2.3.7 розробляє і періодично переглядає (1раз на 5 років ) інструкції з хорони праці при виконанні конкретних робіт, погоджує їх зі особою, яка відповідає за рішення питань охороні праці;

2.3.8 бере участь у громадському контролі за станом охорони праці;

2.3.9 бере участь у розробленні колективного договору з охорони праці;

2.3.10 повідомляє про нещасний випадок директора і особу, яка відповідає за питання ОП.
2.5. На завідуючого кабінетом підвищеної небезпеки покладається:

2.5.1 несе відповідальність за створення здорових, безпечних умов проведення навчального процесу у відділенні;

2.5.3 розробляє інструкції з охорони правці під час проведення занять, а також періодично їх переглядає (1раз на 5 років);

2.5.4 проводить з кожним працівником інструктаж з охорони праці, оформляє у журналі відповідно до типового положення;

2.5.5 організовує проведення з учнями інструктажів з охорони праці;

2.5.6 бере участь у адміністративно - громадському контролі стану охорони праці у підрозділі;

2.5.7 бере участь у розробленні окремого розділу з охорони праці колективного договору;

2.5.8 повідомляє керівника та особу, відповідальну за питання ОП про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчально - виховного процесу;

2.5.9 бере участь у його розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що привели до нещасного випадку.
2.6. На керівника гуртка покладається:
2.6.1 забезпечує безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, спортивного спорядження тощо;

2.6.2 проводить інструктажі з охорони праці з учнями;

2.6.3 терміново повідомляє директора і спеціаліста з охорони праці про кожний нещасний випадок, що стався з учнем під час проведення позапланової роботи, бере участь у розслідуванні, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому;

2.6.4 розробляє інструкції з охорони праці під час проведення занять у гуртку, переглядає їх 1 раз на 5 років,

2.6.5 повідомляє директора і особу, відповідальну за питання охороні праці про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчального процесу.
2.7. На вчителя покладається:

2.7.1 несе безпосередню відповідальність за безпечне проведення навчального процесу;

2.7.2 проводить інструктажі з учнями з охорони праці під час проведення навчальних занять;

2.7.3 несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчального процесу;

2.7.4 повідомляє директора і особу, відповідальну за питання охороні праці про кожний нещасний випадок, що трапився під час навчального процесу;

2.7.5 надає першу медичну допомогу потерпілому;

2.7.6 інструктує учнів під час позакласних заходів з обов’язковою реєстрацією у спеціальному журналі;

2.7.7. веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.

2.8. На головного бухгалтера (бухгалтера) покладається:

2.8.1 здійснює контроль за правильною витратою коштів, які виділялись на виконання заходів колективного договору , угоди з охорони праці і заходів, що передбачені законодавством з охорони праці;

2.8.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з охорони праці, і готує довідку директору школи про фактичну витрату коштів на виконання робот.
2.9. На інспектора по кадрам покладається:

2.9.1 оформляє на роботу тільки тих осіб, які пройшли вступний інструктаж з охорони праці і попередній медичний огляд, а також переводить на іншу роботу за висновками лікувальної установи;

2.9.2 направляє осіб, які влаштовуються на роботу, на попередній медогляд, а також на періодичний медогляд працюючих в умовах підвищеної небезпеки;

2.9.3 зберігає висновки медичного закладу про стан здоров’я осіб, які прийняті на роботу.


Розробив

Особа, відповідальна за ОП

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №

ПОЛОЖЕННЯ
Про службу охорони праці

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
^ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора №____

Від „___” _________200 р.


ПОЛОЖЕННЯ

про службу охорони праці

1. Загальні положення
1.1. Положення про службу охорони праці в закладі відпрацьовано на підставі статті 13 Закону України „Про охорону праці” і Типового положення „Про службу охорони праці”.

1.2. Служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки навчального процесу, навчального обладнання, безпечної і надійної експлуатації будівлі школи;

б) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці,

в) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих,

г) професійного добору виконавців для визначених видів робіт,

д) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту.

1.3. Служба охорони праці входить до структури школи як основна технічна служба і підпорядкується безпосередньо директору школи.

1.4. Служба охорони праці складається зі посадових осіб, які поєднують роботу з охорони праці зі основними посадовими обов’язками. Наказом директора призначається особа, яка відповідає за організацію роботи по рішенню питань охорони праці. Для рішення конкретних питань з охороні праці призначається комісія з охороні праці. Служба з охорони праці у своєї діяльності керується законодавством про працю, нормативними актами з охорони праці і Положенням про службу охорони праці.

1.5. Служба охорони праці має право видавати керівникам структурних підрозділів обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків.

1.6. Припис Служби охорони праці може скасувати тільки директор закладу.

^ 2. Служба охорони праці школи
2.1. У закладі служба охорони праці складається з особи, яка відповідає за організацію питань з охорони праці та членів комісії з організації охорони праці, яки відповідають за рішення конкретних питань з охорони праці. Ці посадові особи повинні мати вищу освіту, пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці у встановленому законодавством порядку.
2.2. Служба охорони праці виконує такі функції:

2.2.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу кожної посадової особи.

2.2.2. Проводить оперативно методичне керівництво роботою з охорони праці.

2.2.3. Складає разом зі структурними підрозділами школи комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, а також розділ „Охорона праці” у колективному договорі.

2.2.4. Проводить для працівників ввідний інструктаж з питань охорони праці.

2.2.5. Організує:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

б) паспортизацію кабінетів, особливо з підвищеною небезпекою, щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань, а також шкоди від цих подій;

г) підготовку статистичних звітів закладу з питань охорони праці;

д) розробку перспективних та поточних планів роботи закладу щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці.

е) обручення та перевірку знань працівників з питань охорони паці.

2.2.6. Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків та аварій;

б) роботі комісії по перевірки знань працівників з питань охорони праці;

г) роботі комісії по загальним періодичним оглядам технічного стану будівлі школи;

д) розробці положень, інструкції, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах школи;

е) роботі постійно діючої комісії питань атестації робочих місць за умовами праці.

2.2.7. Розглядає листи, заяви, скарги працюючих з питань охорони праці.

2.2.8 Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів школи у розроблені заходів з питань охорони праці.

2.2.9. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього школи.

2.2.10. Розглядає факти наявності ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працівників або учнів, у випадку відмовлення дорученої їм роботи.

2.2.11 Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

б) виконання приписів Держнагляду;

в) відповідність нормативним актам про охорону праці обладнання, що знаходиться на балансі закладу, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих.

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань охорони праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи з підвищеною небезпекою , а також дотримання вимог небезпеки при виконанні цих робіт;

д) забезпечення працівників певних категорій спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, санітарно - побутовими приміщеннями, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

е) використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством;

є) проходження попереднього і періодичних медичних оглядів працівників згідно до статті 17 Закону України „Про охорону праці”;

ж) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів до усунення причин аварій, які визначені і в актах розслідування.
2.3. Робітники служби охорони праці має право:

2.3.1. Особа, яка відповідає за організацію роботи з охорони праці, представляти школу в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.

2.3.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати структурні підрозділи закладу, зупиняти навчально - виховний процес і роботу технічного персоналу у разі порушень, яки створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих; Одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

2.3.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці на робочих місцях, видавати керівнику перевіреного підрозділу обов’язковий до виконання припис за формою згідно з додатком №1.

2.3.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушають нормативні акти про охорону праці.

2.3.5 Надсилати директору школи подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушають вимоги щодо охорони праці.
2.4. Відповідальність робітників служби охорони праці.

Несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями,

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ним розслідування нещасних випадків у закладу.

Розробив

особа , відповідальна за ОП


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №


ПОЛОЖЕННЯ
Про навчання з питань

охорони праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора №_____

Від „____”_________ 20 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про навчання з питань

охорони праці

^ 1. Загальні положення.
1.1. Положення про навчання з питань охорони праці спрямовано на реалізацію в закладі системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями закладу.

1.2. Положення встановлює порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників всіх категорій та учнів закладу.

1.3. Вимоги цього положення є обов’язковими для виконання усіма працівниками та учнями закладу.

1.4. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці як з їх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

1.5. Працівники закладу при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а учні під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами цього положення. Допуск до роботи (виконання навчально-практичних завдань) без навчання і перевірки знань охорони праці забороняється.

1.6. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов’язків.

1.7. Формою перевірки знань з охорони праці працівників є іспит , який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються протоколом (додаток №1).

1.8 При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці

працівник на протязі одного місяця повинен пройти повторне навчання та перевірку знань.

1.9. Загальна відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається, згідно з вимогами Типового положення, на директора закладу, а в підрозділах - на заступників директора. Контроль за проведенням навчання та перевіркою знань працівників з питань охорони праці покладеться на особу, яка відповідає за організацію роботи з охорони праці
^ 2.Навчання з питань охорони праці

при прийнятті на роботу і в процесі роботи
2.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників.

2.1.1.Організацію навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників здійснює особа, яка відповідає за організацію роботи з охороні праці.

2.1.2.Періодичність перевірки знань працівників, робота яких з підвищеною небезпекою проводиться перед початком роботи і періодично 1 раз на рік.

2.1.3. Для інших робіт підготовка, перепідготовка робітників за професіями здійснюється в учбовому закладі. При цьому дисципліна загального курсу “Охорона праці” вивчається в об’ємі не менш 20 годин.

2.1.4. На підприємстві наказом директора створюється постійно діюча комісія. Головою комісії призначається директор, а членами комісії є заступник директора, на якого покладається організація роботи з охорони праці у школі, заступник директора з АГР ( не менш 3-х осіб, яки пройшли навчання в НПЗ та перевірку знань комісією за участю представника Держнаглядохоронпраці ) .

2.1.5. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці в закладі організовуються заняття . Програма навчання з питань охорони праці дивитися у додатку 2 до цього положення.
^ 2.2. Навчання і перевірка знань охорони праці посадових осіб і спеціалістів

2.2.1. Проходити попереднє і періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці повинні:

- директор закладу,

- заступник директора, якому доручено організація роботи з охорони праці,

- заступник директора з АГР.

2.2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці цих осіб проводиться в навчальних закладах, які отримали дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи.

2.2.3. В окремих випадках, за погодженням з Держнаглядохоронпраці, навчання посадових осіб і спеціалістів може здійснюватися у порядку самостійного навчання за тематичними планами і програмою (додаток 2), затвердженою директором закладу. Перевірка знань проводиться комісією відповідного вищестоящого органу, до складу комісії повинен входити представник Держнаглядохоронпраці

2.2.4. Інші посадови особі, що не входять до списку посадових осіб (див. пункт. 2.2.1) і робітники, що не входять до списку осіб, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою (див. пункт 2.1.2) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, до початку роботи і періодично 1 раз на 3 роки безпосередньо у закладі. Перевірку знань проводить комісія школи по перевірки знань з питань охорони праці.

2.2.5. Посадові особи, які при перевірки знань виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

2.2.6. Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб спеціалістів з охорони праці проводяться:

- при введенні в дію нових або переглянутих нормативних документів про охорону праці,

- при введенні в експлуатацію нового устаткування,

- при переведенні працівника на іншу роботу або призначення його на нову посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці,

- на вимогу працівника органу державного нагляду за охороною праці.
3. Вивчення питань з охороні праці в закладі

3.1. У закладі передбачено навчальними планами вивчення питань охорони праці.

3.2. Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі регламентуються програмами, яки складаються на підставі типових програм.

3.3. Обсяг і зміст навчання та форми перевірки знань з питань охорони життя, здоров’я та безпеки в закладі навчальними планами, які складаються на підставі типових планів.

3.4. Облік виконання планів навчання учнів з питань охорони праці ведеться в журналі виконання педагогічних навантажень відповідно до встановлених Міносвіти вимог.

4. Інструктажі з питань охорони праці
^ 4.1. Види інструктажів

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.
4.1.1. Вступний інструктаж

Проводиться :

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

 • з працівниками інших організацій, які прибули до закладу і беруть

 • безпосередню участь в навчальному процесі або виконують другу роботу;

 • зі учнями, які прибули до закладу для проходження викладацької

 • практиці;

 • з усіма учнями при зарахуванні до закладу.


4.1.2. Первинний інструктаж:

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на роботу,

 • який переводиться з одної роботи на другу,

 • який буде виконувати для нього нову роботу,

 • з учнями на початку занять фізичної культури і спорту.

 • на початку вивчення кожного нового предмета навчального плану - із загальних вимог безпеки, пов’язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

4.1.3. Повторний інструктаж

Проводиться с працівниками на робочому місці в терміни:

 • на роботах із підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

 • для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

4.1.4. Позаплановий інструктаж

Проводиться:

 • при введенні у дію нових або переглянутих нормативних актів про

 • охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

 • при порушенні працівниками вимог нормативних актів про охорону

 • праці, що можуть привести до нещасних випадків чи аварійної

 • ситуації;

 • при виявленні особами, що здійснюють державний нагляд і контроль

 • за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що

 • виконуються працівником;

 • при перерві робіт більш чім на 30 днів для робіт з підвищеною

 • небезпекою і 60 днів - для решти робіт;

  • з учнями - в кабінетах лабораторіях при порушенні нормативних актів про охорону праці, що можуть привести до аварій чи травм.


4.1.5. Цільовий інструктаж

Проводиться с працівниками:

 • при виконанні робіт, не передбачених трудовою угодою;

 • при ліквідації аварій, стихійного лиха;

 • з учнями в разі організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо ).


^ 4.2. Порядок проведення інструктажів

4.2.1. Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову і при подальшій роботі, повинні проходити у закладі навчання в формі інструктажів з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим от нещасних випадків, а також с правил поведінки при виникненні пожеж чи других аварійних ситуацій.

4.2.2. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом з охорони праці по програмі вступного інструктажу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу, який зберігається спеціалістом з охорони праці .

4.2.3. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими у закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог програми первинного інструктажу.

4.2.4. Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

4.2.5. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

4.2.6. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим або з групою працівників. Осяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що ними виконуватимуться.

4.2.7. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (заступники директору) і закінчує їх усним опитуванням .

4.2.8. При незадовільних результатах перевірки знань після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт заборонено.

4.2.9. Про проведення цих інструктажів та про допуск до роботи вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.

^ 4.3 Порядок проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями

4.3.1. Вступний інструктаж проводиться на початку занять, інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці, або класний керівник по програмі вступного інструктажу.

Запис про проведення інструктажу робиться на окремій сторінки класного журналу.

4.3.2. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку навчального року перед початком занять у кожному кабінеті, перед початку зимових канікул, наприкінці навчального року перед початком літніх канікул.

Первинний інструктаж проводять учителі, класні керівники. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в окремому журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті.

Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності також проводиться перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, якій проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять, виробничого навчання на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття. Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

4.3.3. Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі порушення ними вимог безпеки підчас навчального процесу, при зміні умов виконання лабораторних робіт, передбачених навчальними планами.

Реєстрація позапланового інструктажу проводиться в журналі реєстрації інструктажів.

4.3.4. Цільовий інструктаж проводиться з учнями в азі організації поза навчальних заходів (олімпіади,турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.


Розробив,

особа, відповідальна за ОП

Додаток 1

до положення “Про навчання з питань охорони праці”
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


Протокол №___

Засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

“___”________200__ р.

Комісія у складі:

ініціали, посада)

і членів комісії____________________________________________________

(приз віще, ініціали, посада)

___________________________________________________________________________________________

створена на підставі наказу від “___”________200__р.

перевірила знання__________________________________________________

(Найменування нормативних актів

____________________________________________________________________________________________

про охорону праці, за якими проводилася перевірка знань)

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________


№ з/п

Приз віще, ім’я та по батькові працівника

Посада, професія, розряд

Підрозділ

Знає, не знає

Примітка

1

2

3

4

5

6

1
2

Голова комісії: ____________________

(підпис)

Члени комісії: ____________________

(підпис)

____________________

(підпис)


^ Додаток 2 до положення “Про навчання з питань охорони праці”

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор

_________

“___”__________ 2007р.
ПРОГРАМА
Навчання посадових осіб, спеціалістів і робітників

з питань охорони праці


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconНаказ
Про затвердження Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях,...
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconЮридичне забезпечення охорони праці. Закон україни про охорону праці
Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної...
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних...
На виконання Законів України "Про охорону праці", "Про професійно-технічну освіту" наказую
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconЗатверджено
Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп 00 15-98 "Положення...
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconЗатверджено
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconПогоджено Затверджено
Закону України “Про охорону праці” в школі для здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconЗатверджено
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconЗатверджено
Днаоп 00 03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, днаоп...
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconЗатверджено
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...
Наказ про затвердження положень про охорону праці 3 iconЗатверджено
Днаоп 00 03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", днаоп...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка