Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку
Скачати 30.61 Kb.
НазваТема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку
Дата конвертації12.07.2013
Розмір30.61 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали

Цілі уроку: ввести поняття про різноманіття речовин; дати початкову класифікацію елементів на метали

й неметали, їх поширення в природі; навчити розрізняти металічні й неметалічні елементи за їх положенням у періодичній системі; показати істотну відмінність фізичних і хімічних власти­востей металів і неметалів.

Тин уроку: комбінований.

Форми роботи: бесіда, евристична бесіда, розповідь, демонстра­ція, самостійна робота.

Обладнання: зразки металів і неметалів, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, кристаліч­ні ґратки натрій хлориду, алмаза, вуглекислого газу, колекція «Метали».
^ ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань

Чотири учні описують на дошці будову атома.1. Скільки елементів знаходиться в періодичній системі? (Сто десять)

2. Які елементи зустрічаються переважно в космосі? (Н, Не)

3. Які елементи першими стали відомими людям? (Au, Ag, Cu, Fe, Sn, Pb, Hg)

4. Хто може пояснити, чому саме ці елементи першими навчилася ви­користовувати людина? (Тому Що вони зустрічалися у вільному стані, тобто не у вигляді сполук)

5. Речовин на Землі набагато більше, ніж елементів. Чому? (Елементи утворюють сполуки — молекули)

6. З яких частинок може складатися речовина? (Атоми, молекули, йони)

^ Розповідь учителя

Розгляньмо кристалічні ґратки.

Алмаз: у вузлах ґраток атоми Карбону С.

Вуглекислий газ: у вузлах ґраток молекули карбон (ІІ) оксиду С02.
Натрій хлорид: у вузлах ґраток йони — катіони Натрію Na+ та аніони ХлоруCl.

Отже, речовини можуть складатися як з окремих атомів, так і з мо­лекул, або заряджених частинок — йонів.

Тому


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Будова речовини залежить від природи хімічних елементів, що його утворюють.

Перша класифікація хімічних елементів за властивостями передба­чає їх поділ на метали й неметали.

Демонстрація 9. Розгляд зразків металів і неметалів.

Розгляньмо колекцію «Метали».

1. Які загальні властивості мають метали?

  • Металевий блиск;

  • сірі (крім міді); тверді;

  • проводять електричний струм.

2. Розгляньмо зразки неметалів: сірка, графіт, ампула з кристалами I2. Додамо наші знання проN2 і O2

  • Крихкі;

  • тверді або газоподібні;

  • різні властивості. Запишемо приклади:Розгляньмо діаграму поширення елементів (урок 6).

1. Яких елементів у космосі більше — металів чи неметадів? (Немета­лів — Н, Не)

2. Частка яких елементів більша в земній корі — металів чи неметалів? (Неметалів:

3. А які елементи містяться в повітрі? (Неметали Нітроген, Оксиген у складі речовин Н2, О2)

А тепер подивімося в періодичну систему. Умовна діагональ від Бору до Астату поділяє періодичну систему на дві частини: у нижній частині та­блиці ліворуч від діагоналі знаходяться елементи-метали, а у верхній лівій частині знаходяться елементи-неметали (крім елементів побічних груп).

Відомі також елементи, що в сполуках виявляють властивості як ме­талів, так і неметалів. Вони називаються перехідними елементами. До них належать, наприклад, Ре, Gе та інші.

Окрема група елементів — це елементи головної підгрупи VIII гру­пи: Не, Ne, Аг, Кг, Хе, Rn. Їх називають інертними, або благородними, елементами, оскільки вони не виявляють ні властивостей металів, ні властивостей неметалів.

^ 3. Робота в парах

Запропонуйте по п'ять прикладів елементів металів і неметалів з пе­ріодичної системи.

Обміняйтеся знаннями і перевірте з допомогою періодичної систе­ми, чи правильно виконане завдання в сусідніх пар.

^ IV. Підбиття підсумків

Оцінимо роботу пар. Підіб'ємо підсумки уроку, уточнимо:

• На які дві групи поділяються хімічні елементи?

• Як розрізнити за положенням у періодичній системі металеві й неметалічні елементи?

• Чи можна за властивостями— хімічними чи фізичними— розрізни­ти, метал чи неметал?

V. Домашнє завдання

Прочитати параграф, відповісти на запитання.

Творче завдання. Скласти таблицю відмінностей фізичних власти­востей металів і неметалів. на підставі матеріалу підручника і своїх спо­стережень.

Схожі:

Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconТранспорт речовин І випаровування води. Цілі уроку
Цілі уроку: вивчити закономірності руху води й розчинених у ній мінеральних речовин по
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconТема:” Метали І неметали. “
Мета квк- формування наукового світогляду та розширення кругозору учнів: розвиток мислення, пам’яті та фантазії; виховання наполегливості,...
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconТема. Прості та складні речовини Цілі
Цілі: поглибити знання учнів про класифікації ре­човин за складом їх молекул; дати поняття про прості та складні речовини; навчити...
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку icon7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета
Форми роботи: гра-аукціон. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconТема. Речовини. Чисті речовини та суміші Цілі уроку
Цілі уроку: повторити відомості про речовини, суміші та їхні властивості; навчити учнів розрізняти фізичні
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconЩо ж таке поняття метали І які основні відмінності їх від інших речовин?
Як І всі інші речовини метали складаються з атомів, які мають позитивно заряджене ядро навколо, якого знаходяться на різній відстані...
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconТема. Поняття про періодичну систему хімічних еле­ментів Д. І. Менделєєва Цілі уроку
Цілі уроку: ознайомити учнів з будовою періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва; сформувати початкові навички визначення...
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconТема. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення...
Лабора­торним устаткуванням, з рідкими, твердими й газоподібними речовинами, надання першої медичної допомоги у разі потрапляння...
Тема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку iconУрок 4 Тема уроку. Залежність властивостей речовин від складу
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І на-вичок та їх творчого застосування на практиці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка