Науко во
Скачати 298.91 Kb.
НазваНауко во
Сторінка1/2
Дата конвертації26.02.2013
Розмір298.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
  1   2
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС-ЗАХИСТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ – ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

1. Загальні положення

1.1. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 №88 «Про удосконалення роботи з обдарованими дітьми», наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 №1318/20056, Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради IV скликання від 24.03.2011 №060-05-VІ, Київської обласної програми «Обдарована дитина» на 2003-2012 роки, затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради від 16.06.2003 №101-08-ХХIV та в рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України проводити І (районний) та ІІ (обласний) етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

1.2. Всеукраїнські конкурси науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (далі – МАН) та наукових товариств учнів проводяться щороку на шкільному рівні, І (районному, міському), ІІ (обласному) та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН.
^ 2. Мета та завдання

2.1. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (далі – Конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

2.2. Основними завданнями Конкурсу є:

2.2.1 виявлення та підтримка обдарованих дітей;

2.2.2 залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

2.2.3 стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;

2.2.4 виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії;

   1. залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;

2.2.6 формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;

   1. підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;

   2. пропаганда сучасних досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація серед молоді робітничих професій;

   3. залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання дисциплін і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді.

^ 3. Місце та терміни проведення

3.1. Шкільний етап Конкурсу проводиться безпосередньо в наукових товариствах учнів при загальноосвітніх навчальних закладах у листопаді-грудні.

3.2. І (районний, міський) етап Конкурсу проводиться безпосередньо відділами освіти райдержадміністрацій, відділами управління освіти, (освіти і науки) міських рад у грудні-січні.

3.3. ІІ (обласний) етап Конкурсу проводиться Київським обласним комунальним позашкільним навчальним закладом «Мала академія наук учнівської молоді» в січні-лютому.

3.4. Терміни проведення ІІ етапу Конкурсу за науковими відділеннями визначаються головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації і повідомляються додатково.
^ 4. Керівництво конкурсом

4.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

4.2. Безпосереднє керівництво проведенням ІІ (обласного) етапу Конкурсу здійснює Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді».

4.3. Відповідальні за проведення наукових відділень методисти базових обласних навчальних закладів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».

4.4. Керівництво конкурсу-захисту на І (районному, міському) етапі здійснюють відділи освіти райдержадміністрацій, відділи управління освіти, (освіти і науки) міських рад.

4.4.1. Організатором та координатором конкурсу-захисту є науково-методичний центр (міського) районного відділу освіти, управління освіти і науки міських рад, на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних змагань.

4.4.2. Відділ (управління) освіти, управління освіти і науки міських рад та науково-методичний центр спільно здійснюють контроль за дотриманням вимог умов цього Положення при проведенні І (районного, міського) етапу Конкурсу.

^ 6. Учасники ІІ етапу конкурсу

6.1. У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю і зайняли перші місця у І етапі конкурсу.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.

6.2. У ІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди районів, міст, комунальних закладів Київської області.

6.3. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукових відділень. Не допускається до участі більше одного учасника на секцію.

6.4. За результатами участі команд у конкурсі територіальним відділенням МАН, які за командним рейтингом набрали найбільшу кількість балів, надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5% від загальної кількості учасників відділення.

Про додаткові місця для команд, які беруть участь у конкурсі, повідомляється додатково.

6.5. Заміна попередньо заявленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету у разі офіційного звернення.

6.6. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, що призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету І етапу конкурсу.

На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

6.7. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та

програми ІІ етапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.
^ 8. Умови визначення результатів конкурсу-захисту

8.1. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми
конкурсу становить 350 балів.

8.2.Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі.

8.3. Критерії оцінювання (крім секції літературної творчості):

  складність, проблемність та науковість                 - 20 балів;

  актуальність теми дослідження                          - 20 балів;

  новизна отриманих результатів                          - 20 балів;

  системність і повнота у розкритті теми                 - 20 балів;

  аргументованість висновків                              - 10 балів;

  грамотність викладу та культура оформлення        - 10 балів.

Максимальна кількість балів -100.

8.4. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості:

  повнота розкриття теми та художніх образів           - 40 балів;

  оригінальність образно-художнього мислення  - 30 балів;

  власна творча неповторність                                      - 20 балів;

  грамотність викладу та культура оформлення         - 10 балів.

Максимальна кількість балів -100.

8.5. Оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін.
Про форму та порядок оцінювання навчальних досягнень учасників з
базових дисциплін буде повідомлено додатково.

Максимальна сума балів -100.

8.6. Захист науково-дослідницьких робіт.

8.6.1. Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. На захисті мають право бути присутніми інші члени секції як опоненти (за узгодженням з головами комісій). Питання про присутність на захисті керівників делегації вирішуються оргкомітетом у залежності від конкретних умов.

8.6.2. Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

8.6.3. Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

8.6.4. Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

8.6.5. Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

аргументованість вибору теми дослідження та її

розкриття з урахуванням власного вкладу дослідника                - 70 балів;

чіткість, логічність, послідовність, лаконічність

викладення матеріалу                                                         - 30 балів;

компетентність учасника, вичерпність відповідей           - 30 балів;

етикет та культура спілкування учасника                                - 10 балів;

активна кваліфікована участь у веденні дискусії -10 балів.

Максимальна кількість балів -150.

8.7. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються під час захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію.

Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано апеляції в довільній письмовій формі.

8.8. Допускається об’єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній секції учасників менше 5.

 1. Визначення переможців і нагородження учасників

9.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми конкурсу.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 300 балів. Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 280 балів. Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 260 балів.

  1. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

  2. Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 відсотків від кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

  3. Призери конкурсу нагороджуються дипломами І, II, III ступенів.

  4. Результати проведення ІІ етапу конкурсу затверджуються наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

  5. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені
   спеціальними дипломами, відзнаками та призами.

  6. Наукові керівники, які підготували призера конкурсу, нагороджуються подяками головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

  7. Наукові керівники, які підготували двох або більше призерів конкурсу, можуть бути нагородженими відзнаками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.9. Відповідно до Указу Президента України від 16.05.2006 № 398/2006

«Про Положення про стипендії Президента України Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України», переможці та призери III етапу конкурсу-захисту у кількості 120 осіб відзначаються стипендіями Президента України.

Розмір стипендії визначається згідно чинного законодавства України.

9.10. Призери конкурсу можуть бути нагороджені іншими спеціальними стипендіями установ, закладів, громадських і благодійних організацій та фондів.
Основні вимоги до написання, оформлення і представлення

учнівських науково-дослідницьких робіт

^ 1. Загальні положення

1.1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

Тематика науково-дослідницьких робіт має відповідати напрямам секцій наукових відділень МАН.

1.2. Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об'єкта та предмета дослідження, завдання, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих підходів та результатів. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, грамотно та аргументовано, без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Назва роботи має бути стислою і відповідати суті наукової проблеми (завдання), що вирішується.

1.3. На наукову роботу обов'язково подаються відгуки наукових керівників та рецензії відповідних фахівців (досвідчених педагогів, науковців, спеціалістів із певної галузі).

Достовірність наведених у роботі результатів підтверджується науковим керівником у відгуку.

1.4. Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, другий - учасником під час захисту. Примірники мають бути ідентичними.

1.5. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Автори цих робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт отримують відповідну рецензію і до участі в наступних етапах конкурсу не допускаються.

Також до розгляду не приймаються роботи без відредагованих та оформлених відповідно до даних вимог тез.

^ 2. Структура роботи

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

^ 3. Вимоги до змісту роботи

3.1. Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 1).

  1. Тези.

У тезах (текст обсягом 1-2 сторінки) подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; назва територіального відділення МАН; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім'я, по батькові, посада (за наявності науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника (додаток 2).

3.3. Зміст.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо (додаток 3).

Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

  1. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч — їх детальна розшифровка.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування наводиться у тексті при першому згадуванні.

  1. Вступ.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється суть проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об'єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт — прикладну цінність отриманих результатів (додаток 4).

У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

Обсяг вступу — 2-3 сторінки.

  1. Основна частина.

Основна частина науково-дослідницької роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика, техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.

Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

  1. Висновки.

Висновки мають містити стислий виклад результатів розв'язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу, оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність,

новизну, теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання.

  1. Список використаних джерел.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розмішувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), і алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; у хронологічному порядку.

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1 - 84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582 - 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 3008 - 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» (додаток 12).

Наприклад,

 • книга трьох авторів оформлюється так: Дудюк Д. Л., Максимов В. М.,

Оріховський Р. Я. Електричні вимірювання: Навч.посіб. - Л.: Афіша, 2003.-260 с.

 • збірник : Цеков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчування

письменника // Проблеми сучасного літературознавства. - Одеса, 1998. - С. 149-180.

- стаття із журналу: Дзюба І. М. Україна перед сфінксом майбутнього //

Науковий світ. - 2004. - № 2. - С. 2-6.

Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці - Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

Наприклад: Королько Л. М. «Голодомор 1932-1933 на Сватівщині». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//svatovo.ws/famine/index.html.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розмішуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ». Наприклад: http://www.botany.kiev.ua

3.9. Додатки.

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

^ 4. Правила оформлення роботи

4.1. Загальні вимоги.

Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактору Word (або Ореп Оffiсе) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою (у секції російської мови та російської літератури дозволяється оформлення російською); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою.

Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

4.2. Правила нумерації в роботі.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези і додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються, тобто не можна друкувати: «1.ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ».

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: «2.З.4.». Заголовок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2» (наявність підрозділів на нумерацію не впливає). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер необхідно брати в круглі дужки і розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розмішуватись на окремій сторінці. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

4.3. Правила цитування та посилання на використані джерела.

Під час написання науково-дослідницької роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті науково-дослідницької роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання беруться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «... набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Згідно з науковим етикетом текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. В тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

4.4. Правила оформлення формул.

Формули в тексті роботи розташовуються відразу після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розташовуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках, це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розташовуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.

Символи і коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розмішується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

4.5. Правила оформлення ілюстрацій і таблиць.

Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування.

Найчастіше в науково-дослідницьких роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії.

Всі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номера, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розмішується у верхньому правому куті сторінки, а її назва - посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.
  1   2

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка