До практичних занять
Скачати 282.62 Kb.
НазваДо практичних занять
Дата конвертації18.04.2013
Розмір282.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра Промислової теплоенергетики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА ФАХОМ МЧ, МС, ЛВ, ОМТ

денної та заочної форм навчання

Затверджено редакційно-видавничою

секцією науково-методичної ради ДзДТУ

Протокол №___ від ___ 2002р.

Дніпродзержинськ ДзДТУ

2002
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом МЧ, МС, ЛВ, ОМТ денної та заочної форм навчання

/ Укл. О.Д. Горбунов. - Дніпродзержинськ, ДзДТУ, 2002. – 11 с.

Укладач: О.Д. Горбунов,докт. техн. наук, професор
Рецензент: І.Н. Манусов, канд. техн. наук, доцент
Відповідальний за випуск: М.І.Яловий, докт. техн. наук, професор

Затверджено на засіданні кафедри ПТ

/протокол №_12 від_08.01.____2002р.


У роботі наведені теоретичні основи та завдання для індивідуального виконання на практичних заняттях з дисципліни “Теплоенергетика” для студентів за фахом МЧ, МС, ЛВ, ОМТ.

Відповідно до робочої програми з дисципліні «Теплоенергетика» на практичні заняття виносяться такі теми:

 • Розрахунок рекуперативного теплообмінного апарату

 • Визначення параметрів води та водяної пари по таблицям та HS(IS) – діаграмі

 • Виробництво стискуваного повітря і кисню. Розрахунок компресора.

 • Розрахунок скрубера Вентурі для очистки відхідних газів.

 • Складання теплового балансу котельного агрегату

 • Розрахунок та аналіз роботи паросилової установки

 • Тепловий розрахунок типового котла- утилізатора

На практичних заняттях студенти самостійно вирішують наведені завдання відповідно до запропонованого варіанту.
1. Розрахунок рекуперативних теплообмінних апаратів
Вирішуються задачі № 2.26, 2.27, 2.29, 2.30 [2]; 7, 8 [4].
Завдання № 1. Вирішується задача № 7 [4].
Вихідні дані до розрахунку завдання № 1 вибираються із табл. 7 [4] по останній і передостанній цифрам номеру залікової книжки студента.
2. Визначення параметрів води та водяної пари
Вирішуються задачі: № 310…388 [1]; 11 [3].
Завдання № 2. Вирішується задача № 12 [3].
Вихідні дані до розрахунку завдання № 2 вибираються із табл. 13 [3] по останній і передостанній цифрам номеру залікової книжки студента. 1. Розрахунок компресора

Вирішуються задачі № 290…307 [1]; 9, 10 [3].
Завдання № 3. Вирішується задача № 8 [3].
Вихідні дані до розрахунку завдання № 3 вибираються із табл. 9 [3] по останній і передостанній цифрам номеру залікової книжки студента.
4. Розрахунок швидкісного газопромивателя (скрубера Вентурі) для очистки відхідних газів металургійних печей.

Завдання № 4.

Розрахувати скрубер Вентурі для очистки відхідних газів мартенівської печі, яка працює на дутті, збагаченим киснем. Визначити розміри, ефективність і гідравлічний опір.

Вихідні дані: Витрати вологих газів при нормальних умовах V0, м3/год; температура газів t1, 0С; розрідження перед газоочисткою p1, кПа; щільність газу при нормальних умовах = 1,29 кг/м3; концентрація пилу в газі на вході в газоочистку Z1 = 5 г/м3; напір води, який надходить на зрошення pж, кПа; необхідна концентрація пилу в газі на виході із апарату Z2 = 100 мг/м3.

Вихідні дані приведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунку задачі

^ Передостання цифра залікової книжки

V0, тис м3/год.

Остання цифра залікової книжки

p1, кПа

pж, кПа

t1, 0С

0

150

0

5

300

200

1

140

1

4

280

250

2

145

2

3

250

300

3

130

3

6,5

320

355

4

135

4

7

340

460

5

120

5

8

360

470

6

125

6

9,5

400

230

7

110

7

10

450

370

8

115

8

12

480

320

9

100

9

5,5

500

210

5. Складання теплового балансу котельного агрегату
Завдання № 5. Визначити паропродуктивність та к.к.д. котельного агрегату при заданих даних: теплота згоряння палива , МДж/м3 (МДж/кг); витрати палива В, м3/год (т/год); температура живильної води tж.в., 0С; температура пара tп.п., 0С; тиск пара pп.п., МПа; вид палива - природний газ.

Вихідні дані для розрахунку приведені в таблиці 1.

Таблиця 1 – Вихідні дані

^ Остання цифра залікової книжки

Вид палива

, МДж/м3 (МДж/кг)

В, м3/год (т/год)

^ Передостання цифра залікової книжки

pп.п., МПа

tп.п., 0С

tж.в., 0С

0

Природний газ

35,8

4500

0

1,0

270

101

1

Кузнецьке вугілля

22,8

25

1

2,0

350

102

2

Природний газ

35,5

2500

2

3,0

375

103

3

Природний газ

36,0

3440

3

4,0

400

104

4

Мазут

38,6

4,6

4

5,0

420

103

5

Донецьке вугілля

22,0

33

5

6,0

430

102

6

Кузнецьке вугілля

24,0

25,5

6

7,0

450

101

7

Природний газ

35,6

3800

7

8,0

470

102

8

Мазут

40,0

5,0

8

9,0

500

103

9

Мазут

39,8

18

9

10,0

550

104
6. Розрахунок та аналіз роботи паросилової установки
Вирішуються задачі: № 421…450 [1]; 12 [3].
Завдання № 6. Вирішується задача № 12 [3].
Вихідні дані до розрахунку завдання № 6 вибираються із табл. 13 [3] по останній і передостанній цифрам номеру залікової книжки студента.
7. Тепловий розрахунок типового котла- утилізатора


Проведення практичних занять по розрахунку типового котла- утилізатора виконуються студентами згідно з методичними вказівками до розрахунку [5, стор. 286, 6].Завдання № 7. “Тепловий розрахунок типового котла- утилізатора”
^

Виконується студентами згідно з методичними вказівками до розрахунку [ 6].

Вихідні дані до виконання завдання № 7 вибираються із табл.1 6 по номеру варіанта , який совпадає з порядковим номером студента у списку журналу групи.
^


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. -М.: Машиностроение, 1973. -374c.

 2. Збірник задач до практичних занять з дисципліни “ Теплотехніка “ (для студентів спеціальності МЧ, МС, ЛВ, ОМТ) / Укл. О.Д. Горбунов. –Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2001. –18с.

 3. Методические указания к выполнению контролируемой самостоятельной работы. Часть 1. Термодинамика / Сост. А.Д. Горбунов. - Днепродзержинск: ДИИ, 1991. - 32 с.

 4. Методические указания к выполнению контролируемой самостоятельной работы. Часть 2. Теплопередача / Сост. А.Д. Горбунов. - Днепродзержинск: ДИИ, 1994. - 20 с.

 5. Теплоенергетика металлургических заводов / Ю.И.Розенгарт, З.А.Мурадова, Б.З. Теверовский и др. –М.: Металлургия, 1985. – 303 с.

 6. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання «Тепловий розрахунок котла- утилізатора» / Укл. О.Д. Горбунов, Г.С. Хандрига,

О.Л. Глущенко. - Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2002. – 31 с.

Додаток 1 – Фізичні властивості сухого повітря (Рв=760 мм рт.ст. 1,01ּ105 Па)


t,

0C

ρ,

кг/м3

Ср,

КДж/

(кгּ0С)

λּ102,

Вт/(м

0С)

аּ106,

м2

ηּ106,

Паּс

νּ106,

м2

Pr

0

1,293

1,005

2,44

18,8

17,2

13,28

0,707

10

1,247

1,005

2,51

20,0

17,6

14,16

0,705

20

1,205

1,005

2,59

21,4

18,1

15,06

0,703

30

1,165

1,005

2,67

22,9

18,6

16,00

0,701

40

1,128

1,005

2,76

24,3

19,1

16,96

0,699

50

1,093

1,005

2,83

25,7

19,6

17,95

0,698

60

1,060

1,005

2,90

27,2

20,1

18,97

0,696

70

1,029

1,009

2,96

28,6

20,6

20,02

0,694

80

1,000

1,009

3,05

30,2

21,1

21,09

0,692

90

0,972

1,009

3,13

31,9

21,5

22,10

0,690

100

0,946

1,009

3,21

33,6

21,9

23,13

0,688

120

0,898

1,009

3,34

36,8

22,8

25,45

0,686

140

0,854

1,013

3,49

40,3

23,7

27,80

0,684

160

0,815

1,017

3,64

43,9

24,5

30,09

0,682

180

0,779

1,022

3,78

47,5

47,5

32,49

0,681

200

0,746

1,026

3,93

51,5

26,0

34,85

0,680

250

0,674

1,038

4,27

61,0

27,4

40,61

0,677

300

0,615

1,047

4,60

71,6

29,7

48,33

0,674

350

0,566

1,059

4,91

81,9

31,4

55,46

0,676

400

0,524

1,068

5,21

93,1

33,0

63,09

0,678

500

0,456

1,093

5,74

115,3

36,2

79,38

0,687

600

0,404

1,114

6,22

138,3

39,1

96,89

0,699

700

0,362

1,135

6,71

163,4

41,8

115,4

0,706

800

0,329

1,156

7,18

188,8

44,3

134,8

0,713

900

0,301

1,172

7,63

216,2

46,7

155,1

0,717

1000

0,277

1,185

8,07

245,9

49,0

177,1

0,719

1100

0,257

1,197

8,50

276,2

51,2

199,3

0,722

1200

0,239

1,210

9,15

316,5

53,5

233,7

0,724

^ Додаток 2 – Фізичні параметри води на лінії насичення

Т,

К

ρ,

МПа/см2

Ср,

КДж/

(кгּК)

λ,

Вт/

(мּК)

аּ104,

м2

μּ105

νּ106,

м2

Pr

273

0,0006108

4,212

0,551

4,71

178,8

1,789

13,67

283

0,0012271

4,191

0,575

4,94

130,5

1,306

9,52

293

0,002337

4,183

0,599

5,16

100,4

1,006

7,02

303

0,004241

4,174

0,618

5,35

80,1

0,805

5,42

313

0,007375

4,174

0,634

5,51

65,3

0,659

4,31

323

0,012335

4,174

0,648

5,65

54,9

0,556

3,54

333

0,01992

4,178

0,659

5,78

47,0

0,478

2,98

343

0,03116

4,187

0,668

5,87

40,6

0,415

2,55

353

0,04736

4,195

0,675

5,96

35,5

0,365

2,21

363

0,07011

4,208

0,680

6,03

31,5

0,326

1,95

373

0,10132

4,220

0,683

6,08

28,2

0,295

1,75

383

0,14327

4,233

0,685

6,13

25,9

0,272

1,60

393

0,19854

4,250

0,686

6,16

23,7

0,252

1,47

403

0,27011

4,266

0,686

6,19

21,8

0,233

1,36

413

0,3614

4,287

0,685

6,21

20,1

0,217

1,26

423

0,4760

4,312

0,684

6,22

18,6

0,203

1,17

433

0,6180

4,346

0,683

6,23

17,4

0,191

1,10

443

0,7920

4,379

0,679

6,22

16,3

0,181

1,05

453

1,0027

4,417

0,675

6,20

15,3

0,173

1,00

463

1,2553

4,459

0,670

6,17

14,4

0,165

0,96

473

1,5550

4,505

0,663

6,14

13,6

0,158

0,93

493

2,3202

4,614

0,645

5,99

12,5

0,148

0,89

513

3,3480

4,756

0,628

5,84

11,5

0,141

0,87

533

4,694

4,949

0,605

5,61

10,6

0,135

0,87

553

6,419

5,229

0,575

5,27

9,8

0,131

0,90

573

8,592

5,736

0,540

4,75

9,1

0,128

0,97

593

11,290

6,473

0,506

4,15

8,5

0,128

1,11

613

14,608

8,163

0,457

3,30

7,7

0,127

1,39

633

18,674

13,984

0,395

1,93

6,7

0,126

2,35

^ Додаток 3. – Фізичні характеристики продуктів згоряння середнього складу (при тиску 0,1013 МПа)


Температура t, 0С

Коефіцієнт теплопровідності λ·102, Вт/м*К

Кінематична в’язкість ν·106, м2

Число Прандтля Ρr

0

2,3

12,2

0,72

100

3,1

21,5

0,69

200

3,9

32,8

0,67

300

4,8

45,8

0,65

400

5,7

60,4

0,64

500

6,6

76,3

0,63

600

7,4

93,6

0,62

700

8,3

112,1

0,61

800

9,2

131,8

0,60

900

10,0

152,5

0,59

1000

11,1

174,3

0,58

1100

11,8

197,1

0,57

1200

12,6

221,0

0,56

1400

14,4

272,0

0,55


s

Додаток 4. – is – діаграма водяної пари

Схожі:

До практичних занять iconПлани практичних занять
Фінанси підприємств. Планм практичних занять І методичні вказівки до їх підготовки нормативної
До практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Спеціальні питання гідрогазодинаміки” для студентів за фахом 090510 -«Теплоенергетика»...
До практичних занять iconДо практичних занять
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
До практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне право” / Укладачі: Тропіна О. М., Щербина Є. М., Євтушенко Р. О
До практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Адміністративне право” / Укладач: завідувач кафедри загальноправових дисциплін,...
До практичних занять iconПлани семінарських, практичних занять та самостійної роботи
Плани семінарських та практичних занять з дисципліни “Цивільне та сімейне право” / Укладачі: професор кафедри, кандидат юридичних...
До практичних занять icon2 1 2: Робота з електронним підписом документів
Час: 9 годин, з них 4 години лекційних занять, 4 години практичних занять, 1 година самостійної роботи
До практичних занять icon2 1 3: Робота в системі електронного документообігу аскод
Час: 11 годин, з них 4 години лекційних занять, 6 годин практичних занять, 1 година самостійної роботи
До практичних занять iconРобоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та...
Робоча програма дисципліни “Фінансовий ринок” (плани лекційних та практичних занять)
До практичних занять iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка