Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи
Скачати 89.75 Kb.
НазваЩасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи
Дата конвертації12.07.2013
Розмір89.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК

Інтелектуальна гра, 10—11 класи

Гра допомагає у розвитку пізнавальної активності учнів; вчить зосереджуватися, самостійно мислити, орієнтуватися у незвичайних ситуаціях. Вона поповнює запас уявлень, розвиває увагу, фантазію та навички спілкування.

У грі беруть участь дві збірні команди по 4—6 учнів з різних класів.

Правила аналогічні правилам телеверсії гри.
План проведення гри

 1. Представлення команд та журі.

 2. Гейм 1 «Далі, далі...». Ко­мандам ставлять по 20 запи­тань, для відповіді на кожне з них відводиться не більше 3 с. За кожну правильну відповідь — 1 бал.

 3. Гейм 2 «Заморочки з діж­ки». Кожна команда вибирає по два завдання.

 4. Гейм 3 «Темна конячка». Командам ставиться по одному запитанню.

5. Конкурс капітанів.

 1. Гейм 4 «Гонка за лідером». Команди відповідають на якомога більше запитань за 3 хв.

 2. Підбиття підсумків гри, на­городження переможців, актив­них учасників із зали.

Гейм 1 «Далі, далі...»

Команда 1

 1. Реакція обміну між кисло­тою та основою. {Нейтралізації.)

 2. Умовний запис складу речо­вини. (Хімічна формула.)

 1. Речовини, що прискорю­ють хімічні реакції, але самі в ній не використовуються. (Каталі­затори.)

 2. Явища, у ході яких відбува­ються перетворення одних речо­вин на інші. (Хімічні.)

 3. Вид хімічного зв'язку у мо­лекулі азоту. (Ковалентний непо­лярний.)

 1. Найменша частинка речови­ни, яка зберігає її хімічні власти­вості. (Молекула.)

 2. Одиниця вимірювання кіль­кості речовини. (Моль.)

8. Вода у твердому стані. (Лід.)

9. Формула нітратної кислоти. (ЮІО,.)

 1. Характер властивостей ос­нови А1 (ОН)3. (Амфотерний.)

 2. Валентність гідроксильної групи. (/.)

 3. Найпоширеніший елемент на Землі. (Оксиген.)

 1. Автор витискувального ряду металів. (М.М. Бекетов.)

 2. Найактивніший неметал. (Фтор.)

 3. Реакції, внаслідок яких виді­ляється теплота. (Екзотермічні.)

 4. Чому дорівнює відносна атомна маса Гідрогену? (/.)

 5. Об'єм одного моль газу за нормальних умов. (22,4 л.)

 6. Речовини, розчини і роз­плави яких проводять електрич­ний струм. (Електроліти.)

 7. Кількість груп у періодичній системі хімічних елементів. (8.)

20. Процес руйнування металів під впливом зовнішнього середовища. (Корозія.)

Команда 2

 1. Реакції, внаслідок яких з однієї речовини утворюється де­кілька інших. (Розкладу.)

 2. Явище, у результаті якого змінюється агрегатний стан речо­вини. (Фізичне.)

3. Складні речовини, що складаються з двох елементів, один з яких Оксиген. (Оксиди.)

 1. Найлегший газ. (Водень.)

 2. Оксид Гідрогену. (Вода.)

 1. Реакції, внаслідок яких із кількох речовин утворюється одна. (Сполучення.)

 2. Солі сульфатної кислоти. (Сульфати.)

 3. Речовини, що складаються з атомів одного хімічного елемен­та. (Прості.)

 4. Найменша електронейтральна частинка речовини. (Атом.)

10. Розчинні у воді основи. (Луги.)

 1. Валентність Оксигену. (//.)

 2. Найпоширеніший елемент Космосу. (Гідроген.)

 3. Автор періодичного зако­ну. (Д.І. Менделєєв.)

 4. Вид хімічного зв'язку між йонами. (Йонний.)

 5. Реакції, внаслідок яких по­глинається тепло. (Ендотер­мічні.)

 6. Валентність Гідрогену. (/.)

 7. Яких хімічних елементів більше у періодичній системі? (Металічних.)

 8. Якого газу в повітрі біль­ше? (Азоту.)

 9. Реакції, що відбуваються зі зміною ступеня окиснення. (Окисно-відновні.)

 10. Здатність атомів, приєдну­вати електрони інших елементів. (Електронегативність.)

Гейм 2 «Заморочки з діжки»

Команда 1

1. Знайдіть помилки в уривку з роману.

«Дах у хатині був худий, зі стелі падали дощові краплі, але у вогнищі слабо мерехтіло голубу­вате полум'я... кінці хворосту тліли голубуватим вогнем. Про фосфор, займистий від води, вони не пригадали, їм було не до хімії...» (РА Штільмарк «Спадкоє­мець з Калькутти».) (Фосфор не запалюється від води. Навпаки, щоб уникнути окиснення, фосфор зберігають під водою.)

2. Про яку речовину йдеться?
Якщо вірити стародавньому історикові, то за часів походу Олександра Македонського до Індії офіцери його армії хворіли на шлунково-кишкові захворювання набагато рідше, ніж солдати. їжа і напої у них були однакові, а ось посуд різний. З якого чудодійного металу був виготовлений офі­церський посуд? (Срібло.)

Команда 2

1. Знайдіть помилки в уривку із роману.

«Ви знаєте склад морської води?... У ній хлористий натрій. Далі, в ній містяться в невеликій кількості хлористий магній і хло­ристий кальцій, бромистий магній, сірчанокислий магній, сірчана кислота і вуглекислий кальцій...» (Жюль Верн «Двад­цять тисяч льє під водою».) (Сірчаної (сульфатної) кислоти в морській воді немає. Ця вода має лужне середовище.)

2. Про яку речовину йдеться?

Тверду хімічно чисту речови­ну розплавили. Отримана прозо­ра рідина бурхливо реагує з луж­ними металами, взаємодіє з ба­гатьма оксидами. При взаємодії з кислотами і лугами нових речо­вин не утворює. Ні розплав речо­вини, ні його розчин не проводять електричний струм. (Вода.)
^ Гейм 3 «Темна конячка»

Команда 1

У 1862 р. шведський хімік Альфред Нобель приступив до про­мислового виробництва якоїсь ре­човини на фабриці під Стокголь­мом. У 1864 р. на фабриці стався вибух, після чого Нобель знайшов спосіб зробити цю речовину без­печною в обігу. Назвіть речовину. (Нітрогліцерин.)

Команда 2

Причиною загибелі екіпажу океанського парусника «Мальбо-ро» в 1890 р. стала деяка речови­на. Корабель не отримав ніяких пошкоджень, але, втративши ке­рування, довго блукав в океані. Ця сполука зустрічається у складі вулканічних і вихлопних газів. Назвіть речовину. (Чадний газ.)
^ Конкурс капітанів

Команда І

 1. У XVII—XIX ст. у Росії цю хімічну речовину називали «соло­ний спирт, морська кислота». У 1970 р. російський академік Лаксман ввів для цієї речовини назву, якою ми користуємося і зараз. Що це за речовина? (Соляна кислота.)

 2. На реставрацію великої дзвіниці Києво-Печерської лаври у 1956—1962 pp. пішли тонни цег­лин, пиломатеріалів, цементу, металоконструкцій. А найголовні­ше 3 кг 275 г.... Чого? (Золота.)


Команда 2

 1. Цей матеріал був винайде­ний як дороге пакування, зокре­ма, для цінних подарунків, квітів, ювелірних виробів. Нині він став мало не головним сміттям плане­ти. (Целофан!)

 2. Назва якого природного ма­теріалу утвориться з двох індіансь­ких слів — «дерево» і «плакати»? (Каучук.)


Гейм 4 «Гонка за лідером»

Команда 1

 1. Скільки періодів у періо­дичній системі? (7.)

 2. Атоми якого металічного елемента входять до складу гемо­глобіну крові? (Ферум.)

 3. Явище, при якому один хімічний елемент утворює кілька простих речовин. (Алотропія.)

 4. Які речовини називаються лугами? (Розчинні у воді основи.)

 1. Заряд електрона. (Негатив­ний.)

 2. Формула чадного газу. (СО.)

7. Найтвердіший з металів. (Хром)

 1. Речовини, які мають однако­вий якісний і кількісний склад. (Ізомери)

 2. Позитивно заряджений елек­трод. (Анод)

 3. Який елемент входить до скла­ду усіх органічних сполук? (Карбон)

 4. Що таке «царська горілка»? (Суміш НNO3 і НС1.)

 5. Оксиди, які викликають кислотні дощі. (S02,2,С02)

 6. Продукт реакції полімери­зації етилену. (Поліетилен)

14. Назва групи-С6Н5. (Феніл.)

15. Який метал має антибактеріальну дію? (Срібло)

16. Карболова кислота. (Фенол.)
Команда 2

 1. Рідкий за звичайних умов метал. (Ртуть)

 2. Хімічний зв'язок за рахунок спільних електронних пар. (Кова­лентний)

 3. Алотропна модифікація Оксигену. (Озон.)

 4. Негативно заряджений елек­трод. (Катод)

 5. Назва водного розчину амі­аку. (Нашатирний спирт.)

 6. Яке молоко не можна пити? (Вапняне)

7. Болотний газ. (Метан)

 1. Валентність кислотного за­лишку хлоридної кислоти. (/.)

 2. Які метали можна підпалити холодною водою? (Лужні.)

 1. Явище, яке пояснює вели­ку кількість органічних сполук. (Ізомерія.)

 2. Які катіони обумовлюють твердість води? (Са2+, Мg2+.)

 3. Тип гібридизації ацетиле­ну, (sр.)

 4. Натрієві або калієві солі ви­щих жирних кислот. (Мила.)

 1. Вуглевод — альдегідо-спирт. (Глюкоза.)

 2. Органічні амфотерні спо­луки. (Амінокислоти)

 3. Елемент, що віддає елек­трони під час хімічних реакцій. (Відновник.)


Схожі:

Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconЩасливий випадок хімічна гра
Перший тур гри передбачає відповіді кожної команди на запи­тання, підготовлені заздалегідь командою-суперником
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи icon«щасливий випадок» Інтелектуальна гра з біології
Мета: учити учнів самостійно мислити, розвивати навички міжособистісного спілкування й виховувати любов до рідної природи, бережливе...
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconГеографічна гра «Щасливий випадок»
Мета гри – дає можливість перевірити рівень засвоєних знань,виявити вміння застосовувати набуті знання, розвивати інтерес І пізнавальну...
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconУрок-гра «Щасливий випадок»
Учасниками гри є учні 7 класу. Склад команд необхідно сформувати заздалегідь,придумати назву команд,намалювати емблеми й підготувати...
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconТема: Щасливий випадок Мета
У конкурсі беруть участь дві команди по 5 учнів у кожній. Після кожного гейму журі підводить підсумок, за кожну правильну відповідь...
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconМетою цього позакласного заходу є розвиток мислення й зв'язного мов­лення...
М. В. Гоголя. Проводиться цей захід у формі літера­турної гри, в котрій використовуються прийоми популярної телепередачі «Щасливий...
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconОбладнання: комп’ютер(магнітофон); диск (касета) із записами мелодій,...
М. В. Гоголя. Проводиться цей захід у формі літера­турної гри, в котрій використовуються прийоми популярних телепередач: «Щасливий...
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconУрок математики в 3му класі Математична гра «Хто швидше»
Серед засобів виховання компетентності особливе місце посідає гра. Гра це особливий вид діяльності, в якому важливим є не тільки...
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconДидактична гра «Порахуй годинники»
Дидактична гра «Напишемо літери за годинниковою стрілкою та проти» (крейдою на асфальті)
Щасливий випадок І нтелектуальна гра, 10—11 класи iconПравила всеукраїнської гри «Соняшник»
«Соняшник» – щорічна гра з української мови, літератури та українознавства (далі – Гра)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка