Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі
Скачати 188.75 Kb.
НазваІнструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі
Дата конвертації20.08.2013
Розмір188.75 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
ІНСТРУКЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У 5 КЛАСІ
У 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Вивчення трудового навчання у 2013-2014 навчальному році розпочнеться за новою навчальною програмою, розробленою відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р., та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 409 від 3 квітня 2012 р. Згідно із зазначеними Типовими навчальними планами на вивчення трудового навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах у 5 класі відводиться по 2 год на тиждень. Окрім цього, кількість годин на вивчення навчального предмета може збільшуватися за рахунок часу варіативної складової навчальних планів, передбаченої на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації.
Нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення головної мети трудового навчання в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства.
Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.
Трудове навчання у 5-9 класах базується на практичній діяльності учнів.
^ На кожному уроці має бути практична робота. Її зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.
Завдяки своїй спрямованості на реалізацію принципу варіативності програма дозволяє планувати навчальний матеріал відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих
63
особливостей учнів та їхніх інтересів. Вона містить обов’язкову для вивчення та варіативну складові.
Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів. Для 5 класу пропонується на вибір два блоки:
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП. Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією. Обидва блоки містять чотири розділи:


 • Основи матеріалознавства.
 • Технологія виготовлення виробів.
 • Основи техніки, технологій і проектування.
 • Технологія побутової діяльності.


Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомлюються з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.
Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.
Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами. У цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами:


 1. останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої одразу планується вивчення варіативних модулів;

 2. під час освоєння варіативних модулів.


Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в будь-який час не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.
Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.
5 клас
Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)

1. Технологія виготовлення виробів із фанери

2. Технологія виготовлення виробів з

та ДВП (26 год)

аплікацією (26 год)^ Варіативна складова. Два модулі (40 год)
64
Варіативний модуль 1 (20 год)
Варіативний модуль 2 (20 год)
Резерв часу (4 год)
Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП^ Розділ і тема

Кількість
з/п

годин

^ Обов’язкова для вивчення складова

26
1.

Вступ

(1)
2.

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(3)Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Фанера, ДВП

1Тема 1.2. Властивості фанери та ДВП

2
3.

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів

(14)із фанери та ДВП


Тема 2.1. Процес розмічання заготовок

1Тема 2.2. Процес пиляння фанери та ДВП

7Тема 2.3. Прийоми свердління фанери та ДВП

1Тема 2.4. Процес підготовки деталей виробу до оздоблення

2Тема 2.5. Способи з’єднання деталей із фанери та ДВП

1Тема 2.6. Оздоблення виробів із фанери та ДВП. Ознайомлення з

2професіями деревообробної промисловості4.

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті

1Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей

1Тема 3.3. Основи проектної діяльності

2
5.

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами

1Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом

2Тема 4.3. Елементи грамоти споживача

1^ Варіативна складова

40
6.

Варіативний модуль

20
7.

Варіативний модуль

20
8.

Резерв часу

4Разом

70

^ Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією
^ Розділ і тема

Кількість годин
з/п^ Обов’язкова для вивчення складова

26
1.

Вступ

165


2.

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(3)

Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Матеріали для

1
виготовлення аплікацій
Тема 1.2. Короткі відомості про текстильні волокна

2


3.

Розділ 2. Оздоблення виробів аплікацією

(14)

Тема 2.1. Аплікація як вид художнього оздоблення виробів

2

Тема 2.2. Процес виготовлення виробу з аплікацією

8

Тема 2.3. Оздоблення виробу з аплікацією

4


4.

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)

Тема 3.1. Знаряддя праці, які використовують у побуті

1

Тема 3.2. Поняття про деталь. Способи отримання деталей

1

Тема 3.3. Основи проектної діяльності

2


5.

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Безпечне користування побутовими електроприладами

1

Тема 4.2. Культура споживання їжі. Етикет за столом

2

Тема 4.3. Елементи грамоти споживача

1

Варіативна складова

40

6.

Варіативний модуль

20

7.

Варіативний модуль

20

8.

Резерв часу

4
Разом

70


Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій.

Варіативні модулі, які пропонуються для вивчення у 5 класі:


 1. Технологія виготовлення народної ляльки.

 2. Технологія виготовлення м’якої іграшки.

 3. Технологія виготовлення виробів, оздоблених об’ємною аплікацією.

 4. Технологія виготовлення вишитих виробів.
 1. Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).
 1. Технологія приготування страв.

 2. Технологія плетіння з бісеру.

 3. Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.

 4. Технологія писанкарства.

 5. Технологія виконання електротехнічних робіт.
 1. Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.
 1. Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу .
 1. Технологія виготовлення виробів із дроту.

 2. Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.

 3. Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.


66


 1. Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (способом ажурного випилювання).
 1. Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.

 2. Технологія виготовлення виробів способом металопластики.
 1. Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів.
 1. Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.
 1. Технологія догляду за тваринами.
 1. Технологія оздоблення виробу елементами геометричного різьблення.


Варіативні модулі 7-9 класи

 • Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.
 • Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями.

 • Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

 • Технологія оздоблення одягу.
 • Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме».

 • Технологія оздоблення виробів мережками.

 • Технологія оздоблення виробів гладьовими швами.
 • Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою.
 • Технологія виготовлення виробів, вишитих бісером.
 • Технологія вирощування рослин та догляд за ними.

 • Технологія природного землеробства.
 • Технологія заготівлі та зберігання продуктів.
 • Технологія приготування страв. Традиції української національної


кухні.

 • Технологія плетіння виробів із лози.
 • Технологія плетіння виробів із соломи.
 • Технологія виготовлення виробів із шкіри.
 • Технологія виконання електротехнічних робіт.
 • Технологія оздоблення виробів із деревини геометричним різьбленням.
 • Технологія оздоблення виробів інкрустацією, інтарсією.
 • Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою.
 • Технологія виготовлення виробів із деревини (із використанням ручних способів обробки).

 • Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням.
 • Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).
 • Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки).
 • Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки).
  • Технологія ремонту та оновлення одягу.
  • Технологія оздоблення виробів об’ємним різьбленням.
  • Технологія писанкарства.
  • Технологія виготовлення сувенірів із текстильних матеріалів.


67
• Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу.
Із зазначеного переліку для кожного 5 класу слід обрати по два варіативних модулі, на освоєння яких відводиться по 20 годин навчального часу. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами.
Уся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 класу виконується в робочих зошитах. При виконанні проектів у 9 класі учні повинні підготувати проектну папку.
Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.
Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блоку обов’язкової для вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.
Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.
Навчання хлопців і дівчат на уроках трудового навчання має відбуватися окремо. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.02р., і відбувається за наявності в класі більше 27 учнів для міських шкіл та більше 25 для сільських.
Якщо кількість учнів у класі не дає змоги здійснити поділ на групи на гендерній основі, можна скористатись іншими варіантами формування груп: із паралельних класів; формування змішаної групи хлопців і дівчат; поділ на групи за рахунок варіативної частини навчального плану.

Схожі:

Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) та креслення
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технології)...
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технології) та креслення у 2011 – 2012 навчального року
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Олімпіада з трудового навчання (технологій) складатиметься з 3-х турів: творчого (теоретичного) туру, комплексної роботи та захисту...
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до ІІІ етапу XXIX всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 2-х турів: творчого (теоретичного), практичного...
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання
Заключний етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 3-х турів: комплексної роботи, захисту...
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо підготовки та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації вчителям трудового навчання щодо використання...
Кількість відходів постійно збільшується. Як виявляється, причина — не в збільшенні кількості людей. Дослідження довели, що основна...
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconІнтерактивний урок трудового навчання
У зв'язку з переходом трудового навчання на проектно-технологічну діяльність дещо змінилися технологічні та методичні вимоги до етапів...
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення математики
Згідно з Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства від 03. 04. 2012 №409,...
Інструкційно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання у 5 класі iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2013-2014 н р. Інваріантний курс у 5 класі
У 2013/2014 н р. 5 класи загальноосвітніх навчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів знз,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка