Нака з
НазваНака з
Сторінка1/11
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

12.05.1992  № 81

Про розвиток та удосконалення патологоанатомічної служби в Україні

     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

                                          охорони здоров'я

       N 266 від 16.08.96 )

У час перебудови всіх розділів медицини заслуговує великої уваги подальше удосконалення патологоанатомічної служби та підвищення ефективності її діяльності, що сприятиме удосконаленню охорони здоров'я України.

Сучасні діагностичні методи патологоанатомічного дослідження широко застосовуються не тільки в кадрових та науково-дослідних інститутах, але й у великих, добре оснащених патологоанатомічних бюро (Хмельницьке, Чернігівське, Полтавське, Одеське та інші). Створення цих бюро, що обслуговують обласні, міські та сільські лікарні, сприяє подальшому удосконаленню організаційних основ патологоанатомічної служби України.

Переведення галузі на нові умови господарювання вимагає ширшого використання результатів патологоанатомічних досліджень як об'єктивного критерію оцінки кінцевих результатів діяльності лікувально-профілактичних закладів. Разом з тим потребує перегляду система оплати праці медичного персоналу патологоанатомічної служби в залежності від обсягу роботи, складності та відповідальності за проведені дослідження.

З метою подальшого вдосконалення та розвитку патологоанатомічної служби в Україні  ЗАТВЕРДЖУЮ:

1. Штатні нормативи медичного персоналу патологоанатомічних відділень лікувально-профілактичних закладів, патологоанатомічних бюро (додаток 1).

2. Положення про патологоанатомічне бюро (додаток 2).

3. Положення про патологоанатомічне відділення (централізоване патологоанатомічне відділення) лікувально-профілактичного закладу (додаток 3).

4. Положення про посадові обов'язки медичного персоналу патологоанатомічного бюро та централізованого патологоанатомічного відділення лікувально-профілактичного закладу (додаток 4).

5. Положення про начальника патологоанатомічного бюро (додаток 5).

6. Положення про порядок розтину трупів у лікувально-профілактичних закладах (додаток 6).

7. Положення про порядок розтину викиднів масою тіла від 500,0 і більше в строках від 22 тижнів вагітності незалежно від живо- або мертвонародженості, мертвонароджених та новонароджених померлих в перинатальному періоді (додаток 7).

8. Положення про порядок організації та проведення клініко-патологоанатомічних конференцій в лікувально-профілактичних закладах (додаток 8).

9. Тимчасове положення про впровадження нових умов господарювання в патологоанатомічному бюро (додаток 9).

10. Тимчасові методичні рекомендації по розрахунку витрат на патологоанатомічне дослідження на 01.01.92 р. (додаток 10).

11. Положення про проведення анатомічного аналізу смертельних наслідків (додаток 11).

12. Положення про порядок дослідження біопсійного та операційного матеріалів (патогістологічні дослідження) (додаток 12).

13. Положення про патологоанатомічне дослідження померлих (додаток 13).

14. Інструкцію про особливості та порядок розтинів трупів дітей раннього віку, новонароджених, мертвонароджених, викиднів та плацент (додаток 14).

15. Інструкцію про особливості та порядок патологоанатомічного дослідження трупів, що містять радіоактивні речовини (додаток 15).

16. Тимчасову інструкцію про заходи запобігання зараженню персоналу патологоанатомічних бюро (відділень) при патологоанатомічних розтинах та морфологічних дослідженнях органів та тканин інфекційних хворих, заражених вірусом імунодефіциту людини (додаток 16).

17. Інструкцію по взяттю матеріалу від трупа для бактеріологічного та вірусологічного досліджень (додаток 17).

18. Інструкцію по взяттю трупної крові та спинномозкової рідини для біохімічних та біофізичних досліджень (додаток 18).

19. Інструкцію про порядок та строки зберігання патологоанатомічних документів та матеріалів з патологоанатомічного дослідження (додаток 19).

20. Інструкцію про прийом, зберігання та видачу трупів в лікувальних закладах (додаток 20).

21. Основні вимоги до приміщень та по охороні праці, техніці безпеки при роботі в патологоанатомічних відділеннях (додаток 21). НАКАЗУЮ:

Вважати патологоанатомічну службу важливою частиною практичної охорони здоров'я, що забезпечує діагностику захворювань, підвищення кваліфікації лікарів та науково-практичний контроль лікарняної справи.

1. Керівникам органів охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я республіканського підпорядкування, які мають патологоанатомічні служби:

1.1. Розглянути на колегіях та медичних радах стан патологоанатомічної служби, розробити заходи подальшого розвитку та удосконалення патологоанатомічної служби.

1.2. З урахуванням місцевих умов (приміщення, кадри) продовжувати створення патологоанатомічних бюро, в тому числі по дитячій патології.

1.3. Продовжити:

- будівництво нових та реконструкцію діючих патологоанатомічних корпусів, оснащення обладнанням (перш за все холодильними камерами для зберігання трупів, мікроскопами, секційними столами, каталками тощо), а також необхідними реактивами;

- забезпечення патологоанатомічних бюро спеціально закріпленим автотранспортом для доставки біопсійного матеріалу, результатів патологоанатомічних розтинів та даних біопсійних досліджень у прикріплені лікувально-профілактичні заклади, виїздів лікарів-патологоанатомів для дослідження термінових біопсій, а при необхідності для проведення розтинів, клініко-анатомічних конференцій, консультативної роботи.

1.4. Організувати роботу патологоанатомічних бюро, централізованих патологоанатомічних відділень, в тому числі дитячих, в суворій відповідності з Положенням про патологоанатомічне бюро та про патологоанатомічне відділення (централізоване патологоанатомічне відділення) лікувально-профілактичного закладу (додаток 2, 3) та Положенням про посадові обов'язки медичного персоналу патологоанатомічного бюро, патологоанатомічного відділення лікувально-профілактичного закладу (додаток 4), Положення про начальника патологоанатомічного бюро (додаток 5).

1.5. Звернути особливу увагу на широке використання біопсійного дослідження для прижиттєвої діагностики захворювань. Встановити, що гістологічне дослідження всього операційного та біопсійного матеріалу, в тому числі плацент, зіскобів при абортах, є обов'язковими.

1.6. Забезпечити виконання керівниками лікувально-профілактичних закладів, клінік науково-дослідних та медичних інститутів Положення про порядок розтину трупів у лікувально-профілактичних закладах (додаток 6), Положення про порядок розтину викиднів масою тіла від 500,0 і більше в строках від 22 тижнів вагітності незалежно від живо- або мертвонародженості, мертвонароджених та новонароджених померлих в перинатальному періоді (додаток 7). Притягувати до суворої дисциплінарної відповідальності головних лікарів лікувально-профілактичних закладів та клінік при встановленні фактів необгрунтованої видачі трупів померлих без розтину.

1.7. З метою удосконалення лікувально-діагностичного процесу забезпечити систематичне проведення в лікувально-профілактичних закладах клініко-патологоанатомічних конференцій у відповідності з Положенням та Інструкцією про них (додаток 8). За результатами конференцій головним лікарям лікувально-профілактичних закладів, керівникам органів охорони здоров'я вживати необхідні заходи до усунення виявлених недоліків, поліпшення організації та якості надання медичної допомоги хворим.

1.8. Протягом 1992 р. вирішити питання про використання виключно за призначенням приміщень патологоанатомічних корпусів. Категорично заборонити розміщення в патологоанатомічних корпусах відділень бюро судово-медичної експертизи або структурних підрозділів лікарень, що не належать до патологоанатомічної служби.

1.9. До 1993 р. вирішити питання по підготовку лікарів-патологоанатомів шляхом послідовного навчання в субординатурі, інтернатурі, клінічній ординатурі, на кафедрах медичних інститутів та патологоанатомічних відділах клінічних НДІ або патологоанатомічних бюро з подальшим удосконаленням та атестацією в установленому порядку.

1.10. Вжити заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази патологоанатомічної служби шляхом будівництва нових патологоанатомічних корпусів за новими типовими проектами для розміщення патологоанатомічних бюро та централізованих відділень.

1.11. Вважати за доцільне створення в обласних центрах учбово-виробничих об'єднань на договірній основі, що об'єднують кафедри патологічної анатомії медичних інститутів, патологоанатомічні лабораторії та відділи НДІ, патологоанатомічні бюро, відділення.

1.12. З метою удосконалення контролю за якістю діагностики та лікування хворих амбулаторної мережі протягом 1992 року організувати підготовчу роботу по проведенню патологоанатомічних розтинів померлих вдома у відповідності з Положенням про розтин померлих (додаток 6) та з урахуванням місцевих умов.

1.13. Переводячи галузь на нові умови господарювання у відповідності з тимчасовим положенням (додаток 9) про впровадження нових умов господарювання в патологоанатомічних бюро та приблизних розрахунків вартості патологоанатомічних досліджень (додаток 10), провести перегляд оплати праці медичного персоналу патологоанатомічної служби в залежності від складності, відповідальності та кількості проведених морфологічних досліджень.

2. Вважати такими, що втратили чинність на території України, накази МОЗ СРСР від 23 жовтня 1981 р. № 1095 "Про штатні нормативи медичного персоналу патологоанатомічних відділень (прозекторських); від 4 квітня 1983 р. № 375 "Про подальше удосконалення патологоанатомічної служби в країні", від 11 березня 1988 р. № 203 "Про організацію патологоанатомічних бюро", "Правила по обладнанню та експлуатації приміщень патологоанатомічних відділень...", затверджених МОЗ СРСР 20 березня 1964 р.

Міністр

Ю.П.Спіженко


Додаток 1

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

12.05.1992  № 81

^ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

медичного персоналу патологоанатомічних відділень лікувально-профілактичних закладів, патологоанатомічних бюро

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-патологоанатомів встановлюються з розрахунку 1 посада на:

- 200 розтинів померлих у віці до 15 років і старших;

- 160 розтинів померлих дітей і мертвонароджених;

- 4000 досліджень біопсійного та операційного матеріалу.

( Пункт 1.1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 266 від 16.08.96 )

1.2. Посада завідуючого відділенням встановлюється у відділеннях, де передбачається:

до 5 посад лікарів-патологоанатомів - замість 1 посади лікаря;

від 5 до 10 посад лікарів-патологоанатомів - замість 0,5-0,75 посади лікаря;

більше 15 посад лікарів-патологоанатомів - понад посад лікарів.

2. Середній медичний персонал

2.1. Посади лаборантів встановлюються з розрахунку 1,5 посади на кожну посаду лікаря-патологоанатома, що передбачається у відповідності з п. 1.1.

2.2. Посади фельдшерів-лаборантів можуть бути встановлені у межах нормативу посад лаборантів, що передбачено п. 2.1 у співвідношенні з лаборантами 2:1.

3. Молодший медичний персонал

3.1. Посади санітарок встановлюються з розрахунку 0,7 посади на кожну посаду лікаря патологоанатома, але не менше 1 посади на відділення.

3.2. На розгляд органу охорони здоров'я в патологоанатомічних відділеннях (бюро), у разі необхідності прийому померлих протягом доби з інших лікувально-профілактичних закладів, можуть бути додатково встановлені посади санітарок для забезпечення вказаної роботи у вечірній та нічний час, у загальновстановлені вихідні й святкові дні.

Начальник Головного економічного
управління
Начальник Головного управління
лікувально-профілактичної допомоги


Л.М.Кірик

А.П.Картиш


Додаток 2

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

12.05.1992  № 81

ПОЛОЖЕННЯ

про патологоанатомічне бюро

1. Патологоанатомічні бюро є закладами охорони здоров'я і підпорядковуються відповідному органові охорони здоров'я.

1.1. Патологоанатомічні бюро створюються в області, місті на базі існуючих централізованих патологоанатомічних відділень, що мають кваліфіковані кадри та необхідну матеріальну базу.

1.2. Патологоанатомічні бюро мають у своєму розпорядженні приміщення з відповідною територією, медичним обладнанням та апаратурою, транспортними засобами, господарським інвентарем та іншим майном.

Примітка. Прозекторські, в яких проводиться патологоанатомічне дослідження трупів спеціалістами бюро на місцях, залишаються на бюджеті відповідних лікарень; підтримка їх у належному стані забезпечується головними лікарями.

2. Патологоанатомічні бюро знаходяться на бюджеті відповідного органу охорони здоров'я.

3. Штати медичного та іншого персоналу патологоанатомічного бюро установлюються згідно з відповідними наказами.

4. Основна діяльність патологоанатомічного бюро спрямовується на подальше удосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню шляхом покращання прижиттєвої діагностики захворювань, уточнення причин смерті, забезпечення достовірних даних державної статистики причин смерті, підвищення кваліфікації лікарів та здійснення аналізу недоліків діагностики та лікування. Патологоанатомічне бюро використовує методи інтенсифікації та раціональної організації праці; здійснює уніфікацію досліджень у секційному та біопсійному розділах роботи з метою скорочення строків патологоанатомічних досліджень та підвищення їх якості.

5. Основними функціями патологоанатомічного бюро є:

5.1. Уточнення діагностики захворювань на секційному, операційному матеріалах шляхом проведення макро- та мікроскопічного, а при необхідності - бактеріологічного, вірусологічного, серологічного досліджень.

5.2. Встановлення причин та механізмів смерті хворого.

5.3. Аналіз якості діагностичної та лікувальної роботи разом з лікарями шляхом співставлення клінічних та патологоанатомічних даних та діагнозів з обов'язковим обговоренням результатів в лікарських колективах лікарень, а також відповідних органах охорони здоров'я.

5.4. Підготовка та проведення клініко-патологоанатомічних конференцій та ЛКК у лікувально-профілактичних установах.

5.5. Термінове повідомлення у встановленому порядку органів охорони здоров'я про виявлені випадки гострозаразних, в тому числі особливо небезпечних захворювань.

6. Патологоанатомічні бюро є базами підготовки лікарів-патологоанатомів через інтернатуру.

7. Патологоанатомічні бюро, що є республіканськими (обласними, міськими) організаційно-методичними центрами патолого-анатомічної служби, крім вказаних функцій:

7.1. Здійснюють організаційно-методичну та консультативну допомогу патологоанатомічним бюро, відділенням в Україні.

7.2. Розробляють пропозиції для відповідного органу охорони здоров'я з удосконаленням патологоанатомічної служби, підвищення кваліфікації лікарів-патологоанатомів та лаборантів.

7.3. Вивчають потреби патологоанатомічної служби республіки в кадрах, обладнанні, реактивах.

7.4. Узагальнюють та поширюють передовий досвід роботи.

7.5. Проводять апробацію та впроваджують сучасні методи патологоанатомічних досліджень.

7.6. Готують та проводять наради, конференції патологоанатомів.

7.7. Здійснюють контроль за систематичним підвищенням кваліфікації лікарів-патологоанатомів на кафедрах інститутів удосконалення лікарів, на базі патологоанатомічних бюро, лабораторій (відділів), науково-дослідних інститутів.

8. Патологоанатомічні бюро можуть мати такі структурні підрозділи (в залежності від профілю лікувально-профілактичних установ та обсягу роботи):

відділення загальної патології з гістологічною лабораторією;

відділення дитячої патології з гістологічною лабораторією;

відділення інфекційної патології з гістологічною та вірусологічною лабораторіями;

відділення біопсійних досліджень з лабораторією електронної мікроскопії;

організаційно-консультативне відділення-архів;

адміністративно-господарську частину;

господарсько-розрахункове відділення по здійсненню ритуальних послуг населенню.

9. Склад і площа відділень патологоанатомічного бюро, їх приміщення повинні відповідати будівельним та санітарним нормам і правилам, а також іншим вимогам та правилам для вказаних приміщень.

Патологоанатомічні бюро можуть мати міські, районні, міжрайонні відділення, які створюються на базі міських, центральних районних, районних лікарень з урахуванням місцевих умов: віддаленості від бюро, наявності кваліфікованих кадрів та достатнього обсягу патологоанатомічних досліджень.

10. Керівництво діяльністю патологоанатомічних бюро здійснюється одноособово начальником бюро, на посаду якого призначається висококваліфікований лікар-патологоанатом, що має досвід керівної роботи.

11. Патологоанатомічні бюро в адміністративно-господарському відношенні підпорядковані:

11.1. Республіканське патологоанатомічне бюро - Міністерству охорони здоров'я України.

11.2. Обласне патологоанатомічне бюро - відділу (управлінню) охорони здоров'я облвиконкому.

11.3. Міське патологоанатомічне бюро - відділу (управлінню) охорони здоров'я міськвиконкому.

12. Патологоанатомічні бюро користуються правами юридичної особи, мають відповідні печатки.

13. Патологоанатомічні бюро ведуть документацію та подають звіти по формі і в термін, затверджений Міністерством охорони здоров'я України.

14. Патологоанатомічні бюро у відповідності з діючим положенням можуть бути учбовими базами медичних інститутів, інституту удосконалення лікарів.

15. З метою підвищення кваліфікації лікарів лікувально-профілактичних закладів з питань загальної та спеціальної анатомії людини, а також для учбової та наукової роботи в кожному патологоанатомічному бюро організується музей макроскопічних та мікроскопічних препаратів та за технічними умовами фототека, фільмотека, відеотека.

В музей підбираються матеріали, що відображають найважливіші і демонстративні, а також рідкісні патологічні процеси та захворювання.

Матеріали музею, фототеки, фільмотеки, відеотеки реєструються на спеціальних етикетках музейного препарату та в книзі обліку музейних препаратів.

Начальник Головного управління
лікувально-профілактичної допомоги


А.П.Картиш


Додаток 3

до наказу Міністерства

охорони здоров'я України

12.05.1992  № 81

ПОЛОЖЕННЯ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з

Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів лікування дітей зі спеціальності „Дитяча офтальмологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку бібліотечних фондів
Нака з iconНака з
Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних Протоколів лікування дітей зі спеціальності “Дитяча нефрологія”
Нака з iconНака з
Про затвердження клінічних протоколів лікування найпоширеніших нейрохірургічних захворювань у дітей
Нака з iconНака з
Згідно з планом масових заходів Донецької облдержадміністрації, присвячених Року творчості
Нака з iconНака з
Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка