1. загальні положення
Скачати 63.38 Kb.
Назва1. загальні положення
Дата конвертації12.10.2013
Розмір63.38 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
НСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вчителя (вихователя)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дана інструкція для вчителя школи (надалі – вчителя) є нормативним документом, що містить обов”язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконання ним робіт, визначених його функціональними обов”язками на даному робочому місці.
1.2. До роботи вчителем допускаються після вивчення даної інструкції особи, які пройшли попередній медичний огляд, мають вищу або середню-спеціальну педагогічну освіту, при необхідності пройшли стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідчених працівників, пройшли вступний та первинний (на робочому місці) інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, інструктаж і перевірку знань з електробезпеки і отримали 1-шу кваліфікаційну групу.
1.3. В обов’язки вчителя входить здійснення навчального процесу.
1.4. В процесі роботи вчитель проходить повторний інструктаж на робочому місці 1 раз в 6 місяців.
1.5. Робоче місце вчителя повинно бути забезпечене необхідним обладнанням (в т.ч. зручним кріслом для відпочинку) та утримуватись у чистоті.
1.6. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів:
v Ураження електричним струмом;
v Травмування колючими та ріжучими предметами.
v Інфікування крапельними та вірусними інфекціями.
1.7. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов”язаної з його прямими обов”язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.
Вчитель зобов”язаний:
1.8. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.
1.9. Утримувати в чистоті робоче місце.
1.10. Періодично проходити медичне обстеження.
1.11. Виконувати тільки ту роботу за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущений.
1.12. Бережно відноситись до устаткування і обладнання та використовувати його за призначенням.
1.13. При виявленні будь-яких несправностей обладнання, повідомити про це керівництво і до усунення неполадок до роботи не приступати.
1.14. Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту.
1.15. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в хворобливому або стомленому стані.
1.16. Співпрацювати з керівництвом підприємства у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці і пожежного режиму.
1.17. Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати розміщення та вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.
1.18. Кожен працівник повинен знати місце знаходження медичної аптечки, вміти користуватись медикаментами з аптечки і надавати першу долікарську допомогу.
1.19. При травмуванні зверніться за медичною допомогою і повідомте про це адміністрацію (керівника). Вимагайте складання акту за формою Н-1.
1.20. Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
^ 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
2.1. Перевірити санітарно-гігієнічний стан приміщення.
2.2. Перевірити наявність засобів пожежогасіння.
2.3. Перевірити наявність в аптечці медикаментів, необхідних для надання невідкладної допомоги.
2.4. Знати шляхи евакуації учнів на випадок аварійних ситуацій.
2.5. Знати місце знаходження загального електрощита і вміти відключити подачу електроенергії.
2.6. Підготувати до роботи своє робоче місце:
2.6.1. прибрати всі сторонні предмети;
2.6.2. перевірити справність технічних засобів, штепсельних вилок і розеток, наявність і справність заземлення;
2.6.3. перевірити справність інструментів, інвентаря, розмістити його в зручному для роботи місці та порядку.
2.7. Оглянути робоче місце, впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене, підлога на робочому місці справна, суха і чиста (неслизька).
2.8. Про виявлені несправності повідомити адміністрацію підприємства. Приступати до роботи дозволяється лише після їх усунення.
^ 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ
3.1. Робоче місце вчителя повинно бути зручним для працівника, повинно мати відповідне освітлення, утримуватись в чистоті і порядку. Не дозволяється захаращувати його сторонніми предметами.
3.2. Не припускати поспішність у роботі, працювати з дотриманням безпечних прийомів і методів праці.
3.3. Слідкувати за дисципліною в учбовому приміщенні, не допускати пошкодження музичних інструментів та обладнання, використання їх не за призначенням.
3.4. Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.
3.5. Через кожні 2-3 години роботи стоячи, робити короткочасні перерви на 5-10 хвилин, для відпочинку використовувати зручний стілець.
3.6. Використовувати інструменти та інвентар тільки за призначенням.
3.7. Не допускати скупчення сторонніх предметів на робочому місці.
3.8. При використанні електричного та іншого обладнання, устаткування, апаратів, засобів механізації і пристосувань викладач повинен керуватись правилами та інструкціями, що викладені в паспортах (технічних описах) на ці прилади і апарати, обладнання, устаткування.
3.9. Перед вмиканням електроприладів та іншого електроустаткування викладач повинен перевірити відповідність напруги прилада (вказується в паспорті прилада) напрузі в живлячій електромережі, а також наявність заземлення.
3.10. Не залишати апарати, обладнання, устаткування включеними в електромережу без нагляду.
3.11. Відключити апарати, обладнання, устаткування від мережі живлення при перебоях в подачі електроенергії, під час грози тощо.
3.12. При виявлені несправностей під час роботи апарати, обладнання, устаткування, обладнання необхідно викликати спеціаліста, який здійснює їх сервісне обслуговування. Забороняється ліквідовувати несправності самому, чи доручати цю роботу стороннім особам.
Забороняється:
3.13. Працювати на несправному обладнанні та з несправним заземленням.
3.14. Працювати при недостатньому освітленні.
3.15. Вмикати електроустаткування мокрими руками.
3.16. Відкривати і знімати запобіжні приспосіблення, огородження під час роботи устаткування, обладнання тощо.
3.17. Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними.
3.18. Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, при виявленні несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їх обслуговування.
3.19. Користуватись саморобними електронагрівальними приладами.
3.20. Підіймати і переносити самому вантаж, що перевищує допустимі норми (для жінок 7-10 кг).
3.21. Палити та приймати їжу на робочому місці, це слід робити в спеціально відведених місцях.
3.22. Використовувати відкрите полум”я, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини.
^ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ
4.1 Привести в порядок своє робоче місце.
4.2 Вимкнути освітлення, відключити працюючі апарати, обладнання, устаткування від електромережі.
4.3 Перевірити, чи усі учні покинули учбове приміщення, замкнути приміщення і здати його в установленому порядку.

^ 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. При виникненні аварійної ситуації працівник повинен:
5.1.1. Припинити роботу, виключити апарати, обладнання, устаткування, усунути джерело небезпеки, якщо це можливо, покинути небезпечну зону.
5.1.2. Попередити працюючих про небезпеку.
5.1.3. Повідомити керівника підприємства про виникнення аварійної ситуації.
5.1.4. Допомагати в усуненні аварійної ситуації.
5.2. При нещасних випадках з людьми необхідно надати першу долікарську допомогу, викликати швидку медичну допомогу за тел. – 103, поставити до відома керівництво, вжити заходи для збереження обставин при яких трапився нещасний випадок, якщо це не створює загрози для життя і здоров”я інших працівників.
5.3. У випадку загоряння необхідно:
5.3.1. зачинити вікна, кватирки, відключити електроприлади, вентиляцію, винести у безпечне місце горючі рідини;
5.3.2. приступити до гасіння загоряння, застосовуючи первинні засоби пожежогасіння.
5.4. Полум”я необхідно гасити слідуючими засобами:
5.4.1. при загорянні рідин, які змішуються з водою – будь-яким вогнегасником, струменем води, піском, сукняним одіялом;
5.4.2. при загорянні речовин, які не змішуються з водою – вогнегасниками порошковими, вуглекислотними, піском, покривалами;
5.4.3. для гасіння палаючої електропроводки, електроприладів необхідно спочатку відключити від електромережі: вимкнути з розетки або вимкнути рубильник на електрощиті і гасити порошковим або вуглекислотним вогнегасником;
5.4.4. при загорянні легкозаймистих речовин для їх гасіння застосовують будь-які вогнегасники, пісок, сукняні покривала;
5.4.5. для гасіння палаючих дерев”яних частин застосовують будь-які засоби пожежогасіння.
5.5. Вжити заходів для евакуації та збереження матеріальних цінностей.
5.6. Після прибуття пожежних підрозділів виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі.

Схожі:

1. загальні положення iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
1. загальні положення icon1. Загальні положення
Це положення визначає принципи та механізми проведення конкурсу-огляду шкільних методичних кабінетів (методичних куточків)
1. загальні положення iconІ. Загальні положення

1. загальні положення iconКонкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...
1. загальні положення iconОсбб «білий будинок»   м. Одеса 2011 р. Загальні положення
Це Положення «Про Ревізійну комісію осбб «Білий Будинок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України...
1. загальні положення iconПоложення про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні Розділ загальні положення
Природні та створень працею людей генетичні ресурси рослин є скарбницею інтелектуальних та матеріальних цінностей, яка має служити...
1. загальні положення iconI. загальні положення
Відповідно до Законів України “Про правові засади цивільного захисту”, "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері...
1. загальні положення iconПоложення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально –...
В загальноосвітньому навчально – виховному закладі створюються такі навчальні майстерні
1. загальні положення iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
1. загальні положення iconМетодичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка