Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
НазваМіністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
Сторінка8/8
Дата конвертації07.03.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Зміст звіту1. Формулювання мети досліджень.

2. Основні співвідношення, покладені в основу програми.

3. Програма і результати розрахунків у вигляді графіків.

4. Короткі висновки по результатах досліджень.

Контрольні запитання
1. Дайте визначення оптимізації, сформулюйте її мету і завдання.

2. Поясніть способи складання цільової функції.

3. Поясніть критерії оптимальності, відзначте їхні особливості.

4. Поясніть способи обліку обмежень на зміну параметрів, які вар’їруються при оптимізації.

5. Приведіть класифікацію методів безумовної мінімізації.

6. Поясніть основні методи мінімізації одновимірних функцій.

7. Поясніть метод найшвидшого спуска за допомогою геометричної побудови траєкторії пошуку.

8. Поясніть алгоритм методу Ньютона - Рафсона.

Перелік використаних джерел
Основний перелік
1. Влах И., Сингхал К. Машинные методы анализа и проектирования электронных схем. – М.: Радио и связь, 1988.

2. Калабеков В.А., Лапидус В.Ю., Малафеев В.М. Методы автоматизированного расчета в технике связи. – М.: Радио и связь,1990.

3. Автоматизация схемотехнического проектирования. Под ред. В.Н. Ильина.- М.: Радио и связь, 1987.

4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: „Основи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури” для студентів спеціальності 7.090701 – «Радіотехніка» усіх форм навчання

/ Л.М. Карпуков, С.М. Романенко, ЗНТУ, 2006.
Додатковий перелік
1. Чуа Л.О., Пен-Мин-Лин. Машинный анализ электронных схем. -М: Энергия. 1980.

2. Диалоговые системы схемотехнического проектирования. / Под ред. В.И. Анисимова. М.: Радио и связь, 1988.

Фидлер А.К., Найтингейл К. Машинное проектирование электронных схем М.: Высшая школа, 1985.

3. Нерретер В. Расчет электрических цепей на персональных ЭВМ.: Энергоатомиздат, 1991.
Додаток|застосування|
^ ІНТЕРФЕЙС СИСТЕМИ MATHCAD
Призначений для користувача інтерфейс системи MATHCAD| це набір графічних методів, що дозволяють легко управляти системою, використовуючи мишку або клавіатуру.

Інтерфейс системи представлений|уявлений| на рис. 1.1 Він складається із стандартних елементів ОС Windows|, що включають:

 • поточне вікно;

 • головне меню;

 • панель інструментів;

 • вбудований текстовий редактор;

 • рядок стану|достаток|.

Рисунок 1.1 – Робоче вікно системи MATHCAD|
Перший рядок на рис. 1.1 – заголовок вікна, що містить|утримувати| ім'я відкритого|відчиненого| або створеного документа у вікні редактора. Після|потім| знаку двокрапки в заголовку указується|вказується| номер документа відкритого|відчиненого| в системі MATHCAD|.

^ Другий рядок містить|утримувати| головне меню.

Третій і четвертий рядки – панелі інструментів Standard| і Formatting|, що забезпечують швидкий доступ до основних|основний| операцій при роботі з|із| файлами, робочими листами і документами.

^ Четвертий рядок – панель інструментів Math| (Математика). Містить|утримувати| набір піктограм|піктограма| (ікон), що забезпечують відкриття|відчинення| панелей для введення в робочий лист|аркуш| шаблонів математичних операторів і символів математичних операцій.

П'ятий рядок – рядок стану|достаток|, вона знаходиться|перебувати| в нижній частині|частка| вікна, в ній указується|вказується| поточний стан|достаток| системи і виводяться різні підказки.
^ 1.1 Основні|основний| правила створення|створіння| текстових і обчислювальних блоків
Система MATHCAD| містить|утримувати| текстовий, формулярний| і графічний редактори. Кожен їх цих редакторів призначений для програмування блоків відповідного типу|тип|.

Звернення до блоків в процесі обчислень|підрахунок| проводиться|виробляється,справляється| строго|суворо| в певному порядку|лад| – відрядковий|порядковий| зверху вниз.

Перед складанням блоку необхідно встановити курсор у вигляді червоного хрестика у вільне місце|місце-миля| екрану.

^ Види курсорів:
Види курсорів:

маленький червоний хрестик – цей тип курсора показує місце|місце-миля|, з якого можна почати|розпочати,зачати| побудову|шикування| блоку, він активізується тільки|лише| поза|зовні| блоком, тобто на вільній області екрану;

лінія (маркер), показує місце|місце-миля| введення;

кутовий курсор, використовується для позначення окремих частин|частка| в блоці обчислення|підрахунок|.

^ Текстовий блок. Текстовий блок використовується для складання коментарів до обчислень|підрахунок|. Для створення|створіння| текстового блоку слід натиснути|натискувати| кнопку на клавіатурі, або скористатися командою меню Insert/Test Region|. Установка параметрів шрифтів проводиться|виробляється,справляється| за допомогою меню Format|.

Меню ^ Insert/Math Region| дозволяє вставляти формули в текстову область.

Обчислювальний блок. Для введення формул досить встановити курсор у вигляді червоного хрестика у вільне місце|місце-миля| екрану. Кожна формула – окремий обчислювальний блок. Одна формула може бути розташована|схильний| в декількох рядках. Перехід на наступний|такий| рядок забезпечується натисненням клавіш CTRL+ENTER|.

Для побудови|шикування| графіків слід встановити курсор у вигляді червоного хрестика у вільне місце|місце-миля| екрану і скористатися панеллю інструментів Graph| (Графіки).
1.2 Панель інструментів Math| (Математика)


– Calculator (Арифметика).

– Evaluation (Рівність).

– Graph (Графіки).

– Matrix (Матриці|матриця|).

– Calculus (Математичний аналіз).

– Boolean (Логіка).

– Programming (Програмування).

– Greek (Грецький алфавіт).

– Symbolic (Символьні обчислення|підрахунок|).

1.2.1 Calculator (Арифметика)

 • sin|(x),cos|(x),tan|(x) - тригонометричні функції;

 • ln|(x), log|(x) – натуральний і десятковий логарифми;

 • n! - факторіал цілого числа

 • i - уявна одиниця;

 • |x|| - абсолютне значення числа;

 • - квадратний корінь з|із| числа;

 • - корінь n-го| ступеня|міра| з|із| числа;

 • ex| - експонента;

 • - зворотне значення числа;

 • ( ) - відкриваюча|відчиняюча| і закриваюча|зачиняюча| дужки;

 • x2| - квадрат числа;

 • xy| - ступінь|міра| числа;

 • - шаблон для операції множення на дріб;

 • := - знак локального привласнення змінній значення;

 • = - знак виведення результату.

^ 1.2.2 Evaluation| (Рівність)

 • = - знак виведення результату;

 • := - знак локального привласнення змінній значення;

 • - знак глобального привласнення змінній значення;

 • - знак рівності при символьних обчисленнях|підрахунок|;

 •  — знак рівності при символьних обчисленнях|підрахунок| з використанням ключового|джерельний| слова;

 • fx,xf,xfy,xfy| — кнопки завдання|задавання| власних операторів.

^ 1.2.3 Matrix| (Матриці|матриця|)

 • - вставка матриці|матриця| або вектора (номер індексу першого|перший| елементу вектора або матриці|матриця| задається за допомогою службової змінної ORIGIN|, за умовчанням її значення рівне 0, тобто нумерація елементів починається з нуля|нуль-індикатор,нуль-множина,нуль-последовність,нуль-елемент|);

 • - вказівка значення індексу елементу вектора (для вказівки індексів рядка і стовпця елементу матриці|матриця| їх значення записуються|занотовуються| через кому);

 • - обчислення|підрахунок| зворотної матриці|матриця|;

 • - обчислення|підрахунок| визначника матриці|матриця|;

 • - векторизація матриці|матриця| М|м-код|, тобто виконання заданої скалярної операції над всіма елементами матриці|матриця|;

 • - виділення стовпця матриці|матриця|;

 • МТ – транспонування матриці|матриця|;

 • n..m - інтервал зміни значень змінних і індексів.

^ 1.2.4 Calculus| (Математичний аналіз)

 • - обчислення|підрахунок| похідної функції першого|перший| і n-го| порядків|лад|, функція указується|вказується| у верхньому осередку|чарунка,вічко,комірка|, аргумент в нижней|, порядок|лад| в середньому осередку|чарунка,вічко,комірка|;

 • — символ бесконечности; • , - невизначений|неозначений| і визначений інтеграли;

 • , - обчислення|підрахунок| суми математичного виразу|вираження| по змінній, ім'я якої указується|вказується| в нижньому осередку|чарунка,вічко,комірка|, межі підсумовування задаються в робочому листі|аркуш| або в нижньому і верхньому осередках|чарунка,вічко,комірка|;

 • - обчислення|підрахунок| твір|добуток| математичного виразу|вираження| по змінній, ім'я якої указується|вказується| в нижньому осередку|чарунка,вічко,комірка|, межі твору|добуток| задаються в робочому листі|аркуш| або в нижньому і верхньому осередках|чарунка,вічко,комірка|; • , , - обчислення|підрахунок| межі функції в крапці|точка,точка-тире|, правосторонньої і лівобічної|лівосторонній| меж

^ 1.2.5 Boolean (Логіка).

 • = - логічне равно;

 • >,< - більше, менше;

 • ≥, ≤ - більше або рівно, менше або рівно;

 • ≠ - не рівно;

 •  - логічне заперечення;

 •  - логічне і;

 •  - логічне або;

 •  - що виключає або.


^ 1.2.6 Graph (Графіки).

Панель інструментів для побудови|шикування| двовимірних і тривимірних|трьохмірний,тримірний| графіків і діаграм. У першому|перший| рядку панелі розміщені:

піктограма побудови|шикування| двовимірного графіка в декартовій системі координат;

піктограма проглядання ділянок двовимірного графіка;

піктограма трасування двовимірного графіка з|із| виведенням значень функції і аргументу в точках графіка.

.
^ 1.2.7 Programming (Програмування)

Панель інструментів для створення|створіння| програмних блоків з використанням загальноприйнятих операторів програмування:

 • for| – оператор циклу з|із| фіксованим числом циклів;

 • while| – оператор циклу із|із| заданою умовою припинення циклів;

 • if| – оператор умовного переходу|перехід|;

 • otherwise| – оператор альтернативного вибору;

 • break| – оператор переривання циклу;

 • continue| – оператор продовження циклу;

 • return| – оператор повернення;

 • on| error| – оператор обробки помилок|помилка|;

 •  - символ локального привласнення;

 • Add| Line| – оператор вставки в робочий лист|аркуш| шаблону для програмного блоку.

^ 1.2.8 Symbolic| (Символьні обчислення|підрахунок|)

Панель для введення команд символьних обчислень|підрахунок|, в процесі яких здійснюються аналітичні перетворення математичних виразів і знаходження рішень|розв'язання,вирішення,розв'язування| в аналітичній формі|форма|. Команди символьних обчислень|підрахунок| дозволяють отримувати|одержувати| в аналітичній формі|форма| вирази похідних, інтегралів, виконувати розкладання функцій в ряд|лава,низка| Тейлора, здійснювати пряме і зворотне перетворення Фурье, Лапласа, а також проводити|виробляти,справляти| ряд|лава,низка| інших математичних операцій.

1.3 Вбудовані функції і оператори
У MathCADе| визначена велика кількість функцій і операторів. Введення функцій можна здійснити за допомогою команди Function| (комбінація клавіш Ctrl+E|) з|із| меню Insert|. Вікно вставки вбудованих функцій можна також активізувати за допомогою піктограми|піктограма| f(x) на панелі інструментів (третій рядок на рис.1.1).
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Національний технічний університет України
Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія автоматичного управління ” для студентів напрямку 0906 Електротехніка....
Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни “Аудит І фінансово-управлінський облік (з використанням комп’ютерних технологій)”...
Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни Донецький Національний Технічний Університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та самостійної роботи по курсу "Web-технології" (для студентів спеціальності 091502)....
Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни гуманітарний університет
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “системи штучного інтелекту”
Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України Запорізький національний технічний...

Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Управління проектами енерговикористання» для студентів за напрямом 0000 -«Специфічні...
Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Основи системного ана­лізу” для сту­дентів всіх форм нав­чан­ня спе­ці­альності...
Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки України дніпродзержинський державний...
Методичні вказівки до виконання курсового проекту “Розрахунок регенератора мартенівської печі” для студентів 3-го курсу спеціальності...
Міністерство освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний...
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка