Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’
НазваНовоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’
Сторінка4/7
Дата конвертації07.06.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Інструкція 3.

Змоделюйте молекулу пропану. Для цього зі світлого пластиліну виготовте вісім кульок діаметром 2,4 мм - моделі атомів Гідрогену, а з темного - три кульки, діаметри яких у 1,5 раза більші за модель атома Гідрогену. Це приблизно передасть співвідношення розмірів атомів Гідрогену і Карбону. На поверхнях кульок – моделей атома Карбону - позначте чотири рівновіддалені по кутах тетраедрі точки. Кульки - моделі атома Карбону - з'єднайте сірниками. У решту позначених точок вставте сірники, на кінці яких приєднайте моделі атомів Гідрогену. Скільки сірників потрібно для моделювання хімічних зв'язків між атомами? Яка валентність Карбону в молекулі пропану? Перевірте, чи дорівнюють кути між зв'язками 109,5°. Підготуйте план складання моделі цієї молекули.

Інструкція 4.

Змоделюйте молекулу бутану. Для цього зі світлого пластиліну виготовте десять кульок діаметром 2,4 мм - моделі атомів Гідрогену, а з темного - чотири кульки, діаметри яких у 1,5 раза більші за модель атома Гідрогену. Це приблизно передасть співвідношення розмірів атомів Гідрогену і Карбону. На поверхнях кульок -моделей атома Карбону - позначте чотири рівновіддалені по кутах тетраедра точки. Кульки - моделі атома Карбону - з'єднайте сірниками. У решту позначених точок вставте сірники, на кінці яких приєднайте моделі атомів Гідрогену. Скільки сірників потрібно для моделювання хімічних зв'язків між атомами? Яка валентність Карбону в молекулі бутану? Перевірте, чи дорівнюють кути між зв'язками 109,5°. З'ясуйте, чи можливе обертання навколо зв'язків С-С. Підготуйте план складання моделі цієї молекули.

Інструкція 5.

Змоделюйте молекулу пентану. Для цього зі світлого пластиліну виготовте дванадцять кульок діаметром 2,4 мм - моделі атомів Гідрогену, а з темного - п'ять кульок, діаметри яких у 1,5 раза більші за модель атома Гідрогену. Це приблизно передасть співвідношення розмірів атомів Гідрогену і Карбону. На поверхнях кульок -моделей атома Карбону - позначте чотири рівновіддалені по кутах тетраедра точки. Кульки - моделі атома Карбону - з'єднайте сірниками. У решту позначених точок вставте сірники, на кінці яких приєднайте моделі атомів Гідрогену. Скільки сірників ви витратили для моделювання хімічних зв'язків між атомами? Яка валентність Карбону у молекулі пентану? Перевірте, чи дорівнюють кути між зв'язками 109,5°. З'ясуйте, чи можливе обертання навколо зв'язків С-С. Підготуйте план складання моделі цієї молекули.

Інструкції для «домашніх» груп

Порівняйте плани моделювання та моделі молекул метану, етану, пропану, бутану, пентану. У чому їх подібність і відмінність? Яка валентність Карбону в молекулах вуглеводнів? Чим зумовлена зигзагувата будова карбонового ланцюга? Чи можливе вільне обертання атомів навколо карбон-карбонових зв'язків? Поясніть, для чого моделюють молекули речовин.

^ ПРАКТИЧНА РОБОТА

У лабораторіях кисень звичайно одержують термічним розкладанням деяких пероксидів, солей деяких оксигеновмісних кислот (наприклад, KMnO4,  бертолетової солі — KClO3):

2KClO3 = 2KCl + 3O2 ↑

При 368 °C ця сіль плавиться, а близько 400 °C починає розкладатися. У присутності двокису марганцю MnO2 (каталізатор) температура розкладу знижується і реакція проходить легше.

У промисловості кисень добувають фракціонованою перегонкою рідкого повітря і електролізом води. З цією метою повітря спочатку скраплюють сильним охолодженням під великим тиском, а потім повільно випаровують з нього азот. Дуже чистий кисень добувають електролізом водного розчину гідроксиду натрію NaOH з застосуванням нікелевих електродів. При цьому на катодівідновлюються катіони Гідрогену, а на аноді окислюються гідроксильні аніони з виділенням кисню.

Електродні реакції можна позначити такими рівняннями:

Катод: 4H + 4e = 2Н2 ↑

Анод: 4ОН- — 4e = 2H2O + O2 ↑

Електролітичним способом кисень одержують і для промислових потреб, зокрема там, де є дешева електрична енергія.

^ ПРАКТИЧНА РОБОТА

ВИЗНАЧЕННЯ ТВЕРДОСТІ ВОДИ

Твердість води визначається кількістю розчинених у ній солей вугільної, сірчаної, хлор-водневої, фосфорної, азотної кислот, переважно кальцію і магнію. В деяких випадках твердість води зумовлена присутністю солей калію, нагрію, заліза (II), марганцю (II), алюмінію. Ці елементи в природних умовах потрапляють у воду внаслідок впливу вуглекислого газу на карбонатні мінерали або в результаті біохімічних процесів, що проходять у зволожених шарах ґрунту.

Практично розрізняють три види твердості: загальну, ліквідну і постійну. Загальна твердість - не твердість сирої води, зумовлена всіма сполуками кальцію і магнію (іноді заліза і марганцю), незалежно від того, з якими аніонами вони зв'язані. Постійна твердість - твердість води після одногодинного кип'ятіння. Вона викликана присутністю сульфатів і хлоридів кальцію, заліза, магнію, калію, натрію, тобто солей, які не дають осаду при кип'ятінні. Ліквідна твердість спричинена наявністю у воді гідрокарбонатів кальцію Са(НСО3)2, менше магнію Мg(НСO3)2, які видаляються при кип'ятінні, осідаючи на стінках посуду у вигляді накипу (СаСОз, МgСОз). Таким чином, ліквідна твердість є частиною загальної твердості, яку можна обчислити за різницею між загальною і постійною твердістю. Карбонатна твердість зумовлена присутністю у воді карбонатів і гідрокарбонатів кальцію і магнію (іноді калію, натрію, алюмінію, марганцю, заліза). При кип'ятінні гідрокарбонати кальцію і магнію розкладаються:

Са(НСО3)2=СаСО3 +Н20 + С02  ;

Мg(НСО3)2 МgНСО3 + Н20 + С02 ..

Карбонати кальцію і магнію, що утворилися, випадають в осад і тому вода втрачає частину твердості.

Карбонатна твердість часто збігається з ліквідною твердістю, але прирівнювати їх одну до одної не можна. При кип'ятінні ліквідовується переважно та частина карбонатної твердості, яка залежала від гідрокарбо­нату кальцію. При великій кількості у воді гідрокарбонату магнію різниця між карбонатною і ліквідною твердістю буває досить значною.

Твердість води залежить також від хімічного складу ґрунту, через який проходить вода, вмісту у воді оксиду вуглецю (IV), ступеня забруднення її органічними речовинами.

Загальна твердість води, згідно з ГОСТом 2874-82 "Вода питна", повинна бути не вище 7 мг,екв/дм3; для водопроводів, які подають воду без спеціальної обробки, при узгодженні з органами СЕС, допускається до 10 мг*екв/дм\. Дуже тверда вода має неприємний смак, може погіршувати протікання ниркокам'яної хвороби.

Метод ґрунтується на утворенні міцної комплексної сполуки трилону Б (двонатрієвої солі етилендіамідтетраоцтової кислоти - ЕДТА) з іонами кальцію і магнію. Визначення проводять титруванням проби трилоном Б при рН=10 в присутності індикатора.

Якщо у воду, яка містить іони кальцію та магнію, внести індикатор, що дає зафарбовану сполуку з цими іонами, то при додаванні трилону Б відбудеться зміна кольору в точці еквівалентності, тобто коли трилон Б зв'яже іони кальцію і магнію в міцний комплекс. За кількістю доданого розчину трилону Б визначають загальну твердість досліджуваної води.

а) Визначення загальної твердості води трилонометричним методом

Твердість води показує концентрацію в ній катіонів лужноземельних металів, перш за все кальцію та магнію. Ці елементи в природних умовах потрапляють у воду внаслідок впливу вуглекислого газу па карбонатні мінерали або біохімічних процесів, що проходять у зволожених шарах ґрунту.

Об'єм води для визначення загальної твердості повинен бути не менше
250 мл.      

Якщо визначення твердості не може бути проведене в день відбору проби, то відміряний об'єм води, розведений дистильованою водою 1:1, допускається залишати для визначення до наступного дня.

Проби води, призначені для визначення загальної твердості, не консервуються.

             Обладнання

1.  Колба на 250 мл;  2. Бюретка;  3. Проба води.

Реактиви

Для перевірки якості дистильованої води до 100 см3 додають 1 смбуферного розчину і 5-7 крапель індикатора. В чистій воді з'явиться спік з бузковим відтінком забарвлення.

^ 1. Буферний розчин10 г NН4СІ розчинити в дистильованій воді, додати 50 мл 25 %-го розчину аміаку (NН4ОН) і довести до 500 мл дистильованою водою. Перерахувати кількості на кінцевий об'єм 20 мл.

^ 2. Індикатор хромоген чорний. 500 мг хромогену чорного розчинити В 20 мл буферного розчину і довести об'єм етанолом в мірній колбі до 100 мл. Перерахувати кількості на кінцевий об'єм 5 мл. Розчин індикатора хромогену чорного стійкий протягом 10 діб. Допускається користування сухим індикатором. Для цього 0,25 г індикатора змішують з 50 г хлориду натрію, попередньо добре розтертого в ступці.

^ 3.  0,05 н водний розчин трилону Б (ЕДТА, М=292).

Хід аналізу

1. В колбу наливають 100 мл досліджуваної води, додають 5 мл буферного розчину та 7-8 крапель індикатора хромогену чорного. Забарвлення розчину - винне.

2.      Розчин титрують 0,05 н розчином трилону Б до переходу забарвлення в зелено-синє.

3.      Розрахунок проводять за формулою:

                        а• 0,05• 1000

x мг ек/вл  =                    

                                         V

де а - кількість трилону Б, використаного на титрування;

об'єм досліджуваної води, мл;

0,05 - нормальність титру.

б) Визначення кальцію трилонометричним методом із мурексидом

Обладнання та реактиви

1. Колба на 250 мл.

2.  Бюретка.

3.  Проба води.

4.  Буферний розчин.

5. Індикатор мурексид (300 мг мурексиду розчинити в 100 мл дистильованої води).

6.  0,05 н розчин трилону Б.

7.  2. н. розчин NаОН.

Хід аналізу

І. У колбу налити 50 мл досліджуваної води, додати 5 мл 2 н. NаОН та 4-5  крапель індикатора мурексиду. Забарвлення блідо-рожеве.

2.       Розчин титрують трилоном Б до появи бузкового забарвлення.

3.       Розрахунки проводять за формулою:

                        а• 0,05• 1000

x мг ек/вл   =                    

                                        V

де: а - кількість трилону Б, використаного на титрування;

об'єм досліджуваної води, мл;

0,05 - нормальність титру.

в) Визначення магнію за розрахунками

Вміст магнію визначають як різницю загальної твердості води і кальцію.
^ Хімічне очищення води

 

Хімічний процес очищення води, як правило, полягає в її хлоруванні чи озонуванні. Вкрай рідко, в особливих випадках, використовуються інші технології.

Вважається, що на даний момент спосіб очищення води хлоруванням вже застарів і поступово відходить в минуле, проте в Україні, як і раніше, він широко застосовується на великих станціях водопідготовки. Більшість розвинених країн для очищення води широко застосовують озонування. Проте дана технологія досить дорога та складна і також володіє певними недоліками.

Існують також і інші способи очищення води. Є спеціальні препарати, за допомогою яких можна обробляти невеликі об’єми забрудненої і спочатку непридатної для вживання води.

Фільтрація як спосіб хімічної водоочистки

Сенс фільтрації полягає в тому, що за допомогою деяких засобів (наприклад, іонообмінних смол) можна відокремити від рідини забруднюючі речовини та елементи і тим самим провести фізико-хімічне очищення води.

Проходячи через фільтр для очищення води, що містить слабко- і сильнокислотний катіоніти і аніоніти, рідина очищається за рахунок того, що при вступі в реакцію обміну, небажані елементи і частинки осідають на іонообмінних смолах.

Даний метод хімічної очистки води досить корисний тим, що він дозволяє виділити з рідини конкретні речовини і залишити ті елементи, які не потребують видалення.

 

Нейтралізація

Цей метод очищення води полягає в застосуванні нейтралізуючих речовин (соди, вапна, аміаку і так далі). Вступаючи у взаємодію із забруднюючими воду елементами, лужні реагенти дозволяють очистити рідину від різних кислот.

 

^ Фізичне очищення води

 Під фізичними способами очищення води мається на увазі якийсь фізичний вплив, що здійснюється на неочищену воду. Найпростішою фізичною технологією водоочищення можна назвати кип’ятіння. Кип’ятіння, з одного боку, повністю очищає воду від будь-яких хвороботворних організмів, проте з іншого боку, такий принцип очищення води не дозволяє позбавитися від різних хімічних забруднень і може застосовуватися лише в обмежених обсягах.

Інша технологія фізичної очищення – це опромінення води ультрафіолетом. Треба відзначити, що це актуальний і сучасний метод очищення води, який масово застосовується на великих об’єктах водоочищення. В процесі очищення води опроміненням знищуються всі шкідливі мікроорганізми, а вода при цьому не обробляється шкідливими для здоров’я хімікатами.

Механічні методи очищення води передбачають використання всіляких фільтрів. Фільтри бувають різні: грубі – для очищення води від крупного сміття та піску, і тонкі, дозволяють відфільтрувати дуже дрібний пил, а деякі механічні пристрої очищення води допомагають видалити навіть хімічні домішки і мікроорганізми.

 ^ Біологічні методи очищення води

 Біологічні методи очищення води полягають у тому, що мікроорганізми в процесі переробки органіки, яка є для них поживними речовиною, впливають на процеси окислення і відновлення різних органічних субстанцій. Подібні субстанції утворюють колоїдні системи або тонкі суспензії, розсіяні в каналізації. У ході такої переробки стічних вод, мікроорганізми очищають воду від твердих і рідких продуктів життєдіяльності людини і господарсько-побутових органічних забруднень.

Очисні системи, що реалізують біологічні методи очищення води умовно можна поділити на природні і штучні споруди.

Очисні системи, які працюють в наближених до природних умовах

Суть їх роботи полягає в тому, що очисні споруди фільтрують стічні води через ґрунт або водойми. Таким чином, за допомогою даних систем можна очищати як поля зрошення або фільтрації, так і природні проточні водойми (ставки, струмки і т.д.).

На відміну від штучних систем очищення води, тут мікроорганізми забезпечуються киснем, що поступає ззовні, без будь-яких додаткових способів аерації.

Очисні системи, що працюють в штучно створених умовах

Біологічні методи очищення води в даних системах полягають у тому, що мікроорганізми очищають стічні води в аеротенках, а також аеро- і біофільтрах. У процесі функціонування штучно створених систем, мікроорганізми можуть дихати киснем завдяки механічній аерації або дифундування кисню через поверхню вод, що очищаються (реаерації).

Таке очищення води більш інтенсивне, ніж та, що проводиться в природних умовах. Воно сприяє більш швидкому розвитку мікроорганізмів і, відповідно, сприятливо впливає на активність їх роботи.

Звичайно, при застосуванні нових методів очищення води вищеперелічені способи, для досягнення найкращого результату, як правило, комбінуються. Фільтри високотехнологічних пристроїв очищення води можуть поєднувати в собі і хімічні, і механічні, і біологічні принципи роботи.

Сучасні системи очистки води бувають, як правило, багатоступеневими, і в кожній ланці застосовується послідовно той чи інший метод очищення води від забруднень.

 ^ Фізико-хімічні методи очищення води

 Фізико-хімічні методи очищення води використовуються для знезараження рідини і ліквідації органічних частинок, що утворюють дрібнодисперсні і колоїдні маси в каналізаційних системах. Крім того, хімічна водоочистка дозволяє позбутися небажаних іонів, кислот і основ.

Фізико-хімічне очищення води ґрунтується на:

  • фільтрації та гіперфільтрації;

  • флокуляції та коагуляції;

  • нейтралізації;

  • деструкції.

Гіперфільтрація

Фізико-хімічне очищення води за допомогою гіперфільтрації, полягає в застосуванні методу зворотного осмосу. Суть процесу полягає в тому, що спеціальна мембрана дозволяє дуже ретельно відсіяти забруднюючі елементи і пропустити чисту воду. Гіперфільтрація як правило потребує попереднього механічного очищення води від великих часток.

Очищення води зворотним осмосом

Тонке очищення води зворотним осмосом полягає в роботі особливої ​​мембрани, яка затримує всі можливі домішки (органічні частки, бактерії, хімічні речовини та інші шкідливі домішки), що містяться у воді. Мембранні фільтри для очищення води дозволяють затримувати максимум небажаних речовин і пропускати при цьому чисту рідину.

Пори фільтра тонкої очистки води відсівають всі можливі частинки і елементи, але при цьому не розрізняють чи вони шкідливі. Відповідно, мембранна очистка води не дозволяє залишати необхідні речовини і видаляє всі підряд.

Таким чином, можна сказати, що фільтри тонкого очищення води дуже якісно очищають воду – вони позбавляють рідину від всіляких хімічних домішок і навіть від одновалентних іонів натрію і хлору. Очищення води за допомогою зворотного осмосу робить рідину дуже чистою, практично дистильованою.

Мембранні фільтри для очищення води обов’язково містять такий сорбент, як активоване вугілля. Це дозволяє здійснювати більш тонке очищення води, так як мембрана без сорбенту не зможе перешкодити проникненню мікроорганізмів і органіки з діаметром часток меншим ніж канали фільтруючої установки.

Мембранне очищення води вимагає попередньої механічної обробки.

Очищення води зворотним осмосом позбавляє рідину не тільки шкідливих, а й корисних елементів, що негативно позначається на загальній якості води та її споживчих властивостях.

Флокуляція й коагуляція

Флокуляція й коагуляція – фізико-хімічні методи очищення води, що викликають взаємодію хімічних елементів з колоїдними та дрібнодисперсними домішками. Це дозволяє очистити воду за допомогою вступу їх у відповідну реакцію. Після подібного очищення, у воді з’являться якісь «пластівці», які без перешкод можна механічно видалити або відфільтрувати.

Деструкція

Деструкція – це розклад небажаних речовин на цілком нешкідливі складові.

Електрохімічне очищення води

Електрохімічне очищення води базується на окисно-відновних реакціях і являє собою, власне, дію електричного струму на стічні води. Якщо говорити більш доступною мовою, можна сказати, що сильний струм ділить воду на «живу» і «мертву» і тим самим очищає її.

Електрохімічне очищення води досить економний спосіб. Проте за кордоном подібний метод не використовується для побутових вод, а застосовується виключно для промислового очищення води.

Електрохімічне очищення води дозволяє знищити всі мікроорганізми, але при цьому, воно може негативно вплинути на різні органічні речовини. У зв’язку з тим, що у воді можуть міститися абсолютно різні мікроорганізми і речовини, а точний аналіз стічних вод, як правило, не робиться, результат дії струму на цю воду ніхто передбачити не зможе. Відповідно, через непередбачуваність реакції речовин у воді, в ході її очищення можуть вийти не дуже безпечні сполуки.

Очищення води сріблом

Очищення води сріблом відоме людям вже багато століть і сприятливий вплив срібла використовується дуже широко. Бактерицидна дія металу пов’язана з тим, що іони срібла сполучаються з оболонками бактерій та їх ферментними системами і тим самим очищають воду.

Проте мало кому відомо, що очищення води сріблом – далеко не ідеальний спосіб дезінфекції. Справа в тому, що срібло – це не що інше, як важкий метал, і воно може зашкодити здоров’ю не менше, ніж свинець, кобальт та інші подібні, часом отруйні, речовини. Срібло може поступово накопичуватися в нашому організмі, що згодом може призвести до отруєння металом.

Очищення води сріблом може зупинити ріст бактерій. Саме такий бактеріостатичний вплив роблять дозволені концентрації срібла (50 мкг/л). Вбити мікроорганізми зможуть тільки дуже високі концентрації срібла, однак для очищення води вони заборонені. Крім того, деякі мікроорганізми нечутливі до срібла, тому, незалежно від обсягів використовуваного металу, вони будуть розмножуватися.

Відповідно, срібло не можна назвати ідеальним матеріалом для очищення води. Срібло більш доречне не для очищення, а для довгого зберігання води в різних віддалених від джерела води об’єктах, аж до космічних станцій. Також срібло можна використовувати для виробництва очисних фільтрів, створених із застосуванням активованого вугілля. В даному випадку срібло допоможе уникнути накопичення на фільтрі бактерій. Мікроорганізми дуже люблять органічні речовини, що накопичуються на фільтрі, а срібло дозволить запобігти їх росту.

Очищення води гідроциклонами

Очищення води гідроциклонами – метод використання спеціальних апаратів, здатних розділяти у воді високоабразивні матеріали, в залежності від їх розміру. Подібний метод очищення можна зустріти в промислових галузях. Використовуються гідроциклони для очищення стічних вод, а також для зневоднення різноманітних матеріалів.

Очищення води гідроциклонами полягає в тому, що спеціальний механізм, який складається з корпусу (конусоподібного резервуару), кришки, спеціального відводу, патрубка, отвору для зливу рідин і футеровки, розділяє різнорозмірні матеріали і очищає воду.

Процес очищення води виглядає наступним чином: через спеціальний отвір у верхній частині гідроциклону, патрубком і циліндричною частиною в корпус гідроциклону надходить рідина з сумішами і елементами. Далі, за рахунок обертання, вода в корпусі розділяється на два потоки – зовнішній і внутрішній. Потім відцентрова сила переміщує великі частки в зовнішній водний потік і виводить їх через спеціальну насадку в гідроциклоні. Внутрішні очищені водні потоки, у свою чергу, зливаються в резервуар. Для того, щоб дані процеси не зруйнували гідроциклон зсередини, в механізмі передбачена футеровка.

Очищення води гідроциклонами – досить простий і зручний спосіб позбавлення води від небажаних елементів і часток. Гідроциклони вельми довговічні і мало піддаються зносу або зовнішнім пошкодженням.

Конструктивні особливості гідроциклонів дозволяють використовувати механізми як самостійні агрегати, або застосовувати їх у складі систем водоочистки, які знезаражують воду в кілька етапів.
^ ПРАКТИЧНА РОБОТА

СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Зараз практично неможливо знайти справді чисту воду. Навряд чи можна назвати питною ту, яка тече з крана в багатьох великих містах. Однак, щоб зробити її такою, в більшості випадків достатньо скористатися фільтром або додати в неї деякі речовини.

Вам знадобиться

- фільтр,
- оцет,
- мед,
- чиста земля,
- глина.

Інструкція
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconБілопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа...
Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconБілопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа...
Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад №3
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconІнформація про заклад
Йосипівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconТопильнянський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний...
Топильнянський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів»
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconШаровечківський навчально-виховний комплекс
Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Школа української І польської культур
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconНавчально виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад №1...
«загальноосвітній навчальний заклад №1 I – III ступенів – дитячий навчальний заклад»
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconВсеукраїнський конкурс
Гуляйпільської районної ради Запорізької області Комсомольський навчально-виховний комплекс здійснює освітню діяльність з 1936 року....
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconІ. Загальні положення
Славутської міської ради 23 скликання від 27. 07. 2001 року “Про реорганізацію зош №2 І-ІІІ ступенів у навчально-виховний комплекс...
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconУ 2001 році зош №2 здобула статус Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня...
Приміщення школи побудоване у 1939 році І мало назву Славутська українська середня школа №8
Новоселицький навчально-виховний комплекс,, дитячий навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів’’ iconДосвіду
Шевченківського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Звенигородської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка