Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам'ятаю, Дай діяти І я навчуся. Китайська народна мудрість Узагальнюючий урок по темі «Електричний струм»
Скачати 95.25 Kb.
НазваУрок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам'ятаю, Дай діяти І я навчуся. Китайська народна мудрість Узагальнюючий урок по темі «Електричний струм»
Дата конвертації04.05.2013
Розмір95.25 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
Варварівська середня загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів

Юр'ївської районної ради

Дніпропетровської області.

Узагальнюючий урок по

темі «Електричний струм»

Урок фізики

В 11 класі

Вчитель Литвиненко М.В.


с. Варварівка

2012 р.

Скажи і я забуду,

Покажи і я запам'ятаю,

Дай діяти і я навчуся.

Китайська народна мудрість

Узагальнюючий урок по темі «Електричний струм»

Основні цілі уроку:


 1. Освітні:

Повторити і узагальнити з учнями уявлення про природу електричного струму в різних середовищах, проконтролювати здатність учнів працювати з таблицею в текстовому редакторові.

 1. Розвиваючі:

Розвинути у школярів уміння слухати, вникати в суть вивченого матеріалу, вести діалог, робити узагальнення, пізнавальні інтереси школярів, використовуючи різні форми вивченого матеріалу.

 1. Виховні:

Продовжити формування нескінченності процесу пізнання на прикладі основних закономірностей протікання струму у різних середовищах, сприяти вихованню таких особливих якостей, як відчуття відповідальності, самостійності, ініціативи, дбайливого відношення до техніки.

^ Тип уроку: узагальнення, систематизації та корекції знань

Обладнання уроку:

ПК, тести, таблиця контролю.

Структура уроку:

І. Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Узагальнення знань, умінь та навичок учнів (практична робота на ПК)

ІУ. Домашнє завдання

У. Підсумок уроку
Хід уроку
І. Організаційна частина.

Перевірити готовність учнів до уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Девіз сьогоднішнього кроку:
Скажи і я забуду,

^ Покажи і я запам'ятаю,

Дай діяти і я навчуся.

Китайська народна мудрість


 • Сьогоднішній урок – урок узагальнення, систематизації та корекції знань, отриманих при вивченні теми «Електричний струм » ми проведемо у вигляді захисту презентацій, які ви виконали на уроках інформатики.

 • Після перегляду кожної презентації ви заповнюватимете таблицю в текстовому редакторі.

 • На цьому уроці ви не лише пригадаєте основи теми, але зможете виявити прогалини в своїх знаннях і їх ліквідувати.

На початку проведемо невелику розминку і пригадаємо з вами правила ТБ при роботі на ПК
Розминка

Техніка безпеки

 1. Чисті, сухі, жирні, руки, працювати комп'ютер.

 2. Несправність, повідомити, самостійно усунути, вчитель.

 • Визначити, за яким принципом об'єднані фізичні терміни в кожній групі, і знайти термін, логічного не пов'язаний з іншими:

 1. Фарадей, електроліт, маса, позитивні і негативні іони, вакуум, електрохімічний еквівалент. (Електричний струм в рідинах)

 2. Газ, дірки, електрони, p-n перехід, що замикає шар. (Електричний струм в напівпровідниках)

 3. Анод, катод, електроємність, термоелектронна емісія, нитка розжарення. (Електричний струм у вакуумі)

 4. Іонізація, рекомбінація, самостійний розряд, розчин солі . (Електричний струм в газах)

 5. Вакантне місце, котушка, струм, гальванометр, електрон . (Електричний струм в металах)

ІІІ. Узагальнення знань, умінь та навичок учнів (практична робота на ПК )

Кожен з вас до сьогоднішнього уроку повторив тему «Електричний струм » та приготував презентації.

а). Презентації індивідуальних робіт учням (Презентації знаходяться на робочому столі в папці «Урок»)

3.1.Презентація на тему 2Електричний струм в металах»

Перед вами знаходиться таблиця для заповнення, заповнимо перший рядок в ній. Після закінчення кожної наступної презентації заповнюйте відповідний рядок.

3.2. Презентація на тему «Електричний струм в напівпровідниках»

3.3. Презентація на тему «Електричний струм в газах».

3.4. Презентація на тему «Електричний струм у вакуумі»

3.5.Презентація на тему «Види газових розрядів».

3.6.Презентація на тему «Електричний струм у рідинах»

3.7. Презентація на тему «Плазма»

^ Таблиця «Електричний струм в різних середовищах»


Середовище

Вільні носії електричних зарядів

Основні закономірності протікання струму в даному середовищі(формула, закон, особливості)

Використання закономірностей

Метали


Напівпровідники


Вакуум


Газ


Рідина


плазмаА зараз звіримо таблицю з вашою( учні відкривають її на комп’ютері)

^ Таблиця «Електричний струм в різних середовищах»


Середовище

Вільні носії електричних зарядів

Основні закономірності протікання струму в даному середовищі(формула, закон, особливості)

Використання закономірностей

Метали

Вільні електрони

Позитивні іони у вузлах кристалічної решітки. Дослід Папалексі і Мандельштама

В науці і техніці. Виробництво і передача електричної енергії. В прискорювачах заряджених частинок «Токамак», у плавких запобіжниках, В МГД- генераторах

Напівпровідники

Електрони і дірки

Власна і домішкова (р- і п типу) провідність, р-п перехід

Напівпровідникові діоди, транзистори, термістори, фоторезистори, сонячні батареї

Вакуум

Електрони, під дією термоелектронної емісії

Термоелектронна емісія, електронно-променева трубка

Кінескопи телевізорів, осцилографі, дисплеї ЕОМ, вакуумний діод, вакуумний тріод

Газ

Електрони і позитивні і негативні іони

Іонізація газу, рекомбінація, самостійний і несамостійний розряди

Блискавка, полярне сяйво, Сонце, зірки, лампи денного світла, полум’я багаття, рекламні трубки

Рідина

позитивні і негативні іони

Електролітична дисоціація, закон електролізу Фарадея

Гальванопластика, гальваностегія

Гальванічні елементи

акумулятори

плазма

Електрони і позитивні і негативні іони

За характером електропровідності наближається до металів

Легко збуджується

Коливання та хвилі

МГД-генератор

Плазмотрон, лазар

Керовані термоядерні реакції синтезу

Плазмові ракетні двигуни


б)Комплекс вправ для очей

Аби ваші очі трохи відпочили перед виконанням тесту, виконаємо комплекс вправ для очей.

в) Контрольний тест(індивідуальна робота)

І варіант

1п. Які носії електричного заряду створюють електричний струм у металах?

А. Електрони і позитивні іони. Б. Електрони і позитивні і негативні іони. В. Електрони

2п. Які дії електричного струму спостерігаються при пропусканні його через електроліт?

А. магнітна, хімічна дія і нагрівання. Б. Хімічна дія і нагрівання.

В. хімічна дія

3п. Яка залежність між силою струму і напругою в металевому провіднику?

А. Прямо-пропорційна. Б. Обернено-пропорційна. В.Визначити неможливо.

4с. Електролітичною дисоціацією називається…

А. Об'єднання іонів різних знаків в нейтральні молекули. Б. Утворення позитивних і негативних іонів під час розчинення речовини в рідині. В. Процес виділення на електродах речовин, що входять до складу електролітів.

5с. Чи може електричне поле створити струм у вакуумі?

А. Не може. Б. Може, за умов насичення вакууму електронами. В.Може, за будь-яких умов.

6с. Які із зазначених електричних явищ підтверджують реальність існування електронів?

!) термоелектронна емісія. 2.Струм у металевих провідниках. З. Струм у розріджених газах. 4. Пучки електронів в електронно-променевій трубці.5. Струм в електролітах.

А.1,2,4. Б.1,2,3,4,5. В.3,5.

7д. Який тип провідності мають напівпровідникові матеріали з донорними домішками?

А. Переважно діркову. Б. Як діркову, так і електронну. В. Переважно електронну.

8д. Чи виконується закон Ома для струму в газах?

А. Не виконується. Б. Виконується частково. В. Виконується.

9д.Анодний струм двохелектродної лампи дорівнює 0,32 А.Визначити кількість електродів, що випускає катод щосекунди

10в.Якому процесові відповідає відрізок ВС на графіку вольт-амперної характеристики несамостійного розряду в газах? Що відбувається в газі?

А.Сила струму в газі залишається постійною. Б. Із збільшенням напруги сила струму більше не росте, всі заряджені частинки, що утворюються

під час іонізації, досягають електродів. В. В газі перестали утворюватись іони.

ІІ варіант

1п. Які носії електричного заряду створюють електричний струм у електролітах?

А. Електрони і позитивні іони. В.. Електрони і позитивні і негативні іони. Б. Позитивні і негативні іони.

2п. Які дії електричного струму спостерігаються при проходженні його через метал?

А. магнітна, дія і нагрівання. Б. Хімічна дія і нагрівання.

В. магнітна дія.

3п.Як змінюється концентрація вільних носіїв зарядів у напівпровіднику з підвищенням температури?

А. Зменшується. Б. Не залежить від температури. В. Збільшується.

4с. Яке з перерахованих нижче явищ називається термоелектронною емісією?

А.Випромінювання електронів катодом під час нагрівання. Б.Вибивання електронів з катода під час бомбардування його позитивними іонами. В. Вибивання електронів під час теплового зіткнення нейтральних атомів.

5с. Як залежить електричний опір газу від температури?

А.З підвищенням температури збільшується . Б З підвищенням температури зменшується. В. Від температури не залежить.

6с. Який з графіків відповідає залежності опору металевого провідника від температури?

7д Який тип провідності мають напівпровідникові матеріали з акцепторними домішками?

А. Переважно діркову. В. Як діркову, так і електронну. Б. Переважно електронну.

8д.У водних розчинах солей, кислот і лугів утворюються позитивні та негативні іони. Чи отримує при цьому якийсь заряд електроліт?

А.Отримує заряд тих іонів, яких більше. Б. Отримує заряд , який постійно мінусовий В.Електроліт завжди нейтральний.

9д.Катод двохелектродної лампи щосекунди випускає 2,5*10 у 18 степені електронів. Який струм проходить через лампу?

10в Як зміниться маса міді, що виділяється на електроді за один і той же проміжок часу, який занурений в розчин мідного купоросу,якщо в одному випадку замінити вугільний анод мідним таких самих розмірів, а в другому вугільний катод мідним?

А.Не зміниться. Б.У першому випадку не зміниться, у другому- зросте.

В.В другому випадку не зміниться, у першому зросте.
^ Відповіді до тестів:

І варіант

ІІ варіант

1п-В

1п-Б

2п-В

2п-А

3п-А

3п-В

4с-Б

4с-А

5с-Б

5с-Б

6с-А

6с-А

7д-А

7д-А

8д-Б

8д-В

9д-0,32 Кл

9д-2,5*10 у 18 ст А

10в-Б

10в-А


ІV. Домашнє завдання:

1.Скласти кросворд з ключовим словом. Пояснити його, пов’язавши свою розповідь з пройденою темою.

2. Підготуватись до контрольної роботи:

а) повторити параграфи 11-21

б) повторити формули по слоанику

V. Підсумок уроку.

Експрес опитування «Що нового я дізнався на уроці?»

Наш урок підійшов до кінця

-Скажіть будь-ласка , що ми з вами робили сьогодні на уроці?

-Чи досягли ми мети, поставленої на початку уроку?

- Що сподобалось на уроці?

- що не сподобалось і ви хотіли б змінити?

Інтерактивна вправа «Килимок вражень»

Учні, виходячи з класу, прикріплюють на дошку «смайлики»-обличчя з різними виразами, які показують їхній настрій після уроку.

Схожі:

Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Урок гра урок захист творчих робіт учнів висновки список використаних...
Використання засобів інформаційних технологій навчання під час розв’язання стереометричних задач обчислювального характеру
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Урок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet»
Узагальнюючий урок по темі «Комп'ютерні мережі. Internet» рольова гра «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?»
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Що таке «Електричний струм»?
Електричний струм це впорядкований (тобто переважно в одному напрямку) рух заряджених частинок. Умовами для виникнення струму є
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Електричний струм. Закон Ома для д ілянки кола
Поглибити знання учнів про електричний струм, нагадати закон Ома для ділянки кола
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Тема : Повторювально узагальнюючий урок по темі «Стародавня Греція»
Мета: повторити та узагальнити матеріал з теми; формувати історичні поняття, навички роботи з історичною картою; виробляти вміння...
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Уроку Дата Тема уроку
Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідника, напівпровідника, діелектрика. Струм у...
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Урок читання у 1 класі
Тема: Закріплення звукового значення вивчених букв. Українська народна казка «Івасик – Телесик»
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Уроків Урок №1
Урок №1. Хто за чуже хапається, свого позбувається. Російська народна казка «Лисичка»
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Урок читання, проведений в 2 класі Підгірненської зош І-ІІІ ступенів...
Сьогодні у нас буде незвичайний урок. Ми помандруємо в цікаву подорож. На нашому шляху будуть: зупинка „Читайлики”, тунель скоромовок,...
Урок фізики в 11 класі Вчитель Литвиненко М. В. с. Варварівка 2012 р. Скажи І я забуду, Покажи І я запам\Урок має певну структуру та складається з 5 основних етапів
Вчитель має створити на уроці атмосферу безпеки треба пам ятати про те, що урок повинен бути позбавлений напруження. Тому урок ми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка