Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт
Скачати 94.68 Kb.
НазваОрієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт
Дата конвертації23.10.2013
Розмір94.68 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Фізика > Документы
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт
Фізико-математичне відділення

Секція 1. Фізика

 1. Космос. Його роль у житті та перспективи його розвитку.

 2. Коли і як виник Всесвіт.

 3. НЛО – машина часу?

 4. Дослідження кульової блискавки.

 5. Оптоелектронна система багатокольорової термометрії випромінювання.

 6. Фізика твердого тіла.

 7. Генератор повільних коливань

 8. Екологічні проблеми енергетики та пошуки нових екологічно чистих джерел енергії.

 9. Властивості простору-часу.

 10. Вимірювання довжини хвилі видимого світла.

 11. Безперервність і дискретність у природі

 12. Радіаційний контроль.

 13. Фізика і медицина.

 14. Теплове випромінювання Землі.

 15. Інформаційне поле Землі.

 16. Деректори електромагнітного випромінювання.

 17. Вертикальне падіння тіл з урахування опору повітря.

 18. Гравітація.

 19. Дослідження впливу фільтрації води на оптико-фізичні властивості розчинів на основі цієї води.

 20. Дослідження властивостей структурованої води.

 21. Вивчення характеристики води за допомогою оптичних спектрів. Біосенсори. Оптико-акустичні методи.

 22. Аналіз лікарських препаратів і біологічних середовищ у вигляді порошків і тонких плівок.

 23. Характер перебігу фотохімічних реакцій.

 24. Торсійні поля.

 25. Елементарні кванти речовини.


Нетрадиційні джерела енергії

 1. Перспективи розвитку вітроенергетики в Україні.

 2. Можливості використання теплоти довкілля в енергетиці.

 3. Перспективи розвитку малої вітроенергетики.

 4. Перспективи використання біомаси в енергетиці.

 5. Обґрунтування перспективності розвитку люмінесцентного освітлення в Україні.


Програма « В обіймах сонця»

31. Створення установки для вимірювання сонячної радіації.

32. Перспективи розвитку сонячної енергетики в Україні.

33. Сонячні фотоелектричні станції. Принципи дії.

34. Аналіз роботи сонячних елементів та сонячних батарей.

35. Використання сонячної енергії для гарячого водопостачання.
Секція 2. Математика

1. Функціональні рівняння.

2. Ціла та дробова частина числа.

3. Діофантові рівняння.

4. Нетрадиційне доведення нерівностей.

5. Числові конструкції.

6. Гра та логіка.

7. Графіки функцій, аналізуючий вираз яких містить знак модуля.

8. Про класичні середні математики.

9. Основи інтегрованого обчислення.

10. Логарифмічна спіраль.

11. Формула Ейлера.

12. Теорема Птоломея і її застосування.

13. «Міні, максі-задачі» в математиці.

14. Нестандартні планіметричні та стереометричні задачі.

15. Застосування векторів у розв'язанні задач.

16. Геометричні задачі на побудову.

17. Катастрофи у природі, їх фізичне й математичне моделювання.

18. Математичні методи теорії гри.

19. Барицентричні задачі на побудову.
Секція 3. Економіка

 1. Зайнятість у умовах перехідної економіки України.

 2. Державне регулювання економіки.

 3. Банківська система України в ринковій економіці. Перехідний період економічного розвитку.

 4. Використання маркетингових досліджень у підприємницькому секторі економіки.

 5. Хід приватизаційних процесів в аграрному секторі, їх вплив на ефективність сільськогосподарського виробництва та соціальну сферу села.

 6. Інфляція в Україні: витоки і сучасний стан.

 7. Інфляційна політика, її руйнівні наслідки і шляхи подолання.

 8. Приватизація у світлі вимог економічних законів.

 9. Створення грошової системи України.

 10. Банківські операції.

 11. Фінансування інвестиційних проектів.

 12. Цінні папери в інвестиційному процесі.

 13. Офшорний бізнес – механізм створення і функціонування офшорних компаній.

 14. Розвиток бірж та механізм функціонування.

 15. Проблеми фінансів у період переходу до ринкової економіки.

 16. Фондовий ринок.

 17. Податкова і бюджетна політика.

 18. Малий бізнес в Україні.

 19. Сучасна криза практики реформ.

 20. Заходи щодо виходу України з економічної кризи.


Секція 4. Астрономія

1. Комети – загадки Сонячної системи.

2. Комета Галлея.

3. Кометна загроза планеті Земля.

4. Червона планета Марс.

5. Ця дивна планета Земля.

6. Катастрофи в історії Землі.

7. Нова модель Всесвіту.

8. Сонячна система – творіння розуму?

9. Сонячна активність і її земні вияви.

10. Проекти освоєння Місяця.

11. Нестандартні явища на Місяці.

12. Внутрішня будова зірок і проблема їх еволюції.

13. Подвійна зірка Сиріус. Легенди, міфи та реальність.

14. Ноосфера – сфера розуму.

15. Біосфера.

16. Сонячне затемнення 1999 року.

17. Парад планет.

18. Розвиток астрономії в Україні.

19. Астрономічні знання давніх людей.
Історико-географічне відділення

Секція 1. Історія України

1. Походження слов'янських племен.

2. Походження українського народу.

3. Запорізька Січ як український феномен.

4. Анастасія Лісовська ( Роксолана ) - ім'я в історії.

5. Історія моєї родини і Голок ост.

6.Голокост очима тих, хто його пережив: свідчення і мемуари.

7. Козацьке бароко.

8. Історія книгодрукування в Україні.

9. Релігійні конфесії в Україні.
Секція 2. Географія і геологія

 1. Проблеми раціонального природокористування та географічні аспекти захисту при-

роди ( дослідження конкретних ситуацій в рацоні, місті, приміській зоні, природному комплексі, долинні річки тощо ).

 1. Стан гідросфери своєї місцевості ( малих річок району, області, регіону ).

 2. Стан біосфери певної місцевості ( фізико-географічний опис, оцінювання екологічних проблем ).

 3. Проблеми якісної води на планеті, в своїй країні, регіоні, місті, селі.

 4. Проблеми географії населення планети, своєї країни, області, регіону, села.

 5. Комплексне географічне оцінювання соціально-економічних і географічних проблем певної країни, території, району за аналізом вітчизняної і зарубіжної літератури.

 6. Огляд стану географічної науки за будь-якою проблемою, яка має значення , на думку учнів, за аналізом вітчизняної та зарубіжної літератури.

 7. Техногенна діяльність людини як геологічний фактор.

 8. Поповнювані і не поповнювані ресурси України, перспективи їх розвитку.

 9. Енергетичні ресурси України і перспективи їх розвитку.

 10. Геологічна метрика Землі.

 11. Космічні методи геологічних досліджень.

 12. Геологічний опис місць літніх подорожей.


Секція 3. Право

 1. Суд і судочинство на українських землях Великого князівства Литовського.

 2. Становлення і правові основи розвитку юридичної освіти в Україні ХVІІ – ХХ ст..

 3. Утворення і правові основи діяльності Гетьманської Республіки – національної держави України ( 1648 – 1654 ).

 4. Вчення Платона про «ідеальну державу».

 5. Вчення Аристотеля про державу і право.

 6. Політико-правові погляди Макіавеллі.

 7. Державно-правові погляди І. франка.

 8. Погляди на українську державу В. Липинського.

 9. Адміністративно-правова відповідальність неповнолітніх.

 10. Адміністративно-правові форми і методи профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

 11. Діяльність державних органів із забезпечення прав і законних інтересів неповнолітніх.

 12. Міжнародно-правовий механізм забезпечення прав та законних інтересів дитини.

 13. Основні принципи права в Україні.

 14. Основні правові системи сучасності.

 15. Конституція України та екологічні права громадян. Відповідальність за екологічні правопорушення.

 16. Взаємозв'язок морального і правового виховання учнів. Мораль, правосвідомість, правова культура.

 17. Виховання поваги до закону в різні історичні часи у різних країних.

 18. Форми і методи правового виховання неповнолітніх.

 19. Еволюція кримінальних покарань від давнини до сучасності.

 20. Покарання на сучасному етапі. Суспільна думка про чинну систему покарань та про ефективність кримінальних покарань ( соціологічне дослідження ).

 21. Право власності на землю в Україні.

 22. Місцеве самоврядування. Суперечності і становлення.

 23. Світова практика парламентаризму.

 24. Західноєвропейський та український парламентаризм.

 25. Роль Конституційного Суду України в становленні Української держави.

Філологічне відділення

Секція 1. Українська література

 1. Духовність у творах В. Симоненка.

 2. Образ борця у романі І. Багряного «Тигролови».

 3. Історична тематика творчості Ліни Костенко.

 4. Нові імена в українському літературному процесі.

 5. Творчість Ліни Костенко в контексті української та світової літератур.

 6. Місце творчості В. Стуса у світовій поезії ХХ століття.

 7. Розвиток нових драматичних жанрів у творчості Лесі Українки.

 8. Розвиток новелістики в літературному процесі України.

 9. Розвиток української історичної прози в ХХ столітті.

 10. Творчість І. Котляревського в системі українського бароко.

 11. Творчість письменників рідного краю.

 12. П. Тичина і європейська модерністська поезія ХХ століття.

 13. Творчість українських неокласиків у європейському літературному контексті.


Секція 2. Всесвітня література

 1. Розвиток театру ХХ століття.

 2. Специфіка французького роману ХІХ століття.

 3. Жанр новели у світовій літературі.

 4. Біблейські мотиви у світовій літературі.

 5. Риси східної поезії в творчості європейських майстрів поетичного слова.

 6. Вирішення питання про сенс буття в різні епохи розвитку світової літератури.


Секція 3. Українська мова

 1. Історія українського правопису.

 2. Походження українських прізвищ.

 3. Погляди вчених ХІХ – ХХ ст. на походження української мови.

 4. Засоби стандартизації мови ділових паперів.

 5. Культура телефонного діалогу.

 6. Принципи класифікації складних речень.

 7. Засоби милозвучності української мови.

 8. Мистецтво публічного виступу.

 9. Образотворчо-мовні засоби в історичній драматургії І. Кочерги.

 10. Мова – скарбниця духовності українського народу.

 11. Особливості українського мовленнєвого етикету.

 12. Культура мовлення – ознака загальної культури людини.

 13. Шляхи збагачення мовлення власною українською лексикою.

 14. Мовні норми і відхилення від них.

 15. Історичний шлях розвитку української мови як мови нації.

 16. Синонімічне багатство української мови.

 17. Пароніми в українському мовленні.

 18. Українська мова як чинник національної культури.

 19. Особливості використання односкладних речень.


Секція 4. Іноземна мова

 1. Державний устрій України, Великої Британії та Америки; України та Німеччини.

 2. Система освіти України, Великої Британії та Америки; України та Німеччини.

 3. Релігійні свята України, Великої Британії та Америки; України та Німеччини.

 4. Видатні люди ( актори, письменники ) України, Великої Британії та Америки; України та Німеччини.

 5. Традиційні страви України, Великої Британії та Америки; України та Німеччини.

 6. Захист навколишнього середовища в Україні, у Великій Британії та в Америці; в Україні та у Німеччині.

 7. Театри України, Америки та Великої Британії; України та Німеччини.


Хіміко-біологічне відділення

Секція 1. Психологія

 1. Психологія міжособистісних взаємин.

 2. Батьки і діти – проблеми взаємин.

 3. Ейдетика в школі.

 4. Оздоровче мислення.

 5. У пошуках власного «Я».

 6. Закони сумісності.


Секція2. Біологія

 1. Рівні організації живої матерії.

 2. Симбіоз у тваринному і рослинному світі.

 3. Клітина, її структура і функціонування.

 4. Космічне рослинництво.

 5. Біологія – наука про поведінку тварин.

 6. Синантропні тварини.

 7. Перелітні птахи регіону.

 8. Етномофауна малої річки.

 9. Птахи – символи українського народу.

 10. Еволюція людства.

 11. Лелеки в нашому селі.

 12. Крилаті мандрівники.


Секція 3. Хімія

1. Синтез складних ефірів. Газовий хроматофор.

2. Виділення інуліну з різних сортів топінамбуру.

3. Хімічний аналіз води.

4. Порівняльна характеристика різних методів якості води.

5. Органічні кислоти, їх роль в обміні речовин.

6. Промислові викиди в атмосферу, їх вплив на здоров'я населення в регіоні.

7. Синтез високомолекулярних сполук.

Схожі:

Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconОрієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт
Дослідження впливу фільтрації води на оптико-фізичні властивості розчинів на основі цієї води
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconОрієнтовна тематика диплом
Орієнтовна тематика дипломних робіт студентів спеціальності 050201 „менеджмент організацій”
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconТематика науково-дослідницьких робіт ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту...
Місце України у системі міжнародних відносин (за концепцією Збігнева Бжезінського)
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconВідділ освіти
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2011-2012 н році” 21 грудня...
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Львівської...
П етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Львівської обласної Малої академії наук у 2008...
Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт iconКонкурсу-захисту науково-дослідницьких
Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів у 2012/2013 навчальному році та відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка