Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення
НазваУроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення
Сторінка1/6
Дата конвертації10.08.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Фізика > Урок
  1   2   3   4   5   6


Методичні розробки уроків з використанням опорних конспектів

Викладача вищої категорії , старшого викладача Бекіш І.Б.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

УРОКУ
ТЕМА ПРОГРАМИ. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення.

ТЕМА УРОКУ. Причини дефектів та способи їх усунення.

МЕТА УРОКУ: а) навчальна: узагальнення і систематизація знань з теми програми, закріплення вмінь з виявлення зовнішніх і внутрішніх дефектів та способи їх усунення;

б) розвиваюча: розвивати навички аналізу інформації, увагу, вміння виражати професійними термінами свою уяву про виявлений дефект;

в) виховна: виховувати у учнів почуття відповідальності за результати колективної праці, взаємопідтримки, об’єктивної оцінки вкладу кожного учня у діяльність всього колективу.

^ ТИП УРОКУ: комбінований.

ЧАС РОБОТИ: 45хвилин.

ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: групова, проблемна лекція, робота в малих групах.

МЕТОДИ І ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ: взаємонавчання, «коло ідей».

ОЦІНЮВАННЯ: самооцінка.

^ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, схеми, зразки.

МЕЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ: фізика, хімія, матеріалознавство, електротехніка.

ЛІТЕРАТУРА: Глизманенко Д.Л. Сварка и резка металлов. М. ; «Высшая школа» 1975.

Николаев А.А., Герасименко А.И, Электрогазосварщик. Ростов-на-Дону, «Феникс» 2001.

ХІД УРОКУ.

І. Організаційна частина. ( 3 хвилини)

- перевірка наявності учнів

- перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація знань умінь і навичок. (5 хвилин)

  • повідомлення теми уроку

  • цільова установка уроку

  • перевірка опорних ЗВН учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку (виконання графічного диктанту)

  • пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

ІІІ. Формування нових знань. (15 хвилин)

Повідомлення нової навчальної інформації.

1. Причини дефектів:

а) порушення розмірів і форми шва;

б) тріщини;

в) підрізи;

г) кратери;

д) напливи;

е) пори;

ж) шлакові включення;

з) непровар коріння шва та крайка.

2. Способи усунення дефектів.

IV. Закріплення нового матеріалу:

  • група поділяється на 6 рівних малих навчальних груп по 4-5 осіб;

  • видання завдань для самостійної роботи;

  • пояснення послідовності їх виконання;

  • самостійна робота учнів;

  • групи по черзі характеризують дефекти, аналізують їх причини;

  • інші учні доповнюють, коментують, становлять питання.

V. Підведення підсумків:

учні самостійно оцінюють і аналізують свою роботу на уроці;

повідомлення та обґрунтування оцінок.

VI. Домашнє завдання: самостійно вивчити та проаналізувати який різновид тріщин у зварних з’єднаннях знаходять при зовнішньому огляді; які дефекти не допускаються.

КОНСПЕКТ ДО УРОКУ.
Тема нашого сьогоднішнього уроку «Причини дефектів і способи їх усунення», спільними зусиллями ми повинні систематизувати знання про дефекти зварних з'єднань, причини їх виникнення, методи усунення і способи контролю.

В процесі утворення зварного з'єднання в металі шва і в зоні термічного впливу можуть виникнути дефекти, тобто відхилення від встановлених норм і вимог, що приводять до зниження міцності, експлуатаційної надійності, точності, а також погіршення зовнішнього вигляду виробу.

Дефекти зварювальних з'єднань розрізняють з причин виникнення і місця їх розташування.

Вам пропонується виконати графічний диктант для систематизації знань про зовнішні і внутрішні дефекти. Порядок виконання диктанту наступний – я називаю дефект, а ви в конспекті, щодо прямої, відзначаєте відрізком, направленим вгору, внутрішній дефект, а відрізком, направленим вниз, зовнішній дефект. В результаті повинна вийти якась ламана лінія.

Перелік питань:

а) напливи;

б) внутрішні тріщини і пори;

в) поверхневе окислення;

г) непровар кромки;

д) пропал;

е) кратери;

ж) тріщини на поверхні шва;

з) відхилення по ширині і висоті шва;

и) внутрішній непровар;

к) підрізи;

л) шлакові включення.

Результати диктанту розбираються всією групою і звіряються з лінією відповідей, накресленої на дошці. ( Додаток 1.)

ВИКЛАД НОВОГО МАТЕРІАЛУ,

1. Не дивлячись на високий рівень техніки і технології сучасного зварювального виробництва, забезпечуючий можливість виготовлення зварних конструкцій високої якості, вірогідність утворення дефектів в зварних швах не виключена. Тому дуже важливо уміти виявити дефекти в готовому зварному виробі, оцінити їх вплив на працездатність зварної конструкції, встановити причину їх освіти і попередити можливість їх подальшої появи.

2. Причини дефектів:

а) порушення встановлених розмірів і форми шва – ці дефекти при ручній зварці є результатом низької кваліфікації зварювача, поганої підготовки зварюваних кромок, неправильного вибору зварювального струму, низької якості збірки під зварку;

б) тріщини, зовнішні і внутрішні, є небезпечними і неприпустимими дефектами зварних швів. Вони утворюються унаслідок напруг, що виникають в металі від нерівномірного нагріву, охолоджування і усадки. Причина виникнення тріщин – підвищений вміст в сталі шкідливих домішок;

в) підріз зони (вузькі поглиблення в основному металі уздовж краю зварного шва) утворюються при зварці великим струмом або подовженою дугою, при завищеній потужності пальника, неправильному положенні пальника або електроду;

г) кратери, є слідством недостатньої кваліфікації зварювача;

д) напливи – результат натікання наплавленого металу на непрогріту поверхню основного металу, це може бути результатом низької кваліфікації зварювача, недоброякісних електродів і невідповідності швидкості зварки і зварювального струму обробленню шва;

е) пори виникають унаслідок попадання в метал шва газів, що утворилися при зварці. Н – утворюється з вологи, масла і компонентів покриття електродів. N – потрапляє в метал шва з атмосферного повітря при недостатньо якісному захисті металу шва. З – утворюється в процесі зварки стали при вигорянні вуглецю, що міститься в металі. Тому пористість є результатом поганої підготовки зварюваних кромок (забрудненість, іржа, замаслена), застосування електродів з сирим покриттям, вологого флюсу, недоліку розкислювачів, великих швидкостей зварки;

ж) шлакові включення утворюються при зварці малим зварювальним струмом, при застосуванні недоброякісних електродів, зварювального дроту, флюсу, забруднених кромок. При неправильно вибраному режимі зварки шлаки і оксиди не встигають спливти на поверхню і залишаються в металі шва у вигляді неметалічних включень;

з) непровар (місцевий несплав зварюваних кромок основного і наплавленого металу) – слідство низької кваліфікації зварювача, неякісної підготовки зварюваних кромок, зсув електроду до однієї з кромок, швидкого переміщення електроду по шву.

3. Методи усунення дефектів:

а) неповномірність швів усувається наплавленням додаткового шару металу.(поверхню, що наплавляється, ретельно очищають до металевого блиску);

б) тріщини зовнішні усуваються обробленням і подальшою заваркою, для попередження розповсюдження тріщини по кінцях її свердлять отвори, місце тріщини вирубують і заварюють. Шви з внутрішніми тріщинами вирубують і заварюють наново. За наявності сітки тріщин дефектну ділянку вирізують і натомість зваркою накладають латочку.

в) підрізи заварюють тонкими валиковими швами;

г) напливи усуваються обробкою абразивним інструментом або за допомогою пневматичного зубила;

д) непровар, кратери, пористість і неметалічні включення усувають шляхом вирубки і подальшою заваркою всієї дефектної ділянки.

4. Закріплення нового матеріалу проведемо по методу «круг ідей». Цей метод втягує всіх учнів в дискусію, добре допомагає при рішенні гострих проблем.

Група ділиться на 5 рівних малих учбових груп по 4-5 чоловік.

I етап.

Групам видаються однакові зразки зварних пластин, виконаних з дефектами. Членам груп необхідно проаналізувати, виявити дефекти і заповнити таблицю.


№ п/п

Назва дефекту

Причина виникнення дефекту

Усунення дефекту

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.Час роботи - 5мин.

II етап.

Групи по черзі характеризують один з виявлених дефектів. Під час виступу однієї з груп інших учнів можуть доповнювати, коментувати, ставити питання.

Час роботи – 3мин. для групи.

III етап.

Що вчаться самостійно оцінюють і аналізують свою роботу на уроці.

4. Домашнє завдання: самостійно вивчити і проаналізувати які різновиди тріщин в зварних з'єднаннях виявляються при зовнішньому огляді їх причини; які дефекти не допускаються.


№ п/п

Назва дефекту

Причина виникнення дефекту

Усунення дефекту

1.2.3.4.5.6.7.
^ ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ1. Відхилення по ширині і висоті швів

2. Напливи

3. Підрізи

4. Непровар

5. Тріщини

6. Поверхневе окислення

7. Кратери

8. Пропал

9. Поверхневі пори

1. ПОРИ

2. ШЛАКОВІ

ВКЛЮЧЕННЯ

3. НЕПРОВАР

4. ТРІЩИНИ


План уроку

Тема уроку: Основні відомості про сталеві покриті електроди.

Цілі уроку: Формування нових знань про сталеві покриті електроди і їх класифікацію;

розвивати творчі здібності і активність учнів;

виховувати відчуття взаємодопомоги, відповідальності за результати своєї праці.

Тип уроку: Комбінований (синтетичний)

Вид уроку: Лекція з елементами бесіди, проблемно-пошукова бесіда, презентація, дебрифінг.

Дидактичне і матеріально-технічне забезпечення: Таблиці, плакати, опорні конспекти, методична література, стандарти.

Міжнаочні зв'язки: Хімія (хімічні речовини, що входять до складу обмазки), математика (% співвідношення електродної обмазки), матеріалознавство (властивості і структура сталі).

Література: Д.Л. Глізманенко «Зварювання і різання металів», «ВШ», 1968.

А.М. Китаєв, Я.А. Китаєв «Дуговая сварка», «Машинобудування», 1983.

О.Г. Біховський, Д.М. Лутов, І.В. Піньковський «Технологія та обладнання електрічного контактного зварювання», К. «Техніка», 2001.

Хід уроку.

1. Організаційна частина (ОЧ)

- перевірка явки учнів;

- перевірка готовності учнів до уроку.

2. Актуалізація опорних знань (АЗ)

- повідомлення теми уроку;

- повідомлення цілей уроку;

- пояснення характеру і послідовність роботи;

- перевірка опорних З.У.Н. учнів:

- на які групи розділяють вживані при зварюванні сталеві зварювальні дроти;

- з якої сталі виготовляють маловуглецевий зварювальний дріт;

- які хімічні елементи входять до складу легуючого дроту;

- в якому вигляді поставляють зварювальний дріт;

- з якими поперечними перетинами використовують зварювальний дріт.

3. Формування нових знань (ФНЗ)

- повідомлення нової навчальної інформації (конспект до уроку), план викладу:

а) розмір електродів;

б) якісна класифікація електродів (для зварювання вуглецевих і маловуглецевих сталей, для зварювання легованих конструкційних сталей, для зварювання теплостійких сталей);

в) призначення електродів;

г) компоненти покриття;

д) тонке і товсте покриття;

е) вид покриття (кисле, рутил, основне, целюлозне, змішане, інше);

ж) класифікація електродів (за призначенням, по товщині покриття, по просторовому положенню зварювання, по роду і полярності струму);

- робота з опорним конспектом.

4. Закріплення нових знань (ЗНЗ)

^ Завдання етапу:

- закріпити і поглибити знання про решту покритих електродів;

- розвивати уміння аргументувати свою точку зору.

Форма організації навчальної діяльності: робота в малих групах.

Методи і прийоми навчання: презентація.

Оцінювання: загальна оцінка на групу по 12-ти бальній системі.

^ Дидактичне забезпечення: картки-завдання для презентації, брошури, таблиці, зразки електродів, підручники.

Розділення учнів на рівносильні групи для роботи над проблемним завданням.

Презентація групою електродних покриттів.

5. Підведення підсумків

Аналіз роботи учнів (дебрифінг):

- яке електродне покриття зварник може виготовити сам;

- яке електродне покриття виділяє якнайменшу кількість шкідливих речовин;

- яке покриття є універсальним.

Яка з груп найбільш доступно, послідовно висловила свою відповідь?

Оцінювання.

Що сподобалося на уроці?

Що хотіли б змінити?

6. Домашнє завдання: самостійно вивчити які ще електродні покриття використовуються в нових технологіях, проаналізувати які вимоги пред'являються до електродів при наплавленні.

КОНСПЕКТ ДО УРОКУ.

1. МЕ електроди для дугового зварювання виготовляють наступних розмірів :250, 300, 350, 450мм.

2. За якістю ел-ди підрозділяються на 3 групи (відхилення по довжині, кривизна).

Покриття електроду повинне бути однорідним, щільним, міцним, без тріщин, напливів, здуття. Допускається шорсткість, окремі риски, дрібні вм'ятини.

Міцність покриття випробовують таким чином: при падінні навзнаки на сталеву плиту з висоти 1 м електроди діаметром до 4мм, і 0,5м для електродів діаметром 4 і більш.

Вологостійкість перевіряють зануренням електродів у воду і витримують в перебігу 24 годин при температурі 15-25 градусів.

Електроди упаковують у водонепроникний папір або поліетилен і пачками по 3-8 кг укладають в дерев'яні ящики.

На кожній пачці етикетка – завод виготівник, умовне позначення, область застосування, режим зварювання, властивості металу, що наплавляється.

3. Електроди виготовлені по Держстандарту, забезпечують стійке горіння дуги, спокійне рівномірне плавлення покриття. Шлак рівним шаром покриває Ме і легко відділяється. Тріщини, газові пори і шлакові включення не утворюються.

Хімічний склад Ме шва, допустимий вміст сірі і фосфору указують в паспорті.

4. Для зварювання вуглецевих і нізколегованих сталей – 9 типів електродів: Э-38, Э-42, Э-42А, Э-46, Э-46А, Э-50, Э-50А, Э-55, Э-60.

Для зварювання легованих конструкційних сталей – 5 типів: Э-70, Э-85, Э-100, Э-125, Э-150.

Для зварювання теплостійких сталей – 9 типів.

5. Тип електроду позначається буквою Э, цифрою указують межу міцності Ме шва.

Буква А указує на підвищені пластичні властивості.

Вибір типу електроду виробляється виходячи із забезпечення рівноміцності Ме основного і наплавленого.

6. Кожному типу електроду відповідає декілька марок електродів: Э-42 – ОМА-2, АНО-6, ВСЦ-2.

Марка електроду це промислове позначення характеризуюче стрижень і покриття. (Таблиця).

7. Електродні покриття ділять на 2группы:

Тонкі (стабілізуючі)

Товсті (якісні).

Призначення тонкого покриття – полегшити збудження дуги і стабілізувати її горіння (речовини, які входять до складу покриття легко іонізуються – вуглекислий кальцій, калій, барій), зв'язуюче рідке скло.

Це покриття не створює захисту для розплавленого Ме, відбувається окислення і азотизація наплавленого Ме. Шов виходить крихкий, пористий. Це покриття використовується при зварюванні невідповідальних швів. Співвідношення мела і рідкого скла: 100:25.Окунають і сушать в сушильній шафі при 30-40 градусах.

Електроди з товстим покриттям застосовують для отримання зварювальних з'єднань високої якості. Покриття забезпечує –

- стійке горіння дуги;

- захищає розплавлений Ме шва;

- розкислює в Ме шва оксиди і видаляє їх в шлак;

- змінює склад наплавленого Ме, вводячи в нього легуючі елементи;

- утворює шлакову кірку над Ме шва, уповільнює його охолоджування і сприяє виходу газів.

8. Теорія зварювальних процесів дає можливість точно розраховувати склад електродних покриттів залежно від складу зварюваного Ме і вимог, що пред'являються до зварного шва.

Покриття повинне містити наступні компоненти:

- іонізуючі (стабільне горіння – крейду, мармур, поташ);

- газоутворювальні (згорають утворюючи в зоні дуги газову оболонку – крохмаль, мука деревна, целюлоза);

- розкислюючі (відновлюють Ме шва – феросплави);

- шлакоутворюючі (шлаковий захист – кварц, польовий шпат, рутил);

- легуючі (додають Ме шва нові властивості – феросплави);

- зв'язувальні (для замісу всіх компонентів – рідке скло)

^ 9. По вигляду покриття:

А – кисле

Б – основне

Р – рутил

Ц – целюлозне

А-Ц – змішане

10. Класифікація:

За призначенням

У – вуглецеві (9)

Л – леговані (5)

Т – теплостійкі (9)

У – високолеговані

Н – наплавлення

^ По товщині покриття

М – тонке

З – середнє

Д – товсте

Г – особливо товсте

По допустимих просторових положеннях

1 – для всіх

2 – для всіх, окрім з гори до низу

3 – для горизонтальних і вертикальних 4 – для горизонтальних і кутових в човник.

По роду струму, полярності.

Опорний конспект «Класифікація покритих електродів»
d - 0,3 1,4 4 L - 250 мм

0,5 1,6 5 d - 25 300 мм

0,8 2 6 12 350 мм

1 2,5 8 450 мм

1,2 3 10 d R
LТонкеТовстеСтабілізуюче А - кисле () низьколеговані сталі

(крейда+рідке скло) Р - рутилове () універсальний

Ц - целюлозне (борошно, крохмаль, целюлоза) для стельових швів

Б
9
- основне () леговані сталі, сталі великої товщини

А
9
-Б - змішане.


Э 38, Э 42, Э 42А, Э 46

Э 46А, Э 50, Э 50А

Э 55, Э 60

9
1. По призначенню (У [ ], Л [ ], Т [ ], В, Н)
2. По товщині покриття (М, С, Д, Г)

3. По просторовому положенню зварювання (1 [ ], 2 [ ], 3[ ]4 [ ].

Умовне позначення електродів1
2
3
4

5

6Э 46А - УОНИ 13/45 4 - 3,0 - УД 2

Е
7
8

9

10

Е 432(5) Б 10

1 - тип

2 - марка

3 - діаметр

4 - позначення

призначення

5 - товщина

6 - група електродів

Е - для ручного дугового зварювання

7 - група індексів

8 - вид покриття

9 - просторове положення

10 - рід струму.

^ Характеристика электродов общего назначения для сварки сталей

Тип электрода

Марка электрода

Марка сварочной проволоки

Род тока и полярность

Положение сварки

Коэффициент наплавки, г/А ч

Режим прокалки

Температура,

Время, мин

^ Углеродистые и низколегированные конструкционные стали

Э 42

АНО-6М
АНО-1

ВСЦ-2

ВСЦ-4

Св-08, Св-08А
То же

»

»

Постоянный и переменный
Постоянный

»

Все положения
Нижнее

Все положения

То же

8,5
16

10,5

10

180 – 200
180 – 200

120 – 160

120 – 160

60
60

60 – 90

60

Э 42А

СМ-11

УП-1/45
УП-2/45

ОЗС-2

»

»
»

»


Постоянный и переменный
Постоянный

»

»
»

»

9,5 – 10,5

10
10

8,5

320 – 360

350 – 370
300 – 350

250 – 300

60 – 90

60
60

60

Э 46

АНО-4
МР-3

ОЗС-4

АНО-18

АНО-24


»
»

»

»

Св-08, Св-0

Постоянный и переменный


Постоянный и переменный

»
»

»

»

Все положения

7,5 – 8,3
8 – 8,5

8,5 – 9,2

8,7 – 9,5

8,5 – 9,5

180 – 200
150 – 180

270 – 300

180 – 200

120 - 200

60 – 90
60 – 90

20 – 30

60

60

Э 46

ВМ-9

То же
То же

8,5

180

60

Э 46А

УОНИ-13/45

»

Постоянный

»

7,5 – 9,5

350 – 400

60 – 120

Э 50А

УОНИ-13/55

СК-50

ДСК-50
АНО-11

КД-11

ОЗС-18

»

»

»

»

»

»

»

Постоянный и переменный

Постоянный

»

»

»

»

»

8,5 – 9,5

9,5 – 10

9,5 – 10
10

9 – 9,5

9 – 9,5

350 – 400

400 – 420

360 – 400
350

200 – 250

250 – 300

60 – 120

60 – 90

60 – 90
60

60 – 90

60 – 90

Э 55

УОНИ-13/55У

»

Постоянный и переменный

Горизонтальные и вертикальные стыки

9,5

350 – 400


60 – 120


Э 60

ВСФ-65У

»

Постоянный

Все положения

9 – 9,5

300 – 350

90 – 120

Э 60А

УОНИ 13/65

»

»

То же

9

350 – 400

60 – 120

Э 70

ЛКЗ – 70

АНП

»

»

»

»

Нижнее

Все положения

9,5

9

320 – 350

420 – 450

60

90 – 120

Э 85

Уони-13/85

»

»

То же

9,5

350 – 400

60 – 120

^ Теплоустойчивые стали

Э 09М

УОНИ-13/45М

Св-08А

Постоянный

Все положения

9 – 10

300 – 350

60

Э 09МХ

УОНИ-13/45МХ

ОЗС-11

То же

»

»

Постоянный и переменный

То же

»

10,5

8 – 9


300 – 350

300 – 350


60

Э 09Х1М

ЦЛ-30-63

Св-08ХМ

Постоянный

Нижнее и вертикальное

10,4

350

60

Э 09Х1МФ

ЦЛ-20-63

Св-08ХМФА

»

Все положения

10,3

330 – 350

60

Э 10Х3М1БФ

ЦЛ-26М-63

То же

»

То же

10,5

330 – 350

60


Розробка бінарного уроку.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconПублічне акціонерне товариство
Тн-320, перетворювачі для узк зварних з'єднань поверхонь нагріву, перетворювачі для узк зварних з'єднань трубопроводів, перетворювачі...
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconУрок з предмету: «Обладнання та технологія зварювальних робіт» на...
«Обладнання та технологія зварювальних робіт», проведений викладачем спецдисциплін зварювального виробництва сенік оленою миколаївною...
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconУроку виробничого навчання Тема програми
«Приготування розчинів» бгодин. Тема уроку: Приготування розчинів Методична мета уроку
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconУроку Урок 2 Тема. Включення українських земель до складу Російської імперії
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconУроку Урок 3 Тема. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconУроку Урок 4 Тема. Вплив міжнародних відносин на землі України в першій третині ХІХ ст
Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми вг «Основа» «Електронний конструктор уроку»
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconТема уроку: Установка обладнання. Налагоджування апаратних пристроїв І усунення неполадок
Підтримує як пристрої Plug and Play, так І пристрої, що не відповідають технології Plug and Play. На цьому занятті ви одержите загальне...
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconПлан-конспект тема : Основи роботи з видавничою програмою
Тема уроку: Вікно та головне меню програми Page Maker. Команди меню. Панелі інструментів та робота з ними
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconПлан-конспект тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформації
Тема уроку: Основи роботи в Ексель. Введення та редагування даних. Форматування комірок та діапазонів комірок. Друк аркушів
Уроку тема програми. Дефекти зварних з’єднань та їх усунення iconТема програми
Методична розробка бінарного уроку з професії: електрозварник на автоматичних І напіватоматичних машинах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка