Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік
Скачати 91.19 Kb.
НазваПравила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік
Дата конвертації05.04.2013
Розмір91.19 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Розглянуто на засіданні ЗАТВЕРДЖУЮ

педагогічної ради ліцею Директор ліцею

протокол від __________ №____ ______________ В.В. Ман зела
ПРАВИЛА

прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею

на 2010-2011 навчальний рік.
1.Загальна частина
1.1. До Слов’янського професійного машинобудівного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів Україні.

    1. Прийом до ^ Слов’янського професійного машинобудівного ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».


^ Відповідно державного замовлення
з/п

Професія

Освітня база

Термін навчання

Кількість учнів

Мінімальний вік на

момент прийняття

(років)

Стать

1.

7214.2 Слюсар із збирання металевих

конструкцій

7212.2 Електрозварник ручного зварювання

9 кл.

3 роки

30

15

Ч

2.

7212.2 Електрогазозварник

9 кл.

3 роки

30

15.5

Ч

3.

8211.1 Верстатник широкого профілю

9 кл.

3 роки

30

15

Ч,Ж

4.

4112 Оператор комп’ютерного набору

4115 Секретар керівника (організації підприємства, установи)

9 кл.

3 роки

30

15

Ч,Ж

5

7212.2 Електрозварник ручного зварювання

11 кл

1 рік

30

16

ЧПри виконання державного замовленняз/п

Професія

Освітня база

Термін навчання

Кількість учнів

Мінімальний вік на

момент прийняття

(років)

Стать

1

8211.1 Верстатник широкого профілю

11 кл

1 рік

30

16

Ч,Ж

2

7222.2 Розмітник

7223.1 Контролер верстатних та слюсарних робіт

11 кл

1 рік

30

16

Ч,Ж^ Прийом на комерційній основіз/п

Професія

Освітня база

Термін навчання

Кількість учнів

Мінімальний вік на

момент прийняття

(років)

Стать

1

4121 Конторський службовець (бухгалтерія)

11 кл

1 рік

30

16

Ч,Ж

2

8211.1 Верстатник широкого профілю

11 кл

1 рік

30

16

Ч,Ж

3

7222.2 Розмітник

7223.1 Контролер верстатних та слюсарних робіт

11 кл

1 рік

30

16

Ч,Ж

4

7212.2 Електрозварник ручного зварювання

11 кл

1 рік

30

16

Ч


На комерційній основі приймаються :

- випускники ПТНЗ, випускники технікумів, випускники вищих навальних закладів, які бажають здобути робітничу професію.

^ 2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Слов’янського професійного машинобудівного ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею розроблені згідно з Типовими правилами прийому, затвердженими Міністерством освіти і науки України 6 червня 2006 року наказ № 441

2.4. Приймальна комісія:

  • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

  • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

  • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

  • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Строки проведення прийому з 01.06.10 до 26.08.10 року.
^ 3. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- 8 фотокарток розміром 3*4 см;

- медичні довідки за формою (ф-63 – 2 шт., ф-25, ф-25ю, ф-86у);

- ксерокопія ідентифікаційного коду;

- паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);

- документ про відношення до військової служби;

- документи, що дають право на пільги;

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Прийом документів від вступників завершується 26.08.10 р.

^ 4. Умови прийому
4.1. Прийом до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань та співбесід.

4.2. Вступні випробування, співбесіди проводяться протягом усього періоду прийому документів на спеціальності:

4112 Оператор комп’ютерного набору

4115 Секретар керівника (організації підприємства, установи)

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею без вступних випробувань:

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу IIIступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

- діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати)визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;

- особи, які вступають до ^ Слов’янського професійного машинобудівного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійно – технічного навчального закладу за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.6. У п’ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 правил прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею.

5.7. Зарахування до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.8. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсягу, у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.

^ 6. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) професійно-технічних навчальний заклад може проводити додаткові прийоми.

6.2. Особам, які не зараховані до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому Слов’янського професійного машинобудівного ліцею здійснюється УОН Донецької облдержадміністрації.

Схожі:

Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому до Миколаївського професійного машинобудівного ліцею
Миколаївської облдержадміністрації а відповідно розроблені до типових правил, затверджених Наказом Міністерства освіти науки, молоді...
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПерспективний план виховної роботи Куп’янського професійного ліцею на 2011 2012 навчальний рік
Куп’янського професійного ліцею. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на формування громадянина через його політичну...
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік
Правила прийому до Кіровоградського вищого професійного училища №4 на 2012-2013 навчальний рік розроблено згідно із Типовими правилами...
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПлан роботи куп'янського професійного ліцею на 2012 2013 навчальний рік
Освіта відіграє визначальну роль у здобутті І поглибленні знань, є винятково багатим культурним І науковим надбанням як окремих осіб,...
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому до Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею
До ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому
До Лисичанського професійного торгово-кулінарного ліцею приймаються громадяни України
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому до державного навчального закладу кіровоградське
Правила прийому до днз «Кіровоградське вище професійне училище №4» на 2013-2014 навчальний рік розроблено згідно із «Типовими правилами...
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПравила прийому до пту №53 с. Войниха Лубенського району на 2013-2014 навчальний рік
Правила прийому до пту №53 с. Войниха є обов’язковими для дотримання І виконання усіма посадовими особами училища та вступниками
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconПротокол загальних зборів трудового колективу Миколаївського професійного...
Представник Всеукраїнського козацького війська в Миколаївській області – Губчин В. Ф
Правила прийому до Слов’янського професійного машинобудівного ліцею на 2010-2011 навчальний рік iconСтатут куп’янського професійного ліцею
Ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка