Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни
НазваКонспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни
Сторінка1/22
Дата конвертації26.08.2013
Розмір3.21 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Фізика > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
А.В. ЖУРАХІВСЬКИЙ
ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ ТА

ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
Текст лекцій з курсу «АСК та оптимізація режимів енергосистем» для студентів електроенергетичного факультету


Затверджено на засіданні кафедри

електричних мереж та систем

Протокол № 14 від 23.03.1995 р.

  • Львів ДУ "ЛП” 1996


УДК 621.311.1

Оптимізація режимів енергосистем та електростанцій. Текст лекцій з курсу "АСК та оптимізація режимів енергосистем" для студентів електроенергетичного факультету спеціальності "Електричні системи та мережі" / А.В.Журахівський. Львів: ДУ "ЛП". - 112 с

Текст лекцій написаний відповідно до програми курсу "АСК та оптимізація режимів енергосистем" для студентів електроенергетичних спеціальностей.

Рецензенти: Б.М.Кінаш, к.т.н., доцент

О.І.Скрипник, К.Т.Н., доцент


Відповідальний за випуск: Г.М.Лисяк, к.т.н., доцент


© Державний університет "Львівська політехніка", 1996
  • ПЕРЕДМОВА
Дисципліна "Автоматизовані системи керування та оптимізація режимів роботи енергосистем" є однією із спеціальних дисциплін для студентів спеціальності "Електричні системи та мережі" вивчення яких завершує процес підготовки спеціаліста - енергетика.

Пропонований увазі читача конспект лекцій є спробою підготувати в подальшому навчальний посібник, в якому у відповідності з програмою Міносвіти України планується викласти основні принципи формування автоматизованих систем керування енергетичними системами, методи одно- та багатокритеріальної оптимізації режимів електричних мереж та енергосистем у цілому.

У першій частині викладені загальні відомості та характеристики електроенергетичних систем та електростанцій, розглянуті оптимальні режими енергосистем та питання розподілу навантажень споживачів між різними типами електростанцій.

Вивчення дисципліни АСК та ОРРЕ базується, у першу чергу, на таких предметах, як "Електричні мережі та системи" і "Електрична частина станцій та підстанцій" тощо.

Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій і проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни АСК і ОРРЕ, набутий автором та іншими викладачами кафедри "Електричні мережі та системи" Державного університету "Львівська політехніка".
  • ВСТУПЕнергетика будь-якої країни є тією галуззю промисловості, від розвитку якої залежить благополуччя держави в цілому. Успішний її розвиток свідчить і про загальний розвиток держави, і про її місце у світовому співтоваристві.

Сучасна енергетична система розвинутої країни являє собою складну кібернетичну систему, яка відноситься до класу великих систем, тобто ця система містить не тільки величезну кількість різноманітних елементів з багатоконтурними зворотними зв'язками, а й має цілий ряд специфічних ознак: ієрархічність побудови, необхідність розв'язання різноманітних оптимізаційних задач з різними ступенями деталізації та спрощень, обов'язкова участь людини у розв'язанні цілого ряду задач, тощо. Поскільки велика система має нові, більш складні властивості порівняно з її окремими компонентами, то розв'язування оптимізаційних задач у такій системі наштовхується на значні труднощі. Тут необхідно враховувати великі територіальні масштаби системи, необхідність розгляду як довготривалих, так і короткочасних періодів її роботи, складність та нелінійність взаємозв'язків між окремими її компонентами, труднощі в отриманні достовірної інформації тощо.

У загальному випадку слово "оптимізація" може мати як дуже глибокий зміст, так і може не мати ніякого конкретного змісту, коли його вживають в якості еквіваленту слова "кращий". "Оптимальний" об'єкт чи процес означає, що вони є кращі за інші за певними ознаками (критеріями), тобто поняття оптимальності є відносним - порівнюються між собою за тими чи іншими показниками певні об'єкти чи процеси. І тут дуже важливим є вибір таких критеріїв (їх числових значень), які б могли показати наскільки (або в скільки разів) один процес (об'єкт) кращий за інші. У кінцевому результаті метою розв'язання таких задач є забезпечення найбільшої народногосподарської ефективності для країни в цілому або досягнення найкращих показників в окремих часткових випадках. Наприклад, стосовно до енергетичних задач - це зменшення витрат палива до можливо допустимої межі на виробництво необхідної кількості електроенергії, зменшення до мінімуму втрат активної потужності в електричних мережах при передаванні її до споживачів, забезпечення нормованої якості електроенергії тощо.

У загальному випадку, показників (критеріїв) оптимальності є багато, ряд з яких не можна характеризувати чисто кількісними значеннями (наприклад, вплив на екологію енергетичних установок, вплив високих та надвисоких напруг на здоров'я людей, тощо). У таких випадках приходиться користуватись деякими загальними якісними характеристиками, рекомендаціями спеціалістів-експертів і т.п.

Оптимізація режимів роботи енергосистем - процесу виробництва, передачі та розподілу електроенергії - почалася з перших кроків появи енергоустановок, а з розвитком та розширенням енергосистем потреба в оптимізації режимів ставала щораз гострішою. Для цього розроблялись та вдосконалювались методи оптимізації, їх алгоритмічна та програмна реалізація. Одним із широковідомих є метод Лагранжа (так званий варіаційний метод), що дозволяє відшукати умовний (відносний) екстремум неперервної функції. Тобто відшукується мінімум чи максимум функції при виконанні додаткових умов у вигляді рівностей. В даний час для розв'язання все складніших оптимізаційних задач використовуються математичні методи, що базуються на лінійному та нелінійному, динамічному та стохастичному програмуванні, причому їх застосування в своїй основі містить т. зв. системний підхід. Тобто, розглядаються у комплексі всі частини та функції енергосистем в їх гармонійному поєднанні, часткові інтереси підпорядковуються загальним.

Поява сучасних швидкодійних електронних обчислювальних машин практично не обмежених по пам'яті, дозволяє розв'язувати ефективно будь-які оптимізаційні задачі сучасної енергетики під загальним керівництвом спеціально навченої людини-диспетчера. Це також дало змогу створювати ефективні автоматизовані системи керування як окремими об'єктами енергетики, так і об'єднаннями енергосистем у цілому в масштабах всієї країни.

Окремі аспекти цих проблем і будуть висвітлені нами в дальнішому.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" /професор В. Г. Чуприна, ст викладач С.І. Афанасьєва, О. П. Сандік, Херсон. Хнту. 2009...
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
...
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком”...
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни «соціальне страхування»
Соціальне страхування: Конспект лекцій / Укладачі: П. В. Тархов, В. М. Боронос, Е. Г. Козін, К. В. Савченко.– Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій
Корпоративне управління для бакалаврів: конспект лекцій / укладач О. М. Соляник. – Суми: Сумський державний університет, 2011. –...
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій Частина 1 Загальна мінералогія
Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. – Львів: Видавничий центр лну ім. Івана Франка, 2002. – 82 с
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій Частина II суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
Конспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних та лабораторних занять з дисципліни iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей: 0501 “Фінанси”, 0501 "Економіка підприємства"
Фінанси підприємств: Конспект лекцій / Укладачі: В. Г. Боронос, О. О. Захаркін, К. В. Савченко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 196с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка