Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу
Скачати 90.21 Kb.
НазваПоложення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу
Дата конвертації28.06.2013
Розмір90.21 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії

загальноосвітнього навчального закладу
1. Загальні положення

Положення про навчальний кабінет фізики астрономії (далі - кабінет фізики) розроблено на основі “Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.07.2004 р. № 601.

Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінетів фізики згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами і є обов’язковим для їх організації в загальноосвітніх навчальних закладах (далі - заклади) незалежно від типу та форми власності.

Кабінетом вважається класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.

^ 2. Мета, завдання та основні форми організації

навчального кабінету фізики

2.1. Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за N 24 ( 24-2004-п ).

2.2. Завданням функціонування кабінету фізики є створення передумов для:

організації індивідуального та диференційованого навчання;

забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання;

організації роботи гуртків та факультативів;

проведення засідань шкільних методичних об’єднань;

індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з метою визначення стану його готовності до проведення занять і складається акт-дозвіл.

^ 3. Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету фізики

3.1 В кабінеті фізики створюють нормальні умови для трудової діяльності учнів і вчителя (див. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (надалі Правила), № 4 2002 р. серії “Фізика для фізиків” або спецвипуск № 1 п.4.1.9 – 4.1.10., п.4.2.1- 4.2.5., п.4.3.1.- 4.3.2.)

3.2. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

3.3. Робочі місця учнів у лабораторії - спеціальні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги (див Правила п. 4.1.4. )

3.4. Робоче місце вчителя фізики монтується на підвищенні, обладнується демонстраційним столом. Тумби стола оснащують спеціальними пристроями (ящиками) для зберігання інструментів, приладів, що використовуються для проведення дослідів. До демонстраційної частини стола (висотою 90 см) підводять електричний струм, воду і каналізацію. Робоча площа стола повинна бути покрита спеціальними матеріалами, стійкими до механічних та термічних пошкоджень. Біля демонстраційного стола, ближ­че до вікна під кутом до дошки ставиться невеликий пись­мовий стіл учителя.

3.5. Кабінет фізики забезпечується системою електрообладнання (див. Правила п.4.4.1-4.4-16) із загальних стаціонарних та спеціалізованих взаємозв’язаних електричних пристроїв і джерел, які вмикаються до мережі змінного трифазного струму (з фазною напругою 127В або 220В) та однофазного (від 5В до 250В), постійного струму з напругою від 0 до 100 В. У лаборантській встановлюється центральний щиток, від якого подається однофазний і трифазний струм на розподільний щиток, з випрямлячем і регулятором напруги (розміщеним поряд з класною дошкою).

До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться змінний електричний струм (до 42В).

3.6. У кабінеті розміщується класна (аудиторна) дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді. Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п’ять робочих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані. На окремих робочих площах може бути накреслена графічна сітка для побудови графіків

Одна з робочих площ може мати магнітну основу з кріпленнями для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, моделей тощо).

Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольором для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.

Поряд з класною (аудиторною) дошкою в кабінеті розміщують демонстраційні креслярські інструменти.

3.7. Лаборантське приміщення повинно мати вихід до кабінету та окремий вихід у коридор чи на подвір’я школи. Воно обладнується: секційними шафами для збереження приладів та лабораторного посуду, ящи­ками для зберігання таблиць, схем та інших наочних по­сібників, столом для підготовки дослідів, приладів і навчально-наочних посібників для занять, однотумбовим столом для роботи вчителя та лаборанта, столом з пристроями для зберігання матеріалів та інструментів для ремонту приладів. До лаборантської підводять електричний струм, воду, встановлюють відлив.

3.8. Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначаються назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

3.9. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою (додаток 1).

3.10. Матеріальні об’єкти (предмети) і матеріали, що витрачаються в процесі роботи (хімреактиви, посуд, міндобрива тощо) заносяться до матеріальної книги (додаток 2).

3.11. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

3.12. Кабінет фізики має бути забезпечений:

аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги;

первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України ( z0800-98 ) (див. Правила п.4.1.8., п 4.5.2.).

3.13. Вимоги пожежної безпеки визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом Міносвіти України і Головне управління Державної пожежної охорони МВС України від 30.09.98 N 348/70 ( z0800-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за N 800/3240 (із змінами і доповненнями).

^ 4. Навчально-методичне забезпечення навчального кабінету фізики

4.1. Навчально-методичне забезпечення кабінету складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників, типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

4.2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального обладнання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабінеті, лаборантьских приміщеннях по секціях меблів спеціального призначення.

4.3. У кабінеті фізики створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, картотека аудіовізуальних засобів, відеотека, картотека навчальних комп’ютерних програм, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

4.4. У кабінеті фізики має бути інструкція з безпеки та журнал проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

4.5. Додатково кабінет може бути оснащений:

підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;

фаховими журналами;

інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;

бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури;

матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;

інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень, фізичного практикуму тощо;

інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення саморобних засобів навчання.

^ 5. Оформлення навчального кабінету фізики

5.1. На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: “Кабінет фізики”.

5.2. Для оформлення кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

5.3. До постійних експозицій належать:

інструкція з безпеки (див. Примірну інструкцію з безпеки для кабінету фізики, № 1 2002 р. серії “Фізика для фізиків” або спецвипуск № 1);

портрети видатних учених;

таблиці сталих величин, основних формул;

системи вимірювання фізичних одиниць;

5.4. У секційних шафах кабінетів демонструються прилади, посібники тощо.

5.5. До експозицій змінного характеру належать:

виставка кращих робіт учнів;

матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;

додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема, про життєвий і творчий шлях учених, історія розвитку науки та техніки

результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

5.6. Для розташування експозицій використовуються змінні пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах.

5.7. Навчальний кабінет фізики повинен бути забезпечений метеорологічним куточком.

5.8. У кабінеті фізики створюється астрономічний куточок.

^ 6. Керівництво навчальним кабінетом

6.1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому навчальному закладу.

6.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

6.3. До обов’язків завідувача кабінетом належать:

складання перспективного плану оснащення кабінету;

забезпечення умов для проведення уроків;

сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету;

систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів;

забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей;

керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому практичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.

6.4. Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) - з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідеміологічної служби та пожежної охорони.

У відповідності до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 05.02.2001 N 45 ( z0146-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2001 за N 146/5337 і в межах, що належать до компетенції піклувальної ради, робота і матеріально-технічне оснащення навчального кабінету контролюється і спрямовується піклувальною радою загальноосвітнього навчального закладу.

6.5. За наказом директора закладу приміщення кабінету фізики може використовуватись для проведення уроків з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

6.6. Лаборант несе перед завідувачем кабінету відповідальність за належне зберігання навчального обладнання, навчально-наочних посібників, посуду, хімічних реактивів і матеріалів тощо.

6.7. До обов’язків лаборанта належать:

систематичне вдосконалення своїх знань, практичних умінь і навичок із забезпечення викладання навчального предмету;

забезпечення в приміщенні навчального кабінету чистоти повітря і порядку розміщення засобів навчання і шкільного обладнання;

сприяння справності навчального обладнання;

збереження в належному порядку протипожежних засобів і засобів першої медичної допомоги;

утримання навчального обладнання в робочому стані і забезпечення безпеки під час виконання учнями лабораторних і практичних робіт, фізичного практикуму;

дотримання вимог правил пожежної безпеки;

допомога вчителю в організації проведення демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт, позаурочної роботи з навчального предмету;

щоденне наведення загального порядку в лабораторії, дотримання вимог з техніки безпеки під час закриття кранів для води, вимикання струму на розподільному щиту, освітлення, нагрівальних приладів, миття лабораторного посуду тощо.

Схожі:

Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconПоложення про раду загальноосвітнього навчального закладу
Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (додається)
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconТипове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconРекомендації щодо заповнення паспорту бібліотеки загальноосвітнього...
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Паспорт) заповнюють всі загальноосвітні навчальні заклади державної...
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconРекомендації щодо заповнення паспорту бібліотеки загальноосвітнього...
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Паспорт) заповнюють всі загальноосвітні навчальні заклади державної...
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconОрієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу на рік
Про розподіл обов’язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconСучасний навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти: наказ...
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconРегламентуючої документації, що затверджується директором закладу
Затвердити Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України (додається)
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу
Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи І регламентуючої документації, що затверджується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка