Який об'єм відра?
Скачати 45.03 Kb.
НазваЯкий об'єм відра?
Дата конвертації04.04.2013
Розмір45.03 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Фізика > Вопрос
Заочний тур хімія

8 клас

1. У повному відрі поміщається 4,0·1026 молекул води. У такому ж відрі вміщується 4,9·1026 атомів ртуті. Який об'єм відра? Чому дорівнює густина ртуті?

2. Для підкормки рослин використовується розчин карбаміду (СО(NH2)2), що містить 2 г зв'язаного Нітрогену в 1 літрі. Обчисліть масу карбаміду, що містить 3% домішок, які не містять Нітрогену, необхідну для приготування 5 л такого розчину.

3. На терезах урівноважені 2 стакани, в яких знаходиться по 100 г 5%-ного розчину хлоридної кислоти. У перший стакан додали карбонат барію масою 10,82 г. Яку масу натрій гідроген карбонату (NaHCO3) слід додати в другий стакан, щоб після закінчення реакції рівновага не порушилася?

4. Забруднений зразок кристалогідрату CaSO4∙xH2O містить (за масою) 21,6 % Кальцію і 19,44 % води. Виведіть формулу кристалогідрату й обчисліть масову частку домішок у ньому.

5. У хімічній лабораторії і в повсякденному житті можливі випадки поразки організму їдкими речовинами. Перш ніж звернутися до лікаря, потерпілому необхідно надати першу допомогу. Що ви зробите, якщо:

а) у око потрапив розчин лугу;

б) на шкіру потрапила кислота з автомобільного акумулятора;

в) у шлунково-кишковий тракт потрапила кислота?

Ваші дії підтвердить рівняннями реакцій.
^ Заочний тур хімія

9 клас

1. Встановіть формулу кристалогідрату подвійної солі сульфату феруму і амонію, якщо при розчиненні 19,28 г її у воді і додаванні концентрованого розчину лугу виділяється 896 мл газу і бурий осад, маса якого після прожарювання 3,2 г.

2. На розчинення наважки невідомого металу потрібно 219 г 10% розчину хлоридної кислоти. При цьому утворився 13,32% розчин хлориду цього металу. Який метал був розчинений в хлоридній кислоті?

3. Наважку суміші калій перманганату, бертолетової солі і манган (ІV) оксиду, узятих в еквімолярних кількостях, розділили на дві рівні частини. До однієї частини підлили надлишок концентрованого розчину хлоридної кислоти. Газ, що виділився, зібрали і змішали в колбі з газом, що утворився в результаті прожарювання при 400 °С другої половини наважки. Визначте якісний і кількісний (у молярних, об'ємних і масових %) склад вмісту колби.

4. Через два послідовно сполучених електролізери з інертними електродами, що містять розчини барій хлориду (1) і калій сульфіду (2) з однаковою кількістю речовин, пропускають електричний струм. Електроліз припинили, коли в першому електролізері припинилося підвищення концентрації гідроксильних іонів, а на аноді цього електролізеру виділилося 1,12 л газу. Отримані в наслідок електролізу розчини змішали. Визначте склад і масу осаду, що випав.

5. У хімічній лабораторії і в повсякденному житті можливі випадки поразки організму їдкими речовинами. Перш ніж звернутися до лікаря, потерпілому необхідно надати першу допомогу. Що ви зробите, якщо:

а) у око потрапив розчин лугу;

б) на шкіру потрапила кислота з автомобільного акумулятора;

в) у шлунково-кишковий тракт потрапила кислота?

Ваші дії підтвердить рівняннями реакцій.
^ Заочний тур Хімія

10 клас

1. При дії надлишку вуглекислого газу на 11.36 г невідомої сполуки металу с киснем утворилась тверда речовина «А», и виділився газ «В». Речовину «А» розчинили в воді, и додали надлишок розчину барій нітрату я, при цьому випало 15.76 г осаду. Газ «В» пропустили крізь трубку з розжареною міддю, і маса трубки збільшилась на 3.84 г. Установіть формулу вихідної сполуки.

2. Юний хімік бажав отримати порошок металічної міді, для цього він розчинив в стакані води 8.5 г зеленого порошку купрум(ІІ) хлориду и кинув в розчин 10 г алюмінієвої проволоки. В стакані швидко почалась реакція, однак замість порошку металічної міді утворилась бура маса, стакан сильно нагрівся, и з нього виділився газ об’ємом 8.7 л (80 °C). Поясніть явища, що спостерігались. Що можна сказати про якісний і кількісний склад вмісту стакану?

3. Порівняйте продукти, що будуть знаходитися в розчині після електролізу водного розчину плюмбум(II) нітрату з інертними електродами в двох випадках: а) сіль повністю піддана електролізу, після чого електроди одразу вийняті з розчину; б) сіль повністю піддана електролізу, після чого протягом деякого часу електроди залишаються в розчині.

4. Напишіть рівняння реакцій для перетворень неорганічних речовин за наступною схемою, якщо речовина А — тверда, а речовина Г — кислота.

5. Суміш пари пропіну та ізомерних монохлоралкенів при 135 °С і тиску 95 кПа займає об’єм 25,0 л і при спалюванні в надлишку кисню утворює 25,2 г води. Напишіть всі можливі структурні формули монохлоралкенів. Обчисліть об’єм 1.7%-ого розчину аргентум нітрату (густина 1.01 г/мл), який може прореагувати з продуктами спалювання вихідної суміші, якщо відомо, що її густина за повітрям дорівнює 1,829.

Заочний тур Хімія

11 клас

1. В зразку нафти виявлен ароматичний вуглеводень складу С9Н12. При його окисненні утворюється бензентрикарбонова кислота, а при бромуванні в присутності AlBr3 — тільки одне монобромпохідне. Напишіть структурні формули всіх можливих ізомерів вихідного вуглеводню, назвіть і оберіть той, будова якого відповідає експериментальним даним, підтвердив схемами реакцій.

2. Як хімічним шляхом з суміші аніліну, фенолу та бензену виділити кожну сполуку в індивідуальному вигляді? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

3. Гідрування ненасиченого одноатомного спирту з одним подвійним зв’язком призвело до утворення сполуки, в якій масові частки Карбону і Оксигену зменшились на 1,59% и 0,42%, відповідно, в порівнянні з вихідним спиртом. При озонуванні вихідного спирту утворюється етаналь і кетоспирт.

4. Напишіть рівняння реакцій, що відповідають послідовності перетворень

Атолуен→В→С→D→Е→→F, де D один ізомер

Визначте невідомі речовини А-F и напишіть їх структурні формули.

5. При спалюванні пари етилацетату в кисні виділилось 410.9 кДж теплоти, и залишилось 12.2 л кисню, що не прореагував (виміри проводились при тиску 105 кПа и температурі 35.3 оС). Обчисліть масові частки компонентів в вихідній суміші, якщо відомо, що теплоти утворення карбон(IV) оксиду, пари води и пари етилацетату складають 393.5 кДж/моль, 241.8 кДж/моль и 486.6 кДж/моль, відповідно.

Вимоги до написання робіт:  • Робота має бути оформлена на форматі А-4 у надрукованому чи рукописному варіанті.

  • Повинна включати умови задач та їх подробні рішення.

Оформлення титульної сторінки за таким зразком:

Назва роботи

ПІБ учасника

Клас, школа, телефон школи

ПІБ учителя (керівника)

Домашня адреса, телефон.

Схожі:

Який об\-
Ромко Юрган прокинувся раненько від страшних сушняків. Узявши із столу пусту кварту він поволі побрів до відра із питною водою
Який об\«Основні поняття алгоритмізації», «Моделі та моделювання», «Мови програмування»
Запишіть у словесній формі алгоритм, як за допомогою двох скляних банок на 3л та 5л відміряти з 10-ти літрового відра 7л рідини
Який об\Узгодження числівників з іменниками
Р. в одн чи мн. (залежить від значення) половина дня, половина днів, третина відра, третина відер
Який об\Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України 2004 №5
...
Який об\Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти // Освіта України. 2004. №5
...
Який об\Щодо- стосовно до кого-,чого-небудь відносно когось,чогось Вживається...
Справжній- 1 який є насправді,в дійсності, 2 який відповідає певним вимогам,який є досконалістю,взірцем, 3 надзвичайно подібний до...
Який об\Подовжені приголосні являють собою збіг двох фонем. Такі звуки вимовляються...
З + звучний), віддати (від + дати), наддніпрянський (над + дніпрянський), законний (закон + ний), чавунний (чавун + ний), туманність...
Який об\Вагерич пробудився посеред ночи. В хижі було темно І душно, бо спало...
Натсуня, син І донька. Вагерич потихи піднявся з постели, почекав, доки очи привикли до темноти, І начав ся одівати. Від духоти геть...
Який об\Тестові завдання Прочитай, подумай І відміть правильні відповіді
Вид естрадної музики, який виник в другій половині 20 ст., який включає в себе елементи фольклору та електроні ефекти в звучанні...
Який об\"Концепції логістики та їх види"
Види логістики, який являє собою сукупність послуг, що надаються в процесі безпосереднього постачання товарів споживачам, який є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка