Про організацію роботи з охорони
Скачати 53.26 Kb.
НазваПро організацію роботи з охорони
Дата конвертації20.04.2013
Розмір53.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Н А К А З

Від ”____”______________200__р. №


Про організацію роботи з охорони

праці у школі у 200__/ 200__н.р.

На виконання вимог Закону України ”Про охорону праці”, “ Положення про організацію охорони праці учасників навчально - виховного процесу в установах і закладах освіти ”, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2001 року№563,

з метою забезпечення дотримання охорони праці,
Н А К А З У Ю :


 1. У відповідності зі ст.4.17. Закону України “Про охорону праці” загальне керівництво охороною праці та відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці залишаю за собою.

 2. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки призначити заступника директора з навчально-виховної роботи __________.

 3. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, Дотримання норм і правил охорони праці призначити: по молодших класах-заступника директора з ____________ роботи __________________, по старших класах заступника директора з _____________ роботи __________________.

 4. Відповідальним за створення здорових і безпечних умов при проведенні позакласних і позаурочних заходів призначити заступника директора з навчально-виховної роботи ___________________.

 5. Відповідальним за організацію роботи з охорони праці, проведення заходів щодо попередження травматизму і професійних захворювань серед технічного персоналу, дотримання вимог охорони праці при експлуатації виробничого і енергетичного обладнання, машин, механізмів призначити заступника директора з адміністративно-господарської роботи _______________________.

 6. Відповідальність за попередження травматизму дітей під час перерв покласти на чергових вчителів.

 7. Відповідальним за охорону праці, безпечне виконання робочих прийомів, безпечний стан обладнання, машин, механізмів, будівель, споруд, інженерних мереж, розробку інструкцій з охорони праці за професіями і видами робіт, організацію проведення інструктажів(первинного на робочому місті, повторного, цільового, позачергового) призначити:

  1. у кабінеті фізики - __________________________________;

  2. у кабінеті хімії - ____________________________________;

  3. у кабінеті біології - __________________________________;

  4. у кабінеті інформатики - _____________________________;

  5. у кабінеті праці -____________________________________;

  6. у спортивному залі - _________________________________;

  7. у навчало-виробничих майстернях - ____________________;

  8. у майстернях для робітників - __________________________;

  9. у їдальні - __________________________________________;

 8. Згідно з п.1.3.1. “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” призначити відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства електрика ______________________________.

 9. Згідно з п.4.2.1.Правил безпеки газопостачання України” особою, відповідальною за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства призначити __________.

 10. Відповідальним за безпечну експлуатацію вантажопідіймальних машин призначити:

10.1.Особою, відповідальною за нагляд за вантажопідіймальними машинами, згідно з п. 7.4.1.”Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”(надалі ПББЕВК), призначити ________________________________.

10.2. Особою, відповідальною за утримання вантажопідіймальних машин у справному стані (п.7.4.4. ПББЕВК), призначити ______________________.

10.3. Особами, відповідальними за безпечне виконання робіт по переміщенню вантажів кранами (п. 7.46. ПББЕВК), призначити:

у спецмайстерні _______________________________.

у ремонтно-механічній ділянці ____________________________.

(керівники всіх структурних підрозділів, де встановлені вантажопідіймальні машини та механізми).

 1. Згідно з п.1.5.2. „Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів з тиском пари не більше 0,07 Мпа , водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 С призначити особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію котлів _____________________________.

 2. Згідно з п.7.1.1. “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” призначити особою, відповідальною за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють під тиском _________________________.

 3. Згідно з п. 7.1.2. “Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” призначити особою, відповідальною за технічний стан і експлуатацію посудин ______________________________.

 4. Згідно з п. 16.1.12.”Правил охорони праці в автомобільному транспорті” призначити особою, відповідальною за випуск автомобілів на лінію _____________________.

 5. Відповідальним за проведення вступного інструктажу з охорони праці з поступаючими на роботу на підприємство(постійно або тимчасово), а також водіями транспортних засобів, які вперше в’їзджають на територію підприємства, та працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь і виробничому процесі, призначити в. о. спеціаліста з питань охорони праці( п.5.1.”Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ”_______________________________.

 6. Затвердити постійно діючу комісію по перевірці знань з питань охорони праці (п.4.6. “Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці”(надалі ”Типового положення...”) в наступному складі:

директор – голова комісії ________________________________________;

заступник директора з навчально-виховної роботи – заст. голови комісії _____________;

заст. директора з виховної роботи – член комісії ______________________;

заст. директора з адм. - господарчої роботи – член комісії ________________;

електрик – член комісії ___________________________;

голова профкому _ член комісії _____________________;

громадський інспектор з охорони праці _ член комісії ____________________;

Всім членам комісії по перевірці знань з питань охорони праці один раз на 3 роки проходити навчання та перевірку знань згідно п.п.4.3, 4.4, 4.5, 4.7.”Типового положення...”При атестації і перевірці знань персоналу, який обслуговує об’єкти підвищеної небезпеки, повідомляти органи Держнаглядохоронпраці про день роботи комісії.

 1. Затвердити „Положення про систему управління охороною праці” закладу.

 2. Затвердити „Положення про службу охорони праці” школи (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 03.08.1993р.).

 3. Затвердити „Положення про комісію з питань охорони праці” (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 03.08.1993 р. №721).

 4. Затвердити „Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці” ” (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 28.12.1993 р. №135).

 5. Затвердити „Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” школи (ДНАОП 0.00. – 4.12.99).

 6. Затвердити „Перелік робіт із підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці” ” (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.11.1993 р. №123):

 • електрозварювальні, газополум’яні роботи);

 • роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках;

 • роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів;

 • охорона колективної і приватної власності.

 1. Затвердити „Перелік посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці” (Наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.10. 1993 р. №94).

 2. За правильну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт закріплених будівель, споруд, інженерних мереж, структурних підрозділів підприємства, що займають площі, призначити відповідальними таких посадових осіб: (п. 2.2.23. „Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної експлуатації виробничих будівель і споруд”(надалі „нормативні документи”)

 • по головному корпусу_______________________________

 • по корпусу №_______________________________________

 • по .................._______________________________________.

 1. Призначити комісію із загального огляду будівель і споруд в такому складі:

- _________________________________________________

 • __________________________________________________

 • _________________________________________________

Комісія повинна загальні технічні огляди будівель проводити два рази на рік весною та восени (П.2.2.6. „ Нормативні документи”). Результати всіх видів оглядів оформляти актами, в яких зазначати виявлені дефекти, а також приписами із зазначенням заходів і термінів виконання робіт (п. 2.26.4. „Нормативні документи.”

 1. Для досягнення безпеки робіт в електроустановках затвердити „Перелік робіт, шо виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Директор ________________________________________________


З наказом ознайомлені:

Схожі:

Про організацію роботи з охорони iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону праці”, “Про освіту”, Положення про організацію роботи з охорони...
Про організацію роботи з охорони icon№2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони...
Додаток №2 до підпункту 45. 8 Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах...
Про організацію роботи з охорони iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
Про організацію роботи з охорони iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Про організацію роботи з охорони iconЗолочівська районна державна адміністрація
На виконання ст. 20 Закону України "Про охорону праці", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Про організацію роботи з охорони iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військово-навчальних закладах, установах,...
Про організацію роботи з охорони iconО. В. Заболотний О. А. Нагула положення
Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виробничого процесу в відділі освіти Сквирської райдержадміністрації
Про організацію роботи з охорони iconЗаслухати на колегії відділу освіти відповідальних осіб за організацію...
З метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу,...
Про організацію роботи з охорони iconПро затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс професійно-технічних...
На виконання Законів України "Про охорону праці", "Про професійно-технічну освіту" наказую
Про організацію роботи з охорони iconПоложення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного...
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» І поширюється на навчальний заклад – зош...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка