Закон України
Скачати 447.91 Kb.
НазваЗакон України
Сторінка1/4
Дата конвертації02.03.2013
Розмір447.91 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Фізика > Закон
  1   2   3   4
Проект
Закон України

Про енергетичну ефективність будівель”
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення енергетичної ефективності житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери в Україні.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

1) Будівлі громадської сфери – будівлі, у яких розміщені установи та організації (незалежно від форм власності), які призначені для надання послуг населенню. До цієї категорії відносяться: будівлі навчальних закладів, закладів охорони здоров‘я, закладів фізичної культури і спорту, готелів, ресторанів та інші аналогічні будівлі (мотелі, кемпінги, пансіонати, туристичні бази та інші будівлі для тимчасового проживання), будівлі для надання послуг гуртової і роздрібної торгівлі, будівлі музеїв та бібліотек, будівлі для публічних виступів (кінотеатрів, концертних будівель, театрів та ін.), будівлі інших установ, що надають послуги населенню.

2) Будівля – споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначена для проживання або перебування людей, енергія в якій використовується для формування мікроклімату та освітлення в приміщеннях. Терміном “будівля” охоплюється як будівля в цілому, так і її частина, яка призначена для окремого використання (зокрема, нежилі приміщення у житлових будівлях). Цей термін застосовується для цілей цього Закону для позначення житлових та нежитлових будівель.

3) Господарська організація з енергетичного аудиту будівель – юридична особа, статутом якої передбачено здійснення діяльності з енергетичного аудиту та енергетичної паспортизації будівель, а також надання роз’яснень та консультацій з питань енергетичної ефективності будівель, у штаті якої є принаймні один сертифікований енергетичний аудитор з питань енергетичної ефективності будівель.

4) Енергетична ефективність будівлі – властивість будівлі та її окремих елементів, а також інженерного обладнання забезпечувати визначені у порядку, встановленому законодавством, оптимальні мікрокліматичні умови приміщень при фактичних або розрахункових витратах енергії на опалення, нагрівання води, охолодження, вентиляцію та освітлення.

5) Енергетична паспортизація будівель – діяльність, спрямована на складання енергетичного паспорта будівель, яка здійснюється суб’єктами діяльності з енергетичного аудиту будівель та проектними організаціями.

6) Енергетичні характеристики будівлі – показники, які відображають кількість енергії, фактично спожитої або розрахованої для задоволення різних потреб, пов‘язаних з нормованим використанням будівлі, до якої включається енергія на опалення, нагрівання води, охолодження, вентиляцію та освітлення.

7) Енергетичний аудит існуючої будівлі – перевірка енергетичних характеристик існуючої будівлі з метою визначення їх відповідності нормативним вимогам щодо енергетичних характеристик будівлі, встановлення класу енергетичної ефективності будівлі та розроблення раціональних енергозберігаючих (енергоощадних) заходів щодо покращання енергетичної ефективності будівлі.

8) Енергетичний аудитор з питань енергетичної ефективності будівель – фізична особа, яка отримала у встановленому законом порядку сертифікат кваліфікації енергетичного аудитора з питань енергетичної ефективності будівель.

9) Енергетичний паспорт будівлі – виданий суб’єктом діяльності з енергетичного аудиту будівель або проектною організацією документ, який містить фактичні (розрахункові) та нормативні енергетичні характеристики будівлі.

10) Житлові будівлі – житлові будинки (багатоквартирні будинки та садибні (одноквартирні) будинки) та гуртожитки (за винятком готелів та інших подібних будівель).

11) Здешевлення кредитів – часткове відшкодування за рахунок державного або місцевого бюджетів відсотків за кредитами, залученими для фінансування енергозберігаючих (енергоефективних) заходів у будівлях.

12) Значна реновація – реновація (реконструкція, капітальний ремонт, розширення, модернізація, технічне переоснащення), за якої загальна вартість робіт, пов‘язаних з каркасом будівлі та/або систем опалення, постачання гарячої води, кондиціонування повітря, вентиляції та освітлення перевищує 25 % вартості будівлі, не враховуючи вартості землі, на якій вона знаходиться, а також у разі, якщо реновації підлягає понад 25 % каркасу будівлі.

13) Існуючі будівлі – будівлі з моменту введення в експлуатацію.

14) Клас енергетичної ефективності будівлі – визначений у порядку, встановленому законодавством, рівень енергетичної ефективності будівлі, що базується на фактичних (розрахункових) та нормативних енергетичних характеристиках будівлі.

15) Нежитлові будівлі – будівлі, не призначені для постійного або тимчасового проживання фізичних осіб. До нежитлових будівель відносяться, зокрема, офісні будівлі, будівлі громадської сфери, будівлі для культової та релігійної діяльності, пам‘ятки історичні та такі, що охороняються державою.

16) Нові будівлі – будівлі до моменту їх введення в експлуатацію (будівлі, що знаходяться на етапах проектування, будівництва, введення їх в експлуатацію).

17) Нормативні вимоги щодо енергетичних характеристик будівлі – встановлені у порядку, визначеному цим Законом, мінімальні вимоги щодо енергетичних характеристик будівлі.

18) Оцінка енергетичної ефективності нової будівлі – перевірка відповідності енергетичних характеристик нової будівлі встановленим мінімальним вимогам щодо енергетичних характеристик, яка здійснюється проектними організаціями.

19) Офісні будівлі – будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств, інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності.

20) Проектна організація – організація, яка відповідно до чинного законодавства на підставі договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт за завданням замовника розробляє проектну документацію на будівлю або виконує проектні роботи.

21) Сертифікат кваліфікації енергетичного аудитора з питань енергетичної ефективності будівель – документ, який підтверджує кваліфікацію фізичної особи – енергетичного аудитора з питань енергетичної ефективності будівель.

22) Суб’єкт діяльності з енергетичного аудиту будівель – господарські організації з енергетичного аудиту будівель та енергетичні аудитори з питань енергетичної ефективності будівель, які набули у встановленому законом порядку статусу фізичної особи-підприємця.

23) Термомодернізація – комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій і забезпечення їх відповідності встановленим нормам.

2. Терміни “житловий будинок”, “квартира”, “багатоквартирний будинок”, “наймач”, “найм (оренда)” розуміються у значенні, визначеному в Цивільному кодексі України.

3. Терміни “енергозберігаючі (енергоефективні) заходи”, “енергоефективний проект”, “паливно-енергетичні ресурси”, “раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів”, “нетрадиційні та поновлювані джерела енергії” вживаються у значенні, визначеному у Законі України “Про енергозбереження”.
^ Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

1. Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають в сфері забезпечення енергетичної ефективності житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери, у тому числі, в сфері встановлення мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик цих будівель та здійснення контролю за їх дотриманням, особливостей енергетичного аудиту будівель, організації та проведення енергетичної паспортизації зазначених будівель, а також розроблення, впровадження та фінансування енергозберігаючих (енергоефективних) заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності зазначених будівель.
^ Стаття 3. Мета та основні завдання законодавства в сфері енергетичної ефективності будівель

1. Метою цього Закону є визначення правових, економічних та організаційних засад забезпечення енергетичної ефективності житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери відповідно до європейських стандартів, підтримки їх належного технічного стану та збільшення терміну їх експлуатації, обмеження двоокису вуглецю в результаті підвищення енергетичної ефективності будівель.

2. Досягнення поставленої мети має здійснюватись шляхом:

1) встановлення мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери на основі диференціації будівель за різними типами;

2) запровадження системи контролю за дотриманням мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери;

3) визначення особливостей енергетичного аудиту будівель, організації та проведення оцінки енергетичної ефективності та енергетичної паспортизації житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери ;

4) впровадження механізмів стимулювання власників та наймачів зазначених будівель до раціонального та ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів, диверсифікації джерел енергопостачання та впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів;

5) створення умов для раціональної термомодернізації житлових будівель, офісних будівель та будівель громадської сфери;

6) диференціації фінансових механізмів залучення коштів для впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів у житлових, офісних будівлях та будівлях громадської сфери, які повинні базуватися на поєднанні різних джерел фінансування, зокрема, коштів власників, інвесторів, коштів державного та місцевих бюджетів;

7) створення умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів з метою підвищення енергетичної ефективності будівель

8) створення умов для розвитку підприємницької діяльності в сфері енергетичного аудиту, оцінки енергетичної ефективності та енергетичної паспортизації будівель;

9) забезпечення обов’язковості встановлення побудинкових приладів обліку енергії суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність з енергопостачання;

10) надання державної підтримки впровадження енергозберігаючих (енергоефективних) заходів з метою підвищення енергетичної ефективності будівель;

11) поступового переходу до економічно обґрунтованих цін/тарифів на паливно-енергетичні ресурси та житлово-комунальні послуги за умови розвитку державної підтримки вразливих верств населення у споживання ними енергоресурсів в межах встановлених норм споживання;

12) переходу до нарахування плати за електроенергію, газ, гарячу воду, опалення виключно за показниками приладів обліку;

13) проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення з питань енергетичної ефективності будівель та залучення громадян до участі у процесах підвищення енергетичної ефективності будівель.
^ Стаття 4. Державне управління в сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель

1. Державне управління в сфері енергетичної ефективності будівель спрямоване на підвищення енергетичної ефективності будівель шляхом встановлення мінімальних вимог щодо енергетичних характеристик будівель та здійснення контролю за їх дотриманням, організації енергетичного аудиту та енергетичної паспортизації будівель, а також стимулювання впровадження заходів, спрямованих на підвищення енергетичної ефективності будівель.

2. Державне управління в сфері енергетичної ефективності будівель, в межах повноважень, визначених в цьому Законі та інших актах законодавства України, здійснюють:

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства;

3) центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики в сфері будівництва, архітектури та містобудування;

4) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

5) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері енергетичної ефективності будівель.
^ Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України в сфері енергетичної ефективності будівель

1. Кабінет Міністрів України в сфері енергетичної ефективності будівель:

1) забезпечує проведення державної політики в сфері енергетичної ефективності будівель;

2) розробляє, затверджує і виконує державні цільові програми в сфері енергетичної ефективності будівель;

3) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади, які здійснюють управління в сфері енергетичної ефективності будівель;

4) утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені здійснювати управління в сфері енергетичної ефективності будівель, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

5) видає постанови і розпорядження з питань енергетичної ефективності будівель на підставі Конституції, цього Закону та інших законів України;

8) здійснює інші повноваження в сфері енергетичної ефективності будівель, передбачені Конституцією та законами України.
^ Стаття 6. Повноваження в сфері енергетичної ефективності будівель центрального органу виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства

1. Центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунального господарства:

1) розробляє і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

2) бере участь у розробленні державних цільових програм в сфері енергетичної ефективності будівель;

3) розробляє та подає в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

4) забезпечує державний контроль за дотриманням законодавства у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

5) розробляє і затверджує у межах своїх повноважень державні стандарти, норми і правила у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

6) забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повноважень координацію наукових досліджень (науково-дослідних робіт) у сфері енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

7) забезпечує здійснення у межах своїх повноважень енергозберігаючих заходів в існуючих житлових будівлях;

8) здійснює контроль за обладнанням існуючих житлових будівель приладами обліку і регулювання споживання теплової енергії;

9) приймає нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності існуючих житлових будівель;

10) спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності будівель;

11) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Стаття 7. Повноваження в сфері енергетичної ефективності будівель центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики в сфері будівництва, архітектури та містобудування

1. Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики в сфері будівництва, архітектури та містобудування:

1) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики в сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

2) бере участь у розробленні державних цільових програм в сфері енергетичної ефективності будівель;

3) розробляє та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

4) забезпечує державний контроль за дотриманням законодавства у сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації суб’єктами діяльності з енергетичного аудиту будівель, проектними організаціями, юридичними особами та громадянами, іншими учасниками правових відносин в сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

5) забезпечує проведення та здійснює в межах своїх повноважень координацію наукових досліджень (науково-дослідних робіт) у сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

6) розробляє і затверджує у межах своїх повноважень державні стандарти, норми і правила у сфері енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

7) приймає нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності нових будівель та будівель, що підлягають значній реновації;

8) спільно з іншими центральними органами виконавчої влади розробляє та затверджує нормативно-правові акти з питань енергетичної ефективності будівель;

9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
  1   2   3   4

Схожі:

Закон України iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон України iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон України iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон України iconЗакон україни
Закон україни n 2806-iv від 06. 09. 2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон України iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон України iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон України iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон України iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка