9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів)
Скачати 55.21 Kb.
Назва9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів)
Дата конвертації05.03.2013
Розмір55.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції”

І варіант. Тести. (12 балів)

1. Вкажіть тип реакції, що описується схемою А+В=АВ

а) сполучення б) розкладу в) заміщення г) обміну

2. Процес приєднання електронів називається

а) окиснення б) відновлення в) сполучення г) розкладу

3. Частинка, що віддає електрони, називається

а) аніон б) катіон в) окисник г) відновник

4. При внесенні каталізатора швидкість хімічної реакції

а) збільшується б) зменшується в) залишається без змін

5. В результаті реакцій обміну утворюється

а) складна речовина б) дві складні речовини в) проста і складна речовини

6. Під час екзотермічних реакцій теплота

а) поглинається б) виділяється в) не має значення

7. Оборотні реакції

а)доходять до кінця б)не доходять до кінця в)проходять в одному напрямку

8. Якщо з реакційної суміші N2+3H2=2NH3 відводити амоніак, то рівновага

а) зміститься вліво б) зміститься вправо в) не зміниться

9. Реакція розкладання карбонату кальцію є

а) екзотермічною б) ендотермічною в) без теплового ефекту

10. Із збільшенням концентрації сульфатної кислоти при взаємодії з цинком

швидкість реакції

а) зменшується б) не змінюється в) збільшується

11. Як позначають тепловий ефект реакції

а) V б) ∆ H в) Q

12. Біологічними каталізаторами є

а) жири б) ферменти в) вуглеводи

………………………………………………………………………………………………………..
ІІ варіант. Тести. (12 балів)

1. Вкажіть тип реакції, що описується схемою АС+В=АВ+С

а) сполучення б) розкладу в) заміщення г) обміну

2. Процес віддачі електронів називається

а) окиснення б) відновлення в) сполучення г) розкладу

3. Частинка, що приєднує електрони, називається

а) аніон б) катіон в) окисник г) відновник

4. Каталізатор – це речовина, яка реакцію

а) прискорює б) сповільнює в) Входить до продуктів реакції

5. При взаємодії кислоти і основи розчин розігрівається, тому що реакція

а) екзотермічна б) ендотермічна в) обміну

6. Реакція заміщення – це реакція між речовинами

а) простими б) складними в) простою і складною речовинами

  1. У стані хімічної рівноваги швидкість прямої реакції щодо зворотної

а) більша б) менша в) однакова

  1. При підвищенні тиску у системі N2+3H2=2NH3 рівновага зміщується

а) вправо б) вліво в) залишається без змін

9. Реакція горіння вугілля

а) екзотермічна б) ендотермічна в) без теплового ефекту

10. В результаті реакцій розкладу з однієї речовини утворюється

а) дві нових речовини б) нова речовина в) дві або кілька речовин

11. Якими одиницями вимірюється кількість теплоти

а) калорії б) кДж в) моль

12. Хімічна реакція відбувається швидко, якщо енергія активації

а) низька б) висока в) не має значення
ІІ. Здійснити перетворення, вказати тип кожної реакції (3 бали)

Zn → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO

1)_______________________________________________________________

2)_______________________________________________________________

3)_______________________________________________________________
ІІІ. Дати характеристику хімічній реакції за групами класифікації (2 бали)

S + O2 → SO2 ; ∆H = -- 297 кДж

а)___________________________

б)___________________________

в)___________________________

г)___________________________
ІУ. В який бік зміститься рівновага у системі H2+O2↔ H2O; ∆H= -- 484 кДж

а) із збільшення температури__________________________

б) із збільшенням тиску ______________________________ (2 бали)

в) із зменшенням водяної пари_________________________
У. Урівняти рівняння хімічної реакції методом електронного балансу, вказати окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення: (3 бали)

H2S + O2 → SO2 + H2O

^ УІ. Задача. В результаті спалювання 13 г цинку в кисні виділилось 70,2 кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння реакції. (2 бали).

…………………………………………………………………………………………

ІІ. Здійснити перетворення, вказати тип кожної реакції (3 бали)

Cu(OH)2 →CuO → CuCl2 → FeCl2

1)_______________________________________________________________

2)_______________________________________________________________

3)_______________________________________________________________
ІІІ. Дати характеристику хімічній реакції за групами класифікації (2 бали)

2 HgO ↔ 2Hg + O2 ; ∆H = 180 кДж

а)___________________________

б)___________________________

в)___________________________

г)___________________________

ІУ. В який бік зміститься рівновага у системі N2+O2↔ 2 NO; ∆H= 182 кДж

а) із збільшення температури__________________________

б) із збільшенням тиску ______________________________ (2 бали)

в) із зменшенням азоту_______________________________
У. Урівняти рівняння хімічної реакції методом електронного балансу, вказати окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення: ( 3 бали)

NH3 + O2 → N2 + H2O

^ УІ. Задача. За рівнянням реакції СаСО3 → СаО + СО2 ; ∆ Н = 170 кДж

обчислити кількість теплоти, яка поглинається при розкладанні 500 г вапняку.

(2 бали).

^ 9 клас.

Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції”.

ІІ варіант. Тести. (12 балів)

1. Вкажіть тип реакції, що описується схемою АС+В=АВ+С

а) сполучення б) розкладу в) заміщення г) обміну

2. Процес віддачі електронів називається

а) окиснення б) відновлення в) сполучення г) розкладу

3. Частинка, що приєднує електрони, називається

а) аніон б) катіон в) окисник г) відновник

4. Каталізатор – це речовина, яка реакцію

а) прискорює б) сповільнює в) Входить до продуктів реакції

5. При взаємодії кислоти і основи розчин розігрівається, тому що реакція

а) екзотермічна б) ендотермічна в) обміну

6. Реакція заміщення – це реакція між речовинами

а) простими б) складними в) простою і складною речовинами

  1. У стані хімічної рівноваги швидкість прямої реакції щодо зворотної

а) більша б) менша в) однакова

  1. При підвищенні тиску у системі N2+3H2=2NH3 рівновага зміщується

а) вправо б) вліво в) залишається без змін

9. Реакція горіння вугілля

а) екзотермічна б) ендотермічна в) без теплового ефекту

10. В результаті реакцій розкладу з однієї речовини утворюється

а) дві нових речовини б) нова речовина в) дві або кілька речовин

11. Якими одиницями вимірюється кількість теплоти

а) калорії б) кДж в) моль

12. Хімічна реакція відбувається швидко, якщо енергія активації

а) низька б) висока в) не має значення
ІІ. Здійснити перетворення, вказати тип кожної реакції (3 бали)

Cu(OH)2 →CuO → CuCl2 → FeCl2

1)_______________________________________________________________

2)_______________________________________________________________

3)_______________________________________________________________
ІІІ. Дати характеристику хімічній реакції за групами класифікації (2 бали)

HgO ↔ Hg + O2 ; ∆H = 180 кДж

а)___________________________

б)___________________________

в)___________________________

г)___________________________
ІУ. В який бік зміститься рівновага у системі N2+O2↔ NO; ∆H= 182 кДж

а) із збільшення температури__________________________

б) із збільшенням тиску ______________________________ (2 бали)

в) із зменшенням азоту_______________________________
У. Урівняти рівняння хімічної реакції методом електронного балансу, вказати окисник, відновник, процеси окиснення і відновлення: ( 3 бали)

NH3 + O2 → N2 + H2O
УІ. Задача. За рівнянням реакції СаСО3 → СаО + СО2 ; ∆ Н = 170 кДж

обчислити кількість теплоти, яка поглинається при розкладанні 500 г вапняку.

(2 бали).

Схожі:

9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Електролітична дисоціація”. І варіант. Тести. (12 балів)
Складіть формули електролітів, утворених такими йонами, напишіть їх дисоціацію: (2 бали)
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Розчини та дисперсні системи” І варіант. Тести (12 балів)
Яку масу солі І води потрібно взяти для приготування 160 г розчину з масовою часткою солі 15% ?
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon10 клас. Узагальнення по темі “Клітина як цілісна система”. І варіант....
Авторами клітинної теорії є а Т. Шванн І м. Шлейден б Р. Вірхов в Дж. Уотсон І ф. Крик
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon11 клас. Узагальнення знань по темі “ Надорганізменні рівні життя”. І варіант. І рівень. Тести
Угруповання організмів, штучно створене людиною для отримання с/г продукції, називають
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon8 клас. Узагальнення знань по темі “Черви. Членистоногі”. І варіант. Тести
Життєвий цикл, пов”язаний із зміною хазяїв, характерний для а коростяного кліща б п”явки в трубочника г ехінокока
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon8 клас Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні....
Узагальнення знань по темі “Найпростіші організми. Одноклітинні. Губки. Кишковопорожнинні”
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon9 клас. Узагальнення знань по темі “Дихання”. 1 варіант. І рівень. Тести
Порушення носового дихання, виділення з порожнини носа слизу, болі в лобовій частині голови
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) iconУрок Тема уроку: Узагальнення знань з теми «Хімічні реакції»

9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon11 клас. Узагальнення знань по темі “Розмноження І розвиток організмів” І варіант
Нестатеве розмноження характерне для а гідри прісноводної б амеби в ссавців г членистоногих
9 клас. Узагальнення знань по темі “Хімічні реакції” І варіант. Тести. (12 балів) icon9 клас. Опитування по темі “ Зорова сенсорна система”. І варіант. Тести
Прозорість, безбарвність, колоїдний стан характерні для а рогівки б кришталика в сітківки г склистого тіла
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка