Умови проведення
Скачати 249.76 Kb.
НазваУмови проведення
Дата конвертації17.03.2013
Розмір249.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Додаток 1

до наказу Головного

управління освіти і науки

від _09грудня 2010 № 661


УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010-2011 навчальному році 1. Мета та завдання

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх в дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи.


 1. ^ Керівництво ІІ етапом конкурсу

Загальне керівництво з підготовки та проведення конкурсу здійснює Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (далі ГУОН), загальну координацію – відділ з організаційно-педагогічного забезпечення Харківського територіального відділення МАН України обласного Палацу дитячої та юнацької творчості.

Відповідальні за проведення наукових відділень:

технічних наук, комп’ютерних наук, філології та мистецтвознавства, математики, фізики та астрономії, економіки, хімії та біології, екології та аграрних наук – відділ з організаційно-педагогічного забезпечення Харківського територіального відділення МАН України обласного Палацу дитячої та юнацької творчості;

історії та географії, філософії та суспільствознавства – обласна станція юних туристів.

3. Місце та термін проведення

3.1. Конкурс проводиться в три етапи:

- I етап – шкільний, районний (міський) – проводиться у грудні 2010 року;

- ІІ етап – обласний – проводиться до 20 лютого 2011 року;

-ІІІ етап – всеукраїнський – завершальний (термін повідомляється Міністерством освіти і науки України).

3.2. Склад оргкомітету і журі ІІ етапу конкурсу затверджується наказом ГУОН.

Термін проведення ІІ етапу визначається наказом ГУОН.
^ 4. Програма конкурсу

4.1. ІІ етап конкурсу проводиться у таких секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі – МАН) з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін:
^ Назва відділення

Секція

Базова дисципліна

І. Історії та географії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Географія та ландшафтознавство

Географія

6. Геологія

Географія


ІІ. Філософії та

суспільствознав-ства

1. Філософія

Історія України

2. Соціологія

Історія України

3. Правознавство

Історія України

4. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України


ІІІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика
^

(за вибором)


2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)

4. Машинобудування та робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)


ІV. Комп’ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика^ V. Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова

Українська мова та література

5. Російська мова

Російська мова та література

6. Мистецтвознавство

Українська мова та література

7. Літературна творчість

Українська мова та література

8. Журналістика

Українська мова та література

9. Англійська мова

Англійська мова

10. Німецька мова

Німецька мова

11. Французька мова

Французька мова
VI. Математики
1. Математика

Математика


2. Прикладна математика

Математика


3. Математичне моделювання

Математика

VII. Фізики та астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика


2. Експериментальна фізика

Фізика


3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика
VIII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

^ IX. Хімії та біології1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Психологія

Біологія, хімія

(за вибором)

6. Хімія

Хімія

Х. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, хімія

(за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, хімія

(за вибором)

4.2 Допускається об’єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників менше 5.

4.3 Програмою ІІ етапу конкурсу передбачено:

 • заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

 • оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін;

 • захист науково-дослідницьких робіт.


^ 5. Учасники І, ІІ етапів конкурсу

5.1. У конкурсі беруть участь, як правило, учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі, як виняток, можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань з базових дисциплін за програмами 9 класу.

5.2. До участі в II етапі конкурсу допускаються кандидати та дійсні члени МАН, які стали призерами і посіли І місця у І етапі конкурсу.

5.3. У ІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди районів та міст області, Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості, Харківської обласної станції юних туристів.

5.4. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукового відділення (кількісний склад не обмежується за секціями: геології, археології, філософії, соціології, релігієзнавства та історія релігії, ветеринарії та зоотехнії, селекції та генетики, астрономії, математичного, технічного та комп'ютерного напрямків).

5.5. За результатами участі команд у конкурсі в 2010 році, районам області, які за командним рейтингом набрали найбільшу кількість балів, у 2011 році надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5% від загальної кількості учасників відділення.

Додаткові місця не визначаються для відділення економіки і не можуть бути використані у секціях права, психології, медицини та англійської мови.

5.6. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів навчальних закладів, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету.

На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.

5.7. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та програми ІІ етапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від конкурсу та дискваліфіковані.
^ 6. Документація II етапу конкурсу

6.1. Для участі в ІІ етапі конкурсу до 10 січня 2011 року необхідно подати такі документи:

- копії підсумкових наказів управління (відділу) освіти: "Про результати проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010-2011 навчальному році" (вказати загальну кількість учасників, а також кількість учасників та переможців за секціями, назви загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, учні яких брали участь у I етапі, П.І.Б. керівників робіт, які підготували призерів, їх категорію, звання); “Про направлення та склад команди для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (вказати П.І.Б. керівників команд за відділеннями); копії підсумкових протоколів (додаток 1);

 • заявки від району (міста) на участь у II етапі конкурсу в друкованому та електронному вигляді на одному електронному носії (CD, DVD диск) (додаток 2,3);

 • тези науково-дослідницьких робіт (до кожної роботи) в друкованому та електронному вигляді (додаток 4,5);

 • тези науково-дослідницьких робіт усіх учасників ІІ етапу від району (міста) на одному електронному носії;

 • паспорти експонатів (за їх наявності) (додаток 6);

 • одна фотографія 3х4 для оформлення посвідчення кандидата або дійсного члена МАН.

6.2. Під час проведення конкурсу кожен учасник повинен мати при собі:

 • учнівський квиток або завірену директором навчального закладу довідку з фотографією, що на 1/3 перекривається печаткою;

 • медичну довідку про можливість знаходження учасника у дитячому колективі (щеплення, відсутність інфекційних захворювань).

6.3. У випадку недотримання вимог пунктів 6.1-6.2 учасники до участі у конкурсі не допускаються.
^ 7. Умови визначення результатів конкурсу

7.1. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу становить 100 балів:
Розділи програми конкурсу

Кількість балів

1.

Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи

22

2.

Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни


39

3.

Захист науково-дослідницької роботи

39

Всього

100


7.2. До розгляду не приймаються реферативні роботи та роботи, що були представлені у попередні роки.

7.3. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі за такими критеріями (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва і секції літературної творчості):
Критерії оцінювання

Кількість балів

1.

Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи

4

2.

Наукова новизна одержаних результатів

4

3.

Системність і повнота у розкритті теми

4

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

5

5.

Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

3

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

2

Всього

22


Максимальна кількість балів – 22.
Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості:
Критерії оцінювання

Кількість балів 

1

Повнота розкриття теми та художніх образів

8

2

Оригінальність образно-художнього мислення

7

3

Власна творча неповторність

5

4

Грамотність викладу, культура оформлення

2

Всього

22


Максимальна кількість балів – 22.
Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції науково-технічної творчості та винахідництва:
Критерії оцінювання

Кількість балів 

1.

Актуальність, практичне, прикладне значення роботи

3

2.

Науково-технічна новизна, евристичність роботи

6

3.

Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

5

4.

Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження

4

5.

Наявність патенту на винахід

2

6.

Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт

2

Всього

22


Максимальна кількість балів – 22.
7.4. Оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін.

Перевірка рівня знань з базових дисциплін буде проводитись за трьома рівнями складності: 1 та 2 рівні – тестуванням, 3 рівень – виконання контрольних завдань. Тривалість контрольної роботи 3 години.

Максимальна кількість балів - 39.
Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни
Рівні завдань

Кількість балів 

1

Завдання І рівня

6

2

Завдання ІІ рівня

12

3

Завдання ІІІ рівня

21

Всього

39


7.5. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:
Критерії оцінювання

Кількість балів 

1

Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом

9

2

Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу

9

3

Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу

7

4

Компетентність учасника, вичерпність відповідей

7

5

Етикет та культура спілкування учасника

4

6

Активна кваліфікована участь у веденні дискусії

3

Всього

39


Максимальна кількість балів – 39.

7.6. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт.

Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано апеляції в довільній письмовій формі.
^ 8. Визначення переможців і нагородження учасників

8.1. Конкурс має характер особистої першості. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, одержаних учасниками на всіх етапах програми конкурсу-захисту.

8.2. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються за результатом виконання контрольних завдань з базових дисциплін.

8.3. Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50 % від загальної кількості учасників з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.

Залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт зазначена мінімальна кількість балів для визначення призових місць може бути збільшена або зменшена.

8.4. Призери конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.

8.5. Результати проведення ІІ етапу конкурсу затверджуються наказом ГУОН.

8.6. Кращі роботи учасників конкурсу можуть бути відзначені спеціальними дипломами, відзнаками та призами.
^ 9. Журі І, II етапів конкурсу

9.1. Журі конкурсу формується по кожній секції наукового відділення з фахівців відповідного профілю з числа наукових працівників вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, методистів тощо.

Журі відповідного відділення очолює голова та співголова відділення.

Журі секції – голова, який може мати одного або кількох заступників та секретаря; решта – члени журі, доручення між якими розподіляє голова або його заступник.

9.2. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості учасників конкурсу.

9.3. Склад журі оголошується на відкритті конкурсу.

9.4. Голова журі відділення або секції:

9.4.1 Несе відповідальність за об'єктивність перевірки та оцінювання робіт.

9.4.2. Проводить консультації для учасників конкурсу.

9.4.3.Аналізує рівень підготовки учасників конкурсу, готує подання оргкомітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

9.4.4. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі конкурсу.

9.4.5. Розглядає суперечливі питання.


^ 10. Фінансування ІІ етапу конкурсу

10.1. Фінансові витрати на проведення ІІ етапу конкурсу-захисту здійснюються за рахунок коштів ГУОН згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998 № 305 та залучених коштів.

10.2. До роботи зі складання контрольних завдань, тестів та до участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники різних закладів, установ та організацій на договірних підставах з оплатою праці згідно з чинним законодавством.

Додаток 1

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту
Затверджено

Начальник районного (міського)

управління (відділу) освіти; директор ліцею при вищому навчальному закладі

“_____”________________2011 р.

^ Підсумковий протокол

засідання журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів

Харківського територіального відділення МАН України у 2010-2011 н.р.

_____________ району м. Харкова (Харківської області)

№ з/п


Прізвище, ім’я,

по батькові учня


Назва навчального закладу


Клас


Відділення,

назва секції

І тур
Заочний

конкурс
( 22 б.)

ІІ тур
Контрольна робота
( 39 б.)

ІІІ тур

Захист

науково-

дослідниць-

ких робіт

( 39 б.)

Базова дисципліна


Загальна кількість балів
( 100 б.)


Місце


Додаток 2

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту
Затверджено

Начальник районного (міського)

управління (відділу) освіти; директор ліцею при вищому навчальному закладі

“_____”________________2011 р.
ЗАЯВКА

на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

у 2010-2011 навчальному році
Секція

Базова дисципліна

Тема роботи

Прізвище

Ім’я

По батькові

Рік народження

Участь в обласних, Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів

(рік, предмет, тема роботи, місце)

_____________________________________________________________

Позашкільний навчальний закладНавчальний закладРайон

Клас

Науковий керівник (ПІБ повністю, категорія, звання)Необхідність у технічних засобах:Домашня адресаКонтактний телефон, e-mail

Додаток 3

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту
Затверджено

Начальник районного (міського)

управління (відділу) освіти; директор ліцею при вищому навчальному закладі

“_____”___________________2011 р.
Заявка

на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

у науковому відділенні обчислювальної техніки та програмування

у 2010-2011 навчальному році
Секція

Базова дисципліна

Тема роботи

Прізвище

Ім’я

По батькові

Рік народження

Участь в обласних, Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів

(рік, предмет, тема роботи, місце) _________________________________________

______________________________________________________________________

Позашкільний навчальний заклад

Навчальний закладРайон

Клас

Науковий керівник (ПІБ повністю, категорія, звання)

Об’єм роботи (в байтах)

Мінімальні вимоги до комп’ютера:

монітор

процесор

пам’ять

відеокарта

звукова карта

колонки, мікрофон

мережа

вхід в Інтернет

необхідне програмне забезпечення, його об’єм

носії

Домашня адреса ________

Контактний телефон, e-mail
Додаток 4

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту
^ ВИМОГИ
до написання, оформлення і подання


науково-дослідницьких робіт
Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 (“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”, бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок.

Наукова робота обов’язково має містити оцінки, рецензії відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця, спеціаліста певної галузі).

Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону УРСР “Про мови в Українській РСР”. ^ Робота з іноземної мови виконується на державній мові.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції до участі в конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи.

Подані учасниками конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи; ініціали та прізвище автора; клас; назва навчального закладу; базового позашкільного закладу; ініціали та прізвище наукового керівника.

Тези роботи подаються у друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях – CD, DVD, текст обсягом 1 сторінка формату А-4, набраному в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 14 р. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі береги (поля) – 20 мм.

Тези, рекомендовані до публікації, завіряються науковими керівниками.

Титульний лист роботи оформляється відповідно до наданої форми.

Додаток 5

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту

Зразок оформлення титульного аркуша:
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
^ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ___________________
СЕКЦІЯ ___________________


.................................................................................................

(тема)

Виконав______________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові автора)

учень__класу___________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)

Науковий керівник

(Прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь,

посада, місце роботи; для вчителів – категорія, звання)


2011 р.Додаток 6

до умов проведення ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту


— 9 —


ПАСПОРТ

експонату (розробки)
Назва експонату (розробки)Прізвище, ім’я автора (авторів) експонату (розробки)_________________________________________________________________

Назва навчального закладу (клас, курс), адреса, тел/факсНазва гуртка

Прізвище, ім’я, по батькові керівника гуртка (або учителя)Навчальний заклад, на базі якого працює гурток, поштова адреса, тел/факс ________________________________________________________

Примітка ________________________________________________________
Керівник навчального закладу

М.П.
Схожі:

Умови проведення iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Умови проведення iconУмови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві
Умови проведення І, II та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві (далі — Умови) визначають порядок їх організації та проведення,...
Умови проведення iconСпособи проведення стерилізації монетарних ефектів платіжного балансу
Умови проведення монетарної політики в моделі Манделла―Флемінга за допомогою: зміни ставки рефінансування
Умови проведення iconУмови проведення Всеукраїнського конкурсу фотографій «Ecoglobe»
Міжнародної науково-освітньої програми globe, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти І...
Умови проведення iconУмови проведення обласного мовно-літературного заочного конкурсу «Марафон-проект»
Залучити до участі в обласному мовно-літературному заочному конкурсі «Марафон-проект» учителів української мови та літератури загальноосвітніх...
Умови проведення iconДобудівний Висота H, м. 25
В. Умови праці під час проведення арнір: день І ніч –В1= 1,3; територія задимлена – В2=1,5
Умови проведення iconІзоляційний Висота H, м. 12
В. Умови праці під час проведення арнір: день І ніч –В1= 1,3; територія задимлена – В2=1,5
Умови проведення iconІзоляційний Висота H, м. 12
В. Умови праці під час проведення арнір: день І ніч –В1= 1,3; територія задимлена – В2=1,5
Умови проведення iconДобудівний Висота H, м. 25
В. Умови праці під час проведення арнір: день І ніч –В1= 1,3; територія задимлена – В2=1,5
Умови проведення iconВлада не використала всіх можливостей для проведення реформ
Ми передбачаємо, що І 2004 року реформи не прискоряться через відволікання ресурсів І зусиль уряду на передвиборчу кампанію. Умови...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка